Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
229 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 98
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
98
Jaar:
1934
182 183 Polikliniek R.K. Ziekenhuis.
UI K D m i ffi
ü£ z
Voor vrouwenziekten en verloskunde : Maandag en Woensdag 8.30—9.30 uur v.m. G. C. J. A. Bol, arts.
Voor heelkunde en vrouwenziekten : Dinsdag, Don- derdag en Zaterdag 8.30—9.30 uur v.m. G. A. Stenger, arts.
Voor oogziekten: Maandag 4.15—5 uur n.m. R. T. Branbergen, arts.
Voor huidziekten: Donderdag 4.15—5 uur n.ra. Dr. D. J. van Bruggen. Geneesheer der inrichting: B. G. J. M. Verbeeten, arts.
25 " < z fe Ilg
H w 2 .«. H u
2 Si Q.
i- _J Q LU £!* Ug o i
(/) D « b z
ÜN>°8 o Q
LU CM L- f- LU 2 < o UJ < z
LUJ w zU Q; LÜ
Z < >
(J
LU -l
Z < <
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst.
Zie Bestuur en personeel der Gemeente.
Gemeentelijke Ontsmettingsdienst. Telefoon. 6102.
Aanvragen op het Bureau van den Gemeentelijken Geneeskundigen- en Gezondheidsdienst, Bever- wijcksplein 3, van 9—12 uur voormiddag en van 1.30-5 uur n.m. Telefoon 5331.
ConsuUatiebur. voor Zuigelingenvoeding. Kinderziekenhuis Singel 106. Telefoon 3214.
J. G. Moltzer, Voorzitter. J. A. Delhez, Secretaris, Spuiweg 55. L. van Twist-Harshagen, Penningmeesteresse.
Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging.
I. van Huiden, Voorzitter. P. Tulner, Secretaris, de la Reijstraat 28. H. van Gijn, Penningmeester. A. A. den Hartigh, Bode, Steegoversloot 76. Telefoon 3078.
Dordrechtsche Onderlinge Ziekte-Verzekering „Doziver".
Voorzitter: Vacature. Plaatsvervangend Voorzitter: Vacature. Secretaris: W. Mantingh, Krispijnscheweg 107rd. Penningmeester: H. G. van der Esch. Pl.verv. Secr.-Penn.: P. Traarbach, Spuiweg 100. Vertegenw.: W. Goethals, Krommedijk 199rood. Medisch Adviseur: P. Romijn. Correspondent een der Plaatsverv. Secr.-Pennïngm.
Ziekenfonds „De Herstelling".
Dr. A. M. V. van Aardenne, Voorzitter. Dr. Adri van de Ven, Secretaris-Penningmeester.
Geneesheeren:
Dr. A. M. V. van Aardenne, Dr. Teije de Jong, Dr. E. S. Cohen, Dr. I. A. A. Strucker, Dr. C. Romeijn, Dr. E. E. Meursing, Dr. Duco Stadig, Dr. M. A. F. H. v. d. Broek, Dr. A. H. Hert- stein, Dr. H. G. Gilhuijs. Apotheker: Dr. Adri van de Ven, Schefferspl. 135. Bode: J. Versteeg, Borneostraat 26rood.
Israël. Begrafenisvereen. Eits-Gajeim.
M. de Liever en Ph. Braadbaart, Directeuren. Mevr. Wed. G. van Gelder-den Hartog en Mevr. S. Meijer-Braadbaart, Directrices.
Het Nederlandsche Roode Kruis. Afdeeling Dordrecht.
P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. Mr. G. J. W. van Tricht Sr., Onder-Voorzitter. Mr. K. J. Poll, Secr.-Penn., Joh. de Wittstraat 35.
Algemeen Ziekenfonds te Dordrecht.
Bestuur: Dr. Teije de Jong, Voorzitter, Steegoversloot 16. Apoth. H. J. Thoman, Secretaris, Voorstr. 366. Apoth. H. P. Stam, Administr., Krommedijk 24a. Dr. C. Romeijn, Singel 156. Dr. A. C. Drogendijk, Bosb. Toussaintstraat 4. Apoth. J. A. L. Bouma, Voorstraat 91.
Afgevaardigden uit de leden: J. P. Busink, Voorstraat 396. J. P. de Klundert, Vrieseplein 5. M. J. Giphart, Bilderdijkstraat 18.
Ziekenfonds „De Eensgezindheid".
Dr. A. Kappelhoff, Voorzitter. H. Ridders, Secr., Corn. v. Beverenstraat 17. Genees- en heelkundigen: A. Kappelhoff, J. A. Delhez, Teije de Jong, Mej. Willy Vos, E. S. Cohen, Duco Stadig, E. E. Meursing,' J. A. A. Strucker.
Apotheken: Fa. G. W. v. d. Bovenkamp, Fa. D. Vogelenzang, Filiaal H. J. Thoman, H. P. Stam.
Bode: J. F. Wegman, Singel 173. Ziekenfonds „Eendracht maakt Macht".
M. Mouthaan, Voorzitter. J. van der Kloet, Secretaris-Penningmeester, Tou- lonschelaan 26rood.
Ziekenfonds „Eendracht".
J. Koopman, Voorzitter, Groenendijk 10. L. van der Linden, Secretaris, Noordydijk 74. H. Busink, Penningmeester, Lombokstraat 27.
Ziekenfonds „Een ieders voordeel".
A. Kappelhoff, Voorzitter. H. P. Stam, Secr.-Administrateur, Krommedijk 24a.
Stichting Volksbadhuis.
Volksbadhuizen aan de Vest, Goeverneurstraat en Bankastraat.
Dr. P. Romijn, arts, Voorzitter, Singel 194. A. van Son Wzn., Secretaris, Singel 86.
Begrafenis-Vereeniging. Koningin Wilhelminastraat 26rood. Tel. 3021.
J. A. Houbolt, Voorzitter. C. Veenstra, Secretaris-Penningmeester.
„Zonnestraal".
Nederlandsche Vereeniging voor de verpleging van T.B.C.-patienten allee gezindten in het Sanatorium voor Arbeidstherapie „Zonnestraal" te Hilversum. Plaatselijk leider voor de bazars, collecten en busjes: L. J. Brantenaar, Bilderdijkstr. 57. Telefoon 4071.
„Den'nenheuvel".
Vereeniging tot het Exploitceren van Herstellings- oorden en Sanatoria voor Handels- en Kantoor- bedienden, Handelsreizigers en Handelsagenten. Secretaris afdeeling Dordrecht Ls. van der Laan, Bleekersdijk. 14.
Vereeniging tot bevordering der gezond- heid in de Grafische Vakken in Nederland
Afdeeling Dordrecht.
M. van Eijk, Voorzitter. C. van der Straaten, Secretaris, Brouwersdijk 129. H. P. J. van Leeuwen, Penningmeester.
Groene Kruis.'
Dr. "H. W. van Rhijn, Voorzitter. Dr. Duco Stadig, Secretaris, Singel 209. Mr. Joh. Jonker, Penningm., Wolwevershaven 10. Ir. J. H. Albers Meijer, magazijnmr., Singel 206.
Vereeniging „Het Wit-Gele Kruis". Afdeeling Dordrecht.
P. J. van Beuzekom, Geestelijk Adviseur, Burg. de Raadtsingel 9.
Dr. B. Verbeeten, Advis. geneesheer, Joh. de Witt- straat 17.
J. N. Waals, Voorz., Burg. de Raadtsingel 7. Mej. B. Keus, Secretaresse, Wijnstraat . Leon de Reuver, Penningmeester, Wijnstraat 131. Adres d. Wijkzusters : R.K. Ziekenhuis, Houttuinen.
Dordrechtsche Gezondheidskolonie.
A. M. V. van Aardenne, Voorzitter. A. van Son, Secretaris, Singel 86. H. J. Vriesendorp, Penningmeester.
Vereeniging tot bevordering der belangen van T.B.C.-patienten in Nederland. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
Algemeen Correspondent: L. J. Brantenaar, Bilderdijkstraat 57.
Dordtsche Ver. tot bestrijding der T.B.C.
J. A. Delhez, Voorzitter. A. Hoek, Bleekersdijk 15, Secretaris. H. van Gijn, Penningmeester. Bureau: Singel 87. Telefoon 4538. Consultatiebureau voor Tuberculosebestrijding Dr. F. O. Bruym'ng, Houttuinen 10. Telefoon 3513. Spreekuren: Voor kinderen Woensdag "van 2—4 uur. Voor volwassenen Donderdag van 2—4 u.
Vereeniging „Zonnegloren". Nederd. Hervormd Sanatorium te Soest voor lijders aan T.B.C.
Mevr. van Ingen-Valk, Toulonschelaan 8a.
Vereeniging voor Christ. Gezondheids- en Vacantiekoloniën in Nederland.
N. de Visser, Voorzitter. J. van Maanen, Secretaris, K. Scheidïngsweg 40. C. de Meer, Penningmeester, Bankastraat 60.
R.K. Vereen, voor Tuberculosebestrijding „Herwonnen Levenskracht".
P. Hermus, Paul Krugerstraat 7, Voorzitter. L. J. Hermus, Nicolaasstraat 3, Secretaris. J. Maas, Bloemstraat 25, Penningmeester.
R.K. Kinderuitzending.
Dr. B. Verbeeten, Voorzitter, Joh. de Wittstraat 17. J. K. M. Dusseldorp, Secretaris, St. Jorisweg 2rood.
R.K. Sanatorium Dekkerswald.
Plaatselijke afdeeling vertegenwoordigd door Mevr. A. Eras-Lips.
Nazorg-Comité „Dordrecht".
Vacature Voorzitter. L. J. Brantenaar, Bilderdijkstraat 57, Secretaris- Penningmeester. Bij dit Comité zijn aangesloten:
Raad van Arbeid. Vereeniging tot bevordering der belangen van t.b.c.- patiënten in Nederland, Afdeeling Dordrecht. Dordtsche Vereeniging tot bestr. der tuberculose. Vereeniging tot bevordering der gezondheid in de Grafische Vakken, Afdeeling Dordrecht. Vereeniging „Herwonnen Levenskracht". Vereeniging „Draagt elkanders lasten". Maatschappij van Handel en Nijverheid, Departe- ment Dordrecht. Dordrechtsche Bestuurdersbond. R.K. Volksbond. Christelijke Bestuurdersbond.
Vereeniging tot bevordering der belangen van Slechthoorenden.
D. Hack, Voorzitter, Slingelandtlaan 33. Mevr. A. Veth-Rohrbach, Secr., Gevaertsweg 8. Joh. Eddes, Penningmeester, Dubbeld.weg 40. D. van Schelt, Willem Marisstraat 81.
Vereeniging „Dordrecht E. H. B. O."
M. Cohen de Heer, Voorzitter. C. van den Stigchel, Penningmeester. W. van Butselaar, Secretaris, Beverwijckstraat 1. Bij eventueel ongeval op te bellen: C. van den Stigchel, Noordendijk 10. Telefoon 4695.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 99
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
99
Jaar:
1934
184 185 Armwezen, Liefdadigheid.
LU o:
^ w ^ mm
Armenraad.
Bureau Beverwijcksplein 3, kamer 10. Telef. 5831. Bestuur.
L. G. van Henvaarden, Voorzitter. Dr. A. van Oven Jr., Secretaris.
Commissies.
a. Tot steun aan oud-Indische militairen: R. J. E. Muring, Voorzitter. Dr. A. van Oven Jr., Secretaris.
\ u. 2: UJ ü{ O
b. Voor onderhoudsplicht: L. G. van Herwaarden, Voorzitter. Dr. A. van Oven Jr., Secretaris.
c. Voor kinderbescherming: Mevr. R. J. J. de Roo-baronesse Dirckink von Holmfeld, Voorzitster.
Mevr. C. Kappelhoff-van Dijk, Secretaresse.
d. Voor woekerbestrijding: Mr. W. A. de Kat Angelino, Voorzitter. Mr. G. J. van Oostveen, Secretaris.
Het bureau van den Armenraad is dagelijks ge-
l[l "- III g ° H
o S urv.
opend van 9—12 uur en eiken dag, behalve Zater- dag van \}/2—'5 uur. In het bureau zijn mede ge- vestigd de bureaux van de afdeeling Dordrecht van de Koninklijke Nationale Vereeniging tot Steun aan Miliciens: P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter, Dr. A. van Oven Jr., Secretaris-Penningmeester,
en van de Commissie A van het Plaatselijk Crisis- Comité: Dr. A. van Oven Jr., Voorzitter. C. Veenstra, Secretaris.
Maatschappelijk Hulpbetoon. Gevestigd in het gebouw Hof 11- Telefoon 5922.
Bestuur:
s l o
> Z
J. Sanders, Oranjepark 43, Voorzitter. Mr. W. O. de Kat Angelino, Vest 28, Secretaris. N. H. Scheurkogel, Frans Lebretstraat 30, Penn. Genees-, heel- en verloskundigen: O. Cahen, J. A. Delhez, A. A. M. de Jong en A. Kappelhoff. Vroedvrouwen ; P. H. Ruijs van Gulik, H. Fritse, M. B. Hoogenboom-Dijkers, H. Schaap. Directeur: L. A. van Doorn, Groenedijk 92.
Nederd. Hervormde Diaconie.
D. v. d. Engh, Voorz., Adr. v. Bleijenburgstr. 17. A. A. Schouten, Secretaris, Tolbrugstraat W.Z. 24. Telefoon 4703.
J. C. v. Asperen, Boekhoud., Reeweg 127, Tel. 4462. J. J. Hulsman, Amanuensis, Groenedijk 48. Tel.5003.
-13.
Aanmelding van 8.30—10.30, met uitzondering van den Vrijdag- en Zaterdagmorgen.
Diaconie Gereformeerde Kerk.
Voorzitter wisselt om de twee maanden. A., van der Linden, Reeweg 22, Scriba. J. Puijpe, Cronjéstraat 21, Boekhouder.
Diaconie der Christ. Geref. Gemeente.
J. Tijssen, Voorzitter, Kromhout 111. A. Brand, Secretaris, Stevensweg D 117, D'dam. P. Noordzij, Penningmeester, Sophiastraat 19.
Behoeftige leden kunnen zich aanmelden bij een der diakenen.
Diaconie der Rem. Geref. Gemeente. Commissie uit het Bestuur, belast met de arm- verzorging :
De Predikant der Gemeente. Mevr. A. Veth-Rohrbach, Gevaertsweg 8. J. Zwama, Aert de Gelderstraat 11.
Diaconie Evang.-Luthersche Gemeente.
J. W. E. Bolte, Secretaris, Celebesstraat 19. Aanmelden voor hulp aan de kosterij.
Diaconie de l'Eglise Wallonne de Dordr. Mr. A. E. A. Allard, pasteur-suffragant, Delprat- singel 5a, Breda.
Mr. P. Blussé van Oud-Alblas, Secrétaire du Con- sistoire, Wolwevershaven 17, Dordrecht.
Diaconie der Vrije Evang. Gemeente. Aanmelding v. hulp bij J. Harzheim, Spuiweg 32rd. Armbestuur der Oud-Kath. Gemeente.
Pastoor W. J. de Vrij, Voorzitter. Dr. A. J. van de Ven, Secretaris-Penningmeester. Th. Groenhart, Bestuurslid.
R.K. Parochiaal Armbestuur en Sint Jacobsgesticht.
Vacature, Voorzitter. H. Tonino, Ie Secretaris. J. C. Hoogenboom, 2e Secretaris. J. J. Groot, Penningmeester. Aanmelding voor steun den l en en 3en Woensdag der maand van 8 tot 9* uur aan het St. Jacobs-
gesticht, Groótekerksbuurt 11—13. Vereen, van den H. Vincentius a Paulo. Bijzondere Raadt
J. N. Waals, President, Burg. de Raadtsingel 7. P. Boelrijk, Secretaris, Burg. de Bruïnelaan 111, Zwijndrecht.
L. H. Gelissen, Penningm., Wolwevershaven 11. Conferentie H. Bonifacius:
L. J. M. Stumpel, President, Steegoversloot 2, J. K. M. Dusseldorp, Secretaris, St. Jorlsweg 2. H. Veringa, Penningmeester, Voorstraat 308.
Bel 3000, 4000 of 5000 o p voor uwc advertenliën Conferentie H. Antonius:
C. G, Kammerer, Krommedijk , President. H. Schlattmann, Singel 161, Vice-President. J. D. van Hal, v. Slingelandtlaan 5, Secretaris. W. C. Luijendijk, Bosb. Toussaintstr. 52, Penningm.
Vereeniging Commissie der St. Vincentms'Vereen. tot Kinderverpleging en Kinderbescherming te Dordrecht
J. Busch, Oranjepark 7, Voorzitter. Jac. Schönberger, Stooplaan 29, Secretaris. H. Tonino, Voorstraat 255, Penningmeester. H. Ahaus, Riedijk 1.
St. Elisabeths-Vereeniging.
Ondersteuning van R.K. Kraamvrouwen, zieke vrouwen en kinderen.
Mevr. E. de Bruijn Kolkman, Presidente, Buiten Walevest 6.
Mevr. B. Masion Boudier, Secretaresse, Nieuwe Haven 32.
Mevr. L. Busch Drabbe, Penningmeesteresse, Oranjepark 7. Aanmelding voor hulp bij Mevr. de Bruijn-Kolkman voor de St Bonifaciusparochie en bij Mevr. Eras- Lips, Oranjepark l voor de St. Antoniusparochie.
St. Martha-Vereeniging.
Mevr. Rutte-van den Bee'mt, Voorzitster. Mej. H. Busch, Secretaresse. Mej. C. Busch, Penningmeesteresse. Aanmelding voor hulp bij Mevr. Rutte-van den Beemt, Vriesestraat 108.
Nederl. Israëlietisch Armbestuur.
A. Zadoks, Voorzitter, Corn. van Beverenstr. 17rd. B. J. Katan, Secretaris, Corn. de Wittstraat 33. J. van den Bergh, Penningmeester, Singel 135. S. Duits, Johan de Wittstraat 23.
Vereeniging Armenzorg.
Kantoor Vest 20a rood. Telefoon 3483. Geopend dagelijks van 9 tot 12 uur.
Mr. A. A. Moll, Voorzitter. H. O. de Joncheere, Secretaris-Penningmeester.
Commissie tot uitdeeling v. warme spijzen. („Rumfordsche Soepkokerij").
S. Crena de longh, Voorzitter. Hugo van Gijn, Penningmeester. W. de Joncheere, Secretaris.
Leger des Heils.
Afdeeling Geestelijk werk Kromhout 102. Bevelvoerend officier Adjudante M. Schiller. Afdeeling Maatschappelijk werk, Kromhout 102.
Toevlucht voor Mannen en Vrouwen.
Metropool en goedkoop logies. Directeur Adjudant A. Meerman. Afdeeling Barmhartigheidswerk. Nieuwstraat 26. Hoofd: Zuster P, E. de Dreu.
Vereeniging „Hulp in de Huishouding". Deze Vereeniging is een onderafdeeling van de Barmhartigheidspost Nieuwstraat 26. Leidster: Zuster de Dreu. Commissie van Toezicht: Mevr. J. H. Jansen Bot- hof, Mevr. N. Krim-Das, Mevr. J. H. van der Kloet-de Regt.
Stuiversvereeniging voor Stille Armen.
Mej. Lengton, Voorzitster. Mej.
J. H. Hartzheim, Secretaresse.
Mej. G. de Leur, Penningmeesteresse. Aanmelding voor hulp: Dr. A. van Iterson, Singel 83 en bij Ds. D. Bins, Stooplaan 21.
Wijkvereeniging Wijk VIII,
Ds. J. Petri, Voorzitter, Mij. Dordrechtstraat 15. Mej. P. J. van Empel, Secretaresse, Bosboom Tous- saintstraat 79.
Mevr. C. van Asperen-Vernes, Penningmeesteresse, Reeweg 127.
Hachnosas Ourgiem. (Steun aan doortrekkenden).
A. Zadoks, Voorzitter. H. van Beugen, Secretaris. B. J. Katan, Penningmeester. Aanmelding voor hulp bij B. J. Katan, Cornelis de Wittstraat 33.
Familiebeurs der Repelaeren.
Jhr. P. H. van de Wall Repelaer, Voorzitter. Dr. F. Delhez, Dordrecht, Commissaris. Jhr. Mr. P. A. J. van den Brandeler, 'sHage. H. B. de Roo van Capelle, Dubbeldam. Jhr. H. W. Stoop, Dordrecht. Adres voor hulpzoekenden bij den Voorzitter.
Hervormd Bestedelingenhuis. Bagijnhof 21. Telefoon 4295. "
L. G. van Herwaarden, Voorzitter. H. van Gijn, Secretaris. W. de Joncheere, Penningmeester.
Inlichtingen te verkrijgen aan de stichting.
Tehuis voor Ouden van Dagen der Gereformeerde Kerk. Groote Kerksbuurt 26.
Aanmelden bij J. Ouborg, Voorzitter, Vest 53.
Sint Jacobsgesticht. (R.K. Ziekenhuis). Houttuinen 10.
A. Kramer, Voorzitter, Kuipershaven 26. Aanmelden: Houttuinen 10, Telefoon'6251.
BISCHOFF's Heerenkleeding is GOEPKOOPER
K t»
H HE
i
?* H 5° H «
ow
N CHH
r HN
n B W
U
H W O K d Or sa
co H S * H B
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 100
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
100
Jaar:
1934
186 187
D < UJ K D m
i ücö
T
•t o . Ofcz m j m T ïï K
r- i- o O i­
— K °
UI o ÜJ - Q J
a J
LU ^ Mg
z>
o > z
Uos i b
Vereenigd Armen-, Wees- en Nieuw Armhuis.
College van Regenten: J. H. Reinhardt, Mevr. J. de Groot-de Groot, Mevr. A. C. H. van Drooge- Uden Mosman, H. O. de Joncheere, S. Crena de longh A.Czn.
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde en verlaten kinderen in het huisgezin, Thans genaamd „Kinderhulp".
Mr. H: Heuvelink, Bagijnhof 34, Voorzitter. W. Pieterse, Kon. Wilhelminastr. 6rd„ Secretaris. W. Mantingh, Krispij nscheweg 107rd-, Penningm. Aanmelding voor hulp bij een dezer bestuursleden.
Vereeniging voor Kinderbewaarplaatsen.
Mevr. Nebbens-Sterling, Presidente. Mevr. van den Broek-de Mol van Otterloo, Secr. Mevr. Bos-van Herwaarden, Penningmeesteresse. Aanmelding voor opname bij de directrice der Kin- derbewaarplaats Voorstraat 108.
Vereen. „Kindervoeding en -kleeding".
Mevr. Jansen-Bothof, wnd. Voorzitster. W. Barendregt, Secretaris en waarnemend Penning- meester, de la Reijstraat 6. Aanmelding voor hulp aan de school, door de kin- deren bcz'ocht.
Het Heilige Geest- en Pesthuis ter Nieuwerkerk.
P. Dooremans, Voorzitter. J. Kooijman, Secretaris, Voorstraat 45. J. A. L. Bouma, Penningmeester, Voorstraat 91. Aanmelding voor hulp bij den Secretaris of bij een der andere bestuursleden.
Stichting voor Bejaarden „Merwestein" te Dordrecht.
Vrieseweg 58. Telefoon 5702.
Correspondentie-adres: Bestuur Stichting „Merwe- stein".
Vereeniging „Pro Senectute", Tehuis Van Strijsingel 329. Telefoon 5802.
Me]. A. Goedhart, Ie Patrones, Oranjelaan 36. Mevr. M. B. Philipse-Visser, 2e Patrones, Wol- wevershaven 18.
Mevr. C. C. Rijkens-Das, Directrice, Singel 329.
Mis'jenes Zekeiniem. (Steun aan Ouden).
H. Breemer, Voorzitter, Singel 229. L. van den Bergh, Secretaris, Oranjelaan 34. H. Zadoks, Penningmeester, Voorstraat 128. Aanmelding voor hulp bij een der bestuursleden.
Megadle Jethomiem. (Verzorging van Weezen).
J. Duits, Voorzitter, Bleekersdijk 23. Jos. Zadoks, Secretaris, Reeweg lOrood. E. Benedictus, Penningmeester, Wijnstraat 50.
Inlichtingen bij een der bestuursleden.
Vereeniging tot steun aan Verwaarloosden en Gevallenen. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
Mr. K. K. Douw van der Krap, Voorzitter. S. D. J. Prins, de Bruïnelaan, Zwijndrecht, Secr. Mevr. W. Verbeek van de Sande-Fangman, Penn. Aanmelding voor hulp bij den Voorzitter.
Nederlandsch Mettray. (Landbouwkolonie op Rijsselt).
Correspondent: Mr. P, Blussé van Oud-Alblas, Wolwevershaven 17.
Doel: het opnemen van knapen die een streng toe- zicht noodig hebben.
Algemeene Nederlandsche Vrouwenbond „Tesselschade".
Mevr. de Gaay Fortman-de Ligt, Johan de Witt- straat 12, Eere-Voorzitster.
Mevr. W. Blussé van Oud-Alblas-Staring, Wol- wevershaven 17, Voorzitster.
Mevr. de Roo-Baronesse Dirckink von Holmfeld, 'Huize Amstelwijck, Dubbeldam, Secretaresse. Mevr. Vriesendorp-Moll, Singel 214, Penningm.esse. Mevr. Kuipers-Roest, Directrice Bemiddelings- en Voorlichtings-Bureau, Vrieseweg 81.
Mevr. Wijers-Bongaerts, Singel 155. Mevr. de Kat-Bree, Achterhakkers 11.
Vereeniging ter behartiging van de belangen van jonge meisjes.
Mej. E. M. Middelhoven, Presidente. Me]. E. Gort, Secr.esse, Toulonschelaan 17rood. Mevr. M. van Mourik-Donkersloot, Penningm.esse, Stooplaan 12.
Inlichtingen verschaft Mej. E. M. Middelhoven, Aert de Gelderstraat 6.
Advertentie-Bureau Jac Duits, Bleekersdijk 23, Dordrecht^
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen.
Mevr. C. Sigmond-'t Hooft, Voorzitster. Mevr. A. E. Bol-de Bas, Secretaresse. Mevr. D. Heuff-van Klaveren, Penningm.esse.
Aanmelding voor hulp bij Mevr. Romijn-Theunis- sen, Singel 216.
Vereeniging tot betere verzorging van minvermogende kraamvrouwen en pasgeborenen.
G. C. J. A. Bol, vrouwenarts, Voorzitter. D. Moolhuijzen, arts te Papendrecht, Vice-Voorz. Mevr. J. de Groot-de Groot, Secretaresse. Mevr. M. J. Romijn-Theunissen, Penningm.esse.
Aanmelden voor hulp bij Mevr. Romijn-Theunissen, Singel 216.
Dordrechtsche Dorcas.
Mevr. J. de Groot-de Groot, Voorzitster. Mevr.
Zusterhulpkring. J. E. C. de Joncheere-Sayers, Onder-Voorz.
Mevr. J. E. M. Kootstra-van Wely, Secretaresse, Burgemeester Jaslaan, Dubbeldam.
Mej. A. Goedhart, Pennningm.esse, Oranjelaan 36. Mej. C. W. van Drooge, Kleederbewaarster.
Vereeniging „Hulpbetoon bij Ziekte". Opgericht door de Loge „La Flamboyante".
Dr. J. A. Delhez, Voorzitter. D. Bins Jr., Secretaris, Stooplaan 21. H. Hijzen, Penningmeester.
Johanna Heilina-stichting.
Doel: het verschaffen van huisvesting aan wedu- wen van vrijmetselaren.
Correspondentie-adres: Mevr. N. G. Geest-Brust, Singel 80.
Vergadert eiken l e Maandag van de maand 's avonds 8 uur lokaal Lombardstraat 13.
Presidente: Mej. J. Kooijman, Voorstraat 45. Vice-Pres.: Mej. E. van Russel, Clara Mariahof. Penningm.esse: Me], E. Bos, Steegoversloot 37.
Nederlandsche Blindenbond. Afdeeling Rotterdam.
Correspondentie-adres voor Dordrecht: J. van der Waal, Nicolaas Beetsstraat 24.
Hofjes, Clara en Mariahof (Vrieseweg).
Regenten : Mr. A. A. Moll, President; J. A. Delhez; Mr. J. A. de Koning ; Vacature; H. van Gijn, Secretaris-rentmeester.
Aanmelding bij den Secr.-rentmeester, Singel 149. BJSCHOFFs KinderWccding is GOEDKOOPER » * Vereeniging „Zwakzinnigenzorg",
Dr. A. van Oven, Voorzitter. A. H. D. Wepster, Secretaris, Reeweg 148. J. A. Meijerhoff, Penningmeester.
i
Comité „Autotocht voor zwakke en gebrekkige kinderen",
J. G. Moltzer, Voorzitter, St. Jorisweg 37. A. H. D. Wepster, Secretaris, Reeweg 148. Mevr. Kappelhoff, Penningm.esse, Singel 75.
Tsidkas Nosjiem. (Deugd der Vrouwen).
Mevr. R. Breemer-Hartog, Voorzitster, Singel 229. Mevr. S. Meijer-Braadbaart, Secretaresse, Oranje- laan 63.
Mevr. G. van den Bergh-Goldsmidt, Penningmees- teresse, Singel 135.
Nederlandsche Vrouwenbond tot
verhooging van het Zedelijk Bewustzijn. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
Mevr. Th. Peereboom-Kutsch Loijenga, Presidente. Mevr. Petri-Maas, Secretaresse, Rozenhof 15. Mevr. van Hemert-Lindonk, Penningmeesteresse.
Aanmelding voor hulp bij de Directrice, Vest 57 en bij de Presidente, Levensverzekeringstraat 32.
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland.
Afdeeling Dordrecht.
M. Cohen de Heer, Voorzitter. D. van Tijn, Secretaris, Wijnstraat 129. L. Cohen, Penningmeester.
Commissie tot steun aan onbemiddelde leerlingen te Dordrecht.
H. van Gijn, Singel, Voorzitter. Jac. Schönberger, Stooplaan 29, Secretaris.
Commissie voor de huisvesting en steunverleening voor schoolgaande schipperskinderen.
J. van 't Hoff, Helmerstraat 8, Voorzitter. A. A. Kleijn, Gebouw Groothoofdspoort, Secretaris.
Dames-Naaikrans „Maria en Martha". Komt samen in het lokaal Lombardstraat 13, Maan-
dagavond 8 uur; de onderafdeeling voor jongere leden (onder leiding van de dames C. ƒ. Koster en P. A. Kraaijeveld) Vrijdagavond half acht.
Presidente: Mevr. Verdoes Kleijn-Middelburg, Singel 192, Telefoon 6093. Vice-Presidente: Mevr. Kranenburg-Hulsbergen, Hooge Nieuwstraat 38, Telefoon 3071. Penningmeesteresse: Mej. M. Schermers, Noorden- dijk 52.
Vrijzinnige Naai- en Handwerkkrans. Bleekersdijk 13.
Mevr. Wed. A. de Jonge-Deijermans, Matthijs Ba- lenstraat l, Presidente.
Mej. S. Plukhooij, Vest 96, Secretaresse. Mej. C. A. C. van Driel, Singel 325, Penn.esse.
N C PNH
na w
H td d o o >
92 S*w t» Z>P H* h*. z
i
r2 o* sa CO
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 101
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
101
Jaar:
1934
188 189
D < LU
N Z LU
W
D P m SO co o
I K Ur ï - Q wfft 10 O
10 tr
EZ m iT S «f O -i UU. UJ
. . H >- H^d S H *
o s O u
LU
W K UJ (5 D N U. O
W
£:, lü£
5£0)0 Z>
o > z
O Z
o: LU LIJ 1- 01
CoO
UJ Q LIJ K ffl LIJ O
LU K "_l Q
LU 5 ^ £ U) K r- N
Vereeniging „De Biesbosch". Bestuur:
J. Sanders, Wethouder der gemeente Dordrecht, Voorzitter.
Ir. C. J. Droogendijk, Rijkslandbouwconsulent te Dordrecht.
P. Herweijer Jansz., rustend landbouwer te Dubbel- dam.
Meijer de Vries, Referendaris aan het Departement van Sociale Zaken te 's Gravenhage.
Joh. A. Vis, Bezuinigings-Inspecteur der gemeente Dordrecht, Secretaris.
Polders, eigendom der Gem. Dordrecht, Nieuwe stadspolder, Oude stadspolder oostelijk en
westelijk deel, West-Merwedepolder, Slobbegors, Polder beoosten den Veerdam. De polder De Vier Polders.
Jhr. P. H. van de Wall Repelaer, Dijkgraaf. Mr. A. A. Moll, Secretaris.
Vereeniging tot Landverbetering. Gevestigd te Dordrecht, Wijnstraat 117.
Bedrijf i Als eigenaresse exploiteeren de onder de gemeente Rozenburg gelegen polders Groote Pol- der Krabbe, Kleine Polder Krabbe, Nieuwe Pol- der Krabbe, Zeehondenpolder, Noordbankpolder 6 Jantjespolder en de op die polders gevestigde landbouwbedrijven enz.
Maatschappij tot exploitatie van de polders Jannezand, Middelland en Nieuw-
Middelland en deBoven-enBenedenplaat Gelegen onder de gemeenten Made en Dussen. Adres Wijnstraat 117.
Bedrijf: Als eigenaresse de genoemde bezittingen, met de daarop gevestigde bedrijven exploiteeren.
Polder Groot Koningrijk.
H. B. de Roo van Capelle te Dubbeldam, Eigenaar. Polder Wieldrecht.
Gemeenten Dordrecht en Dubbeldam.
G. F. de Roo, Dijkgraaf. Mr. P. J. Sigmond, Wolwevershaven 7, Secretaris- Penningmeester.
Mr. P. Blussé van Oud-Alblas, F. W. de Jongh de Leeuw en H. J. W. van Aardenne, heemraden.
J. van Valen, beeedigd beambte, Dubbeldam, Rijks- straatweg nabij den 2den Tol.
Polders.
Eigenaar Jhr. Mr. O. J. Repelaer van Molenaars- graaf : Louisapolder, Cannemanspolder, Merwede- polder, Stededijk.
Mr. P. J. Sigmond, Rentmeester.
Gem. School voor Nijverheidsonderwijs. (Burgeravondschool met 4-jarigen cursus;
dagmachinistencursus; cursus riviervaartmachinisten; cursussen bouwkunde, wertkuigbouwkunde en electrotechniek).
Kromhout 150. Telefoon 53. D. J. van der Kulk, Directeur.
Cursus ter opleiding voor het voorloopig Machinistendiploma*
Kromhout 150. Telefoon 53. D. J. van der Kulk, Directeur.
Commissie, belast met het toezicht op het gemeentelijk Nijverheidsonderwijs*
W. C. Swaan, Voorzitter. * D. E. Nieborg, Secretaris, Krispijnscheweg 157.
Gemeentelijke Kweekschool voor onderwijzers(esscn).
Binnenwalevest 3. Telefoon 3472.
P. M. van Leeuwen, Directeur. Gemeentescholen. U.L.O.-School t
Groenedijk 45a. Hoofd: C. Boender. Lagere Scholen:
Hofstraat 5. Hoofd C. A. van Mourik. Vest 50. Hoofd Mej. F. S. de Voogd v.d. Straaten. Oranje Vrijstaatplein 2. Hoofden C. J. J. de Vries en M. van de Weg. Hofstraat 2. Hoofd J. A. F. Streefland. Nleuwkerksplein 28. Hoofd B, H. Nijland.
