Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
6.713 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 9
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 88
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
88
Jaar:
1973
26 Lindaeben. Dijk ­ Lod. van Nassaustraat Zwijndrccht Zwijndrecht Lod. van Nassaustraat ­ Mauvestraat 27
59 Bijkerk B 61 Groene woud geb Visser P
63 Bernaards JC 65 Otter A den 67 Boudewljn GE 69 Die GP van 73 Rijswijk L van 75 Bax T 77 Graaf JB van der
79 Dekker P den
Reljenga geb Hazen ­ bosch WP
81 Viaser C ­ M
83 Franken WB 85 RM J vd tf 23029 ­Mb Wildschut J van de
89 Witte JM de . 95 Bczeraer A ­A
97 Timmer LG ­CC
­Melkhandeltf 29474
99 Duijiers A 101 LQW WS 105 Bczeraer H 107 Zoon K 109 Waal K van der 113 Schop PK 117 Wit SE de ­AP de
131 Boer D 123 Viaser G 125 Wiel D van der 133 Ruit J van de 135 Meer geb Salders E van der
13T Klerk D de 1« Tlramerfl CH 145 HtUtek AC 153 Unardatos geb Steenbergen G
5 Lems A
11 Kramer JJ 13 Ducana Dordrecht tf 25009
17 Padt P van der 19 Waal C van der 21 Eggink E KurtS
23 Duran Alonso F 25 ­A
Nobel AM Landb en vee houd tf 01857­ 284
29 Ferez Ferez JL 33 Ortlz Solano A 37 Maaskant AC 39 Boulogne JA 41 Wingerden J van 43 Willemse M 45 Quist EC 47 Rouboa J 49 Linde geb v Gemeren S van der
57 Steenhoek J 63 Hordijk T 77 Keizer JJF de 75 Leeuwenburg P 79 Waal JC van der BI Broekhuizen WC
87 Breugel P van ­ D van
9Ia Waardenburg L 93 Reedijk L
93a Schenkel J 105 Hart DJ 't 109 Man H de 113 Pons O
"115 Hofland GH 123 Kaim DM 133 Delta Kolen en Olie tf 29655
U7 Timmera geb v Hcrfwcgen M
­ Coop Aank en afzet Delta GA tf 29G55
153 Steenbergen J 163 Biemond Jlandb tf 01S57­2B2
168 VenAC van der 171 ­AJ van der 181 Blcmond J 1M Koolman M 185 BroeUmicen geb vd Schoor JG
IBTWelie M van ­ Lema AP
­ Schoor gtb Geor­ goudi E van der
189 Stcegman P 115 Biemond & Fels Fa tf 01657­402
30 Linde geb de Heer T J van der
LjlaaLT <*rtfc
217 Kraayeveld C Riet­ matten stucad draad
Bpljkera riet tf 01857­307
LJNDTSEDIJK (Rijksweg)
Dewi NV Inden Hand­ ondcrneming tf 29697 ELGEESTAAL KV tf 26528 TaieUar'3 Handclmij NV Grooth in Bcheepa­ en watarop art tf 29088
157 Zoon R 159 Maaskant J ­ J ­ N ­A '
165 Woude W van der 167 Helj JA 171 Waal M van der 217 Kraaijerveld C 219 Overgaauw P 223 Kraaijeveld HA 227 Nes geb H ie ne kamp A van
229 Schoor P van de r 235 ­GCP van 239TeeuwA '• 241 Lems geb vd Schoor A
249 Kooiman NM 151 Nobel AH 253 Vermeer AJ 255 Sloof GC 257 Lems G 259 Deugd J de 265 Biemond J 269 Frel F de 271 Linde P van der 273 Kleinjan FLJ 275 Schenk K ­ Jr K tuinder tf 01857­683
277 Hamer JG 2 Champroka NV fabr v Chem prod tf 2B3G6
2d Montage Sc haal da k tf 255G4
8 Oltefabr Zwljndrecht NV Mij tot Expl der Verenigde tf 25144 Food Industries NV tf 28511
B9 Wit geb Brand HW de
VOS NV Mij tot Expl der Ver Ollefabr Zwijn­ drecht tf 25144
10 Kraayeveld Pzn Fa A Aann bedr tf 278 Kraayeveld B tf 26397
12 ­ GR ­ Waard D
Kraaijeveld N 14SchokbetonNV tf 28466
18 Schokbeton NV betonw labrtf 27144
20 Bulsleeuw NV Beheer
Mij tf 23111 Leeuwen Jr's Buizen handel NV P vtf 23111
22 Aann Mij Mabuwat tf 27866
2G Magro NV afd Grond­ verzetmachtf 27233 Witte J
28 Sint Nicolaas J 30 Develhaven NV Beton­ ind de Tf 27779
32 Hokkeling J 46 Roobol & Zn J Gar taxibedrtf 26613
48 ­AA ­ J
Graaf's Werktuig en Constr bouw NV tf 259BO
56 Buitendijk A aann tf 26831 Broeder MH
62 Deltastaal NV Ijzer­ handel tf 29366
70 Paplerw fabr Ropagro tf 2GGB5
Visser & Smit aann Mij NV tf 27742
74 Interhal NV ag blnnenl en buiten! huizen tf 24032
