Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
6.713 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 3
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 88
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 88
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
88
Jaar:
1973
26 Lindaeben. Dijk ­ Lod. van Nassaustraat Zwijndrccht Zwijndrecht Lod. van Nassaustraat ­ Mauvestraat 27
59 Bijkerk B 61 Groene woud geb Visser P
63 Bernaards JC 65 Otter A den 67 Boudewljn GE 69 Die GP van 73 Rijswijk L van 75 Bax T 77 Graaf JB van der
79 Dekker P den
Reljenga geb Hazen ­ bosch WP
81 Viaser C ­ M
83 Franken WB 85 RM J vd tf 23029 ­Mb Wildschut J van de
89 Witte JM de . 95 Bczeraer A ­A
97 Timmer LG ­CC
­Melkhandeltf 29474
99 Duijiers A 101 LQW WS 105 Bczeraer H 107 Zoon K 109 Waal K van der 113 Schop PK 117 Wit SE de ­AP de
131 Boer D 123 Viaser G 125 Wiel D van der 133 Ruit J van de 135 Meer geb Salders E van der
13T Klerk D de 1« Tlramerfl CH 145 HtUtek AC 153 Unardatos geb Steenbergen G
5 Lems A
11 Kramer JJ 13 Ducana Dordrecht tf 25009
17 Padt P van der 19 Waal C van der 21 Eggink E KurtS
23 Duran Alonso F 25 ­A
Nobel AM Landb en vee houd tf 01857­ 284
29 Ferez Ferez JL 33 Ortlz Solano A 37 Maaskant AC 39 Boulogne JA 41 Wingerden J van 43 Willemse M 45 Quist EC 47 Rouboa J 49 Linde geb v Gemeren S van der
57 Steenhoek J 63 Hordijk T 77 Keizer JJF de 75 Leeuwenburg P 79 Waal JC van der BI Broekhuizen WC
87 Breugel P van ­ D van
9Ia Waardenburg L 93 Reedijk L
93a Schenkel J 105 Hart DJ 't 109 Man H de 113 Pons O
"115 Hofland GH 123 Kaim DM 133 Delta Kolen en Olie tf 29655
U7 Timmera geb v Hcrfwcgen M
­ Coop Aank en afzet Delta GA tf 29G55
153 Steenbergen J 163 Biemond Jlandb tf 01S57­2B2
168 VenAC van der 171 ­AJ van der 181 Blcmond J 1M Koolman M 185 BroeUmicen geb vd Schoor JG
IBTWelie M van ­ Lema AP
­ Schoor gtb Geor­ goudi E van der
189 Stcegman P 115 Biemond & Fels Fa tf 01657­402
30 Linde geb de Heer T J van der
LjlaaLT <*rtfc
217 Kraayeveld C Riet­ matten stucad draad
Bpljkera riet tf 01857­307
LJNDTSEDIJK (Rijksweg)
Dewi NV Inden Hand­ ondcrneming tf 29697 ELGEESTAAL KV tf 26528 TaieUar'3 Handclmij NV Grooth in Bcheepa­ en watarop art tf 29088
157 Zoon R 159 Maaskant J ­ J ­ N ­A '
165 Woude W van der 167 Helj JA 171 Waal M van der 217 Kraaijerveld C 219 Overgaauw P 223 Kraaijeveld HA 227 Nes geb H ie ne kamp A van
229 Schoor P van de r 235 ­GCP van 239TeeuwA '• 241 Lems geb vd Schoor A
249 Kooiman NM 151 Nobel AH 253 Vermeer AJ 255 Sloof GC 257 Lems G 259 Deugd J de 265 Biemond J 269 Frel F de 271 Linde P van der 273 Kleinjan FLJ 275 Schenk K ­ Jr K tuinder tf 01857­683
277 Hamer JG 2 Champroka NV fabr v Chem prod tf 2B3G6
2d Montage Sc haal da k tf 255G4
8 Oltefabr Zwljndrecht NV Mij tot Expl der Verenigde tf 25144 Food Industries NV tf 28511
B9 Wit geb Brand HW de
VOS NV Mij tot Expl der Ver Ollefabr Zwijn­ drecht tf 25144
10 Kraayeveld Pzn Fa A Aann bedr tf 278 Kraayeveld B tf 26397
12 ­ GR ­ Waard D
Kraaijeveld N 14SchokbetonNV tf 28466
18 Schokbeton NV betonw labrtf 27144
20 Bulsleeuw NV Beheer
Mij tf 23111 Leeuwen Jr's Buizen handel NV P vtf 23111
22 Aann Mij Mabuwat tf 27866
2G Magro NV afd Grond­ verzetmachtf 27233 Witte J
28 Sint Nicolaas J 30 Develhaven NV Beton­ ind de Tf 27779
32 Hokkeling J 46 Roobol & Zn J Gar taxibedrtf 26613
48 ­AA ­ J
Graaf's Werktuig en Constr bouw NV tf 259BO
56 Buitendijk A aann tf 26831 Broeder MH
62 Deltastaal NV Ijzer­ handel tf 29366
70 Paplerw fabr Ropagro tf 2GGB5
Visser & Smit aann Mij NV tf 27742
74 Interhal NV ag blnnenl en buiten! huizen tf 24032
78a Buitendijk P 86 Ringlnterieurs NV tf 26B17
94 Roelofs Radio NV tf 2448B
265 ww stp Andriesse AJ ­ JAF
22 woonk Dongen J van
LI ndt e st raat (Lindtsc Benedendijk) 1 Pclikaan JH 3 Drent B
5 Quist CA 7 Leeuwen G van 9 Wltt G de
11 Noort geb Oosttander A van
13 Heistek JB 2 Brandsma B 4 Wal MJ van der 8 Steegman H
10 Hartog L den 12 A.lde deleten J 14 Wittevcen J 1G Jong J de
LINNAEUSSTRAAT B { Lindelaan ) 1 Deugd H de Jong geb v Haarcn C de
3 Slof JH Boon geb de Klerk A na n der
5 Wit M B de 7 Weinand PJL 9 Linden L van der
11 Ooijen A win 13 Poel WC van der 15 Perk J van der 17 steenbergen H • Jabaaij geb Hartman AW
19 Kliffen KA
21 Koolj A Driel H van
4 Roelae J 6 Bakker J' B Heer A de
10 Alderliesten J 12 Huisman W 14 Swieten CC van 16 Herik T vanden Bouwman geb Paans GA
18 Graaf J de 20 Driel A van 22 Weele CFJ ter 24 Ardon A
LISSTRAAT
(Kort Ambachtln/ Lo e u «e nbe kat r a at)
2 Goedhart A 3 Bruin JM Schoor G
4 Kool GD de Dries JW vd tf 24941
6 Svadlenkova H Kooi JC van der ­geb Svadlenkova H vd tf 24358
7 Hermes J 8 Hengevcld G tf 23483
12 Pelle HJ tf 29845 13 Stoele JA 14 Burckscn .'FG Venema F if 24323
IC Kelly geb Teunlasen tf 26428 A
17 Mulder JR tf 24410 18 Jong M de Hart LC van der
22 VormWvdtf 29753 23 Bilzem G tf 24822 24 Bulten JG 2G Straw geb v Pelt P 27 Ruiter A de aann bedr tf 25326
28 Heumcn JPT
Lod v NASSAUSTRAAT (Konlnglnneuog/ Burg de Bruinlaan)
1 GclderenA van Ven LB van der Tuln­ derlj en Bloemenkw tf 27892
3 Ruit JSP van de 5 Los L 7 Turenhout G van 9 Vermeulen NA
11 Euser E 15 Breugel H van 17 Verkerk APJ 10 Wingerden T van 21 Bondt P de tf 27072 ­geb Hollcmans JM de
23 Driel geb Visser G van
25 Tcertclen geb v Lont MA J van
27 Klingeman geb v Gcl­ dcren A
31 Tempelaar A 33 Man PT de 35 Vogelzang A .10 Stal LA
P Losplaats
Nobel A Mobil flun­ kerstat tf 27597
! !
41 Otter A den 43 Huizer A 45 ­ A ­ M
47 Jong geb Stoop E de 4Q Vliet J vd tf 24442 51 Glessen geb Akker­ mans P van der
53 Buitendijk J 55 Diedering H ­geb Bezemer H tf 2G045
57 Stolk K ­ geb Strigel AT
59 Weggen H 61 Baan T G3 Noort A van Tuinder­ bloemkwtf 26270
65 Mijnster J zand en grlnthtf 2625G
67 Baan A 71 Bakker C Bloemist kweker tf 28573
73 Dikken P den Mevr tf 26857
­ W den
75 Vermeer G aann tf 28829
2' Zijdorveld C stucad bedr tf 29806
4 Linden M van der G ­ M van der B Zijderveld G
10 Daamen J 12 BreuRel A van 14 Werken LHA van de 1G Waal P van der 18 Vreugdenhll geb Blokland CW
20 Valk geb vd Waal J 22 Bijkerk WJC 24 Wingerden AH van 26 Bisschop J 28 Wuijkhuijse H J van 30 Beer geb Besemer DM de
32 Slooten LA van 34 Smook AAH 36 Leening PT van 38 Btacquiere CJ Hordijk WC tf 24265 •
Eijakoot AH
40 Klootwijk N 42 Arend A den 44 Tameeria H 46 Hofland J 48 Merwe A van de 50 Tempelaar H 52 Klerk P üe Tuinder tf 2G7G5
Valk A 5G Prins R 58 Dalen A van 58 Jong CD de
fin TJnlL/ TT
uu vaiK L4 62 Jong geb Bolder S de 64 Bakker C 66 Mels A 68 Reindcrs geb van 't Zelfde AK
10 Houwelingen W wt. 72 Verhoeven J 74 Willemen CC 76 Schrijvers HJ 78 Penning PC BO Visser LP tf 23787 Waal G de
vMAASDIJKSTRAAT (Dr Pies manstraat)
1 Valckx WFJ
2 Trijsburg WJ 3 Eergeljk K van 4 Goldberg EM 5 Bakker P 6 Toom J den 7 Veer B van der 8 Joppe G
MAASPLEIN {Ringdijk/ Veerpl)
Verhagen JG tf 26181
1 Snijder JA Akkermana P J
Paviljoentf 26982
3 Hoope J ten Buytink FW Mej tf 27207
4 Hillo C van G Volker MCJ FH Scheepvaart­ bedr tf 2G096
8 Verhagen WM ­ JC
9 Boer C den 7 Romers B tf 27572
10 Boer T den tf 25306 Dobbelaar JE
11 Kranenburg geb Huls­ bergen M tf 21265
12 Dalen R van 13 Berg geb de Ruiter AD van den
1 6 Hoevens A 17 Verdoorn D 19 Wageningen D lun 20 Mol J de tf 23833 21 Hello B 22 Klerk FM de 23 Goudriaan C 24 Wijngaarden geb de Bondt A J van
25 Vegter P
­L Scheepv en hand tf 26322
25 Baars geb PI eter ma n CJ
26 Mookhoek JM Scheepv zand en grinth tt 26673
­ GJ
27 Es C van Duits SH
28 Koeten G van 29 Bruina Slot HJ 30 Huisman K Maas HJ ­ LC
31 Vegter J ­ H ­ J
32 ­ AHW ­A
33 ­ H 34 Viaser K tf 29813
35 Landstra RF tf 28701 Limit T van de
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 89
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 89
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
89
Jaar:
1973
28 Mauvestraat - Mlmosastrnat Zwijndrocht Zwijndreeht Molenvliet - Nijhoffstraat 23
16 Leeuwen JM van 1 8 Bouman A 20 Vries J de 22 Rotgans JJ 24 Davidae FC 26 Persle P J van 38 Harder G 30 Boer HPW dan
MEELSTRAAT
(Jansen! n /Dr Pies man laan)
2 Schuiling A Cafet bedr tf 2B850
4 Verhagen L drank sevicetf 234
6 Was-0-Rama OA Broekema tf 28062
8 Saus H van Kapper Parfum tf 25307
10 Jong CA de levenam bedr zelfbed td 27993
12Hemert PJP van tf 28123
14 Inter American Vroije- tijdskled tf 28773 Smit W tf 29773
20 Karremans MJ tf 28926
22 Schutting A 24 Haarlem CM van 20 Furshop Jean nette tf 28926
22 Overwoei AL tf 28850
24HolsteinWCF van tf 23492
26 Broekema OA 28 Saus H van 30 Jong CA de 32 Donker B 34 Londen H van 36 Jager H 38 Kloosterman PA 40 Küa J
MEEPAD
(Rotterdamsew) 2 Both AC
2a Helmink A 6 Hofman J J
MEERDER VOORTST RAAT
[ Vondelstr/Helmerstr/ Ja nluy ke nstr aat )
1 Pelt M van 2 Jong G de 3 Segers WLH 4 Beljer J 5 Los AK 6 Leendertse H 7 Hoor naar C 8 Zessen P van 0 Waard A de
10 Hoekstra P 11 Slingerland C
MEERKOETSTHAAT
(Buizerdstr/Laan v Ne derhoven)
2 Bccnen PJ 4 Klootwijk T G Bakker P fl Rijken P
10 Apon A 12 Zijderveld J 14 Valk A 1G Tazelaar N 1 8 Snoo A J de 20 Gesink PC
22 Wamelen K van Fiere C
24 Zoutewelle geb de Zeeuw JH
Reijenga A
2G Kruithof C 2B Dubbelman AM 30 Kijkuit J 32HilloAJ vanSpuit- inr tf 2G34G
34 Euser P 36 Kamp J J 38 Visser J 40 Reedijk G 42 Waard GC de 44 Oostrijk G 46 Volker F Zandzuig & transp bedr tf 2G124
5 Bendeler WB 7 Sonneveld D tf 26337 -M vleesw slagerij
44 Gorter L 46 Tree J de 48 Koenderman P 50 Coenraad JG 52 Alderliesten J Buren NA van 2 Schijvens Ap tf 2G627
14 Reedijk P tf 28985
MERELSTRAAT (Reiger at r/ Laan v Nederho ven/De velbrug)
48 Geveke K 50 Schriek AC 52 Brandt HG Groen PC
11 Trouw HM levensm bedr
13 DokmanAHJ tf 27032
15a Turel CH kapper MELKWEGSINGEL
(Laurensvliet/W Slultorw/ Jupiterstraat)
1 Linden D vd Tand- arts tf 26451
2 Hovig F 3 Vos H 4 Kroon DCJ 5 Batenburg E G Werf PA van der 7 Gicsscn N van der 8 Smeenge A
1 Stok H 3 Dalemans E 5 Groenendijk F 7 Kleywegt JJ tuin tf 27S4B
9 Bakker W
11 Maren P van 13 Kerkhof G 17 Stolk M 19 Visser J Otter P den tf 23G91
21 Lodder L 23 Kooij G 35 Boogert JP van den 27 Bouwmeester CJ 29 Namem A van 39 Namen A van 31 Gebuijs P 33 Die A van 35 Setten JJ van 37 Versteeg A 39 Waal T van der 41 Hofland CB -J Lompen en met h
tf 260B9
43 Smit BF 45 Spek AC 47 Stigtcr GGF -GGF
10 Meilof J tf 23809
MERCURIUSSTRAAT (Marsstr/Uranusstr)
1 Ent A van der 3 Boom P J 5 Confurius JPT 7 Konlg LI 9 Voetce H
1 1 Sebcs J 13 Vermeulen C 15 Werf A van der 17 Vogelzang geb Koek EM - Koek WJ
10 Entlnk CAM 1 Sc hij ven s geb Koene E
4 Graaf B van der G Jong c mans B 8 Meer JM van der
12 Stam W 14 Reedijk geb vd Linden P
1 G Koolman A 18 WeljAC 20 Rijn R van 22 Marlen GA 24 Maaskant M 20 Zalm HJM 2B Sprokkerccf geb Sardijn M
30 Buitendijk P 32 Dekker HJ 34 Dubbelman C 3G Engelen RL 3B Bollaart A 40 Fenijn PC 42 Ro'ubcmond HW
49 Bakker JL Man G de Bakker JL
51 Baan P 53 Eislnga G 55 Etten D van 57 Klasen H 59 Willemstcin M 61 Stigter C 63 Paans JA 10 Vessem LHW van 12 Rozendaal W
MERODESTRAAT (K Doormanln/W v Hall straat/Nijhoffstr) Ermax Chem Ind
Langelshclm tf 25311
1 Burken DWP van 3 Trans Oriënt Han- delsondcrn tf 35734 Passchicr D
5 Moonen JP NV Melk- inr de Combinatie tf 36253
7 Mogen TJJ van -geb v Ooijen CJ van tf 23828 Serierse JC
11 Gooien AJM van 13 KolkFMvdtf 23556 Verveen JA
MERWEDEWEG (Lindtaedijk)
Groot International NV de tf 28111
G Groot Montage NV de tf 26400 Oliebron NV techn Olicn de tf 25000
7 Atlas Copno Nederland NVtf 24000 Erem Electrotech- nicitf23209 Pam Smeermidd Depot tC 25000
2 Slooft TJ transp-takel i. taxibedr tf 27001
9 Tubesales Hollend NV tf 24011
MESDAGSTRAAT
( v Goghstr/J Israël straat/ Vermcerstr)
19 Hakkeren PA 21 Lint CA de 23 Schalkoord D 2 C ijk M van 4 Nes M van - A van
6 Schmelllng TA 8 Mulkens gebAbels FA van Abels ASC tf 2B-!10
10 Snijder gob Bosch JC
12 WanrooijSHW 14 Wijngaarden M van 1G Vlasboom A tf 24899
18 Knoops AJ 20 Schol HW
22 Olislager PM 24Aartsen JEREtf 29Ü1G Harinck A
25 vink L 28 Weijdcn \VLM van der 30 Kunst G 32 Vlicgcnthart A 34 Ven G van der Groen CB
36 Visser I1H 38 Dodowaard H van
schipper tf 24830 Ketel H!I
MIMOSA5TRAAT {Roosstr/Narcisstr Dahlia s i raat)
3 Melly JHA Woerkom Azn D van tf 25852
5 Kok JG de 7 Heiden H vd tC 23406
1 1 Devilec PPM 13 Hordijk JJ 19 Berger PJ 21 Seijbel \V 23 Gustafsoti AT 25 Oever G van den 27 Boer J du 35 Looljachaeldcr PA tf 272G8
37 Pasvcer HW 39 Schoeien WJAM 41 flczcmer WP Stckolenburg PH van tf 23131
43 Buren JW van 45 Assenderp HJ van
t tf 279G1 53 Maas BF 59 Alexandcr V Gl Clcrcq FA de 2 milebrand P\VA
MOLENVLIET
Q Hoogvliet & Zn NV aann bedr
51 Dam A van glas in lood h
55 Staat Fa W&A 95 Zwijndreeht NV bouw bedr tf 25937
MUNNIKENSTEEG (
tf 28082 - JT tf 24325
65 Schot NJP 12 Buitendijk AJ Dekker A den Buitendijk NH
16 Waard C de
NARCISSTRAAT (Plantagew/Kort Am bachtlaan)
1 Steno Typen IA Kalishoektf 27331
3 Naaktgeboren C 5 Lelieveld AGH 7 Ligthart A 9 Ruijter LFP de
11 Hoorn R van 13 Blonk A tf 2B867 - M tf 28867 - P tf 28867
17 Lauwrler JJtf 2 947 B
Vollegraaf QA
21 Dijk AH van tf 23272
23 Wolst A 25 Gelke EJ 27 Stijnls WGH 29 Groot HJ de tf 29046
31 Kolthof WB 33 Bast ia n s se n geb Kokke CWJ
35 Meuleman PE 37 Eijsvoohgel WFCC 39 Mors JJ
NEPTUNUSSTRAAT (Jupiterstr/Saturnusstr)
1 Hoogvliet T -geb van Aalst C Mevr
tf 23262
3 Troost W 5 Ztjderveld J van 7 Romijn P 9 Meer JJC van Blom geb den Boer C
NIC RIJSDIJKSTRAAT
(G de Waardstr/G Kög- lerstraat)
11 Rombout PH 13 Schoot A J V5 Hanaum WA blocmcn- mag tf 26074
17 Bol M -D Autosloperij
tf 25635
2 Rinck B 4 Tcmpelaar L -geb v Loon E
G Robbemond M B Arend L de
10 Dambruin WH 12 Man B de 14 Boer C den 1G VijfhuiïcnA 18 Diende r A 20 Klein A de
1 Daamen BG 3 Klaveren AC van
5 Tempelaar H 7 Huliselan H 9 Nugteren P van
11 KersbergenNA 13 Bakker H 15 Hoek AM vd tf 24390 Hoek P van der
2 Janssen JPH 4 Bijkerk S G Ltntaen ET 8 Sekan C
10 Ravestljn JA van 12 Bolder C 14 Ven geb Alderliesten JA van der
1
55 Leeuwenburg RJ - JT NV autosloperij
Goethart Gereedsch G root hand tf 25700 Tcttero JW Perle stomerij was se rij
22 Slooff J 24 Plelaat JL 26 Helmink ML 28 Voeten P 30 Bezooijen P van 32 Krielaart M 34 Heukelum A van 36 Gerdes HJ 38 Andel J van den 40 Terlouw JJ 43 Linden P van der 44 Silfhout GJ van -G van
46 Roubouts SC 48 Beumer Behangers bedr tf 25517 - F
NIC MAESSTRAAT
(F Halsstr/Rembrandt straat)
1 Jong geb Ceulemans MLJde
2 Gelderen TVV van 3 Schellingerhout- geb Gelderblom L
4 Wingerden geb Huizer A
5 Nas W 7 Visser J 8 Kreukniet A 9 Botello geb Gossiaux JC
10 Hamar de la Brethon- nlere H
11 Los A 12 Jansen WH 13 Jager ML de 14 Nouwen A 15 Schrijver AJ 16 Vogelaar J 17 Broer G
IBKleijnHesselink W 19 Iwaarden J vantf 27587
20 Versteeg geb v Leeuwen J Visser L
21 Bakker G 22 Wouda geb de Ruiter TA Wingerden W van
23 Derksengeb vd Linden MG
24 Snoo geb Goedmakers GA J van
25 Pel J van 27 Visser WJ 28 Linden A van der 29 TIttse GTWJ 30 Burgh J van der
NOORDPARK 1 Gijsbers JP Labor Hijsbokbedr tf 2B774
3 Jansen PP 2 Gent J van tandarts tf 26716
NOORDWEG (Lindtaedijk)
Centrale zand en Grintd 4 betonmortelbedr" NVtf 2BG2G Hof A vd Draad en Kabelfabrtf 27526
H Hoffman F Spec mach engereedachtf 2584G Betonccntrale CZGB tf 2962G
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 90
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 90
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
90
Jaar:
1973
30 Nljhoffstraal - Ooievaarplein Zwijndrecht Zwijndrecht Ooievaarplein - Pau lus Potterstraat 31
15 Johannsen WM 16 Groeneweg I 17 Hengst LKM 18 Riet GL van
OFFICIERSVLIET
(Pietermantunnel/Burg Jansenln/Dr Plesmanstr)
1 Uittenboogaard HA 3 Ames JW 5 Doorn M 7 Walter B Kok geb Walter B de tf 25978
9 Grlebeling DHP tf 23943
11 Tissot van Patot JC 13 Rocholl JP 15 Mee MA van der -CM van der
17 Brink H 21 Schoonengeb Colllgnon JM
19 Dorp CD van tf 252 23 Bohmfalk EF tf 24G30
27 Breugel J van 29 Wüljckhuijse JL van 31 Visser JA 33 Schinkel BN 35 Bonenberg J 37 Hoeke WJ van Bedr Arts VOZ tf 25194
19 Martin H Makelaar onr goedtf 28848
41 Frikkee A
43 Froberg geb Grandia G
45 -Account & Belast Cons kant tf 26008
47 Nanninga WJ 49 Dikken T den 2 Sebregts W 4 Steg e we r na J 6 Engelhardt Dr J Kin- derarts tf 17300
8 Bovenberg F
10 Holten J van 12 Ven EGM van der
14 Hugelmeijer CJ tf 25164
16 Hoogvliet G 10 Steinegger FR 20 EUen JMI ter tf 25605
Vissering G
22 Meeder JA 24 Brug geb de Jong N van der Betjers JP
26 BraunTRtf 24929 2B Veen J van der 30 Merlson H 32 Woodward PR tf 24G37
34 Burg JJ van der 36 Zijlstra Drs J J van Reglst account tf 2G808
3 aStalk W 40 Alexander ED tf 24748 Jong J de
42 Duijf AW den 44 Berg I van den 46 Voshol JJ 4B Essers TJJG
V OLDENBARNEVELD LAAN
7 Noordlander A
11 Revander IJ 13 Baan G ' IS Euser Joh
17 Grens J 19 Kints MJ van 21 Bakker W 37 Sietz FG 39 Loots J 41 Stormzand JPL 43 Koelega SFL 45 Takx JAP 47 Verhoeven PG 49 Hoed F den 53 Foppen J 55 Rhee WR vd 57 Lantinga FW 59 Hurkmans J 61 Gombert JD 64 Bakker P 65 Schmldt BL 2 Kooij G 4 Euser Wed 6 Breugel C den B Slingerland MAG
10 Waal vd Mevr Linden vd Mc j
12 Sloot G vd 14/16 Laterveer PJ arts
18 Jonfiker JJM 20 Ubas C 22 Zeeuw A de 24 Hoogendoorn J 2G Wingaarden M 28 Raats LCM 30 Zeeuw J de 32 Koning Bde 34 Besten PA den 3G Weljers JC 38 Boerlnga WE 40 Ketel B van
ONDERD RIJWEG (Burg de Bruineln/ Slagveld/Ringdijk)
1 Loeve M
9c Noort geb vd Linden C van
11 Jong A de 13 -L de 15 Waard M de 21 Weerdt TA de 23 Deugd L de 25 Kamerman J 29 Zee A van der 35 Hoff WP van 't 43 Akker J van den 47 Venus J Baan P
40 Vuijk Noordlander CP
51 Bakker ge"b Tukker J 63 Drink waar d J 65 Hoed J den
67a Drink waard G 4 Zn JG Hout handel
tC 26371
77 Hakkenbrak J 79 Boulogne K BI Zwang F
83 Deugd C de 05 Alderliestcn JP 89 -geb de Man A
135 Heidman W 139 Stoep C van der 143 Voetee geb de Reus JJ
145 Krimpen B van 151 Huigen H -AA
12StolkW 14 DrenthE 1G Staat W 18 Waard W de 20 Polt LW van 22 Kleijwegt G 26 WinkA
153 Matras se nfabr Pullman NV tf 2G4
1G5 Rijs JE van Carross en wagenb tf 2708G
167a Bakker MA 1G9 Bezemer C 171 Staase J 175 DwarBwaard D straatm aanntC287G!
179 Dungen JP van den 181 Akker geb vd Stel AH van den Stel geb Moerkerken H van der
185 Westerlaken A J 197 Morks Ptf 20002 201Hulst MW van 213 Graaf A de -geb vanOcrs J de Mevrtf 242C1
215 Dijk Juin 217 Spek geb v Zanten C 219 PelikaanGC 221Reus PC de 223 Vrolijk H 225 - JG 227 Visser L 229 -AA Capcllc RB
233 Regt JM de Verweij D
235 Sloof TG 243 Lemaire M 245 Haneveld J 247 Klijn J 249 Lenten A van 251 Verhagen WC 253 Nijssen PJ 255 Vliet geb Bijkerk A van der
259 Polak J 265 Ijsseldijk GJ van Thibout GJ
267 Oostdijk A 2G9IJsseldIjkCPvan 271 Groningen S van Paardenhand tf 27112
273 Stolk geb Rleff FG Kan geb Haagman R
275 Blonk geb Ghljsels JF
277 Stighel W van 279 Abajo Josa L Goud geb Verbrug- gen J W
281 Loa D Tuinder tf 26953
104 Rijke geb de Haas C de
llGAlderllostenL 122 PruyaenG 1 Prins PC 15G Gelder MG van
ONRUST
(Jupiterstr/Burg Jansen laan/Rotterdamseweg)
Es so Se r v Station AA Koolman tf 2BBB1
4 Burg A vdtf247G9 6 Gijsbers JR 8 Michiclse A
10 Buosink FP 12 Brus HJ 14 Brand RA van den I R Wuitckhuüse JL van 20 Adrioanse WG 22 Dronkcrs geb Lancros GA Koolc MC
24 Faasse geb Faassc MA
Linde PC van der
OOIEVAAR PLEIN (Roe rdompst raat)
21 Westen FC van 23 Willigen MH de tf 2473G Denekamp K
25 Mandl FG
27 Bergwerff L 29AlbersenHJT 31 Kip G 35 Brugman R 37 Lïgthart AL 39 WIjnands D 41 Wlltenburg ECJ 45 Geradts BJ 47 Veld J m 't 49 Veen JL 51 Gobel W 53 Geetrscma \V 55 Leer L vd Bloemen- kw en handel tf 27210
57 Overgaauu* J 59 Langerak G 63 Jager PC de 65 Corvers P 67 Snijders J tf 23221 69 Verzijl J tf 29483 73 Mulder HGM 75 Ooijen geb v Tcr- gouw HC van
77 Bras A ill Lankhuizen N 83 Visser CJ 85 Schop JG 07 Tree CJ de 09 Pol JB van de -11 Vd tf 2G300
91 Grijs PMA de 93 Sarton PJ 95 Onderstal HA 97 Vroon AGJ tf 44570
99 Rockx PJF 101 Kaa G van de 103 Mortier A tf 24189
Sliedrecht JA van
105 Hoog HA de 107 Bak J 109 Denekamp Fa Gcbr 115 Delft JM van UTStijnis RF 119 VlotGB 121 Bouwman E tf 26711
123 Vliet C van der 125 Peters J
127 Hordijk \V 10 Verhcij G 20 Jans J J 22 Waas KI van 24 Esch CM van 26 Engelbcrts JAFG 28 Kappcl EG Wlglevcn JPtf 23947
30 Stodcrs HJ 32 Jong JAW de 34 Biene CJ van Wennekes W H -JM
3G Berg MG van den 38 Dalen A van
Kleboom JDL.vd tf 23375
40 Gameren \V van 42 JoostenSM -geb van Ballcgooyen M tf 23B37
44 Mclger C 46 Dubbelman II
48 Boer A 50 Barneveld E 56 Tempalaar LP 5B Voort TG van 't 60 Snijders A 62 Vlag JH 64 Vos I de 66 Ophorst MG 70 Loon FCR van 72 Schoonderwoerd P 74 Veld C In 't 76 Zanten LJ van 80 Weijman E 82 Vers endaal J 84 Moret IJ 86 Efferen P van 88 Breedveld PCM 90 Kooiman A -S Mej tf 29410
92 Jonker JJM 96 Soelen D van 98 Dijk K van
102 Auceps C Mevr tf 27388 Sweres C
104 Lootsma JT 10G Loon HC van 10B Blommers DJ 110 Groenendijk W Exped tf 21823
112 BruijnA de 114 DirkseG 116 Blokland A 122 Buizert CW 124 Passchier D
ORANJELAAN
9 Korte PWJ de -geb Wilson EJ de
25 Hout MF vdtC 26672
31 Visser A
ORANJEPLEIN 1 Stekelom J van 3 Dalen Ant van 5 Aalst E van 7 Schipper BT 9 Polak PA
11 Oost P van 13 Dec MA van 15 Vernes A 17 Oostdijk Adr 19 Roesael T van Hordijk geb Breur DA tf 21801
21 Visser J 23 Hardenbol D 4 Dogt L 6 Korte JG de 8 Berts JB
12 Dekker B 14 Dost J 16 Pellkaan M 20 Groot J de 22 Waardeburg P 24 Verhoeven MW
ORCHIDEESTRAAT (Petunlastr/Roosstr)
22 Dijk A 24 Pijl PB 2G Rusacler H 28 Woerlee CL 30 Oost e r kamp F vd 32 Ende L van der
ORIONSTRAAT
(Laurensvliet/Juplterstr) 1 Dorst WC van
2 Jong J de 4 Milt P van 5 Volgt RH 6 Ver maas A 7 Suchtelen van den Haere AJC (jonkh) van
B Wingerden JC van 9 Versteeg JW
10 Gijbels M 11 Giessen geb v Sint Annaland D van der
12 Moraal WH
OSTADESTRAAT V (F Halsatr/N Maesstr)
1 Heukelom FPT <yan -J
Deugd L de
2 Terlouw JM Wingerden K van
3 Dalen A van Uzendoorn D van
4 Sinnema geb Stulj MF Sint Annaland W van Dost L
5 Tims geb v Aalst A Jonge R de
6 Korte G de
Boulogne geb Cleton N
7 Schippers geb Vernes TM Kros K
8 Alberts J We 11 e man geb Kaat MM
9 Prina GL Berg WA van den
10 Marten geb Gora JJE Aalst W van
11 Verbraak MP Oost P van
12 Borgman geb van 't Hof A
12 Dekker Glazcnwass & schoonm bedr tf 263B8
13 Barendregt J Dee MA van
14 Dost J Gelderen A van
15 Paana A Ver nes A
16 Oldenburger R Breugel P van
17 Kinds E Oostdijk A
18 Koonlngs A Pelllkaan M
1 9 Boogert CF - Hordijk L
20 Teunisaen FW Groot J de
21 Pellikaan P Visser J
22 Waardenburg P Dommele J van
23 Man C de
Prins geb Hardenbol D
24 Verhoeven MW Polak PA
25 Kaijim JM 2G Golfen J van 28 Coenraad F J 29 Satoer JF 30 Stotk L
OUDEMAASWEG (Lindtsedijk)
1 Scheepswerf Zwijn- drecht NV tf 26809
7 Wingerden H van 9 Ouden W den
10 Bel M de
. 11 Wingerden L van 12 Verspul P I3FillekesAP
OUDE STATIONSWEG (Heer Oudelandaln) 1 Dort a JJ van 3 Leng J de
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 91
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 91
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
91
Jaar:
1973
32 Pegnsusstroat - Pieter Zeemanstraat Zwijndrccht Zwijndrecht Pieter Zeemanstraat - Pr. Hendrikstraat 33
PE GASUS ST RAAT (Steenbokstr/Jupiterstr)
1 Vernes A 3 Sintmaartensdijk DH van
5 Damsma J 7 Cleef HJ 9 Winter HA de - geb Deppmann EE de
Versteld EC
11 Willemse geb Baay LE - EM
15 Keljzer DW de Ver- voerbedrtf 28181
17 Ridder C de Drijvers N
19 Los geb v Nes CM 21 Prooijen T van 23 Stuurstraat J
PAUWPAD
1 Drinkwaard J 2 Broer G 3 Jonker A J 4 Stolk J 5 Hof van 't 6 Wardenier P
PELSTER
1 Kordes J 2 Holsters G 3 OverweelGtf 23528 4 Quee JM tf 23366 7 Heer KH de tf 26326
PERKSTRAAT {Kloosstr/Hndtse Be- nedendljk)
1 Kleijn J 3 Paulusse P J 5 Sinke JC 7 Heer KH de tf 26326
9 Hemsbergen S van
13 Boer JAM de 15 Vermeulen PCM 17 Schriek CH 19 Baan MC 21 Vink G 23 Industrie Discon- to Mij NV tf 2570B Bijl W
25 Maanen E van 27 Visser TC 29 Hartong RL 31 Barzillay HJ 33 Klomp R 35 Gelder W van 37 Kater G 3B Boer H J 41 Buitendijk HF tuinder pluim vee houd t f 28369
43 Matze LJ 45 Smita BN 47 Stigter BD
49 KampmanAB 51 Brik JH 4 Nienkemper P G Ouden MH den B Bruin F de
10 HombrunkGA 12GulikSJvan 14 Linden A van der 16 Bothof D 18 Hermes EM Karabacak M
20 Jong JN de 2 3 Klootwijk A
,
26 Vogt W J 28 Sint ni col aas J
30 Rijsdijk P 32 Brugmans J 34 Wiekart J 36 Pennings J 38 Wlllemstein C J 40 Hopstaken AC 42 Bos FP 44 Fellikaan J 46 Michielse geb de BotCH
4BKooijmanAtf 28124 Ritskes C
50 Vos LH van der 52 Engelen LA van Roijers AJM 56 Klootwijk SC 58 Plomp A 60 Graaf D van der 62 Visser J 64 Wensen MP van 66 DeelenA 68 Gemert SA van 70 Izeboud M 74 Stiegelis J 76 Welie SA van 78 Geemert J van 80 Moer kerken L 82 Uzendoorn T van B4 Janssen JG B G Scheurwater CM BB Jansen I 90 Lelieveld CW van 104 Boert je J 106 Bakker T 108 Torenburg A van 110 Turenhout L van 112 Hendrikse L lUHubers M Someren WG van tf 23962
HÖBigler W 11B Wever D 120 Kanters A 122 Braber G 124 Baars NH Bender Jtf 24301
126 Smltsman C 128 Glerum FA 128 -geb Vuyten M tf 29057
130 Paauw JES de 132 Timmermans JP 1 130 Klaasse J 134 Ripzaad IM 136 Llgetermoet MJ 138 Drie! L van 140 Hoornaar I 142 Houten J van den 144 Waal P van der 146 Wiel A van der 148 Bakker M 152 Hol JC 1 Nuljten J 15 6 Punt A 158 Pothof W 160 Jansen PM 1G2 BusinkA
PETUNIASTRAAT (Primulastr/Roosstr)
3 Voigt JH 5 Baan EL de 7 Almcnkerk JJ van Pakhulemeestcren
NV tf 27140 Koster Jtf 230B4
9 Wannet JH
11 Mulle r A -S
13 Comte D Ie
19 Benschop KF tf 23209
21 Ubels CR 23 Wit T de 25 Vos C 27 Siereveld JA 29 Verkouter Jtf 25373
35 Konlngs WM tf 24555
37 Hermens H 39 Tempelaars CA tf 25719
43 Oostdam JWM tf 23998
51 Maathuis HL tf 2933G
53 Hamming geb Labrijn MJT 57Grootveld FAA tf 28B99
'
59 Korte JH de tf 23938
61 Krieken JC van 69 Eenhoorn JMS Haas de P
71 Vette JW de 73 Ockeloen KJW 75 Lubberman HH 77 Schagen G vantf 235 W inninghof f GFH
83 Weters JA 85 Rutters CH Jongejan A
87 Annokkee JV 89 Steenstra H tf 24276
91 Kindt C 93 Kouwenhoven PJ
PIET HEINSTRAAT (Adr Banckerstr/Adm Trompstraat )
1 Smaal HB tf 25268 2 Leerling M 3 Bot GR de tf 23046 4 Dupont HW 5 Spijker F tf 24109 7 Kruithof K meubel Handel
8 Vries J de 9 Beelenkamp A tf 24436
11 Tubevalve Cy Rot- terdam tf 24055 Mozer A vantf 24055
12 Ploeg WJ van der 13 DankersAtf 23425 14 DormolenAL van 15 Smelink JW tf 24511
1G Luijsterburg PJF 17 Vervloet W tf 29048
19 Stam JCtf 24179 20 Kroll PA 20 Korll PA 22 Euser MA 21 Kooiman A scheep- bouwer tf 23453
23 Mijnster P tf 23297
24 Herpen CH van 25 Breugel W van Schacfer Htf 24500
26 Stel P van der 28 Versteeg BJC 29 Rabenort J tf 24207
30 Doorns JB 31 EysdenW van
32 Stouten J' 33 Halem C van Kreunen DN tf 23G50
34 Schecle H 35 Wormmeester GJ tf 36 Groot C de 37 Haan de AAB tf 25140
38 Rijf kogel TJC 39 Monshouwer FW 40 Waal SD van der 42 Herk H van 41 Koning G de 43 Kramp W tf 23216 44 Jong geb Groenen- dijk N de
45 Wilde F de 46 Otter G den 47 Heij JW tf 243 48 Bosch H 49 Leer M vd tf 26444 51-53 Brandwljk G 57 Hollander Jtf 23329
59 Jong JHde tf 23056
61 Janssens G tf 24039 Voet D tf 24039
63 Aalst GEL vantf 23065 Maan geb Schelling N vd Mevr tf 23085
65 Leer T van der 67 Klerk B tf 27585 10 Haak D exped tf 26444
18 Rijnhout CA tf 23959
PIETER DE HOOGHSTRAAT ( P Potterstr/Rembrandtstr)
2 Willigen W van dei- 4 Lelieveld P van 6 Heuvel A van den 8 Lagendijk AJ
10 Verduin geb Prins C Bouman J
12 Wit C J de 14 Boer P 1 6 Leunis AA
PIETER ZEEMANSRTAAT
(Rijksweg/Koninginneweg/ A van Leeuwenhoekstr)
Hotel Cate Rest Swindregt tf 27877
1 Steenks geb Warmen- hoven LJMM Mevr tf 27004 Steenks W tf 27004
3 Traditie NV hijs hef transp werkt Fabian HW dlrtf 218
5 Visser BJ 7 Hout JP van den 9 Noodelijk geb de reus E Noodelljk J
11 Hout MA van den 13 Zeeuw H de 15 Visser JWA 17 Land C van der Accountantskant tf 25976
19 Sevcnter DC van 21 Hout MA vanden 23 Namen en Co Handels hulstf 36508
25 Smaal CA Graanhand tC 27106
27 Kurpershoek A
29 Doel C van den Dekker AJ
31 Vogelsang GA 33 Volmer JD 35 Twist W van 37 Walter AIIM 39 Walraven AJ van Architect tf 215
41 Huber FD 43 Euser J
P1ETER C HOOFTSTRAAT (J Catsstr/Marnlxstr)
1 Ameijden RC 3 Toorn A van 5 Schuurman geb Schoenmakers T
7 Jonge P de 9 Brouwer H
1 1 Jong R de 13 Lent A van 15 Sundquest FF 17 Barendregt L 19 Valster G geb Valster B
21 Persoon AG 23 Stel C van der Deugd geb de Jong J de
25 HeijkantsW Textiel handel tf 25369
2 Flasch GR 4 Vernes J 6 Stal A B Mol J
10 Zoulewelle A
12 Torenburg W 14 Bruin F de 16 Kok W de 18 Adel J van den 20 Bakker N 22 Berg JA van den Plas mans JP
24 Lam G 't 2G Namen J van 28 Perge C van
PIETERMANTUNNEL
(W de Goedew/Officiers vliet/De velzoom /De vel- singel)
fl Visser B
10 Schaberg TJ Visser geb Schaberg ME
Rldderbos HH 12 Pelt MG van
PLANTAGEWEG (Su r inam e str / A dm Trompstr/Develslngel)
Splunder's van NV Aann Mij tf 240G7
2 Dalen DWJ vn 4 Schilt AJ van der 8 Stolk K tf 2455B
10 Aaldijk JF 12 Kapoen C 1 4 Steen A JP von der 16 Koers ET 1B Visser SP tf 26940 20 Bouman C 22 Pellikaan JT 24 Jansen P 26 Fonkert P 2ii Rooij BA de tf 24251
30 Muller GC 32 Lintcr JB 34 Roon C de tf 23928 3G Voogt C 3a Ter wel geb den Duik
HJtf 24052
PRIMULASTRAAT (Roosstr/Narcisstr)
3 Kromhout WH 5 Verwey P tf 23461 5 Wltteman JC 7 Hartmann JH 9 Werve JCA van der 1 1 Poort LJA
Lagendijk CH tf 24829
13 Bol WA tf 2B26B 19Kokkelink Jtf 24973
21 Kootcn D vantf 23933
23 Burg CPR van tf 27B15
25 Kruijthof C 27 Taat DW 29 Volleberg TWM 35 Kuilt WPA tf 24815
39 Bos BJ 43 Gimbrere MHM Meijer GJW tf 23425
45 Aarnoudse JLH tf tf 24987
51 Bakker J 55 Rozendaal H 57 Huber RH 59 Hollander C den Schrijver AJ tf 24506
61 Versteeg JG tf 24005
Te r wel H J
40 Rademaker WG Optie tf 28428
PLUTOSTRAAT
(Jupiterstr/Saturnus straat)
1 Trosst C 2 Barendrecht P 3 Graaf C van der 4 Gameren G van 5 Kruithof G 6 Kuiters K 7 Rademaker geb vd Brand Horninge TH
8 Molenberg J 9 Buren P van
10 Tameris C 11 Setten Awn Klootwijk A
12 Stok F 1 3 Nou we n D
14 Struijs geb Bors- boom A Groene woud J
15 StrufjsA 1 6 Vos K 17 Leeuwarden JJ 18 Stelhouwer S 19 Vischer C 20 Krab A 21 Hoogvliet A 23 Ballegooijen M 24 Hooijdonk KA van
POLRE
1 Brandenburg H 3 Hoeksema AJ tf 24946
5 Koppelaar 7 Juressen RF 9 Teeuw CA
11 Linden PK vd tf 24GGG
13 OppelLEtf 24755 15 Rutteman C tf 23930
2 Rooijen JM van 4 -FL van 6 Nedorlof A 8 Bruynzeel A 8 - C slager
10 Jong L de 12 Hoppenbrouwers WH
PRINS BERNHARDSTRAAT ( Burg de Bruineln/Koning- inneweg)
1 Velde H vd tf 29G2B
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 83
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 83
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
83
Jaar:
1973
16 Hobbemastraat ­ Jac. Catsstraat Zwijndrocht ZwMndrocht Jac. Catsslraat ­ T. VrnHitan­nm 1­7
13 Beekman D 14 Hollander H den 15 Legerstee geb Luijtendijk P
16 Lems D
17 Klootwijk A tf 31045 Abbing J
18 Venema B 19 Gelderen AA van 20 Terlouw C 21 Vermaas A 22 KraamerHL 23 Groeneweg P 24 Kloot geb du Fijn A 25 Winter P de Veen W van
26 Beek geb de Pruis JW van
27 Berg geb Bolde r M van den Bakker C
28 Ouborg geb Schepers PCJ
29 Waard F de
HOENDERSEKADE 3 Bruine KJ Graaff PGA van der
5 Mommcrs HJM tf 24898
7 Hartigh P den 9 Bczemer J tf 34019
11 Garsten ACM tf 25821 13 Aaide» E tf 24218 Wisman A
15 Turenhout CP van 1 7 Tol K van tf 34405 19 OppelaarSJtf 34431 21 Zoutewelle J
HOGENDORPLAAN VAN
1 Vfltschuren H MA 3 BaMer JA 5 Eljke"daar JGH 7 Riet IfVan
Oft
11 Graaff L de 15 Verschuren JJ 17GesinkG 19BakkerJZ 31 Vllee PGM de 23 Linden A van der 25 Voogt P 27 Veen H van der 29 Hoos G de 31 Hoogewerf PL 2 Hooghwerff L 4 Nlonkamper P 6 Wolthuijs 8 Schenkel P
10 Broek E van den 12 Jong JAW de 14 Raadsen H 16 MIchclseGA IBSlvalHS 20 Bax DJ 22 Paana H
HOOFDLAND
1 Bakker Mevr G Bollegooljen C van Boef Fam den Broekhoven A van Bijkerk MeJ B D r Iel Fam van Enden'MeJ A vd Geloof MeJ A van't Groen Familie
Hoek Mej HEM vd ­MeJ PhM va Hulsman Mej M Jiskoat L
Korporaal Mej TG Kraaljeveld Familie Kraling en C van Kuijl Familie vd Leenman Mej W Meelhuijzen C Molendijk Mej GI Plaat JJ vd Hiedijk A nutter J de Schelling P Stout H J Teerds Mej N Veldhoen C Veld Mej T in't Velzen J van Verstraten J Weljden Fam vd Wijngaarden A van Asperen geb Erke­ lenB G van Berg geb Boldcr Mevr vd Berkhout geb de Reus P Blom geb de Jong D Bokhoven geb Middel­ koop A van Breejen geb van Noor­ dennen M den Buth geb van Dongen PC
Elschot geb Kamman P
Groen geb Vlot C de Groenenberg geb vd Hoek E Groot geb van Rijs­ wijk C de Humcete geb Breeman IJ Hof geb vd Rest PG van't Huizer geb Bakker K Jong geb den Hartog E de ­geb Mullwtjk J de ­geb Stolk J de ­geb Zwljnenburg C de Kooien geb Schipper MM van
1 Koppelaar geb Sol­ daat A Kraan geb MeUncr L vd Kijkult geb Bczemer M
Laan geb Hasman H vd Laat gob Kruithof P de Leer geb Visser JH vd Linden geb Wildeman J vd
Molenaar geb vd Enne PM
Roukema geb Baaij AP
Rijswijk geb Bal J van
Snikkers geb Noote­ boom A Staal] geb vd Matten E vd Teeuw geb Visser J Terlouw geb Bos A Vermeulen geb de Laat C Vis geb Baars MA
Vliet geb Vermeer WG van
Vogel geb Tcmpelaar L
Vuuren geb Verschoor A van Weeming geb Vesse­ veld A Zetten geb vdBogaart JA van
Zwijnenburg geb Bos C
Zijl geb Dankers M van
3 Vermeulen J J 5 Bax A 7 Schaddelee F 9 Geus J de
11 DrlelG van 13 Voskamp A 15 Witvliet AC 17 Zoom G 1 9 Verhage J 21 VelthoenA 23 Roeland D 25 Visser geb Schaberg ME
27 Priester WJ 29 Blok A 31 Kok geb Booger­ manH
39 Mouthaan LJ tf 24716
39 Broere B 41 Meel PA van 43 Wilde LP van de tf 28218 45Seijkens T «34932 47 Szekely M 40Hijbeekgeb Bakker L
HOHTENSIASTRAAT ( Ko renblo e m fit r aat / Hyaclnthstraat)
7 Zeeuw J de Roos ZA «23G22
9 Groenewcgen P
11 Huljbregts AEJ 13 Zeeuw MH de 15 Berg JA vanden Starren J tf 27592
17 ArkelH van 19Bezemer A tf 23939 Lange veld J J J
25 Snikkers B 27 Verspui A 39 Baan P 31 Ardenne J van Valste r L
6 Wendrich AA 8 KurpershoekCJ Meenks GJW
10 Zandbergen MP 12 Lcerink GF
14 Neijcnhof FT 16 Drimtnelen TA van
18 Klerk P de 24 Wils J 2 G EusorA
HOVENIERSTRAAT
(Burg Jansenlaan/ Griend)
1 Molegrnaf J UdoG ­JH
3 Naaktgoboren T jr b rand s t handel
tf 27353 Het Zwarte Goud tf 27353
5 Schneiders JTL 1 Wendt C
11 Biesbroek L\V 13 Willigen M van «23151
15 ArentsenH
HYACINTHSTRAAT (Kort Atnbachtlaan/ De vclweg ­Zwaluw str)
4 Pons WJ 6 RultcnbergAA 8 AlderlieStcnGJ
10 Ripzaad geb van Drlel M
12 Zevenbergen A 14 KcsselH A 16 Ruit M van de 18 Bravenboer A
IR1SSTRAAT
(Leeuwenbekstraat/ Hortenslaetraat)
1 Streefkerk J 3 Peterse P 5 Pelt JH van 7 Brand G 9 Welic CW van
11 Heijden C van der 13 Bezemer L 15 Zwep G 2 Gardingen JP van 4 Brussaard G G Paans H 8 Baken JAG
10 Beumer BG 12 Matlhijssen PC tf 27416
14 Haring J tf 23401 16 Markies LG
JAC CATSSTRAAT (Bilde rdijkstraat/ Staringstraat) 1 Linden W van der
3 Buitendijk H 5 Altlng J 7 Dob WJ 9 Roubos C
11 Kamerman T 13 WltTW de 15 Sundquest FCP 17AddinkWD 19 Palthe Dept chcm reinigen tf 257BG Gameren G van
21 Jong CA de 23 Nljcnhuls II 25 Meerkerken PJ 27 Broe B van 2 9 Smits CJ Pors JL
31 Heer F de 33 Vink H Elen geb ter Horst EPM van
35 Pelt A W von ­J van
39 Deugd L de 41 Wingerden H van 43 Jong geb de Jong M de
45 Osscwaarde L 47 Zonnovijle DH Mculcn geb Kruithof GE van der
49 Pastoor W 51 Kreeft A
53 Vewey M Boomkwe­ ker tf 27302
55 Jooren C 57 Vleghert J 59 Waard J de 61 Braam WP
JAC MARESTRAAT
( R e mb randtst ra at ­ Pieter de Hoochstraat/ Lau re na vliet)
3 Netwas Serv Ozon­ Dordt NV tf 26200 Stoppage Atelier
7 Ney W slg mag Drecht­ stadtf 27797
13 Baan­Petersen PC Siedlcure tf 29456 Baan B
15 Ouden M van den «263 ­Jvd Giljam CP 19Naaktgeboren D 21 Boeltjes J tf 23380 23HllblnkH 25 Bloois A van 37 Beek AP vd tf 27679 29 MourikC van 31 Bronwasser SC 33 Poot J 35 Groenhart G 37 Deuling JBJ 39 Wesdorp MM
41 Roest W 43 LengkeekWJ 2 Sollart FGM 4 Griend A van de 6 WiUemstein MBJ 8 Dodewaard JM vd tf 24348
10 Peskens JG 12 Donker H 14 Zwartbol F 1 G Klerk CW de ISDulferWEC 30 Appelo T Reder tf 26920 ­T
22 Zee G van der 3GHenzelJtf 35367 ­gebSteglnkAE
28 Baas A 30 Baan G
JAC REVIUSSTHAAT
(Bilde rdijkstraat/ Vondelstraat)
1 Wessels JDF 3 Pijl CW 1 KollKH 9 Niehof L
13 Stal C 15 Bakker A 17 Jonge SK de 19 Beijer C 21 Schenkel geb van Leijen L
2 Graaf F van der 4 Vlaser J G Ooms A 8 Enden L van den
!Q Hieuwenhuijien JW van
12 Kaufman geb Vis­ ser JW
14 Graaf WB de
JAC SLOTBOOM­ STRAAT (G de Waard­ straat/G Köglerstraat)
1 Hoog G de ­S de
2 Bakker SC 3 Nieuwenhuijse L 4 Kiel JN van 5 Saffrie HE 6 Baan G 7 Zuidam JAD van 8 Nugteren T van
JAC THIJSSENSTRAAT
(Jan Vrolijkst raat /Ge r­ rlt vd Veenstraat)
15 Pons JW «25753 16 DrielA van
17BunnigDF«23193 Peters GAJH
18 Bijleveld NJL 19 Groeneveld JT melk zulvelhtf 27737
30 Provlmi NV vert Av Loon «26697
21 Ploeg W vd «38136 ­geb Kraai j e veld W van der
22 Vorsten AC «23734 24 Mol JA 25 Ham G van 36 Hamerslag JB 37 Mandos W 28 Guit WP
JAN CAMPEHTSTRAAT
(Verbindingsweg Noord/ DrBoutensBtraat)
1 Kraaljeveld H 3 Euser J 5 Jong JW de 1 Net J vander 9 Stok C Relsver bur tf 35396
11 Beerentemfel JG 13 Velzen GA van 15 Stljnls en Co Ollefabr Flrm J Steehouwer «26315 Steehouwer J
21 TurkstraWE 23 Kater K 25 Hartog AW den 27 Koning D den 29 Ooi j LA van 31 Rest J van der 33 UpclaarAD 35 Mels P 37 Kuiper A do 39 HombeekAWWL 41 KraaiJ I 43 Strccfkenk P 45 Stelhouwer T 47 Sampon LE 49 Zeeuw geb Timmer­ man H de tf 29363
23 Bakker JA zuivelh tf 39833
51 Groeneweg E 53 Hoogwerf P 55 Kooien AJA
StlgterA Melkhand «28872
57 Baan A 59 Klerk HC de «2438B
­geb Woudenberg HC de
61 Kooiman HJ 63 Beren J van den
63 Kuipers D 67 Wervenbos j 69 Stijweg G 71 Boer A J den 73 Snoo K den 73 Nes AW van 2 Noort H van 4 Klop W 6 Leliveld KJ van 8 Wijngaarden J van
13 Stormezand AJ 15 Helns CC 17 Klerk H 19 Roos L 21 Hessels HA 23 Poulisse CJP
JAN VANGALENSTR 10 Graaf L van der
12 Mastüergen F van 14 Reus H J de 16 Jager JA de Sikkens NavegoNVtf 25158
18 PieperWF 20 Baan J
JAN LUYKENSTHAAT
(Karel Doormanlaan/ Marnixstraat)
1 Herwijnen J van 3 Buitendijk geb den Otter L
Droogendijk T
5 IJaendoorn G Vogelzang P
7 Jonge A de
11 Paans AA 15 Stolk P 17 Ouwerkerk J 19 Pelt C van 21 Stlgtergeb de Ronde A
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 84
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 84
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
84
Jaar:
1973
18 J Vrolilkstrnat - Joh. de Wittlaan Zwijndrecht ; 6 Jonckheere A de
7 Diggele J van 8 Vllegenthart G 9 Kuzee P
10 KierkCde 11 Los P 12 Tempel JG 13 Wouda W 14 Mackny MH 15 Hengel A van 16 Hamel WA 17 Kraaljeveld A Broekhuizen A tf 29118
18 Buitendijk P 1 3 Kievid H 20 Hoek JF van 21 Timmeren F van 22 Rijswijk W 23 Namen CJ van 24 Ploeg G van der 25 Loos Ii 26 Holman M 27 Wasserthal AJ von 2BStcngcr JMG 23 Son A van 30 Hoog JJB de groente en fruith tf 27421
JAN VDHEIJDEN- STRAAT (Slagveld/ Onderdijkse Rijweg
1 Padt PK von der 3 Seben geb Ebbers J van
Wingerden C van tf 28384
5 KaufmannAJ 7 Krab geb Lamblnon E
9 Stok F
1 1 Welle C van 13 PeUlkaan P 2 Engelen J van 4 Alderllesten LN 6 Snoo P de B Huigen AA tf 24832
10 Vos D 12 Moerkerken L -T
JA LEEGHWATERSTR. (Slug veld /Onde rdi jksc - Rijweg) 3 Roubos C 5 Kreukniet D 7 Scheurwater IL 9 Smit geb Vogel F
3 Leenheer H -geb Staat AP
4 Velde PA van der 5 Klerk J de 7 Goedhart geb Duik WH
8 Monshouwer geb van Dijk N
20 Scsink DJ 21 Staat LJ
9 Blaelj P de
22 Breugel P van 23 Bczemer HP 24 Feenstra A 25 liegen JM tf 27725 26 Wierks IIA 27 Lawende A 28 Brummen A van 29 Hanncwijk L 30 Jansen II -geb Emons S
tf 265G1
31 Linden geb Visser L von der DreeBens FWH
32 Kerstens MC 33 Baars J 34 Leijdsman WT 35 Berkhout JG 3G Zeeuw JG van der 37 Duiverman JC 38 Halem A van 39 Visser A 40 Mol A 41 Poel CW van der 42 Los A 46 Stout geb van dor Linden II
'
47 Hooghwerff L 48 Planje A 49 Rooijen JA van 50 Euser H 51 Verschoor PB 52 Eijnsbergen JJ van
53 Koster E tf 27997 NieuwkorkGM van
Willigen D van der 55 Rljnbergcn J 57 Los J tf 27436
JEROEN BOSCHLAAN (Hembrandtstraat/Ple- termnn Tunnel-Offi- ciers vliet)
1 Broer gcbHooger- werf R
11 Sprangers H 13 Flink J 15 Bakker T 17 Wijngaarden AL van 2 Prins D Reus M de
4 Nijson M G Trooijen H van tf2761G
-geb Kaufmann E C van
8 Stal BJ
10 Lugtenburg CJ Prins D
12 Sprangers L oud pa- plerhandtf 28836
14 -geb de Winter C -HH papier lompen mot fabr afval if 2983B
JA VA LAAN
(Karel Doormanlaan/ BallBtraat-Sumatrn- laan)
12 Verhoeven GB h»_ _ _
2 Ef-ferenF van 3 Broekema AA tf 23925 -geb Verhoeff A
4 Schmidt BN 5 Ritchi J 6 Zoutewelle J 7 Rooljnkkers L Koun LA
8 Nugteren J 9 Visser PA
10 Pool CW van der 11 Wcordt GMA de 12 Hoekman JJ 13 Voorwinden JW 14 Graaf A van der 15 Stolk B 16 Dlkowskt H ]7Hauwcrt N 18 Huisman J 19NiJhuls FA 20 Wildschut J 25 Wint G van do 29 Koning PM de 30 Winter TC de
31 Baggerman J 32 Buitendijk T 33 Goudoever M van 34 Kuiper J de 36 Vervoer P 37 Werke CM van de
38 Pijl JJ 33 WiUemstein A 40 Wingerden H van 41 Kreft J tf 25956 Gecrllng J J
42 Leer HC van der 43 Kamerman J 44 Sluljters JJ Opdien geb Verhagen JWM
45 Polder J van de 46 Diopendaal G J 47 Veenstra D 4fl NaelhuIJs HAM 49 SteverinkGJJ 50 Boeije LH 51 Sakko M 52 Bos AC
JOH POSTSTRAAT Admiraal de Ruyter- weg/Admiraal Tromp- straat/Tltia Gorter- straat)
1 Broek WJ van den 3 Klaus TGA tf 297G7 -geb van Dongen H
5 HoedcmakerA SpItBAJH23264
7 Hoeve WJJ ten 3 Limpona T
11 Benlhem P van 15 Boer D 17 Thijs R 19 Kakcboeke geb Rutz EB Rijsbergen LJA van
21 Coppunt AJB 23 Kljkuit C 25 Remmerswaal MJE 27 Boer HL de 29 Lans GG tf 25348 Htimerlks WCJ
31 Bosland HM 33 Adel C van den Gorp HPJM van tf 24565
35 Wijk TD van der 77 Klcijwegt C 89 Bouterse CP If 24705 91 HcppDT tf 24232 93 Aa PJF van dor tf 24810
95 Riksen PJH tf 23484 99 Reehorst A tf 24821 101 MeulmanHA tf 24051 103 DIeSt JPH van tf 23661
105 Stoendercn ET van
109 Wingerden J von tf 24B62
UI Donkers HJ tf 237G8 113 Gerritsen LC tf 25001
115 JiBkootGJtf 2333B 117 VcrwerATFtf28B95
119 Pijl J tf 23897 121 Brinkman W tf 26137 123 Neijman JP tf 24240 125 LeupcnTtf24210 127 Molenaar J tf 24463 129 Sta JJA tf 24034 131 Htjn J vantf 23702 133HcrdInghH tf 24582 137 Gooien CWPM tf 24401
39 Graaft G dt- If 23477 41 Molendijk geb Ltit-n- hecr NL tl 24632
43 Pors LB tf 24618 45 Staat Dtf2B7GO 47 Lieverst AA tf 24819
49 Markus JE tf 23050 51 OldenburgerT tf 246G2
53 Hetmann RWII tf 244G2
57 Koudenburg J • e ft t j i n
tl £T-1 la
53 Neut WA van der tf 26437
61 Roodvelt LJ tf241E 3
63 Doornhelm B tf 24461
165 VoolBtra A tf 23142 167 God&chalk BMA 1123220
175 Kramme PA tf 23884 179 Smet PHA tf 24304 181 As CJ van tf 26107 187StigterAW tf 23662 183 Lommer*. C
197 Koolj J van der tf 234(15
201 Lange EAM de If 24041
203GaillardCtf23990 205 DrunenS van 207 WnalG de tf 2U9H7
4 Lncknor geb Videns- KIn' M) l»l
Hiendlor H 6 Stout X
1 0 Hoppel' J 12 XieuweboerSJ
tf 24370
14 Vermeulen W 1G Schoof FA M 1B Crawfurd JH Snackey FA tf2957G
20 WiUemstein M 22 Pastoor JGC 24 Bijlcvcld \VJC 26 Haandilkmon E £no Ifiiiift P
o Ivl UIL 1
30 Smulders HJ 32 Tottcro JPM 34 Heri-uer P 36 Noll MP van der 38 Slingerland geb Schouten MJ
40 Maarel JC van der 42 Slctsema G tf 22067
JOH W FRISOSTHAAT
1 Nes JP van 3 Vcnus J 2 Boxs J 4 Pons O
JOH DE W1TLAAN
1 Kruithof WH 3 Waard AH de 5 Pecls JA 2 RoBkortl J 4 Tooren P van 6 ROSBO a Veenman P
10 Wal WAL van der
12 Jong P do 14 Euscr H 16 Roolj von Leeuwen L van
18 Noord geb van Frans ooi G J van
20 Lemeer LC
JOZ ERAELSSTRAAT (Rembrandtstraat/ Laurensvliet)
2 Oenema J
4 Nugteren geb Striegel WC van
B Versprille AA 10 Bakker J
12 Verwllligen P 14 Ven B van der 16 Middeljans E 18VriensH 20 Dussen MP van der 24 Blaak A 26 AndelC van den 28 Konings PF 30 Hofland W 32 Bisschop TJ 34 Notenboom GJ 36 Loon D van 38 Morang AC 40 Jegen JM 42 Sanders HEM 44 Mackloet H 46 Besjes G -JJ
48 Langbroek AH 50 Mantel A 52 Hestoren C van Zoon G 56 Versnel HJ Forro E na ma Is Holland NV tf 28BB3
58 Die AW van GO Nederlof T Torre J vd tf 26391
62 Lecuwenburg DJ
JULIANA V STOLBERG STRAAT
{ A v Nassaustr/L v Nas- saustraat)
1 Grinwis geb Visser G
3 Koning MAW de tf 28394
5 Vogel A de - Ade
7 Schipper P B Uiterlinde geb vd Waal N
11 Zee P van der smed 13 Burg A van der 15 Stehouwer G 17 Loo BH van 17a Hulsman J 19 Hamer J 21 Spoclstra J 23 Vllegenthart M 25 Hoff K van 't 27 Dupree W 29 Noordzij P 31 Koller Ctf 2G700 33 Valk AC 2 Zeeuw A de 4 Genderen V van G Struijk JL 8 Broere C
1 0 Bezemer FR 12 Hordijk A H Dorsman L 36 Bezemer C Exped bedrtf 26105
18 Ven J vd Tuinbouw bedr tf 224
20 Dijk S van 22 Menke NC
1 Bijkerk JC Pelt P van text hand
tf 26118
3 Hemert P van 7 Dorst P 9 Klerk A de
13 Lems B 15 Blanco C 17 Wilschut J 19 TunnlssenH tf 28277 -geb Terstappen H
26 Halera JP van Blommer s geb Krab AG
28 Koster geb Alebregste J
JULIANASTRAAT (Burg de Bruljnel/ Onderdijkse Rijweg)
Zwijndrecht Joh. de Wittlaan - Kant. Dekkerflat in
18 Leendertse W Drunen AP van
20 Zajec RF 26 Gameren J van 28 Hulst W van 30 Kiele C 32 Akkermans PJ 34 Hageman C 36 Pellikaan L 38 Boelaart EA 40 Bolder G 42 Linden JG van der 44 Prins H 46 Waal H van der 46 Roos A 50 Rijs C van 52 Blommers LA Jong AW de 56 Bolder P Schelt geb Bolder A van
21 Wuijckhuijse DL van 23 Wingerden WS van -& Zn Fa A v Aann tf 25279
25 Bergijk SC 27 - TW
29 Hollander geb Berg- ijk LC den
35 Heijdeman WJ 37 Opmeer B 39 Pellikaan JM 41 Chljsels JJ 43 Kleijnendorst 45 Pellikaan N 47 Stolk C 49 Rijcrkerk J 51 Opmeer A 53 Perge geb v Pelt LA van
55 Smit geb Bakker AM - Bakker J
57 Torenburg A van - W van Stencllinr 1127012
59 Vigelius H Wingerden geb Keizer C van
Gl Blom JP 63 Vreijenhoek M 65 Bakker B G7 Helmink J G9 Los J 71 Damsma geb Nuls A
, 73 Fouw MD de 75 Bakker P 77 Aalst A 81 - A van der 83 Dalen geb Pelt D van
85 Kloot WF 87 Wervenbos CJ B9 Tuk M 91 Visser J 93 Zoutewelle L 95 Barendrecht G 97 Staat J 09 Jooren LH 101 Smeulcrs J 103 Wingerden geb v Breugel E van
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 85
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 85
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
85
Jaar:
1973
in t-^t lïrtrcTnnnflit - KüDt KtamneriUHflal Zwi.indrccht ^_^_^^_^_^^^^_^_^_
KAPT HORSMANFLAT ( K Doorman!/ Banckcrt- str/Witte de Witst r/
Suriname straat)
12 Pieteree GW 13 Adel J van den 14 Wingerden W van 15 Hilgers PA 16 Groot MW de tC 24896
20 Loer G 10 Bloemendaal JWB ten 21 Drongelen J van 22 Baan P 23 Roodbol C 24 Bree A van 25 Visscher FM 25 Smits PAA 27 Sintmaartensdijk J van
28 Rood PR 29 Mee CM vd Filter techntf 257 Atlantik Filters tC 257
30 Ardon J Dolk JJ Blommcrs GR
31 Rubano N 34 Hoogerwerf PL 3 G Gal AJM 39 IJzendoorn G van 40 Taats Adviesbur Hef- transp werkt Baggcr- mat tr 27914 Boudewijn J tf 27914
41 Vermeulen P 42 Lommers D 43 Keikes JJ 44 Wit J de 4S Schelhaas JA 4G Kloot L Nijkamp J
47 Bruining P 48 Bont JCI van den 49 Wirtz A 50 Steenman L 52 Dunnen HA de tC 29804
53 Eijnden PJG van den 5G Looyschelder JAB - JCJT Notenboom J C
57 Linden LJ van der 58 VerspuljA 59 Koning B de CO Volkcr T Gl Sint Annaland L van G 3 Plomp M 65 Brouwers C G G Saakcs JC
KAPT LUIDINGSFLAT (K Doormanl/Evertsen- str/Witte de Witstr/Ban- c kort straat)
15 Bennekom G van 1G Zwang B H HolstC vantf 23427
19 Wink geb vd Herik CA
1B Zoutcrwelle D & u Nolen A 21 Deurloo PH Sakko M
22 Leeuwen BA van 23 Kloot BA 24 Stok W 25 Voogd AJ 27 Kwak geb de Roo J 28 Luijcks AJHWM
29 Post FC 0 Rosbergen JF
31 Baijens R 32 Kaptein H 33 Kooi j C 34 Beekum H vantf 23151
35 Brand 0 36 Asman GT 37 Roosmalen geb Prins M van Plomp J
38 Heitman C Feenstra NV v/h H Aan n bedr en beton- sloperij tf 2 89 Cl
39 Herbig J 40 Jacobs H 41 Doel geb Pruijsen D van den
42 Kopïviet Lichtdruk- kerij tf 24949
43 Folkcrs AA
44 Stoop PJ 45 Jacobs van den Hof PJ
46 Flier DJ van de 47 Strand V Stanek J
48 Jong C de tf 2465Q Kortman F
49 Pina R tf 23288 51 Mastrlgt Van C 52 Bisschop T P 53 Noord E van der Rijken F 55 Fijnaart B van de 5G Bruijn JW de 57 Erkelens OJ 58 Trans Europe Cargo NV int lijnd int groep- te rn/nahverkehrfem- verkehr int exped tf 23585
59 Jong G de GO Bakker P Gl Dubbelman J 02 Berends J C 3 Koppelman G G4 Schuit J G5 Schelt H van 6G Torcnburg W van 07 Steenhoek geb de Klerk CL
68 Sas LLH 't C9 Brouwer H 70 Bakker A de 71 Bruin DA de 72 Dommele geb vd Meerborg M J van Hartman geb van Dommele P
73 Beekman C 05 Schelt H van 74 NOACH Catf 295G1 75 Vries JT de 76 Ent W van der 77 Bosch AE 78 Rhoon PC van 79 Bakker JM 80 - C 81 Milort geb Sing- eland M Kleer M do
82 Pluimert WL 83 Kamst HM 84 Lcnsen R 85 Broer G 86 Drunen AJ van 87 Hokke G BB Vliet H lian der 89 Verhoef A - CL
92 Mustc M 93 Robert CC 94 Barcndregt S
KAPT RIETBERGENFLAT K Doormanl/Kortenaerstr/ Vitte de Withstr/v Galenstr)
1G Ammelrooij H van 17 Damsma J 18 Visser TJ 19 Pelt geb de Bruijn H van
20 Heer E de 22 Vree HW de 23 Hahn I 24 Ballegooijen K van 25 Schipper P 28 Zavrel V 29 Stip N 30 Aalst A van 31 Versteeg J 32 Steenhoven A van den 33 Bezuije AW van 34 Koole JL Bree B van
35 Br oer e M 3 G Daane W 37 Visser K 38 MIddelweerd GAA 39 Ruiter W de 40 Sloof P 41 Peters AC 43 Stolk C . 44 Dijkc LHJ van 45 Dons JC 4 G Ottens M 47 Fekkes T 48 Pastoor JFM 49 Lummel geb Bakker C J van
50 Visser P 51 Linden G van der Linden Gez vd tf 29521
52 Koster geb de Winter J
53 Leendertse W Los D 55 Boer L de 5G Baijcns R 57 Hoogendoorn J 58 Tcchn Adv Bur Etab NV tf 29173
50 Renting GHH CO Heukelum T van Gl Zwijnenburg KJ G2 Meulcn JF van der 03 Bronscheer R 04 Pastoor NFM 05 Blecker II Planting E
GO Jong LH de G7 Sluis geb Smits R van der
G8 Graaf geb Groene- veld T de
69 Bloeme J de 70 Broer H 71 Fcenstra S 72 Kouters geb Traets I1C
73 Legerstee A 7-t Hollandstcoom. meet en regeltechniek tf 23904
75 Verheul H 70 Boem E . 77 Brouwer J 78 Verhoeven C 79 Riet HJW van de 80 Edwards MW 80 Paaschler Eob Nieuw- poort M tf 28827
BI Rijs J vand-h kap Koning GPL de
82 Kastermans GW 83 Rosbeck geb Vcth T!3
84 Linden geb Wildeman J van der
83 Zandbelt JJ 80 Jocnoes JC 87 Haastert AJ van BBHaagsma GA 89A1-H11U1 NV
90 Zwakstroomtechn
Zwijndrecht tf 27259
92 Hordijk H 93 Visser P 94 Koene JHP
KAPT STAMPERIUS FLAT K Doormanl/J v Gal- enstr/W de Withstr/C Jvertsenstraat)
15 Velde DJJ van de 16 Krielaart geb van Dijk A
17 Groot A de 18 Woestijnc A van de 19 Reltsma geb IJssclstein B
20 Steenbergen R Vleghert geb Berg- ijk J
22 Trammer B 23 Groot G de 24 Schipper J 25 Bruin H de 28 Sturm PA 29 Boer GGF den 30 Versluis LC 30 Ziekendlenst Zwijndrecht
32 Hoogvliet J 33 Dekker P 34 Daamen J aard gr en Fruithtf 29835
35 Wal geb v Drunen D van der
3G Slieker G 37 Breugel JK van 38 Sint Nicolaas J 39 Pons WJ 40 Ruiter LC de 41 Kuiters JC 43 Bakker H 44 Koppelaar J tf 29B35
45 Ent A van der 46 Cocnraads M 47 Poots AG 48 GolenA van 49 Roordink C 50 Kruithof J 51 Die geb v Buren WH van
52 Earcndrecht G 53 K Iele C J Sint Nicolaaa JDA Joosten M 55 Bakker JJ Boer L den
57 Bezemer KP 58 EpenhutjscnC van Relavit Verk Kant Chem Fabr NV tf 2DB88
CO Vrims W Gl Koole Jt f 25381 Turenhout' C van
62 Haring LJ den G2 Kruis G tf 24499 G3 Waal P van der 64 Pol geb Brand AW van der
65 Boer NBtf 2B527 6fi Namen J vantf 28050
67 Slinger JJ
68 Eek geb v Namen GM
G9 Veld JH in 't 70FlaschAAG 71 IJsseldijk WKCJ van 72 Geenhuizen H van 73 Boer FC den 74 Oostendorp Nederl1 land NV tf 28977
75 Hart AH 't 7 G Hekezen J van 77 Hardam M 78 Klifman A J tf 24G25
79 Geerlof DA 81 Slinger P 82 Ven BA van der 83 Namen HJ van 84 Franchimont T tf 259C9
84 -geb KroonenT 85 Kievith DJ BG Croes OP de 87 Matthijsse HD Koster geb Smeenk DS
88 Voll UL 89 Enden AS van den 90EurolNVAardolie- prod tf 28169
91 Welle MW van 92 Hartkamp A 93 Wiel J van der Fortuin G
94 Mauer K
KAREKIETSTRAAT (Koolmeesstr/Duif- straat)
1 Klootwijk A 3 Melnders J 5 Hout MA van den 7 Goedhart WP 9 Pelt H van
11 Riethoff A 13 Heer A de 15 Schelt E van 17StigterWJ 19 Sluis C van der 21 Graaf J de 23 Waal J de 25 Meijden J van der 27 Winter C de 31 Tuijl M 33 Bezemer HA 35 Poppelier HM Z Stigter B 4 Berkhout J G Euscbach WB 8 Wa a el t ene o
10 Klis H van der 12 Mejns JB 14 NijstenFJM 16 Damsma geb de Bree CA
18 Schouten A 20 Sterrenberg DT Leux JH de
22 Wens LEG 24 Noldus A 2G Hoogendoorn H 28Eeuwen J van
30 Groen AA de 32 Bussing JJ 34 Ritmeester A 36 Soeterbcck JC
KAREL DOOR MANLAAN
( Ve r bi n dln ga w / Noo rd Bo s - boomtoussatntstr/F Vogel- str/Adm de Ruyterw)
13 Borst AJLD Hofwegen J van
15 Bakker W ^ h». _
17 Clou geb Zoon C de 19 Ruiter C de 21 Pel J van 23 Bezemer J 25 -& Zn Fa J Transp bedr tf 29981 -geb Boortje P
27 Rijswijk W can 29 Mouthaan T
Hoogerwerf E
31 Okkerse P 33 Dalen P van 35 Hoor na ar J - J
25 Hout geb KI ander- mans G in 't tf 25917
37 Merwe A vd tf 29629 -geb v Dalen W vd 39 Kriekingen E van
41 Twist P van 43 Verbraak geb de Bruijn AM
45 Klootwijk geb de Snoo MC
47 Wingerden L van 51 Westdijk C 53 V03 J de 59 Wiveco Automat en
gerecdschtf 26614
63 Coop Vooruitgang tf 26750
67-09 Hultcma 's Zui- vel en ZelfbPd S tf 2G329
71 Stolk Jtf 2G986 73 Schelt W van Groent en Fruithtf 25504
75 Eijk's Vleesw bedr NV vdtf 26108
83 Vendeloo F van 85 Schnebell W 87 Goes geb de Haan C van der
89 Bijl A 91 Hooijdonk JJ van 93 Vogel AW de 95 VennJnk RJ 97 Huitema ST 99 Stolk J
101 Schelt WD van 103 Winden JAH van 107 Es W van 106 Westenbrugge JC van 111 Sint Nicolaas L 2 Horsman W 4 Vos H de tf 27832 -geb Brouwer JA de
6 Schenkel B Voskamp W
10 Nijboer GH tf 24061 Weerd BE van
12 Hollander geb de Graaff J den Schop K
14 Berg geb Dwarswaard A van den
16 Kooten LA van 18Oele J 20 Hordijk geb den Otter SE Soesberg geb Hordijk JM
22 Berg T vd t'fl 23994
-geb Hordijk P van Berg J van den
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 86
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 86
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
86
Jaar:
1973
22 Kicvieistrant - Koninginneweg Zwijndrecht Zwijndrecht Koninginneweg - Kreekweg 23
ITStigter W 18 Rijsdijk W 19 Buiter G 20 Staat P 21 Rijswijk P van 22 Zwirs GA 33 Struijk A 24 Meljers K 25 Wiel W van de
KLAPROOSSTRAAT (Leeuwcnbeksr/Hortenaia Et raat )
3 Kappe R 5 Bouman JGH 9 Ra c k wit s ï A
11 KaaksAJ 13 Anneeze APtf 24713 15 Steenbergen BH 17 Dijkstra B 23 Oosten R 25 Koeijer F de 2 Verhagen JF 6 Eillebrecht H Zeelenberg JD tf 27205
8 Frenks CM IDHazelzet LPF 12 Tuyl A van 14 Pompe JMA tf 276G4
1G Haas F de 1B Vllegenthart AT 20 Bravenboer C 22 Heusden JC van 24 Bax DJ tf 25922 -geb Welbie JMB
20 Berg J van den 26 Kenniphaas J
KLOOSSTRAAT (K Doormanlaan/Lindse Benedendljk) 1 Visser HJ 3 Loon JB van 5 Koning L J 7 Hamerpagt AP 9 Schenkel JA
11 Wiersma JM 13 Dolmans TA 15 Vossen G van 1 Andriesse AJ
19 Kruithof PA 21 Mulder J 23 Visser IL 25 Rietveld J 27 Bragt LP van 29 Waal CP van der 31 Waard AM de 33 Jooren PA 35 Sluis JH van der 37 Mol AL 39 As PG van
KOEKOEKSTRAAT ( Koolmeesstr/Duifstr)
1 ThlronA Windhorst HU
3 Ruijs WC 5 Hesslor JA 7 BlinckAMRD 9 Lindemans GS
11 Sar JJ van der, 13 Kruijsse JM 15 Geer HA van der 17 K renning G 19 Horst H van der 21 Timmermans A 17 Leeuwen B van tf 24322
23 Wieh B tf 2744D 25 Malle na JJAAM 27 Corp JCTh van
29 Dongen JJ van 31 Koolstra J 33 Balemans MCM 35 Kromeich A 37 Mast WM 39 Smit LGH 41 Delden J van 43 Pruissen G 45 Verhagen GJ 47 Rijsdijk PJ 49 Mulder A
51 Nijons J -fa Gebr Stukad
tf 26239
53 Huizer JM 55 Vorm J van der 57 Leaage AH 59 Hoogland A J tf 23092
61 Erfman W Veen geb Visser C van tf 26047
63 Haer SWAM de 2 Havelaar J 4 Puls C 6 Sonneveld D fl Reijenga P
10 Verheuvel M 12 Kok L de 14 Verhoeven W 16 Ronde J de 18 Meijden L van der 20 Barendregt AJ 22 Sman geb Poulain J 24 Klootwijk geb Visser A
26 Kooten J van 2B Spargers C 30 Los A 32 Janse geb van Binsbergen E
34 Filius geb van Leeuwen L
36 Hof P van 't 38 Schop P 40 Verspui T 42 Pluimert F 44 Holten A van 46 Dubbeld M 48 Pardon geb Hogervorst 1 Gat-deren JT van
50 Rcijerkerk geb v Gameren H
52 Graaf geb Smaal E de
56 Schenkel J tf 25597 58 Barendregt P 60 Hartog H den 62 Groeneveld F Visser H
64 Alderliestcn geb den Hollander A
6G Ooijen D van 68 Stoop geb vd Broek F
70 Tameris D Hofland A Otter P den
KONINGINNEWEG
(Rijksw/ilotterdamsew/ Laan v Walburg/Onder dijkso Rijweg)
1 Ziekenfonds ZHE tf 26766
03 Ben Tcmpelaar
geb Euser B Bov Remmerswaal M
G 5 ben Steegman A bov Geugd A de
G7 ben Teeuw geb Visser J bov GijzenA
G9 ben Kok W bov Waal geb Ardon E van der
71 ben Bakker R bov Welleigen H van der
73 ben Gerritse L bos Barendregt A
75 ben Gelderen C van bov Die p van
77 ben Noort J van bov Bogaard geb Groen G
79 benHilgers geb Peijters E bov Hofland J
81 ben Stam H bov Driel JW van
83 ben Breugel M geb Vermaas M van bov Plomp P
85 ben Poel geb den Boer J van der bov Pelt DH van
87 ben Linden ceh Over- 89 ben -J bov Baan geb vd Haven G
Dl ben Joppe JM bov Driel geb Quar-
tel CP van
87 Bakker van 't Hoff M 91a Wijmer geb Urbach RFA
93 ben Sloog JG den bov Hartog J C den
95 ben Hollander J den bov Maasakant geb de Geus J
97 ben Es D van bov Versteeg K
D9 ben Groot W de
geb Linden vd W de bov Mctgod JA
10! ben Heijdeman geb Visser CJ bov Struijk J Visser geb Willom- Stijn GC
103 ben Jonge geb vd Rest H de bov Zeen W van der
105 ben Barendregt geb vd Padt P bov Jong geb Bij- kerk BH de
107 ben Wingerden M van bov Hommerin H
109 ben VelthoenA
bov Aid e r liesten geb Jansen J
111 ben Noort geb Los GC van bov B Neef geb Ardon J
-AC
113 ben Egt C bov Hclderopgeb vd Graaf C
115 Yperen NV P v auto- mobbedrtf 27177
2 Viaschec geb Holtman TB
4 Dorsman LHF 6 Krimpen AT v begraf onderntf 27093
8 Pascal geb Paling- dood E
10 Haas CJP de 12 Dissel JJ van 14 Waard S de 1G Pelt JK van tcxt hand tf 28768
18 Boer C den
20 Bakker C Boulogne J
22 Pelt A van 24 Staat W 26 Wingerden S van 28 Barendregt AA Klerk & Zn Wed P Handelkw gr pi zaden
30 Hoed B dentimmerm aann tf 27048
32 Visser H 34 Aldcrllesten CS 36 Boshuizen LP 38 Visser A 40 Ven D van der 42 Dupre J 44 Namem J van 46 Vcrkaik DC Koster WP de Schoeps clg tf 27902
48 Visser AL 50 Graaf A van den 52 Dek J Kraaijeveld SH 56 Sint Nicolaas geb Barto H
58 Breur J Lam GK 't
GO Nagtcgaal H J G2 Slavenburg's Bank NV tf 26688
GG ben Glas G van der bov Loon geb de Bondt M van
-A de
GBbenStolkG bov Haas G de
70 ben Boortje geb van Helden J bov Kreukniet geb van Oort D
72 ben Geus geb vd Bom M de bov Goudsbloem geb Visser JC
74 ben Quartel W bov Muilwijk geb Hordijk A
7G ben Klootwijk JJ bov Wingerden J van
78 ben Rijswijk W van bov Groeneveld geb de Bruijn A
80 ben Wit B de bov Visser H
82 ben Baan geb Barendregt BA bov Paans geb Esenbrink H
84 ben Roubos C bov Kranendonk geb van Driel M
8G ben Vink geb vd Hoofd M . bov Langendoen geb vd Ven L
8B ben Snoo geb Pruissers E de bov Stal geb van 't Zelfde J
90 ben Penning geb Penning S
D2 ben Ilartmans CHJ bov Ruiter J de
94 Brouwer geb Lccnsvaar E bov Dorst geb Cloton G
96 ben Kooi j J bov Klooster geb Tem- merman BJU van der
98 Valk W tf 23208 ben Valk geb Baan G bov Reckweg AD
100 ben Weijland geb Alcbregtse K bov Opmecr geb Hollcman E
102 ben Schaddelee A bov Bakker geb Hartman B
104 ben Schellmeerhout geb de Jong M
bov Pel geb de Haan J van
106 ben Klerk P de bov M ui wij k geb Taal A
108 Verheij geb Tempo laar T
bov Alderlieaten ge b H olie mans J
110 ben Verbeek A bov Kloot geb Kooiman M
1 12 ben Wecrd geb van Tol EA de bov Verhoeven geb v Wingerden ME
114 ben Dijk geb Bezemer J van bov Tims geb v Bree K
11G benKtjkuitH bov Zond e r va n geb bov Stolk A
11B ben Schoor geb Ver-
gunst CJJ van der bov Pons geb Klingeman A
120 ben Koppel M van de bov Waal geb Baan J van der
122 ben Bolder I
bov Wit geb v Boven M de
124 Kraamcentrum Ridd- derkerk e. o. tf 27988 ben Ro zendaal geb de Bie M bov Gijssel W
12G ben Bakker J bon Korte E de
128 ben Wingerden A van bov Kievit geb Groe- neveld E de
130 ben Droogendijk geb Schelling e rhout A bov Rijswijk geb Bal J van
132 ben Valk T bov Breugel geb Verhoeven T van
KOOLMEESSTRAAT (Karekletstr/Koekoek straat)
1 Houtgraaf D 2 Lalleman AT 3 Dis 1M van - MJ van
4 Baars G 5 Hordijk A 6 Smaal PT 7 Ronting E 8 Opmeer B D Vliet 0 van der
10 Linden L vd Auto-
sloperij en Onder d tf 26208
11 Koetsveld P 12 Doornenbal P 13 Keaaela GA 14 Kriekingen PEA van
Kopp vd Cappeloplantsoen
1 Hollander G de 3 Theuvenet HP 5 Boogaard B vd 7 Wilt de 9 Steljns A
11 HelminkH 13 Alderleisten H 15 Zeeuw de 2 Spuit A J 4 Los A 6 Breugel A van
KORENBLOEMSTRAAT
(Leouwenbekstr/Horten- siastraat9)
1 Prooijen J van Vonk G
2 Seters PG van 3 Schinkelshoek PW tf 29416 slagerij
A Tobe TM 5 Medisch Sportkeu- ringsbur Zwijndrecht Esch H van der
6 Knaap J 7 Calkhoven HCP Weerdt G de tf 25047
8 Leeuwen JL van 9 Rooij AJ de lODijke MAP van 11 Bakker C 12 Twist A J van 13 Boeltjes G 14 Ruig GA 15 Voigt JH I G Wegman A 17 Auceps R 18 Markus L 19 Bossink T Wacner E
KORT AMBACHTLAAN (Adm de Ruyterw/Burg v 't
Hoffw/Hyacinthln/Narcis straat)
3 Herik C van de Gr en fr zaak tf 29873
S Kooij Fotoh vd tf 29719
7 Coop Boerenleenbank tf 27765 GA
B Bovenberg F D-kapsa- lon parfum tr 2GG61
11 Staat A tf 29204 15 Heren en jongenski mode v Roolj tf 27G95
19 Waal N vd tf 29G78 25 Noll AC van der Verwaai EM tf 29208
29 Bennlnga GA 33 Direks JPTM tf 29235
35 Kranendonk P 37 Tieland GJ tf 234B1
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 69
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 69
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
69
Jaar:
1973
Toom - Usmanj Jiwljndiecht Uijl - Vcl/tn ><',
