Zoeken

Uw zoekacties: Stichting 'Culturele Belangen 's-Gravendeel'

1222 Stichting 'Culturele Belangen 's-Gravendeel'

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Aanwijzigingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Andere toegangen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Inleiding
In 1955 werd op initiatief van de gemeente 's-Gravendeel de Stichting Culturele Belangen
's-Gravendeel opgericht. Zij had tot doel:
- een dorpshuis op te richten en in stand te houden dat gelegenheid bood tot samenwerking op cultureel terrein;
-het zo nog behartigen van algemene 's-Gravendeelse sociale en culturele belangen.

Het bestuur van de stichting bestond uit vijftien voor zeven jaar benoemde leden. De burgemeester was ambtshalve lid en voorzitter van het bestuur. De voor zeven jaar benoemde leden waren daarna niet meer verkiesbaar, met uitzondering van de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur werd gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het eerste doel van de stichting, het oprichten en in stand houden van een dorpshuis, werd in 1958 gerealiseerd. Op 1 februari werd het dorpshuis aan de Dr. Bosserstraat, dat de naam Concordia had gekregen, geopend; in bijzijn van minister J. Algera van Verkeer en Waterstaat. Er werd een vaste beheerder aangesteld en voor hem een instructie vastgesteld.

In 1958 werden de statuten uit 1955 gewijzigd. Het algemeen bestuur bestond voortaan uit vijf leden vanuit het 's-Gravendeelse verenigingsleven, vijf leden vanuit de 's-Gravendeelse burgerij en vijf door de gemeenteraad aangewezen leden. Het dagelijks bestuur werd voortaan gevormd door vijf personen: een voorzitter benoemd door het college van B & W uit de leden, een secretaris en penningmeester benoemd door het algemeen bestuur uit de leden, en twee beheerscommissarissen benoemd door het algemeen bestuur en belast met het dagelijks toezicht op de gang van zaken in het dorpshuis Concordia.
In 1972 werden de statuten opnieuw gewijzigd. De tweede doelstelling van de stichting - het zo nodig behartigen van algemene 's-Gravendeelse sociale en culturele belangen - kwam te vervallen. Daarnaast bestond vanaf dan het algemeen bestuur uit tien leden benoemd door het algemeen bestuur vanuit de 's-Gravendeelse burgerij, en vijf leden aangewezen door de gemeenteraad. Het dagelijks bestuur bestond vanaf dan uit vijf personen: een voorzitter benoemd door het college van B & W uit de leden, een secretaris en penningmeester benoemd door het algemeen bestuur uit de leden, en twee gewone dagelijks-bestuursleden vanuit het algemeen bestuur.

In 1987 werden de statuten voor de derde en laatste maal gewijzigd. Het bestuur werd vanaf dan gevormd door tenminste negen en ten hoogste elf personen. Het bestuur wees vanuit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan, dan wel een secretaris-penningmeester. Alle bestuurders werden benoemd door het bestuur, met uitzondering van één lid dat door en uit de gemeenteraad werd benoemd. Tenminste één bestuurder moest in de directe omgeving van het dorpshuis Concordia wonen, de overige bestuurders dienden een redelijke afspiegeling te zijn van het sociaal-culturele veld in de gemeente in de ruimste zin van het woord in het algemeen, en van de gebruikers van het dorpshuis uit dit veld in het bijzonder. Het dagelijks bestuur bestond vanaf dan uit vier personen: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en een door het bestuur aangewezen gewoon dagelijks-bestuurslid.
In 1993 werd dorpshuis Concordia verkocht aan twee particuliere ondernemers die onder de noemer van een vennootschap onder firma het gebouw gingen uitbaten als dorpshuis c.q. partycentrum. Daarmee kwam ook een einde aan het voortbestaan van de Stichting Culturele Belangen 's-Gravendeel die vanaf 1972 uitsluitend tot doel had het dorpshuis in stand te houden en te exploiteren.
Inventaris
14 Notariële akte van erfpacht door de gemeente 's-Gravendeel aan de Stichting
1222 Stichting 'Culturele Belangen 's-Gravendeel'
Inventaris
14
Notariële akte van erfpacht door de gemeente 's-Gravendeel aan de Stichting
Datering:
1956
Omvang:
1
NB:
stuk

Kenmerken

Datering:
1955 - 1993
Auteur:
T.J. de Bruijn (2018)
Omvang:
0,25 meter
Titel inventaris:
Stichting 'Culturele Belangen 's-Gravendeel'
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum