Zoeken

Uw zoekacties: Develpolder
x729 Develpolder
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

729 Develpolder
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Andere toegangen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Inleiding
1. Oudste geschiedenis van de polders aan de Develzijde
2. Bestuursinrichting van de polders aan de Develzijde
3. Taak van dijkgraaf en hoogheemraden voor 1861
4. Benoeming van de dijkgraaf voor 1795
5. Heemraden, Hoogheemraden of Hoge dijksheemraden
6. Het college van ambachtsheren
7. Het dijkcollege van 1793-1955
8. Het reglement voor het hoogheemraadschap
9. De Verenigde Vergadering
10. De omslag
11. De aardhaling
12. De stenen bovenmolen
13. Het gemaal en de wijziging van de waterlozing
14. Bijlage
729 Develpolder
Inleiding
14. Bijlage
1332 januari 14 (sinte Pontiaens dach in 't jaar Ons Heeren 1300 een-ende-dertich)

Graaf Willem III oorkondt, dat hij Zwijndrecht uitgeeft om te bedijken.

1) Wi, Willaem, graven van Heynnegouwen et cetera allen onsen lieven ende ghetrouwen luden van onser gravescip van Holland ende van Zeelland, salut ende goide gonste.
2) Wi doen u allen te weten, dat wi met onsen ghemeenen rade overeenghedragen sijn Zwindrecht uut te gheven, hebben te dikene ten Zeuesken rechten in manieren als hierna volghet:
3) In den eersten zullen wi die Wale doen diken met onser cost ghelike den score an beyden zyden.
4) Vort, wies een sestendeel neemt jof meer van al den lande, dien sal 't ambocht volghen metten gheleyde van den luden ende metten muitere van also vele, als hij 's neemt.
5) Ende dit ambocht sal half vri wesen ende die ander helft zal dienen in die herevart ende binnen den eersten 7 jaren en zal menre ghien herevart of varen.
6) Vort zal dit lant altoes vri bliven van beden, van ghiften ende van allen anderen oncoste.
7) Ende wi sullen behouden in den lande onse tiende, dat es den 11 scoef ende 11 lam ende onse viskerie, mair die sluze niet late te visken, dair 't land mede bescait worde ende wi die veren behouden, mar die uutdike an 't land zullen den ambochte volghen.
8) Alt 't land binnen den dijcdilven, uutghenomen hereweghe, beyde van den dike van Riederwart ende van den niewen dike, zullen si hebben, diet 't land nemen te diken ende dat in ghelike deelen in goiden ende in quaden.
9) Die ghiften van den kerken sullen onse wesen.
10) Dit lant sal men bedriven met eenen dijcgraven die die ghemeene ambochtsheren van Zwindrecht kiezen sullen ende bi sinen ghesvorne na den Zeeusken rechte.
11) Ende es dat die ambochtsheren niet overeen en draghen jarlix eenen dijcgrave te kiezen, soe sullen wi hem selve alle jare eenen dijcgrave setten, die binnen den lande ghegoit is.
12) Ende gheen portere noch man van buten zal in Zwindrecht land noch goid hebben, het en zal scot ende herevard ghelden ende rechts pleghen ten Zeeuesken rechte ghelike den ghenen, die in Zwindrecht wonen.
13) Dit land zal van der eerste note gheenen pacht gheven.
14) Op dusdanighe voirwerden als voirscreven zien, zoe es ons gheboden om een deel 6 s. Hollands van der morghen lands, dat ons wel cleene denckt.
15) Ende want wi willen, dat elc man ghenoighen sie ende sijn oirbair daerin doe, die 's beghert, soe laten wi u allen weten, dat wire oenen dach toegeleghet hebben tote Dordrecht op Onser Vrouwen dach ter Lichtmesse naistcomende ende hebbenre onse lude toegheset, machtich van onsen weghen, uut te gheven ende wat si dairtoe doen, dat sullen wi ghestade houden ghelike of wij 't selve deden.
16) In orkonde et cetera.
17) Ghegheven to Broesele op sinte Pontiaens dach in 't jaer Ons Heren 1300 een-ende-dertich.

Algemeen Rijksarchief
Leen- en registerkamer van Holland
E.L. 13 folio 120
Kenmerken
Datering:
1850 - 1954
Auteur:
P.F. Duinker (1965)
Titel inventaris:
Develpolder
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum