Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
6.713 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 3
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 102
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
102
Jaar:
1934
190 191
D Li<j £ D CO
X (J «
Iozg
o ft UJüi
LL o UJ
LU * —i Q
' a
UI o b
ü ai
z£ 111 g
UJJg Wg
^ > • ü
K LH
0) UJ Of. s o o tt
CO
I ü
o o
> w
CC LU
O < m
z LU
z UJ
Commissie tot wering van Schoolverzuim.
Mej. A. C. M. Nivard, Voorzitster. J. Sterrenburg, Secretaris, Dubbeld.weg 99rood. Centrale Onderraad te Dordrecht.
J. Blokker, Voorzitter, Goeverneurstraat 39.
Bijzondere scholen voor Lager Onderwijs. „Vereeniging voor Neutraal Bijzonder Lager Onderwijs te Dordrecht".
Voorzitter : Dr. G. C. J. A. Bol. Secretaris : G. F. C. D. de Jonge. Penningmeester : A. Bisschop.
Scholen :
1. School voor U.L.O., Stek 25. Hoofd : H. P. N. van Delden,
2. School voor G.L.O., Stek 25. Hoofd : J. J. Buirma.
3. School voor G.L.O., Vest 48. Hoofd : M. Brans.
Fröbelschool Stek.
3 Hoofd: Mej. Camerling. UJ
Bijzondere Protestantsche Scholen.
„Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending te Dordrecht.
Voorzitter : L. J. Uittenbogaard. Secretaris: Ir. W. den Boer.
Scholen :
1. School voor U.L.O., Van Strijsingel 291. Hoofd : J. Klomp.
2. School voor G.L.O., Van Strijsingel 291. Hoofd : P. J. Wisse.
3. School voor G.L.O., Museumstraat 39a. Hoofd : H. Beernink.
4. School voor G.L.O., Museumstraat 39b. Hoofd : J. Rijkhoek.
5. School voor G.L.O., Krispijnscheweg 78. Hoofd : W. Wemelsfelder.
„Vcreeniging voor Christelijk Lager Onderwijs in de buitenwijken van Dordrecht".
Voorzitter : N. de Visser. Secretaris : M. Stevense.
School voor G.L.O., Mauveplein. Hoofd : C. v. d. Esch.
Christelijke Schoolvereeniging „De Mijl".
Voorzitter : J. de Wit. Secretaris : H. W. Kerkhof. School voor G.L.O., Rijksstraatweg 1. Hoofd': P. Quartel.
Wilhelminaschool, Mariënbornstraat 3a. (Chr. School voorB.O.).
Secretaris: P. van Duijvendijk, Gevaertsweg 16. Hoofd: G. Bunt.
Vereeniging „De School Mühring".
Voorzitter: J. A. Delhez. Secretaresse: Mevr. A. M. van Gijn-v, d. Werk.
School voor G.L.O., Vrieseweg . Hoofd: Mej. A. Treffers. Vereeniging „De Dordtsche Buitenschool".
Voorzitter: Dr. F. Delhez. Secretaresse: Mevr. A. M. E. Hbek-Döbken.
School: «Vrieseweg Sla. Hoofd: J. van Bavel.
Vereeniging „Dordrechtsche Montessorischool".
Voorzitter: W. van Rijn van Alkemade. Secretaresse: Mevr. A. Lemmens—van Gilst.
School: Kromhout 104. Hoofd: Mej. S. C. L. ter Haar. Commissie van Toezicht op het L, O*
P. Traarbach, Voorzitter. B. A. Cohen, Secretaris, Groenedijk 84.
Christelijke Hoogere Burgerschool. Met 5-jarigen cursus.
Wijnstraat 133. Telefoon 5584.
Dr, J. Fokkens, Directeur. W. J. van der Veen, Secretaris, Zwijndrecht.
Advertentie-Bureau Jac Duits, Bleekcrsdijk 23, Dordrecht
„Vereeniging tot stichting en instandhouding van vrije Christelijke Scholen op Gereformeerden grondslag te Dordrecht".
Voorzitter: A. J. Hendriks. Secretaris: K. Wieringa.
Scholen:
1. School voor U.L.O., Vrieseweg 20rood. Hoofd: J. Brobbel.
2. School voor G.L.O., Singel 98. Hoofd: J. A. Korteweg.
3. School voor G.L.O., Vrieseweg 22. Hoofd: K. van Loon.
4. School voor G.L.O., Vrieseweg 22rood. Hoofd: J. Firet.
5. School voor G.L.O., Standhasenstraat 25.' Hoofd: C. Schout.
„Het Bestuur van de beide parochiale Kerkbesturen der R.K. Parochiën van den H. Bonifatius en den H. Antonius van Padua te Dordrecht",
Voorzitter: A. Kramer. Secretaris: P. A. M. Le Maire.
Scholen:
1. School voor M.U.L.O., Singel 1. Hoofd: J. L. C. A. Schönberger,
2. Jongensschool voor G.L.O., Wijnstraat 75. Hoofd; J. K. M. Dusseldorp.
3. Meisjesschool voor G.L.O., Vriesestraat 15. Hoofd: Mej. Th. A. E. Kemna.
4. Meisjesschool voor G.L.O., Voorstraat 132. Hoofd: Mej. M. C. Berkhout.'
Christelijke Kweekschool.
„Vereeniging tot stichting en instandhouding cener Christelijke Kweekschool ter opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen te Dordrecht", Voorzitter: A. Harkema. Secretaris: K. Wieringa. School: Godewijckstraat 3. Telefoon 3735. Directeur: D. W. Okker.
Bewaarscholen. Gemeentebewaarschool Nr. 1. Vest 71.
Mej. J. R. van Driel, Hoofd. Gemeentebewaarschool Nr. 2. Geldelóozepad 69.
Mej. G. J. Nanning, Hoofd. Gemeentebewaarschool Nr. 3. Rijksstraatweg 24.
Me], E. H. Lohrer, wnd. Hoofd.
Gemeentebewaarschool Nr. 4. Kromhout 104.
Mej. H. C. Stam, Hoofd. Gemeentebewaarschool Nr. 5. Betje Wolfstraat 2.
Mei. H. J. M. Steijn, Hoofd. .
Commissie van toezicht op de gemeentelijke en op de van gemeentewege gesubsidieerde bijzondere bewaarscholen.
Mevr. M. Fokkens-Haspers, Voorzitster. Mevr. A. C. M. Meijer-van Etten, Secretaresse, Joh. de Wittstraat 15.
Bewaarschool van de Ned. Herv* Gent. Vest 25.
Ds. D. Bins, Voorzitter, Stooplaan 21. Ds. J. Petri, Rozenhof 15, Secretaris. J. C. v. Asperen, Penningmeester, Reeweg (O.) 127. Hoofd: Mej. L. de Wit, Javastraat 17.
Vereen, voor Middelb. Techn, Onderwijs, Schoolgebouw Oranjelaan 12. Telefoon 5552.
Mr. J. C. Stoop, Voorzitter. Ir. J, M. C. Lebret, Secretaris-Penningmeester. Ir. H. de Groot, Directeur.
Vereen. Dordrechtsche Ambachtsschool. Reeweg Oost 111. Telefoon 5503.
B. van Bilderbeek, Voorzitter. R. E. Hattink, Secretaris-Penningmeester.'
Ir. J. H. Eddes, Directeur. -
Kweekschool voor de Zeevaart- te Amsterdam.
S. Hoogstra, commissaris-correspondent, Bellevue- straat 1.
Lagere en Middelbare Nijverheidsschool voor Meisjes.
Avondschool voor volwassenen. Avondschool voor fabrieksarbeidsters.
Steegoversloot 42—44. Telefoon 5046.
Mej. N. van Berkum, Directrice. Mevr. H. B. E. Boogaerdt-Meijster, Presidente. Mevr. T. A. Uden van Drooge-van Foreest, Secr.
Spreekuur der directrice Dinsdags van 2^-4 en Donderdags van 7—8 uur, in het gebouw der school, Steegoversloot 42.
Huisvlijtschool. Nieuwstraat 10.
Voorzitter: J. Ch. Rackwitsz, Krispijnscheweg 85 Secretaris: L. J. P. van den Berg, Frederikstr, 20 Penningmeester: J. Fontijne, Bosb. Toussaintstr. 20. Directeur: A. van Heusden, Singel 253.
,
Vakteekenschool „Patrimonium" te Dordrecht,
Steegoversloot 60. Rijkslandbouwwinterschool. Schoolgebouw: Oranjelaan 18. Telefoon 4974.
P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. G. F. de Roo, Dubbeldam, Secretaris. Ir. J. A. van Riel, Directeur.
Cursus in de Gemeente-Administratie van den N. B. G. A. Beverwijckstraat 3.
Leeraren : W. Kunnen, W. Mantingh en K. de Boer. Commissie van Toezicht op dien cursus: J. A. J. Jansen Manenschijn, Burgemeester der gemeente Zwijndrecht; Mr. K. J. Poll, Secretaris der gemeente Dordrecht; H. de Haas v. Dorsser, Secretaris der gemeente Sliedrecht.
Erkende Pontschool.
Directeur: E. A. Have, Adriaan van Bleijenburg- straat 19. Telefoon 5667.
HH l H
Cursus voor Opleiding als Bewaarschool- onderwijzeres.
Inlichtingen bij den heer P. Quartel, Joh. de Witt- straat 43.
Vereeniging voor Opleiding van Winkelpersoneel*
J. K. Ouborg, Voorzitter, St. Jorisweg 24rood. C. J. Mulder, Secretaris, Aert de Gelderstraat 13. Telefoon 15.
Hoofd: J. Richter, Krispijnscheweg 133rood. BISCHOFFs KINDERKtEEDING IS BETER t/a H |
i» 11
CS j j» H1
O3 w H CJ O F 5ö O ;>
^u * %H
N ^•' i
n E W
2* O r* w
ei
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 95
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
95
Jaar:
1934
176 177
D < LU tt D m
i ÜB
z X
m oK
Z O
o LU
­J LU
U IL Z
UJ -l Jl LU H (0 UI Ko
Ó
O < tt
LU o: ÜJ§ w° b
Z UJ *o: UJ
LU -l -I
Financieele Instellingen, Nijverheid, Handel en Industrie. Land- en Tuinbouw,
Vereeniging voor den Dordrechtschen Geld' en Effectenhandel.
