Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
154 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 14
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
14
Jaar:
1854
12 "Wijk A.
No. 505 C. Stcketée, schipper. 408 J. van Ooijcn, arbeider. u M. van langen, (wed, vanDec- non), parte.
407 G. Lina, (wed. van Dccncn), partc.
1C• S L. de Graamv, timmerman. 409 C. van den Berg, sclirijnwcrkor. 470 A. Heus, timmerman. 471 L. Ilijmeriuk, schoenmaker. H
P. A. van der Zanden, kantoor- bediende.
1-7• 2 J. Poots, bierbr. knecht. 473 E. van der Veer, schipper. » A. G. Groosaard, (wed. Ver- meer), partc.
'174' M. Zwang, schoenmaker. i'
Ii. ïïomfjn (wed. Ilcnnekcs), «aschvrouw.
n D. Lugten, schoenmaker.
475 E.UHoofdOvcd.Andre'), pwto. 470 J. U, Snoek, timmerman. 477 A. Bonten, schoenmaker. 478 A. Komvenhcrg, koetsier. 470/80 P. A. des Tombe, controleur Ie Afd.
481-484 Tuiii. ilSG 31. Vricsoiidorp, makelaar. 480 Pakhuis. 437 C. J. Singels, timmerman. 438 J. Plaizicr, zeeman. na A. J. Corpcleljn, ar!). »5 "\V. "\Vickcraad, Bclüppor.
Wijk A.
No. 4S8<? B. Kwak, goudsmid. 430 L. Koster, loods. a
J. Termaas (wed. Mulder), pait.'
400 D. Olivicr, arb. 401 B. Eddos, zeeman, 402 II. Boom, sledcuaar, a
J. Jooston, varcnsgezel.
403-498 Pakhuizen. 409 J. P. Hcssels, blikslager. 500 J. van der Krap, barbier. 501 T. Haczer, smid, u P. Schdlenbach, koornschepiier.
503 II. Knijf (wed. Muller), winke- licrstcr.
n P. Esvcld, part. 503 1,7. van ÏÏfjswijfc, loods.
u O, Kricns, schipper. " A. A. Bouman, blokraaker. H M. Takkcbos (wed. van Maaien), paitc.
501—508 Pakhuizen. Binticmiialcvcst,
4S8rf A. Tcrdoes, koornschoppcr. 489e H. N. Schuit, part. 4S8e II. Zwang, schipper. u IV. van der Elbt, korcnmctoi.
509 J. Cocnraads, Imisknceht. 510 lï. Sclmizor, part. 511 A. van Nugtcren (wed. Scheuk), parto.
512 J. ïïagon (wed. Moret), lapster. 402 IV. van Ileerast. arb.
K
ti£ off «k f
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 15
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
15
Jaar:
1854
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 16
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
16
Jaar:
1854
14 Wijk B.
No. 2S D. de Vries, chirurgijn. 20 J. Bekkers, broodbakker.
'30 J. II. BedJigs, likcurstokcr. 31 D. do Jüitcr van Gijn, koopman. 32/33-Pakhimeu. 31 G. van JDijl, tapper.
35 J. J. E. "SM, barbier. " S. J. Stop, parte. .
30 J. M. van Brakcl (wed. van der . Leer)) parte.
u C. Vogel, vcrwcr.
37 M, van Kampen, MÏnkeliorstcr. " l*, van ïïalcn (wed. van Kamp) , parle.
u M. van llouteii, zakkcuÜragcr. « M. Ligteraaus, part.
35 J. JI. Berloin, id. a J. J. van Kamen, commissionair, 33—15 plein (niemvlirug). 10 OUeiiilmjk. W• E. H. Nebbcns Sterling, reut- meester.
-IS A. Bustin, kantoorbediende. 1• U C. Papcnhukeu, kapper. u A. van dor Itcst, wiiikclkiiecht. « G. Scisscna, goudsmid. 00/51 Erf. 53 Pakhuis. 53 P. Aangcvooït, broodslijtster. C -I-
No. 5-J» 'G. Smak Grcgoor, metselaar. 55 J. Drcssclaars, logcm. houder. 50 P. C. do Groot, wijukooper. 57 L. Larabinon, timmerman. " "\V. H. S, Caspers. rijkscommii 58/50 Tuin. 00 A, Bek, Jz. onderwijzer, 01 Pakhuis. 03 j\t. van den Braudeler, med, doet 03 J. D. van Peeren, kastelein, f O! J. L. Janssens, part. 05 J. Damen, timmerman. u T. J. Baak, officier der marin
00 T, Tijssens, muntjkmcestcr. 07 S. Boers, HcCtmakcr, H
J. lIondorfT Blok, part. /' E. Korrel, id.
08 C. van don Hagen, nj'tuigscliildi' Mattettsteiyer.
00 K. van llsusdcn,-arbeider. 70 S. Jiugfcn, (wed. "\VocIders), part. a A. Spoel, varcusgczel.
* '
71 C, A. Hiddcrhof, koominuJ- iiaarskuccht.
Wijnstrnat.
73 S. IL Jurgens, stukadoor. 73 A. C. Nuimink, litliograaph. •' C. C, J. Nuiwiink, ondcrwi]Ecre;> 7'i H. do Brnijn, tuinman.
-
J. A. v. Oldcnborgh (wed, Bak- ^kcr,) parte,
w J. II. Duiutjos, zeeman, " J, lioumaii, koetsier.
J O
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 17
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
17
Jaar:
1854
15 Wijk B. Onbewoond.
78 J. II. Armstrong, gemeente ont- vanger.
77 J. van Ek, arbeider. ii M,
ïïuijgens, urboidor.
78 P. van der Eist, klet-rmaker. 1'J Onbcwooiid.
80 P. A. van don Berg, med. chir. '
doctor.
Si E. Verschuur Pz., assuradeur. 83 Ë. Montó", gefcmpl. leenb. 83 T. ïïuijzer (wed. Vuijcfc), parte. 84 G. Pennenburg, schoeumaker, B. do Grecf, metselaar. L. Snijders, dcb. staatsloterij. J.do Gelder, adjudant dor schutterij-
,8CJ J, llocbt, zaakwaarnemer. G. C. "W. Zander, visiteur.
T'
'87| C. do Bruijn, timmerman. C. Baks (ucd.vandeEest), part. P. van Ileumcn, id. P. van't Ilof (wed. Molenaar), id.
Boom.
P. Aernoud, arbeider. A. Brand Dz., koopmau. A. "W. Bcrnlmrt, zout«cgcr.
J2 J. B. Boudicr, logementhouder, W. J. Oosting, zeeman.
Palwffstraal,
P. J. Spaan, vcnver. A, tlo Buün, v,iïikclicï,
No. OG 97 1)3 K
00 100 101 /;
103 103 lOi a
105 100 107 108 117 115 u
lid. 100
Wijk B.
"W. Komijn, part. P. Aernoud, arb, A. Kelhovcr, logementhouder. II. Verhoef, rijksambtenaar. E. van der Xaa, timmerman. II. Buitcnhck, besteller. K. Durr (\vcd. Koop), tapstcr. II. Verhoeven, koopman. Pakhuis, (gcz.) Eeelacrts, part. C. van Bergen, havcnkuccJit. J. Smits, arb. II. Mast, schipper. C. Kcldcrmaus, scheepmaker. ÏÏ. do Roer, kleermaker. "W. Smits, part. • J. Brink, broodb. C. L. Doorcn, part. II. J. Mclkert, gop. zeeman.. D. L. "Wbuflstra, schipper. A. ]?. ïïecrc, koopman.
in/iatraat.
110/11 P, J.doB.idder, logementhouder. 113 M. Itoclands (ncd. Vervel), part. 113 D. J. Ereedveld, blikslagei. u C. J. Muller, cargadoor.
Hl A. II. Seltennjch, smid. n M. Storsbcrgcn, part.
115 J. J. L. van Lamoen, smid. 110 "W. T. Huscn, schrijnwcrkT. 117 "\V, Wctoriugs, zeeman, i»
J. B, Iloobïocckï, gep. amUon.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 2
U heeft verfijnd op:
Sluit het Verborgen Museum