78a Buitendijk P 86 Ringlnterieurs NV tf 26B17
94 Roelofs Radio NV tf 2448B
265 ww stp Andriesse AJ ­ JAF
22 woonk Dongen J van
LI ndt e st raat (Lindtsc Benedendijk) 1 Pclikaan JH 3 Drent B
5 Quist CA 7 Leeuwen G van 9 Wltt G de
11 Noort geb Oosttander A van
13 Heistek JB 2 Brandsma B 4 Wal MJ van der 8 Steegman H
10 Hartog L den 12 A.lde deleten J 14 Wittevcen J 1G Jong J de
LINNAEUSSTRAAT B { Lindelaan ) 1 Deugd H de Jong geb v Haarcn C de
3 Slof JH Boon geb de Klerk A na n der
5 Wit M B de 7 Weinand PJL 9 Linden L van der
11 Ooijen A win 13 Poel WC van der 15 Perk J van der 17 steenbergen H • Jabaaij geb Hartman AW
19 Kliffen KA
21 Koolj A Driel H van
4 Roelae J 6 Bakker J' B Heer A de
10 Alderliesten J 12 Huisman W 14 Swieten CC van 16 Herik T vanden Bouwman geb Paans GA
18 Graaf J de 20 Driel A van 22 Weele CFJ ter 24 Ardon A
LISSTRAAT
(Kort Ambachtln/ Lo e u «e nbe kat r a at)
2 Goedhart A 3 Bruin JM Schoor G
4 Kool GD de Dries JW vd tf 24941
6 Svadlenkova H Kooi JC van der ­geb Svadlenkova H vd tf 24358
7 Hermes J 8 Hengevcld G tf 23483
12 Pelle HJ tf 29845 13 Stoele JA 14 Burckscn .'FG Venema F if 24323
IC Kelly geb Teunlasen tf 26428 A
17 Mulder JR tf 24410 18 Jong M de Hart LC van der
22 VormWvdtf 29753 23 Bilzem G tf 24822 24 Bulten JG 2G Straw geb v Pelt P 27 Ruiter A de aann bedr tf 25326
28 Heumcn JPT
Lod v NASSAUSTRAAT (Konlnglnneuog/ Burg de Bruinlaan)
1 GclderenA van Ven LB van der Tuln­ derlj en Bloemenkw tf 27892
3 Ruit JSP van de 5 Los L 7 Turenhout G van 9 Vermeulen NA
11 Euser E 15 Breugel H van 17 Verkerk APJ 10 Wingerden T van 21 Bondt P de tf 27072 ­geb Hollcmans JM de
23 Driel geb Visser G van
25 Tcertclen geb v Lont MA J van
27 Klingeman geb v Gcl­ dcren A
31 Tempelaar A 33 Man PT de 35 Vogelzang A .10 Stal LA
P Losplaats
Nobel A Mobil flun­ kerstat tf 27597
! !
41 Otter A den 43 Huizer A 45 ­ A ­ M
47 Jong geb Stoop E de 4Q Vliet J vd tf 24442 51 Glessen geb Akker­ mans P van der
53 Buitendijk J 55 Diedering H ­geb Bezemer H tf 2G045
57 Stolk K ­ geb Strigel AT
59 Weggen H 61 Baan T G3 Noort A van Tuinder­ bloemkwtf 26270
65 Mijnster J zand en grlnthtf 2625G
67 Baan A 71 Bakker C Bloemist kweker tf 28573
73 Dikken P den Mevr tf 26857
­ W den
75 Vermeer G aann tf 28829
2' Zijdorveld C stucad bedr tf 29806
4 Linden M van der G ­ M van der B Zijderveld G
10 Daamen J 12 BreuRel A van 14 Werken LHA van de 1G Waal P van der 18 Vreugdenhll geb Blokland CW
20 Valk geb vd Waal J 22 Bijkerk WJC 24 Wingerden AH van 26 Bisschop J 28 Wuijkhuijse H J van 30 Beer geb Besemer DM de
32 Slooten LA van 34 Smook AAH 36 Leening PT van 38 Btacquiere CJ Hordijk WC tf 24265 •
Eijakoot AH
40 Klootwijk N 42 Arend A den 44 Tameeria H 46 Hofland J 48 Merwe A van de 50 Tempelaar H 52 Klerk P üe Tuinder tf 2G7G5
Valk A 5G Prins R 58 Dalen A van 58 Jong CD de
fin TJnlL/ TT
uu vaiK L4 62 Jong geb Bolder S de 64 Bakker C 66 Mels A 68 Reindcrs geb van 't Zelfde AK
10 Houwelingen W wt. 72 Verhoeven J 74 Willemen CC 76 Schrijvers HJ 78 Penning PC BO Visser LP tf 23787 Waal G de
vMAASDIJKSTRAAT (Dr Pies manstraat)
1 Valckx WFJ
2 Trijsburg WJ 3 Eergeljk K van 4 Goldberg EM 5 Bakker P 6 Toom J den 7 Veer B van der 8 Joppe G
MAASPLEIN {Ringdijk/ Veerpl)
Verhagen JG tf 26181
1 Snijder JA Akkermana P J
Paviljoentf 26982
3 Hoope J ten Buytink FW Mej tf 27207
4 Hillo C van G Volker MCJ FH Scheepvaart­ bedr tf 2G096
8 Verhagen WM ­ JC
9 Boer C den 7 Romers B tf 27572
10 Boer T den tf 25306 Dobbelaar JE
11 Kranenburg geb Huls­ bergen M tf 21265
12 Dalen R van 13 Berg geb de Ruiter AD van den
1 6 Hoevens A 17 Verdoorn D 19 Wageningen D lun 20 Mol J de tf 23833 21 Hello B 22 Klerk FM de 23 Goudriaan C 24 Wijngaarden geb de Bondt A J van
25 Vegter P
­L Scheepv en hand tf 26322
25 Baars geb PI eter ma n CJ
26 Mookhoek JM Scheepv zand en grinth tt 26673
­ GJ
27 Es C van Duits SH
28 Koeten G van 29 Bruina Slot HJ 30 Huisman K Maas HJ ­ LC
31 Vegter J ­ H ­ J
32 ­ AHW ­A
33 ­ H 34 Viaser K tf 29813
35 Landstra RF tf 28701 Limit T van de
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 89
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
89
Jaar:
1973
28 Mauvestraat - Mlmosastrnat Zwijndrocht Zwijndreeht Molenvliet - Nijhoffstraat 23
16 Leeuwen JM van 1 8 Bouman A 20 Vries J de 22 Rotgans JJ 24 Davidae FC 26 Persle P J van 38 Harder G 30 Boer HPW dan
MEELSTRAAT
(Jansen! n /Dr Pies man laan)
2 Schuiling A Cafet bedr tf 2B850
4 Verhagen L drank sevicetf 234
6 Was-0-Rama OA Broekema tf 28062
8 Saus H van Kapper Parfum tf 25307
10 Jong CA de levenam bedr zelfbed td 27993
12Hemert PJP van tf 28123
14 Inter American Vroije- tijdskled tf 28773 Smit W tf 29773
20 Karremans MJ tf 28926
22 Schutting A 24 Haarlem CM van 20 Furshop Jean nette tf 28926
22 Overwoei AL tf 28850
24HolsteinWCF van tf 23492
26 Broekema OA 28 Saus H van 30 Jong CA de 32 Donker B 34 Londen H van 36 Jager H 38 Kloosterman PA 40 Küa J
MEEPAD
(Rotterdamsew) 2 Both AC
2a Helmink A 6 Hofman J J
MEERDER VOORTST RAAT
[ Vondelstr/Helmerstr/ Ja nluy ke nstr aat )
1 Pelt M van 2 Jong G de 3 Segers WLH 4 Beljer J 5 Los AK 6 Leendertse H 7 Hoor naar C 8 Zessen P van 0 Waard A de
10 Hoekstra P 11 Slingerland C
MEERKOETSTHAAT
(Buizerdstr/Laan v Ne derhoven)
2 Bccnen PJ 4 Klootwijk T G Bakker P fl Rijken P
10 Apon A 12 Zijderveld J 14 Valk A 1G Tazelaar N 1 8 Snoo A J de 20 Gesink PC
22 Wamelen K van Fiere C
24 Zoutewelle geb de Zeeuw JH
Reijenga A
2G Kruithof C 2B Dubbelman AM 30 Kijkuit J 32HilloAJ vanSpuit- inr tf 2G34G
34 Euser P 36 Kamp J J 38 Visser J 40 Reedijk G 42 Waard GC de 44 Oostrijk G 46 Volker F Zandzuig & transp bedr tf 2G124
5 Bendeler WB 7 Sonneveld D tf 26337 -M vleesw slagerij
44 Gorter L 46 Tree J de 48 Koenderman P 50 Coenraad JG 52 Alderliesten J Buren NA van 2 Schijvens Ap tf 2G627
14 Reedijk P tf 28985
MERELSTRAAT (Reiger at r/ Laan v Nederho ven/De velbrug)
48 Geveke K 50 Schriek AC 52 Brandt HG Groen PC
11 Trouw HM levensm bedr
13 DokmanAHJ tf 27032
15a Turel CH kapper MELKWEGSINGEL
(Laurensvliet/W Slultorw/ Jupiterstraat)
1 Linden D vd Tand- arts tf 26451
2 Hovig F 3 Vos H 4 Kroon DCJ 5 Batenburg E G Werf PA van der 7 Gicsscn N van der 8 Smeenge A
1 Stok H 3 Dalemans E 5 Groenendijk F 7 Kleywegt JJ tuin tf 27S4B
9 Bakker W
11 Maren P van 13 Kerkhof G 17 Stolk M 19 Visser J Otter P den tf 23G91
21 Lodder L 23 Kooij G 35 Boogert JP van den 27 Bouwmeester CJ 29 Namem A van 39 Namen A van 31 Gebuijs P 33 Die A van 35 Setten JJ van 37 Versteeg A 39 Waal T van der 41 Hofland CB -J Lompen en met h
tf 260B9
43 Smit BF 45 Spek AC 47 Stigtcr GGF -GGF
10 Meilof J tf 23809
MERCURIUSSTRAAT (Marsstr/Uranusstr)
1 Ent A van der 3 Boom P J 5 Confurius JPT 7 Konlg LI 9 Voetce H
1 1 Sebcs J 13 Vermeulen C 15 Werf A van der 17 Vogelzang geb Koek EM - Koek WJ
10 Entlnk CAM 1 Sc hij ven s geb Koene E
4 Graaf B van der G Jong c mans B 8 Meer JM van der
12 Stam W 14 Reedijk geb vd Linden P
1 G Koolman A 18 WeljAC 20 Rijn R van 22 Marlen GA 24 Maaskant M 20 Zalm HJM 2B Sprokkerccf geb Sardijn M
30 Buitendijk P 32 Dekker HJ 34 Dubbelman C 3G Engelen RL 3B Bollaart A 40 Fenijn PC 42 Ro'ubcmond HW
49 Bakker JL Man G de Bakker JL
51 Baan P 53 Eislnga G 55 Etten D van 57 Klasen H 59 Willemstcin M 61 Stigter C 63 Paans JA 10 Vessem LHW van 12 Rozendaal W
MERODESTRAAT (K Doormanln/W v Hall straat/Nijhoffstr) Ermax Chem Ind
Langelshclm tf 25311
1 Burken DWP van 3 Trans Oriënt Han- delsondcrn tf 35734 Passchicr D
5 Moonen JP NV Melk- inr de Combinatie tf 36253
7 Mogen TJJ van -geb v Ooijen CJ van tf 23828 Serierse JC
11 Gooien AJM van 13 KolkFMvdtf 23556 Verveen JA
MERWEDEWEG (Lindtaedijk)
Groot International NV de tf 28111
G Groot Montage NV de tf 26400 Oliebron NV techn Olicn de tf 25000
7 Atlas Copno Nederland NVtf 24000 Erem Electrotech- nicitf23209 Pam Smeermidd Depot tC 25000
2 Slooft TJ transp-takel i. taxibedr tf 27001
9 Tubesales Hollend NV tf 24011
MESDAGSTRAAT
( v Goghstr/J Israël straat/ Vermcerstr)
19 Hakkeren PA 21 Lint CA de 23 Schalkoord D 2 C ijk M van 4 Nes M van - A van
6 Schmelllng TA 8 Mulkens gebAbels FA van Abels ASC tf 2B-!10
10 Snijder gob Bosch JC
12 WanrooijSHW 14 Wijngaarden M van 1G Vlasboom A tf 24899
18 Knoops AJ 20 Schol HW
22 Olislager PM 24Aartsen JEREtf 29Ü1G Harinck A
25 vink L 28 Weijdcn \VLM van der 30 Kunst G 32 Vlicgcnthart A 34 Ven G van der Groen CB
36 Visser I1H 38 Dodowaard H van
schipper tf 24830 Ketel H!I
MIMOSA5TRAAT {Roosstr/Narcisstr Dahlia s i raat)
3 Melly JHA Woerkom Azn D van tf 25852
5 Kok JG de 7 Heiden H vd tC 23406
1 1 Devilec PPM 13 Hordijk JJ 19 Berger PJ 21 Seijbel \V 23 Gustafsoti AT 25 Oever G van den 27 Boer J du 35 Looljachaeldcr PA tf 272G8
37 Pasvcer HW 39 Schoeien WJAM 41 flczcmer WP Stckolenburg PH van tf 23131
43 Buren JW van 45 Assenderp HJ van
t tf 279G1 53 Maas BF 59 Alexandcr V Gl Clcrcq FA de 2 milebrand P\VA
MOLENVLIET
Q Hoogvliet & Zn NV aann bedr
51 Dam A van glas in lood h
55 Staat Fa W&A 95 Zwijndreeht NV bouw bedr tf 25937
MUNNIKENSTEEG (
tf 28082 - JT tf 24325
65 Schot NJP 12 Buitendijk AJ Dekker A den Buitendijk NH
16 Waard C de
NARCISSTRAAT (Plantagew/Kort Am bachtlaan)
1 Steno Typen IA Kalishoektf 27331
3 Naaktgeboren C 5 Lelieveld AGH 7 Ligthart A 9 Ruijter LFP de
11 Hoorn R van 13 Blonk A tf 2B867 - M tf 28867 - P tf 28867
17 Lauwrler JJtf 2 947 B
Vollegraaf QA
21 Dijk AH van tf 23272
23 Wolst A 25 Gelke EJ 27 Stijnls WGH 29 Groot HJ de tf 29046
31 Kolthof WB 33 Bast ia n s se n geb Kokke CWJ
35 Meuleman PE 37 Eijsvoohgel WFCC 39 Mors JJ
NEPTUNUSSTRAAT (Jupiterstr/Saturnusstr)
1 Hoogvliet T -geb van Aalst C Mevr
tf 23262
3 Troost W 5 Ztjderveld J van 7 Romijn P 9 Meer JJC van Blom geb den Boer C
NIC RIJSDIJKSTRAAT
(G de Waardstr/G Kög- lerstraat)
11 Rombout PH 13 Schoot A J V5 Hanaum WA blocmcn- mag tf 26074
17 Bol M -D Autosloperij
tf 25635
2 Rinck B 4 Tcmpelaar L -geb v Loon E
G Robbemond M B Arend L de
10 Dambruin WH 12 Man B de 14 Boer C den 1G VijfhuiïcnA 18 Diende r A 20 Klein A de
1 Daamen BG 3 Klaveren AC van
5 Tempelaar H 7 Huliselan H 9 Nugteren P van
11 KersbergenNA 13 Bakker H 15 Hoek AM vd tf 24390 Hoek P van der
2 Janssen JPH 4 Bijkerk S G Ltntaen ET 8 Sekan C
10 Ravestljn JA van 12 Bolder C 14 Ven geb Alderliesten JA van der
1
55 Leeuwenburg RJ - JT NV autosloperij
Goethart Gereedsch G root hand tf 25700 Tcttero JW Perle stomerij was se rij
22 Slooff J 24 Plelaat JL 26 Helmink ML 28 Voeten P 30 Bezooijen P van 32 Krielaart M 34 Heukelum A van 36 Gerdes HJ 38 Andel J van den 40 Terlouw JJ 43 Linden P van der 44 Silfhout GJ van -G van
46 Roubouts SC 48 Beumer Behangers bedr tf 25517 - F
NIC MAESSTRAAT
(F Halsstr/Rembrandt straat)
1 Jong geb Ceulemans MLJde
2 Gelderen TVV van 3 Schellingerhout- geb Gelderblom L
4 Wingerden geb Huizer A
5 Nas W 7 Visser J 8 Kreukniet A 9 Botello geb Gossiaux JC
10 Hamar de la Brethon- nlere H
11 Los A 12 Jansen WH 13 Jager ML de 14 Nouwen A 15 Schrijver AJ 16 Vogelaar J 17 Broer G
IBKleijnHesselink W 19 Iwaarden J vantf 27587
20 Versteeg geb v Leeuwen J Visser L
21 Bakker G 22 Wouda geb de Ruiter TA Wingerden W van
23 Derksengeb vd Linden MG
24 Snoo geb Goedmakers GA J van
25 Pel J van 27 Visser WJ 28 Linden A van der 29 TIttse GTWJ 30 Burgh J van der
NOORDPARK 1 Gijsbers JP Labor Hijsbokbedr tf 2B774
3 Jansen PP 2 Gent J van tandarts tf 26716
NOORDWEG (Lindtaedijk)
Centrale zand en Grintd 4 betonmortelbedr" NVtf 2BG2G Hof A vd Draad en Kabelfabrtf 27526
H Hoffman F Spec mach engereedachtf 2584G Betonccntrale CZGB tf 2962G
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 90
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
90
Jaar:
1973
30 Nljhoffstraal - Ooievaarplein Zwijndrecht Zwijndrecht Ooievaarplein - Pau lus Potterstraat 31
15 Johannsen WM 16 Groeneweg I 17 Hengst LKM 18 Riet GL van
OFFICIERSVLIET
(Pietermantunnel/Burg Jansenln/Dr Plesmanstr)
1 Uittenboogaard HA 3 Ames JW 5 Doorn M 7 Walter B Kok geb Walter B de tf 25978
9 Grlebeling DHP tf 23943
11 Tissot van Patot JC 13 Rocholl JP 15 Mee MA van der -CM van der
17 Brink H 21 Schoonengeb Colllgnon JM
19 Dorp CD van tf 252 23 Bohmfalk EF tf 24G30
27 Breugel J van 29 Wüljckhuijse JL van 31 Visser JA 33 Schinkel BN 35 Bonenberg J 37 Hoeke WJ van Bedr Arts VOZ tf 25194
19 Martin H Makelaar onr goedtf 28848
41 Frikkee A
43 Froberg geb Grandia G
45 -Account & Belast Cons kant tf 26008
47 Nanninga WJ 49 Dikken T den 2 Sebregts W 4 Steg e we r na J 6 Engelhardt Dr J Kin- derarts tf 17300
8 Bovenberg F
10 Holten J van 12 Ven EGM van der
14 Hugelmeijer CJ tf 25164
16 Hoogvliet G 10 Steinegger FR 20 EUen JMI ter tf 25605
Vissering G
22 Meeder JA 24 Brug geb de Jong N van der Betjers JP
26 BraunTRtf 24929 2B Veen J van der 30 Merlson H 32 Woodward PR tf 24G37
34 Burg JJ van der 36 Zijlstra Drs J J van Reglst account tf 2G808
3 aStalk W 40 Alexander ED tf 24748 Jong J de
42 Duijf AW den 44 Berg I van den 46 Voshol JJ 4B Essers TJJG
V OLDENBARNEVELD LAAN
7 Noordlander A
11 Revander IJ 13 Baan G ' IS Euser Joh
17 Grens J 19 Kints MJ van 21 Bakker W 37 Sietz FG 39 Loots J 41 Stormzand JPL 43 Koelega SFL 45 Takx JAP 47 Verhoeven PG 49 Hoed F den 53 Foppen J 55 Rhee WR vd 57 Lantinga FW 59 Hurkmans J 61 Gombert JD 64 Bakker P 65 Schmldt BL 2 Kooij G 4 Euser Wed 6 Breugel C den B Slingerland MAG
10 Waal vd Mevr Linden vd Mc j
12 Sloot G vd 14/16 Laterveer PJ arts
18 Jonfiker JJM 20 Ubas C 22 Zeeuw A de 24 Hoogendoorn J 2G Wingaarden M 28 Raats LCM 30 Zeeuw J de 32 Koning Bde 34 Besten PA den 3G Weljers JC 38 Boerlnga WE 40 Ketel B van
ONDERD RIJWEG (Burg de Bruineln/ Slagveld/Ringdijk)
1 Loeve M
9c Noort geb vd Linden C van
11 Jong A de 13 -L de 15 Waard M de 21 Weerdt TA de 23 Deugd L de 25 Kamerman J 29 Zee A van der 35 Hoff WP van 't 43 Akker J van den 47 Venus J Baan P
40 Vuijk Noordlander CP
51 Bakker ge"b Tukker J 63 Drink waar d J 65 Hoed J den
67a Drink waard G 4 Zn JG Hout handel
tC 26371
77 Hakkenbrak J 79 Boulogne K BI Zwang F
83 Deugd C de 05 Alderliestcn JP 89 -geb de Man A
135 Heidman W 139 Stoep C van der 143 Voetee geb de Reus JJ
145 Krimpen B van 151 Huigen H -AA
12StolkW 14 DrenthE 1G Staat W 18 Waard W de 20 Polt LW van 22 Kleijwegt G 26 WinkA
153 Matras se nfabr Pullman NV tf 2G4
1G5 Rijs JE van Carross en wagenb tf 2708G
167a Bakker MA 1G9 Bezemer C 171 Staase J 175 DwarBwaard D straatm aanntC287G!