Bestuur:
H. van Gijn, Voorzitter. Mr. J, H. Nieuwenhuijs, Secretaris, p.a. Amster- damsche Bank.
I. Bos, Penningmeester. Jhr. H. W. Stoop.
Leden:
Amsterdamsche Bank. Bank Associatie. Incasso Bank. De Kat 6 Co.'s Effecten en Administratiekantoor. Nederlandsche Middenstandsbank. Leon de Reuver. R. Stempels Pzn. De Twentsche Bank. Gebr. Wolff Hzn. 6 Co.
Agentschap van de Nederl. Bank N.V. Amsterdam.
Kantoor Wijnstraat 115. Geopend van 9—13 uur. Zaterdags van 9—11 uur.
Mr. A. H. Nebbens Sterling, Agent. Mr. P. Blussé van Oud-Alblas, S. Crena de Jongh A.Czn., Plaatsvervangers en Adviseurs.
De Dordrechtsche Onderlinge Crediet- vereeniging N.V.
Groenmarkt 64. Telefoon 5191.
Directeuren: C. Vriesendorp Jzn. K. F. Creutzberg. Onderdirecteur: Th. C. Vriesendorp.
UJ
yj < UJ UJ Q; —
tnuËg n • O
< o: o.UJ
N.V. Dordrechtsche Hypotheekbank. Groenmarkt 64boven. Telefoon 5332.
Directeuren: S. M. S. Philipse. J. J. van den Broek. Hulpbank Dordrecht
van de Spaarbank van het N.O.G.
'J. H. Kohier, Papendrecht, Veerdam 12. A. van Halewijn, J. J. A. Goeverneurstraat 31rood. C. Lipjes, Singel 103, correspondent.
Hulpbank*
L. G. van Herwaarden, Voorzitter, Spuiweg 48. H. O. de Joncheere, Ondervoorzitter, Singel 141. L. J. de Vos, Secretaris, Oranjelaan 44. W. de Joncheere, Kassier-Boekhouder, Singel 198.
He) 3000, 4000 „f 5000,,p Spaarbank te Dordrecht. Johan de Wittstraat 2. Telefoon 3763.
J. G. van der Gijp Barendregt, Voorzitter. Ir. J. M. C. Lebret, Onder-Voorzitter, S. Crena de longh A.Czn., Penningmeester. P. J. E. de Kanter, Secretaris.
Coöperatieve Boerenleenbank voor Dubbeldam en Dordrecht W.A. Kantoor: Singel 177rood, Dordrecht.
Geopend Maandag, Woensdag en Vrijdag, 's avonds van half zeven tot'acht uur.
Kassier: L. J. Vogelaar, Burgemeester Jaslaan 49, Dubbeldam. Telefoon 3266 (Dordt). Voorzitter: F. W. de Jongh de Leeuw, Smitzïgt, Dubbeldam. Telefoon 3027 (Dordt). Secretaris: W. Visser, Reeweg (Z.), Dubbeldam. Telefoon 5093 (Dordt).
Spaarkas St. Antonius van Padua. Steegoversloot 70.
J. N. Waals, Voorzitter. J. J. Groot, Secretaris-Penningmeester.
Broederschap Notarissen.
B. Kuipers, Groenmarkt 6—8. J. L. A. J. Tittel, Grootekerksplein 4. B. van Buul, Grootekerksbuurt 37. Mr. P. J. Sigmond, Wolwevershaven 7. A. E. Gomm, Kromhout 153. C. L. J. Vergroesen, Groenmarkt 21.
Postkantoor.
A. Grutterink, Directeur. K. O. M. Wiessner, Referendaris P.T.T., 2e klasse. Het postkantoor is geopend: Op werkdagen: verkoop zegels en rijwielmerken, verzending en afhalen van aangeteekende' stuk- ken, aannemen en afgifte van pakketten en af- doening van alle postzaken voor zoover hierna niet anders is aangegeven, van 8—19.30.
Verkoop beursbelasting en overige plakzegels, sta- tistiek-, rentezegels en omzetbelastingzegels van 9—16. Plakzegels van 10 cent van 8—19.30.
Op Zaterdag sluiten de loketten voor den verkoop van zegels enz., spaa'bank en pakketpost om 16 uur. Inwisseling pasmunt: op werkdagen behalve Zater- dags van 9—14 uur. Rijkspostspaarbank van 9—19.30. Postwisscls, quitantiën, postcheque- en girodienst van 8.30—15 uur. Telegrafische postwissels gedurende de geheele openstelling; girostortingen en cheques met spoedbehandeling van 8.30—19.30.
Uitbetaling invaliditeits- en ouderdomsrente en in- gevolge de ongevallenwet van 8.30—14 uur; op Dinsdag tot 15 uur.
Op Zondagen. Verkoop van zegels, afhalen van aangeteekende stukken en aanbieding van ex- presse stukken van 8.30—9.30.
Postagentschappen:
„Krispijnwijk", Krispijnscheweg 67. „Land van Valk", Krommedijk 126.
Rijkstelegraaf' en Telefoonkantoor.
Y. Bakker, Directeur. Het Telegraaf- en Telefoonkantoor is geopend : Voor den telegraaf- en den localen, interlocalen en internationalen telefoondienst op werkdagen 8—21 uur, op zon- en feestdagen 8—9 uur en 13-H uur.
Vanuit de cellen aan den openbaren weg en de aangesloten perceelen van particulieren kunnen doorloopend gesprekken worden aangevraagd en gevoerd.
Openbare spreekgelegenheden:
No, 16 Station N.S. Vestibule. „> 21 Goederenbureau N.S. (Dok). „ 22 Rijwielbewaarplaats N.S. „ 23 Zeehaven.
Telefoonstations:
„ 26 Krispijnscheweg (C. D. van Eek 67). „ 25 Kop v. het Land (K. G. Kooijman, C 146). „ 24 Land van Valk (A. Gravendeel, Kromme- dijk 126).
„ 27 Wieldrecht ('s Gravend, veerhuis). Cellen aan den openbaren weg:
„ 11 Veer Dordrecht-Zwijndrecht, zijde Dordr. „ 13 Dubbeldamscheweg bij de Alg. Begraaf pi. „ 14 Veer. Dordrecht-Papendrecht, zijde Dordr. „ 15 Sumatraplein.
Tel.nr. 5723 Dubbeldam hulppostkantoor en tele- foonstation.
„ 5815 Papendrecht hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

6472 ZwJjndrecht bijkantoor d. posterijen, telegrafie en telefonie.
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Dordrecht en Omstreken, Bureau Singel 287. Telefoon 46.
Mr. G. J. van Oostveen, Secretaris. Afdeeling Groeibedrijf.
H. G. W. van Aardenne, Singel 165, Dordrecht. Ir, H. G. Gentis, Kerkstraat 16, Leerdam. C. J. van Helden, D 110, Alblasserdam, Algemeen Voorzitter.
L. de Lange, Toulonschelaan 13, Dordrecht. Voor- zitter afdeeling Grootbedrijf.
H. A. Looijen, Struisvogclstraat 3, Gorlnchem. A. van Houweling, Peursum. L. P. A. J. Wijers, Singel 155, Dordrecht. J. T. Visser, E 14, Papendrecht. A, A. C. de Vries Robbé, Krommenhoek 2, Go- rinchcm.
Maatschappij voor Handel en Nijverheid Departement Dordrecht.
Ch. Redelé, Voorzitter. H. Leemhuis, Secretaris. F. A. de Court Onderwater, Penningmeester.
Middenstandsfederatie Dordrecht.
I. van Huiden, Voorzitter, Voorstraat 180. J. Heerema, Secretaris, Voorstraat 284. H. H. Ahaus, Penningmeester, Riedijk 1.
Adviesbureau voor den Middenstand.
Gebouw der Kamer van Koophandel Singel 287. Telefoon 45.
I. van Huiden, Voorzitter. H. H. Ahaus, Secretaris-Penningmeester, Riedijk 1. Mr. G. J. van Oostveen.
Dordrechtsche Winkeliersvereeniging.
I. van Huiden, Voorzitter, Voorstraat 180. E. Snijders, Alg. Secr,, Burg. de Raadtsingel'Idrd. W. Verheul, Penningmeester, Voorstraat 18.
Vereeniging tot Instandhouding der D.A.W.E.T.
I. van Huiden, Voorzitter, Voorstraat 180. A. Visser, Secretaris, Bleekersdijk 25rood. G. van Herwijnen, Penningmeester, Kromhout 139.
Algemeene Winkeliersvereeniging. Dordrecht en Omstreken.
A. J. Verheijden, Voorzitter. C. H. Advokaat, Secretaris. B. Monster, Penningmeester. Bureau: Korte Scheidingsweg 34.
Vereeniging van den Christelijken Ha n d eld rij ven den en Industrieelen Middenstand in Nederland.
Afdeeling Dordrecht.
J. Heerema, Voorzitter, Voorstraat 284. N. H. Dekkers, Secretaris, Vriesestraat 39. A. Kool, Penningmeester, Toulonschelaan 96.
mSCHOFF's HEERENMODE IS MODERNER
9° M <i y.
w B
"S § '
l H 03

^y tï^ oO ^ £
N g r
M—i
wan u
OS w H d o
O H H w w Afdeeling Kleinbedrijf.
W. de Groot, Spoorstraat 44, Leerdam. I. van Huiden, Voorstraat ISOrood, Dordrecht. W. Kruithof, Molendijk 60, Oud-Beijerland. Th. Beekhoven, St. Jorisdoelstr. 203, Sommelsdijk. D. van Loon, Merwekade 34, Dordrecht. Voorzitter afdeeling Kleinbedrijf.
A. Nieuwpoort, C 212, Sliedrecht. L. J. M. Stumpel, Voorstraat 162, Dordrecht. T. J. P. van Rijnberk, Voorstraat A 120, Vianen. W. Roest, Krommenhoek l, Gorinchem.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 96
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
96
Jaar:
1934
179
D < LJJ K D m
x ü
X
oLU I-
o üo LÜoo
LU ^
E LU I-
< op z LU o: O
< -i D
ü ü
Ulfe > tt
ÜJO o
Coöp. Broodbakkerij en Verbruiksvereen, „Vooruit".
Chr. de Wetstraat 2. Telefoon 5632.