Bel 3000, 4000 of 5000 op voor uwc advcrtentiën
Gemeent, cursus voor vervolgonderwijs, verbonden aan de buitengewone school voor lager onderwijs. Hoofd: Vacature.
Gem. cursus voor spraakonderwijs. Beverwijckstraat 3.
Hoofd P. van de Griend, Reeweg (O.) 179rood. Binnenvaartschool. Binnenwalevest 3.
Commissie van toezicht:
J. van 't Hoff, Helmersstraat 8, Voorzitter. A. A. Kleijn, Geb. Groothoofdspoort, Secretaris.
Hoofd: A. P. L. Snijder, Dubbeldamscheweg 85rd. Geneeskundig schooltoezicht. Schoolartsen:
Mej. W. A. Vos, Bleekersdijk 45. Jhr. Dr. J. G. F. van Spengler, Houttuinen 44. A. C. Drogendijk, Bosb. Toussaintstraat 4.
Schooltandartsen:
A. J. Hendriks, Groenmarkt 55. H. J. Hüpscher, Singel 148. .
Schoolarts voor de Gem. school voor buitengewoon lager onderwijs:
Dr. H. W. van Rhijn. Schoolverpleegsters:
Zuster R. E. Balkema. Zuster J. E. Jorna. Zuster J. C. M. Burgers (schooltandheelkundig ver- pleegster) .
BISCHOFFs HEERENKLEEDING IS BETER Lenghcnhof (Bagijnhof).
Regenten: K. Lotsy; K. J. J. Lotsy; M. L. Bax; H. O. de Joncheere; J. G. van der Gijp Baren- dregt, Secretaris-rentmeester.
Inlichtingen te verkrijgen ten kantore van den Se- cretaris-rentmeester, Vest 129.
Arend Maartcnshof (Museumstraat).
Regenten: Mr. J. A. Stoop, Leeuwarden; Jhr. Mr. G. C. W. van Tets, 's Gravenhage; Mr. A. G. W. Baron van Bentinck van Schoonheten, Olst (O.); A. W. J. J. Baron van Nagel!, Barneveld; Jhr. P. J. Repelaer van Spijkenisse, Hoenderloo; G. F. de Roo, Dubbeldam; Jhr. H. W. Stoop, Dordrecht, Secretaris-rentmeester, Burg. de Raadt- sïngel 37. Aanmelding bij den Secretaris-rentmeester.
Van Slingelandtsttof (Vriesestraat).
Regenten: Mevr. Repelaer-Kretschmar, Dubbeldam; G. N. Korthals, Beheerder, Steegoversloot 83.
Koningshof (Mariënbornstraat).
Regenten: G. van der Mark, Rentmeester, Korte Scheidingsweg 42, Dordrecht; K. Lotsy, Singel 295,
Dubbeldam. Aanmelding bij de Regenten.
Wilhelmina-Stichting.
Bestuur: Mr. J. van Drooge, Voorzitter; Mevr. W. Dozy v. Oldenburg, Vice-Presidente; Mevr. B. Verdam-van Hees, Mevr. de Roo-baronesse Dirckmk von Holmfeld; W. H. Staring, vormend het College van Regenten, met als Secretaris- rentmeester toegevoegd: Joh. G. Geuvels.
Gegadigden voor een woning kunnen zich tot een der Regenten wenden.
Eben Haezerhof en takenhof. Beide Hofjes behooren tot de Ned. Herv. Diaconie, Polders en Polderbesturen, Dordrecht; G. F. de Roo, Burgemeester te Gymnasium. Cornelis de Wittstraat 48. Telefoon 4217.
P. J. G. A. Hendrix, Rector. College van Curatoren:
P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. D. E. Nieborg, Secretaris, Krispijnscheweg 157.
Gemeentelijke Hoogere Burgerschool. Met 5-jarigen cursus.
Oranjepark 11- Telefoon 3564. Dr. J. J. Prins, Directeur. Handelsavondschool. Met 5-jarigen cursus. Groenedijk 45a.
H. Beernink, Directeur. Commissie van toezicht M. O.
Voorzitter: Mr. F. G. Rens. Secretaris: Mr. Z. J. de Langen, Bleekersdijk 2.
1 Onderwijszaken.
Geldeloozepad 35. Hoofd G. W. Wesselman. Corn. de Wittstraat 16. Hoofden C. Stempels en P. C. Maat.
Kasperspad 89. Hoofd M. Meijers. Singel 24. Hoofden J. Hage en A. Heilema. Brouwersdijk 104. Hoofd G. J. Molhoek. Bosb. Toussaintstraat 56. Hoofd G. W. Zweers. Rijksstraatweg 24. Tel. 5696. Hoofden J. van Aken en H. A. de Keijzer.
Jacob Marisstraat 46-48. Hoofden P. de Graaff en W. C. van Muijlwijk.
Buitengewone school voor lager onderwijs voor debielen. Hellingen 1—5.
Hoofd : A. H. D. Wepster.
Buitengewone school voor lager onderwijs voor imbecillen.
Geldeloozepad 35. Hoofd: D. Hack.
i i O
wa u
H W sa
cg Kl d r1
*S > v 052 K 2
1 S r-Z o so
CO Bsrf O S
l H cc
B ' M w
O 2!
Cï H
N
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 2
U heeft verfijnd op:
Sluit het Verborgen Museum