179 Dungen JP van den 181 Akker geb vd Stel AH van den Stel geb Moerkerken H van der
185 Westerlaken A J 197 Morks Ptf 20002 201Hulst MW van 213 Graaf A de -geb vanOcrs J de Mevrtf 242C1
215 Dijk Juin 217 Spek geb v Zanten C 219 PelikaanGC 221Reus PC de 223 Vrolijk H 225 - JG 227 Visser L 229 -AA Capcllc RB
233 Regt JM de Verweij D
235 Sloof TG 243 Lemaire M 245 Haneveld J 247 Klijn J 249 Lenten A van 251 Verhagen WC 253 Nijssen PJ 255 Vliet geb Bijkerk A van der
259 Polak J 265 Ijsseldijk GJ van Thibout GJ
267 Oostdijk A 2G9IJsseldIjkCPvan 271 Groningen S van Paardenhand tf 27112
273 Stolk geb Rleff FG Kan geb Haagman R
275 Blonk geb Ghljsels JF
277 Stighel W van 279 Abajo Josa L Goud geb Verbrug- gen J W
281 Loa D Tuinder tf 26953
104 Rijke geb de Haas C de
llGAlderllostenL 122 PruyaenG 1 Prins PC 15G Gelder MG van
ONRUST
(Jupiterstr/Burg Jansen laan/Rotterdamseweg)
Es so Se r v Station AA Koolman tf 2BBB1
4 Burg A vdtf247G9 6 Gijsbers JR 8 Michiclse A
10 Buosink FP 12 Brus HJ 14 Brand RA van den I R Wuitckhuüse JL van 20 Adrioanse WG 22 Dronkcrs geb Lancros GA Koolc MC
24 Faasse geb Faassc MA
Linde PC van der
OOIEVAAR PLEIN (Roe rdompst raat)
21 Westen FC van 23 Willigen MH de tf 2473G Denekamp K
25 Mandl FG
27 Bergwerff L 29AlbersenHJT 31 Kip G 35 Brugman R 37 Lïgthart AL 39 WIjnands D 41 Wlltenburg ECJ 45 Geradts BJ 47 Veld J m 't 49 Veen JL 51 Gobel W 53 Geetrscma \V 55 Leer L vd Bloemen- kw en handel tf 27210
57 Overgaauu* J 59 Langerak G 63 Jager PC de 65 Corvers P 67 Snijders J tf 23221 69 Verzijl J tf 29483 73 Mulder HGM 75 Ooijen geb v Tcr- gouw HC van
77 Bras A ill Lankhuizen N 83 Visser CJ 85 Schop JG 07 Tree CJ de 09 Pol JB van de -11 Vd tf 2G300
91 Grijs PMA de 93 Sarton PJ 95 Onderstal HA 97 Vroon AGJ tf 44570
99 Rockx PJF 101 Kaa G van de 103 Mortier A tf 24189
Sliedrecht JA van
105 Hoog HA de 107 Bak J 109 Denekamp Fa Gcbr 115 Delft JM van UTStijnis RF 119 VlotGB 121 Bouwman E tf 26711
123 Vliet C van der 125 Peters J
127 Hordijk \V 10 Verhcij G 20 Jans J J 22 Waas KI van 24 Esch CM van 26 Engelbcrts JAFG 28 Kappcl EG Wlglevcn JPtf 23947
30 Stodcrs HJ 32 Jong JAW de 34 Biene CJ van Wennekes W H -JM
3G Berg MG van den 38 Dalen A van
Kleboom JDL.vd tf 23375
40 Gameren \V van 42 JoostenSM -geb van Ballcgooyen M tf 23B37
44 Mclger C 46 Dubbelman II
48 Boer A 50 Barneveld E 56 Tempalaar LP 5B Voort TG van 't 60 Snijders A 62 Vlag JH 64 Vos I de 66 Ophorst MG 70 Loon FCR van 72 Schoonderwoerd P 74 Veld C In 't 76 Zanten LJ van 80 Weijman E 82 Vers endaal J 84 Moret IJ 86 Efferen P van 88 Breedveld PCM 90 Kooiman A -S Mej tf 29410
92 Jonker JJM 96 Soelen D van 98 Dijk K van
102 Auceps C Mevr tf 27388 Sweres C
104 Lootsma JT 10G Loon HC van 10B Blommers DJ 110 Groenendijk W Exped tf 21823
112 BruijnA de 114 DirkseG 116 Blokland A 122 Buizert CW 124 Passchier D
ORANJELAAN
9 Korte PWJ de -geb Wilson EJ de
25 Hout MF vdtC 26672
31 Visser A
ORANJEPLEIN 1 Stekelom J van 3 Dalen Ant van 5 Aalst E van 7 Schipper BT 9 Polak PA
11 Oost P van 13 Dec MA van 15 Vernes A 17 Oostdijk Adr 19 Roesael T van Hordijk geb Breur DA tf 21801
21 Visser J 23 Hardenbol D 4 Dogt L 6 Korte JG de 8 Berts JB
12 Dekker B 14 Dost J 16 Pellkaan M 20 Groot J de 22 Waardeburg P 24 Verhoeven MW
ORCHIDEESTRAAT (Petunlastr/Roosstr)
22 Dijk A 24 Pijl PB 2G Rusacler H 28 Woerlee CL 30 Oost e r kamp F vd 32 Ende L van der
ORIONSTRAAT
(Laurensvliet/Juplterstr) 1 Dorst WC van
2 Jong J de 4 Milt P van 5 Volgt RH 6 Ver maas A 7 Suchtelen van den Haere AJC (jonkh) van
B Wingerden JC van 9 Versteeg JW
10 Gijbels M 11 Giessen geb v Sint Annaland D van der
12 Moraal WH
OSTADESTRAAT V (F Halsatr/N Maesstr)
1 Heukelom FPT <yan -J
Deugd L de
2 Terlouw JM Wingerden K van
3 Dalen A van Uzendoorn D van
4 Sinnema geb Stulj MF Sint Annaland W van Dost L
5 Tims geb v Aalst A Jonge R de
6 Korte G de
Boulogne geb Cleton N
7 Schippers geb Vernes TM Kros K
8 Alberts J We 11 e man geb Kaat MM
9 Prina GL Berg WA van den
10 Marten geb Gora JJE Aalst W van
11 Verbraak MP Oost P van
12 Borgman geb van 't Hof A
12 Dekker Glazcnwass & schoonm bedr tf 263B8
13 Barendregt J Dee MA van
14 Dost J Gelderen A van
15 Paana A Ver nes A
16 Oldenburger R Breugel P van
17 Kinds E Oostdijk A
18 Koonlngs A Pelllkaan M
1 9 Boogert CF - Hordijk L
20 Teunisaen FW Groot J de
21 Pellikaan P Visser J
22 Waardenburg P Dommele J van
23 Man C de
Prins geb Hardenbol D
24 Verhoeven MW Polak PA
25 Kaijim JM 2G Golfen J van 28 Coenraad F J 29 Satoer JF 30 Stotk L
OUDEMAASWEG (Lindtsedijk)
1 Scheepswerf Zwijn- drecht NV tf 26809
7 Wingerden H van 9 Ouden W den
10 Bel M de
. 11 Wingerden L van 12 Verspul P I3FillekesAP
OUDE STATIONSWEG (Heer Oudelandaln) 1 Dort a JJ van 3 Leng J de
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 91
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
91
Jaar:
1973
32 Pegnsusstroat - Pieter Zeemanstraat Zwijndrccht Zwijndrecht Pieter Zeemanstraat - Pr. Hendrikstraat 33
PE GASUS ST RAAT (Steenbokstr/Jupiterstr)
1 Vernes A 3 Sintmaartensdijk DH van
5 Damsma J 7 Cleef HJ 9 Winter HA de - geb Deppmann EE de
Versteld EC
11 Willemse geb Baay LE - EM
15 Keljzer DW de Ver- voerbedrtf 28181
17 Ridder C de Drijvers N
19 Los geb v Nes CM 21 Prooijen T van 23 Stuurstraat J
PAUWPAD
1 Drinkwaard J 2 Broer G 3 Jonker A J 4 Stolk J 5 Hof van 't 6 Wardenier P
PELSTER
1 Kordes J 2 Holsters G 3 OverweelGtf 23528 4 Quee JM tf 23366 7 Heer KH de tf 26326
PERKSTRAAT {Kloosstr/Hndtse Be- nedendljk)
1 Kleijn J 3 Paulusse P J 5 Sinke JC 7 Heer KH de tf 26326
9 Hemsbergen S van
13 Boer JAM de 15 Vermeulen PCM 17 Schriek CH 19 Baan MC 21 Vink G 23 Industrie Discon- to Mij NV tf 2570B Bijl W
25 Maanen E van 27 Visser TC 29 Hartong RL 31 Barzillay HJ 33 Klomp R 35 Gelder W van 37 Kater G 3B Boer H J 41 Buitendijk HF tuinder pluim vee houd t f 28369
43 Matze LJ 45 Smita BN 47 Stigter BD
49 KampmanAB 51 Brik JH 4 Nienkemper P G Ouden MH den B Bruin F de
10 HombrunkGA 12GulikSJvan 14 Linden A van der 16 Bothof D 18 Hermes EM Karabacak M
20 Jong JN de 2 3 Klootwijk A
,
26 Vogt W J 28 Sint ni col aas J
30 Rijsdijk P 32 Brugmans J 34 Wiekart J 36 Pennings J 38 Wlllemstein C J 40 Hopstaken AC 42 Bos FP 44 Fellikaan J 46 Michielse geb de BotCH
4BKooijmanAtf 28124 Ritskes C
50 Vos LH van der 52 Engelen LA van Roijers AJM 56 Klootwijk SC 58 Plomp A 60 Graaf D van der 62 Visser J 64 Wensen MP van 66 DeelenA 68 Gemert SA van 70 Izeboud M 74 Stiegelis J 76 Welie SA van 78 Geemert J van 80 Moer kerken L 82 Uzendoorn T van B4 Janssen JG B G Scheurwater CM BB Jansen I 90 Lelieveld CW van 104 Boert je J 106 Bakker T 108 Torenburg A van 110 Turenhout L van 112 Hendrikse L lUHubers M Someren WG van tf 23962
HÖBigler W 11B Wever D 120 Kanters A 122 Braber G 124 Baars NH Bender Jtf 24301
126 Smltsman C 128 Glerum FA 128 -geb Vuyten M tf 29057
130 Paauw JES de 132 Timmermans JP 1 130 Klaasse J 134 Ripzaad IM 136 Llgetermoet MJ 138 Drie! L van 140 Hoornaar I 142 Houten J van den 144 Waal P van der 146 Wiel A van der 148 Bakker M 152 Hol JC 1 Nuljten J 15 6 Punt A 158 Pothof W 160 Jansen PM 1G2 BusinkA
PETUNIASTRAAT (Primulastr/Roosstr)
3 Voigt JH 5 Baan EL de 7 Almcnkerk JJ van Pakhulemeestcren
NV tf 27140 Koster Jtf 230B4
9 Wannet JH
11 Mulle r A -S
13 Comte D Ie
19 Benschop KF tf 23209
21 Ubels CR 23 Wit T de 25 Vos C 27 Siereveld JA 29 Verkouter Jtf 25373
35 Konlngs WM tf 24555
37 Hermens H 39 Tempelaars CA tf 25719
43 Oostdam JWM tf 23998
51 Maathuis HL tf 2933G
53 Hamming geb Labrijn MJT 57Grootveld FAA tf 28B99
'
59 Korte JH de tf 23938
61 Krieken JC van 69 Eenhoorn JMS Haas de P
71 Vette JW de 73 Ockeloen KJW 75 Lubberman HH 77 Schagen G vantf 235 W inninghof f GFH
83 Weters JA 85 Rutters CH Jongejan A
87 Annokkee JV 89 Steenstra H tf 24276
91 Kindt C 93 Kouwenhoven PJ
PIET HEINSTRAAT (Adr Banckerstr/Adm Trompstraat )
1 Smaal HB tf 25268 2 Leerling M 3 Bot GR de tf 23046 4 Dupont HW 5 Spijker F tf 24109 7 Kruithof K meubel Handel
8 Vries J de 9 Beelenkamp A tf 24436
11 Tubevalve Cy Rot- terdam tf 24055 Mozer A vantf 24055
12 Ploeg WJ van der 13 DankersAtf 23425 14 DormolenAL van 15 Smelink JW tf 24511
1G Luijsterburg PJF 17 Vervloet W tf 29048