J. A. Bergmeijer, Josselin de Jongstraat 25rood, Voorzitter.
J. Sanders, Oranjepark 43, Secretaris. J, H. Reinhardt, Bankastraat 46, Penningmeester.
ü >
Dordr. Coöp. Verbruiksvereeniging. Grootekerksbuurt 10. Telefoon 4071.
F. J. van der Worp, Voorz., Brouwersdijk 146rd. P. Traarbach, Secretaris, Spuiweg 100. W. de Vries, Lijnbaan 7, Penningmeester.
Coöperatieve Centrale Melkinrichting. Corn. de Wittstraat 2. Telefoon 4161.
W. Verheul, Directeur. E. J. Roosdom, Voorzitter, Singel 221. G. Kok, Penningmeester. A. van Rijn, Secretaris, Goeverneurstraat 23.
Coöperatieve Boerenleenbank, Dubbeldam—Dordrecht.
Kassier: L. J. Vogelaar, Burg. Jaslaan 49, Dubbel- dam. Telefoon 3266. Voorzitter: F. W. de Jongh de Leeuw. Secretaris: W. Visser, Reeweg Z„ Dubbeldam.
Advertentie Bureau Jac Duits, Bleekersdijk 23, Dordrecht „De Hanze".
Bond van R.K. Vereenigingen van den Handel- drijvenden en Industrieelen Middenstand in het Bisdom Haarlem. Afdeeling Dordrecht.
H. H. Ahaus, Voorzitter, Riedijk 1. A. J. Hecker, Secretaris, Voorstraat 291. H. Pitz, Penningmeester, Voorstraat 229.
Kath. Jonge Middenstandersvereeniging. (K.J.M.V.)
C. Rieff, Voorzitter, Steegoversloot 34. L. Eijgenraam, Secretaris, Wijnstraat 48. C. Put, Penningmeester, Maasdwarsstraat 1.
Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer.
Vreemdelingenverkeer: Dr. A. van Oven, Voorzitter. J. Kuipers Jzn., Secretaris, Vest 133. W. Dooren, Penningmeester.
Informatie- en Reisbureau: Bagijnhof No. l boven D.M.I. Telefoon 3366.
Commissie v. de Rijnvaart te Dordrecht.
L. de Lange, Voorzitter, Toulonschelaan 13. A. J. Roest, Secretaris, Singel 116. D. van Loon, Bolwerk 2.
Consuls, Vice-Consuls en Consulaire Agenten.
België: Mr. L. C. H. van Beeck Calkoen (V.C.), Wolwe vershaven 15. Denemarken: L. de Lange (V.C.), 's Gravendeel- schedijk 175.
Duitsche Rijk: S. Hoogstra (C.), 'sGravendeelsche- dijk (Zeehaven). Finland: S. Crena de longh A.Czn. (V.C.), Singel 159. Frankrijk: Mr. J. Salomonson (C.A.), Wolwevers- haven 19.
Groot-Brittannië en Ierland: I. Vriesendorp JJzn. (V.C.), Burgem. de Raadtsingel 35. Noorwegen : L. de Lange (V.C.), 's Gravendeelsche dijk 175.
Polen: G. D. van Es Gips (C.), 's Gravendeelsche
dijk 155. Zweden: P. L. van de Polder (V.C.), Burgem. de Raadtsingel 53.
Hollandsche Maatschappij van Landbouw Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
W. H. de Vos, Voorzitter, Singel 204. Mr. A. de Jong, Secretaris.
Landbouw Onderlinge Verzekering tegen Ongevallen in het Landbouwbedrijf. Afdeeling Dordrecht.
W. H. de Vos, Singel 204, Voorzitter. D. Meppelink, Stationsweg 44, Barendrecht, Secre- taris-Penningmeester.
Tuinbouw Onderlinge. Verzekering tegen Ongelukken. Afdeeling Dordrecht.
C. van der Straaten, Voorzitter, Reeweg O. 104. C. de Wit, Secretaris, De la Reijstraat 29.
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor' Tuinbouw en Plantkunde. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
G. F. de Roo, Voorzitter, Dubbeldam. C. de Wit, Secretaris, De la Reijstraat 29.
Dordrechtsche Onderl. Glasverzekering.
C. S. C. van Waalwijk van Doorn, Voorzitter, Binnen Kalkhaven 21 rood.
E. Benedictus, Secretaris, Wijnstraat 87rood. J. van der Straaten, Lange Gelderschekade 1. J. H. den Hollander, Nieuwe Haven 2.
Coöperatieve Vereenigingen* Prov. Zuid-Holl. Archeologische Comm.
B. van Bilderbeek, Arch. B.N.A., Buitenwalevest 2, Lid en correspondent voor Dordrecht en om- streken.
Vereeniging „Hendrick de Keyser" tot behoud van architectonisch- of historisch- belangrijke gebouwen.
B. van Bilderbeek, Arch. B.N.A., Correspondent voor Dordrecht en omstreken.
Dordrechts Museum. Museumstraat 26.
Raad van Toezicht:
P. L. de Gaay Fortman, Burgemeester, Voorz. Vacature Secretaris. Bestuur:
J. van Wageningen Dzn., Voorzitter. Ds. Jac. Petri, Secretaris. Mr. P. Blussé van Oud-AIblas, Penningmeester.
Directeur: Jhr. E. W. C. Six. Conciërge: J. L. Bakker, Vest 73.
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Departement Dordrecht.
Bestuur:
L. G. van Herwaarden, Voorzitter, Spuiweg 48. H. v. d. Kloet, Secretaris, Voorstraat 310. F. A. de Court Onderwater, Penningmeester, Wijnstraat 50.
Mevr. v. d. Kloet-de Regt, Mej. W. Vos, A. H. D. Wepster.
Commissie voor Nutslezingen en -Voordr.avonden : W. J. de Vrij, Voorstraat 86, Voorzitter. D. F. Reidel, Spuiweg 45, Secretaris. R. J. C. Muring, Stooplaan, Penningmeester.
Instituut voor Arbeiders ontwikkeling.
E. Hamburger, Voorzitter, Kuipershaven 33a rood. M. Giphart, Secretaris, Patersweg 47. H. J. van Gogh, Penningmeester, Breitnerstraat 11.
Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Wijnstraat 104rood. Telefoon 4628.
H. G. van der Esch, Voorzitter. Mej. Dr. T. J. Geest, Secretaresse. Mr. G. Snoeck Henkemans, Penningmeester. Mej. P. A. L. Snouck Hurgronje, Directrice.
BISCHOFFs Heeremnode is GOEDKOOPER Wetenschap en Kunst
Commissie ter bevordering van den Algemeenen Kunstzin.
Mr. J. van Drooge, Voorzitter. B. van Bilderbeek, Secretaris.
Teekengenootschap Pictura. Opgericht in 1774. Voorstraat 152.
B. van Bilderbeek, Voorzitter. M. Adamse, Secretaris. J, van Wageningen Dzn., Penningmeester.
Commissie voor de Monumenten- Verordening.
Leden: B. van Bilderbeek, Jhr. E. W. C. Six, G. W. van Aardenne, Directeur Bouw- en Wo- ningdienst.
Plaatsvervangende leden: J. A. Bergmeijer, A. Ek Jzn., H. A. Reus, C. van Son Wzn.
Commissie voor de Restauratie der O.L.V. of Groote Kerk te Dordrecht.
Mr. A. A. Moll, Bellevuestraat 3. H. van Gijn, Secretaris, Singel 149. Mr. J. C. Stoop, Penningmeester, Singel 64. Ir. Jos. Th. Cuijpers, Arch. B.N.A., Roermond. B. van Bilderbeek, Arch. B.N.A., Dordrecht. Architecten der Restauratie.
Vereeniging „Oud Dordrecht".
Museum „Mr. S. van Gijn", Nieuwe Haven 20. P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. Mr. J. van Drooge, Secretaris, Grootekerksbuurt. Mr. P. L. v. d. Polder, Penningmeester. Jhr. E. W. C. Six, Conservator. Het Museum is dagelijks geopend, behalve des Maandags.
Zondags kosteloos toegankelijk. Dordrechtsche Kunstkring.
B. van Bilderbeek, Voorzitter, Buitenwalevest 2. C. van Son, Secretaris, Aardappelmarkt 19. H. A. Reus, Penningmeester, Steegoversloot 64. B. Krul, Vicaris, Wijnstraat 85.
Algemeen Nederlandsch Verbond.
P. J. de Kanter, Algem. Voorzitter, 's Gravenhage. Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiier, Ondervoorzitter,
's Gravenhage.
J. E. Bijlo, Algemeen Secretaris, Rijswijk. Mr. B. de Gaay Fortman, Algemeen Penning- meester, Amsterdam.
C. van Son, Administrateur, Dordrecht. Afdeeling Dordrecht.
Dr. A. van Oven, Voorzitter, Singel 297.
,C. van Son, Secretaris,_ Aardappelmarkt 19. H. G. van der Esch, Penningm., Reeweg Oost 137. J. A. J. Jansen, Zwijndrecht. Dr. J. J. Prins, Buitenwalevest 8.
HU o w
QO H fi\*3 « s CO
B
2 O r 50
w
H 03
si
N g r
HH O
aw u
O 2 2 &z *fl w 8 05 3 9° H
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 97
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
97
Jaar:
1934
180 181
Kinderbibliotheek. Wijnstraat 104rood.
LU tt D m
z ü w z.•
z üLU
Z LU
CO LD LD
'Z. O
IoL O *~SiO
UJ -J LÜ r-
O K
LU
-J UJ
U) b
LU t- Z LU > 111
ifl CN
< <
cr
w cc O o
Q o: o o
Z LÜ
Z D LL LU -l LÜ I-
Z LÜ
W d
X O.
UI or
LU K 0) LU O
K i
Mej. Dr. T. J. Geest, Voorzitster. Mevr. J. Hijmans-Wolterbeek Muller, Secretaresse. Mevr. A. C. van Meurs-Flohil, Penningm.esse. Adres Secretariaat: Reeweg Oost 215.
Christelijk Leesgezelschap „Da Costa".
K. Drok, Voorzitter, Markettenweg 12. J. v. d. Giessen, Secretaris, Bilderdijkstraat 1. T. de Jong, Penningmeester, Mauritsstraat Srood.
Chr. Openbare Leeszaal. Wijnstraat 86.
R.K. Bibliotheek. Steegoversloot 70.
J. Versteeg, kapelaan, Voorzitter. Mej. H. Overwijn, Joh. de Wittstraat 7, Secr.esse. J. K. M. Dusseldorp, St. Jorisweg l rood. Penningm. Bibliotheek geopend: Alle werkdagen van 10—12, 2—5 en 7—9 uur. 's Zaterdags alleen van 2—9.
Medische aangelegenheden* Ziekenhuizen, ziekenverpleging, ziekenfondsen, enz»
Geneeskundigen en Specialisten. Huisartsen:
Aardenne, A. M. V. van, Prinsenstr. 30. Tel. 3822. Berg, D. van den, Johan de Wittstraat 31. Tel. 6006 Homoeopathisch geneesheer. Bleulandt v. Oordt, H. M., Vrieseweg 50a, Tel.88 Broek, M. A. F. H. v. d., Maartensgat 1. Tel. 5101. Cahen,
O., Singel 196, Telefoon 4332.
Cohen, E. S-, Voorstraat 44rood. Telefoon 5604. Delhez, J. A., Spuiweg 55, Telefoon 6002. Drogendijk, A. C, Bosb. Toussaintstraat. Tel. 5927. Gilhuijs, H. G., ook voor Tropische Ziekten, Vrie- seplein 3. Telefoon 4038. Hertstein, A. H., Bosb. Toussaintstraat. Tel. 4038.- Jong, Arie A. M. de, Groenmarkt 17. Tel. 4212. Jong, Teije de, Steegoversloot 16, Telefoon 5366. Kappelhoff, A., Singel 75, Telefoon 5352. Louwerse, J. J-, Singel 322. Telefoon 6308. Meursing, E. E., Johan de Wittstraat. Telef. 4884. Moltzer, J. G., St. Jorisweg 37. Telefoon 3402. Rhijn, Dr. H. W. v., Joh. de Wittstr. 25. Tel. 4622. Romeijn, C., Singel 156, Telefoon 3652. Romijn, P., Directeur Gem. geneeskundige Dienst, Singel 194, Telefoon 5681.
Stadig, Duco, Singel 209. Telefoon 5852. Strücker, J. A. A., Nieuwe Haven 25. Telef. 5074. Verbeeten, Dr. B., Johan de Wittstr. 17. Tel. 22. Vos, Mej. W. A., Bleekersdijk 45. Telefoon 4965.
Specialisten:
Assies, Dr. J. W., keel-, neus- en oorarts, Oranje- park 9. Telefoon 3422.
Bol, G. C. J. A., vrouwenarts, Dubbeldamscheweg 38. Telefoon 5396.
Bisschop, P., Röntgenoloog, Oranjelaan 46. Tel.4603 Branbergen, R. Th., oogarts, Singel 190. Tel. 4352. Broekraeijer, Dr. J., Directeur gem. Ziekenhuis, arts voor inwendige ziekten, Oranjelaan 75. Tel. 3324. Bruggen, Dr. D. J. van, huidarts, Nieuwe Haven 27. Telefoon 3813. Bruijning, F. O., longarts, Dir. v.h. Consultatie-
O > z
. bureau v. Tuberc., Binn. Kalkhaven 33. Tel. 6167. Hagen, J. F., chirurg gem. Ziekenhuis, Vrieseweg 50b, Telefoon 5873. Klementschitsch, O. A. E., chirurg en orthopaed., Vrieseweg 46. Telefoon 4351.
Munk, G. N., zenuwarts, Vrieseweg 52, Tel. 4715. Soer,
Spengler, Jhr. Dr. J. G. F. van, arts voor inwendige ziekten, Houttuinen 44. Telefoon 5951.
Smit, Dr. J., oogarts, Bleekersdijk 6, Telefoon 5398. Stenger, G. A., chirurg en gynaecoloog, Wolwe- vershaven. Telefoon 3951.
Homo Medicus.
Dr. Tcije de Jong, Voorzitter. Dr. W. A. Vos, Secretaresse-Penningmeesteresse. Dr. E. S. Cohen, Assessor.
Dordrechtsche Polikliniek. Stationsweg 1. Telefoon 3617.
Bestuur: Dr. W. J. Assies, Voorzitter. Dr. J. G. F. van Spengler, Secretaris. Dr. D. J. van Bruggen, Penningmeester.
De zit-uren van de doktoren zijn voor:
Neus-, keel- en oorheelkunde: Dr. W. J. Assies. Alle werkdagen van 8.30—10 uur. Tandheelkunde: Tandarts F. Hordijk. Alle werk- dagen van 8.30-9.30 uur. Oogheelkunde : R. Th. Branbergen. Alle werkdagen van 9—10.30 uur.
Huid- en geslachtsziekten: Dr. D. J. van Bruggen. Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag van 9.45-10.45 uur. Verloskunde en vrouwenziekten: Dr. G. C. J. A. Bol. Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van 8.30— 9.30 uur. Inwendige ziekten: Jhr. Dr. J. G. F. van Spengler. Alle werkdagen behalve Zaterdag van 8.30-9.30. Zenuwziekten: G. N. Munk. Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van 9—10 uur. Kinderziekten: Dr. J. Soer. Maandag, Woensdag en Vrijdag van 9—10 uur. Heelkunde en vrouwenziekte: Dr. J. F. Hagen. Maandag, Woensdag en Vrijdag van 9—10 uur.