19 Stam JCtf 24179 20 Kroll PA 20 Korll PA 22 Euser MA 21 Kooiman A scheep- bouwer tf 23453
23 Mijnster P tf 23297
24 Herpen CH van 25 Breugel W van Schacfer Htf 24500
26 Stel P van der 28 Versteeg BJC 29 Rabenort J tf 24207
30 Doorns JB 31 EysdenW van
32 Stouten J' 33 Halem C van Kreunen DN tf 23G50
34 Schecle H 35 Wormmeester GJ tf 36 Groot C de 37 Haan de AAB tf 25140
38 Rijf kogel TJC 39 Monshouwer FW 40 Waal SD van der 42 Herk H van 41 Koning G de 43 Kramp W tf 23216 44 Jong geb Groenen- dijk N de
45 Wilde F de 46 Otter G den 47 Heij JW tf 243 48 Bosch H 49 Leer M vd tf 26444 51-53 Brandwljk G 57 Hollander Jtf 23329
59 Jong JHde tf 23056
61 Janssens G tf 24039 Voet D tf 24039
63 Aalst GEL vantf 23065 Maan geb Schelling N vd Mevr tf 23085
65 Leer T van der 67 Klerk B tf 27585 10 Haak D exped tf 26444
18 Rijnhout CA tf 23959
PIETER DE HOOGHSTRAAT ( P Potterstr/Rembrandtstr)
2 Willigen W van dei- 4 Lelieveld P van 6 Heuvel A van den 8 Lagendijk AJ
10 Verduin geb Prins C Bouman J
12 Wit C J de 14 Boer P 1 6 Leunis AA
PIETER ZEEMANSRTAAT
(Rijksweg/Koninginneweg/ A van Leeuwenhoekstr)
Hotel Cate Rest Swindregt tf 27877
1 Steenks geb Warmen- hoven LJMM Mevr tf 27004 Steenks W tf 27004
3 Traditie NV hijs hef transp werkt Fabian HW dlrtf 218
5 Visser BJ 7 Hout JP van den 9 Noodelijk geb de reus E Noodelljk J
11 Hout MA van den 13 Zeeuw H de 15 Visser JWA 17 Land C van der Accountantskant tf 25976
19 Sevcnter DC van 21 Hout MA vanden 23 Namen en Co Handels hulstf 36508
25 Smaal CA Graanhand tC 27106
27 Kurpershoek A
29 Doel C van den Dekker AJ
31 Vogelsang GA 33 Volmer JD 35 Twist W van 37 Walter AIIM 39 Walraven AJ van Architect tf 215
41 Huber FD 43 Euser J
P1ETER C HOOFTSTRAAT (J Catsstr/Marnlxstr)
1 Ameijden RC 3 Toorn A van 5 Schuurman geb Schoenmakers T
7 Jonge P de 9 Brouwer H
1 1 Jong R de 13 Lent A van 15 Sundquest FF 17 Barendregt L 19 Valster G geb Valster B
21 Persoon AG 23 Stel C van der Deugd geb de Jong J de
25 HeijkantsW Textiel handel tf 25369
2 Flasch GR 4 Vernes J 6 Stal A B Mol J
10 Zoulewelle A
12 Torenburg W 14 Bruin F de 16 Kok W de 18 Adel J van den 20 Bakker N 22 Berg JA van den Plas mans JP
24 Lam G 't 2G Namen J van 28 Perge C van
PIETERMANTUNNEL
(W de Goedew/Officiers vliet/De velzoom /De vel- singel)
fl Visser B
10 Schaberg TJ Visser geb Schaberg ME
Rldderbos HH 12 Pelt MG van
PLANTAGEWEG (Su r inam e str / A dm Trompstr/Develslngel)
Splunder's van NV Aann Mij tf 240G7
2 Dalen DWJ vn 4 Schilt AJ van der 8 Stolk K tf 2455B
10 Aaldijk JF 12 Kapoen C 1 4 Steen A JP von der 16 Koers ET 1B Visser SP tf 26940 20 Bouman C 22 Pellikaan JT 24 Jansen P 26 Fonkert P 2ii Rooij BA de tf 24251
30 Muller GC 32 Lintcr JB 34 Roon C de tf 23928 3G Voogt C 3a Ter wel geb den Duik
HJtf 24052
PRIMULASTRAAT (Roosstr/Narcisstr)
3 Kromhout WH 5 Verwey P tf 23461 5 Wltteman JC 7 Hartmann JH 9 Werve JCA van der 1 1 Poort LJA
Lagendijk CH tf 24829
13 Bol WA tf 2B26B 19Kokkelink Jtf 24973
21 Kootcn D vantf 23933
23 Burg CPR van tf 27B15
25 Kruijthof C 27 Taat DW 29 Volleberg TWM 35 Kuilt WPA tf 24815
39 Bos BJ 43 Gimbrere MHM Meijer GJW tf 23425
45 Aarnoudse JLH tf tf 24987
51 Bakker J 55 Rozendaal H 57 Huber RH 59 Hollander C den Schrijver AJ tf 24506
61 Versteeg JG tf 24005
Te r wel H J
40 Rademaker WG Optie tf 28428
PLUTOSTRAAT
(Jupiterstr/Saturnus straat)
1 Trosst C 2 Barendrecht P 3 Graaf C van der 4 Gameren G van 5 Kruithof G 6 Kuiters K 7 Rademaker geb vd Brand Horninge TH
8 Molenberg J 9 Buren P van
10 Tameris C 11 Setten Awn Klootwijk A
12 Stok F 1 3 Nou we n D
14 Struijs geb Bors- boom A Groene woud J
15 StrufjsA 1 6 Vos K 17 Leeuwarden JJ 18 Stelhouwer S 19 Vischer C 20 Krab A 21 Hoogvliet A 23 Ballegooijen M 24 Hooijdonk KA van
POLRE
1 Brandenburg H 3 Hoeksema AJ tf 24946
5 Koppelaar 7 Juressen RF 9 Teeuw CA
11 Linden PK vd tf 24GGG
13 OppelLEtf 24755 15 Rutteman C tf 23930
2 Rooijen JM van 4 -FL van 6 Nedorlof A 8 Bruynzeel A 8 - C slager
10 Jong L de 12 Hoppenbrouwers WH
PRINS BERNHARDSTRAAT ( Burg de Bruineln/Koning- inneweg)
1 Velde H vd tf 29G2B
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 9
Sluit het Verborgen Museum