Geen spreekuur op den laatsten Zaterdag der maand Bel 3000, 4000 o f 5000 op voor uwe -uh erlenliëii Dr. J. J., Wolwevershaven 27, Tel. 5851.
Gast- of Ziekenhuis. Gemeente-Ziekenhuis.
Bankastraat No. 197. Telefoon 5901.
Waaraan verbonden zijn Röntgeninrichting voor therapie en diagnostiek, Hoogtezon en Diathermie- apparaat.
Dr. J. Broekmeijer, Geneesheer-Directeur, Oranje- laan 75.
Mej. E, Schoor, Adjunct-Directrice. Dr. J. F. Hagen, chirurg-gynaecoloog. P. Bisschop, röntgenoloog. Dr. J. W. Assies, neus-, keel- en oorarts. G. C. J. A. Bol, obstetricus, J. Soer, kinderarts.' R. T. Branbergen, oogarts. Dr. D. J.-van Bruggen, huidarts. G. N. Munk, zenuwarts. F. Hordijk, tandarts. Mej. K. J. Hommes, apothekeres.
Polikliniek:
Maandag, Woensdag en Vrijdag v.m. 9 uur voor inwendige ziekten Dr. J. Broekmeijer. Dinsdag, Donderdag, Zaterdag v.m. 9 uur voor heelkunde J. F. Hagen.
Bureau voor Vaccinatie. Gemeentegebouw Beverwijcksplein.
Gelegenheid voor kostelooze inenting op in de plaatselijke bladen vermelde dagen en uren op den Gemeent. Geneesk.- en Gezondheidsdienst. Directeur Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond- heidsdienst, Secretaris.
Tandartsen.
Asch, A. H. U. F. van, Vischstr. 15rd. Tel. 3374. Broekema, G., Joh. de Wittstraat 19. Tel. 3863. Hendriks, A. J., Groenmarkt 55. Telefoon 3906. Hordijk, F., Steegoversloot .79. Telefoon 4952. Hüpscher, H. J., Singel 148, Telefoon 5065. Jong, Jol. de, Singel 82. Telefoon 6268. Koops, R, Singel 161. Telefoon 4957. Koppenol, P-, Voorstraat 97. Telefoon 5223. Mager, J., Vrieseplein 2. Telefoon 4584. Overweg, B-, Voorstraat 271, Telefoon 5933.
Kliniek Dordrechtsche Tandartsen Ver. Singel lllrood.
Spreekuren der H.H. Tandartsen: P. Koops, Vrijdagmorgen 8H—9H : Dinsdagavond 7M-8M uur.
F. Hordijk, Donderdagmorgen 10—11; Woensdag- avond 7}A—&}/2 uur.
A. J. Hendriks, Maandagmorgen &]A~$1A: Don- derdagavond 7H~-8M uur.
A. H. U. F. van Asch, Zaterdagmorgen 8K-^M uur; Vrijdagavond 7H^-8^ uur.
Jol. de Jong, Dinsdagmorgen 8^—9^; Zaterdag- middag 2M~3H uur.
Alle inlichtingen verkrijgbaar aan de Kliniek.
H. J. Hüpscher, Woensdagmorgen 8H—9]A uur; Maandagavond 7^—8^ uur.
Dordrechtsche Tandartsenvereeniging.
A. J. Hendriks, Voorzitter. F. Hordijk, Secretaris, Steegoversloot 79.
Apothekers.
Bosson, Fa. K. G. W. de, Groenmarkt 62. Tel.5181. Bovenkamp, Fa. G. W. v.d., Voorstr. 91. Tel.3685. Kluit & van de Ven, Wijnstraat 135, Tel. 3103. Prins 6 Giltay, Fa., Voorstraat 179, Tel. 3916. Rozijnkorf, N.V. de, Joh. de Wittstr. 8. Tel. 02. H. P. Stam, Krommedijk 24a, Telefoon 4308. Thoman, H. J., Voorstraat 366. Telefoon 5302 en Krispij nscheweg 109, Telefoon 6372.
Verloskundigen,
Mej. G. I. Kemper, Bleekersdijk 29. Mevr. M. B. Hoogenboom-Dijkers, Bleekersdijk 6. Mej. H. Fritse, Spuistraat 33rood. Mevr. Christan-van den Berge, Voorstraat 124. Mevr. P. H. Ruijs-van Gulik, Dubbeld.weg lörood. Mevr. Klomp-Klip, Crayensteynstraat 49. Zuster Schaap, Burg. de Raadtsingel 17. Tel. 6061.
Heilgymnastiek en Massage op medisch advies.
Mevr. van Alphen-van Drooge, Brouwersdijk. Mevr.
Telefoon 4215.
M. J. Biekart, Bosboom Toussaintstraat 12. Mevr. Bouman-Zuiderbaan, Spuiweg 110. Mej. T. Jager Bruining, Vest 98. J. H. F. Sommer, Singel 26. Telefoon 5296. S. J. Vos, Singel 100.
Vereeniging tot Ziekenverpleging. Bankastraat 198. Telefoon 61.
H. van Gijn, Voorzitter. Mevr. Carriere-Belheimer, Dubbeldam, Secr.esse. Jhr. H. W. Stoop, Penningmeester. Mej. G. van Buttingha Wichers, Directrice.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 3
Sluit het Verborgen Museum