- W Landmanw 33 tf 27570 Tooren K van Uilenvliet 25 tf 23102 - P Joh de Witln 4 Toorn A van PC Hooftstr 3 - BG Bosch 80 - P Bilderdijkstr 6 tf 23751
TorenburgA van Perkstr 108 - A Jullanastr 57 - B Vinkpl 55 tf 29B49 D Lindeln 101 - H Beinemastr 9 - W PC Hooftstr 12
- W K Luidingaflat 6G tf 23042 - WStencilinrlchting Julianastr 57 «27012
- geb v't Hoeft A van Tollenstr 6 Torensma R Erlcastr l Torre J vd J Israelsstr GO tf 2G391 Torren J van K Dekkerflat GB tf 25B47 Totte W Adm Trompstr 32 tf 27324 Touw J T Gorterstr l tf 28993 Tovcrco NV IK Onnesatr 117 tf 27419 Traditie NV Hijs hef transp werkt PZeomanstr 3 tf 218
Tramos NV Ringdijk bij perc 2Ga tf 27820
Tranmer B K Sta m per m s flat 22 Trana-Europa Cargo NV Int lijnd int groepaye fern/nahverkchr fernver- kchr int exped K Luidingaflat 58 tf 23585
Trans Oriënt Ilandelsondern de Mcro- destr 3 tf 25734 Transshlpping NV R'damse Mij v Transp Overzee tf 2G517
Tree CJ de Ooievaarpl B7 tf 2570G - J de MercunusBtr 46
Treur JG Mauvestr 23 tf 24CG1 Treuren WJ van Schildmansambacht 16 Tricht Fr AP van Archit Dotterbloem- str 15 tf 2G872
Trierum A van Fr Vogelstr 5 tf 27360 - B Fr Vogelstr 5
Triet JA van W Ruijspl 36 tf 33529 Trillaard JAJ Rotterd weg 167c Trimpe HD Geraniumstr 14 tf 2559G Tnrum MC Roosstr 72 tf 24259 Tromp A Ringdijk G12 - J Tollenstr S - SI Zonnebloemstr 10
Trompert WP Waterhoenstr 21 tf27178 Trompetter geb v Wingerden M J Luykens str 28
Tronn G Stierstr 4 tf 24222 Troost A Balistr G tf 25839 - C Lievershill2 tf 28297 - C Plutostr l - J Sumatraln 15 - JA Pr Bernhardstr 50
- JJ Roosstr 21C (f25902 - TJ Jupiterstr G2 tf 252B1 - W Neptunisstr 3 tf 27605
Trooijen H van JA Leeghwaterstr G tf 27G16
- geb Kaufmann EC van JA Leegh- waterstr 6 tf 27C1G
- geb Kooi j ma n B J Da Costastr 6 Tros B Pruylenburg 237 Trossel AJ Gvd Veenstr 28 tf 2848G Trouw G Stierstr 4 - KM Leeuwerikpl 32 - HM Levensm bedr MeerUoetstr 11 tf 25027
Trijsburg WJ v Maaadijkatr 2 tf 25371 Tse SK Welhorst 25 tf 24563 Tubbing CJJ Griend 38 tf 2G5BG Tubcsalcs Holland NV Merwodeweg 9 tf 24011
Tubevalve Cy Rotterdam P Heinstr 11 tf 24055
Tuinbouwveiling Zwijndrccht e/o B d Bruineln 135 tf 26066
Tulnon A van Adm Trompstr 86 tf 292G1 Tuitcl GC Dahliaatr 94 tf 29B15 Tuk A GdeWaardstr 18 - D vRuisdaelötr 72
- M Julianastr 89 - P Helmesstr 5
Tulp HHJ Dahliastr 46 - JW B de Bruineln If tf 25308 - LJW Uilei.vliet 36 tf 28296 - R Verrnecrstr 30 Tunnissen Juliananstr 19 tf 28377 - geb T er stappen H Julianastr 19 tf 38377
Turel C Leeuwerikpl 64 - CH Kapper Meerkoetstr 15a tf 26G74 - RPAnjerstr 16 Turenhout A van Da Costastr 10 - A Da Costastr 7 tf 27906 - A K Doormanln 116 - A Lindeln 53 - AC Eootjessteeg 129 - AT Laurensvliet 41 tf 29508 - AT „aturnusstr 93 - AT Bosch 42 - AT Schildmansambacht 26 tf 25005 - AT Rijksstr weg G tf 25923 - C De Were 94 - C K Stamperiusflat 61 - G LvNaasaustr 7 - G Tuinder Rotterd weg 302 tf 35314 - GP Tuinder Hoendersekade 15 tf 28431 - JA Gr Beerstr 80 - L Perkstr 110 - L Saturnusstr 102 - M Rotterd weg 173 - MP Noteboomstr 6 tf 24622 - P Tuinder Jansenln 503 tf 26906 - P Rotterd weg 183 a - P IJsvogelpl GB - W Bootjessteeg 95 - W Da Costastr 10 Turk A den Bootjessteeg 44 Turkstra J Rotterd weg 137 tf 25083 - WE J Campertstr 31 tf 24105 Turnhout W Gr v Prinstererplntsn 6 Tuljl A Gross groente en fruit Bilder- dijkstr 43 tf 27305
- A Noorderdlep 8 - E W Parallelweg 63 tf 37662 - E W parallelweg 70 - J vGoghstr 36 - M karekietstr 31 - T Breitnerstr 24 - geb Klootwijk W W Parallelweg 68 - A van Klaproosstr 12
Tuyt J Slauershoffstr a tf 25900 Tuijtel J Wilhelminastr 22 Twigt J Pr Bernhardstr 41 tf 36411 Twist AJ van Korenbloemstr 13 tf 37858 - D Verleunstr 42 tf 39798 - W Verleunstr 42 tf 29798 - J vRuisdaelstr 8 tf 25523 - P K Doormanln 41 - W P Zeemanatr 35 tf 26149
TijsHcn TLJ Grutterstr 12 tf 39933 - TPEricaRtr 3 tf 27064 Typ-Center Uitzend v typistes en andere tijd kr Reigeratr 2 tf 34657
Ubas C vOldenbar nevel tin 20 Ubels CR Potuniastr 21 tf 27232 Uden MPR van Noorderdiep 33 Udo G Hovenierstr i tf 269BB - JH Hoventerstr l tf 2G9BB Uijl J den Schlldmansambacht 24
Uitclinden A B Jansenln 315 tf 2Q7G3 - geb vd Waal N JvStolbergatr 9 Uiterwijk gob Hollander M B Jansenln 3 Uittenbogaard HA Offieciersvliet l tf 25061
Uitvoer v land en tuinb prod Veilinggeb tf 2G742
Unen ALA van Leeuwenbekstr 3 tf 25045 Unnik H van Dahliastr 25B tf 29417 UrbonuB J Roerdompstr 50 tf 27825 Urgert JA Adm de Ruljterw 3G Usmany M Langeraartsr GB
Ui]I J den Schildmanaabacht 34 - RG C Evertsenstr 110 tf 24326 - PJ B Jansenln 159 tf 39019
Uijterlinde AHB Spechtstr 18 tf 35108 - AHJ Aardappelh Pr Hendrfkstr 45 tf 28388
- B Dr Boutensstr 9 tf 26207 - HM HKOnnesBtr BOtf 25101 - JN B de Bruineln 105a - LJ Beinemastr 7 tf 2714B - MF K Onnesatr 80 tf 25101 - MF Vondelstr 5 tf 26438 - geb KamsteegA Adm de Ruyterw 3 tf 29988
Vawador Verwerkmgsmij NV Maaspl 72 tf 29381
Veeke CII Emmastr 16 tf 2BB77 Veeken CJJ van der K Dekkerflat 29 Veelen DW van B Doornln 14 tf 29749 - W B Doornln 12 tf 25377 Veen AP Pr Hendrikwstr l
Vaal AFL de Fazantpl 88 Vaandrager A Insp Sheel Ned Verkoop MIJ NV W de Goedew 9 tf 25D13
Vaart HP van der A Trompstr 87 tf 24201
- L Juplterstr 44 Vader NR Dr Plesmanstr 101 tf 26824 - P W Rulspl 58 Vadeto Handelsond B de Bruineln 16 tf 25169
Valckx WFJ J v Maasdijkstr l tf 2351G
Valen CH van Adm de Ruyterw 20 - PFuchsiastr 15 tf 26800 - P GrosB gr en fruit Noorderdiep 10 tf 28003
Valentijn M Lindeln 2G Valk A Bllderdijkstr 11 - A Bosch 56 - A Bouquet 7 - A vBleiswijkstr 16 - A Dahliastr 50 - A Ringdijk G4 - A P Potterstr l - A Meerkoetstr 14 - A LvNassaustr - AC JvStoIbergstr 33 tf 2G51G - C Jurgensstr 2 tf 28B97 - CKAmbachtln201 - D Jac Catsstr 37 - D Volgerland 12 tf 33020 - E LvNassaustr GO - EC Dr Leleijstr 13 tf 24647 - J Rotterd weg 324 - J Vermeerstr G tf 234GO - J Pr Mauritsstr 8 - JW Zuivelbedr K Doormanln 28 tf 237
- JW Strevelshoek 25 - L Steenbokstr 52 tf 230B7 - LA KFokkerstr 150 - L Dr Plesmanatr 15 tf 26463 - N Jupiterstr 38 tf 29GB1 - T Koninginneweg 132bcn - W Koninginneweg 98 tf 23308 - WC Lindeln 120 - geb Baan G Koninginncw 98ben - geb Vleghert AJ Wilhelmtnastr 13 - geb vd Waal J LvNasaustr 20 - GWM de Waterhoenstr 37 tf 29329 - geb v Bijleveld MA van der Roosstr 122 tf 27195
Valke J Pr Hendrikstr 44 - M Vondelstr 4 - MUsvogolpl233 «36534 - W Ruijsdaolstr 14 . Valkenburg A Pruylenburg 297 Valster G PC Hooftstr 19 - J B de Bruineln 45 tf 2G565 - L Hor te n s la a tr 31 - M Sandelingen 5 tf 29GG6 - geb Valster D PC Hoof t B tr 19 Vandewallo NGEM Pr Beatrixstr 8 tf 276
Vang J Pr Mauritsstr 31 tf 33530 Vastenhout Wil Ringdijk 376 Vat A Gdo Waardstr 3 tf 23348
- M H-Kapsalon Rotterd w 107 tf 27915 - T Rotterd weg 135
- JL Ooievaarspl 49 tf 24552 - F ten Steenbokstr 56 tf 29732 - B van JvCalenstr D tf 27240 - JJ Adm Trompstr 38 tf 257B8 - M Arts Raadhuispl 8 tf 360GO - W Hobbemastr 25 tf 26206 - geb Kol M Roosstr 208 - vd Schildmansambacht 7 - A van der Fazantpl 71 tf 24001 - D Speruerstr 32 tf 29811 - H vHogendorpln27 - J Officiersvliot 2fl tf 28986 - J St v Zwijndrcchtstr 30 tf 23486 - T Da Costastr 148 tf 26348 - U Ant Heinaiusstr 2 - Mr WJ Adv en proc A Trompstr 8 tf 25260
- geb Visser C van Koekoekstr tf 26047 Veenendaal JK Roosstr 70 tf 25037 - PMD Maaspl 47 tf 29GG7 Veenhof IIJ Rembrandtstr 5 Veenman P venusstr 10 - P Joh de Witln 8 Veenstra D Jer Boschln 47 tf 25557 - PI Laurensvliet 45 tf 27B09 Veer B van der v Maasdljkstr 7 tf356 - C Adm de Ruyterw 28 - J van 't Pr Marijkestr 11 tf 27924 Vcg L Relgerstr l tf 34714 Veger B De Werc 48 tf 23922 Vegter A Maaspl 32 tf2G910 - AIIW Maaspl 32 - H Maaspl 31 tf 2BG64 - H Maaspl 33 tf 3697B - J Maaspl 31 - J Maaspl 31 - L Scheepv en hand Maaspl 25 tf 2G322 - P Maaspl 25 Veld C in 't deGenestestr 2 - C Ooievaarpl 74 - J Ooievaarpl 47 - J Stucad bedr B Doornln 15 tf 271G4 - JH K Stamperiusflat 60 tf 24808 - P Tollenstr 8 tf 2B1BG - T Mej bejaardentehuis NEBO Hoofdland l
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 70
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 70
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
70
Jaar:
1973
(id VuUen - Volloop <Cwijndi«ehi Vuniaas . Vuwt-i
- GSM Waterhoenstr 30 tf 294CO - J bejaardentehuis NEBO Hoofdlnd l - NC Reigerstr 17 «27415 - W Rotterd ueg 137b - geb de Waard P La u re na vliet 51 tf 2B782
Ven AJ B Jansenln 221 tf 27669 - C van de Pruylenburg 235 - C Schildmansambacht 20 « 24031 - DJ vEedenstr l B - EA Celebesln 31 tf 28253 - J Ringdijk G1B - JG vEodenstr 19 - A van der D Jansenln 239 tf 24359 - AC Lindtaebcn dijk 169 - AL Lindoln 145 - B Jlaraolaln 14 tf 29435 - BA K Stamperiusflat 82 tf 23557 - D Koninginnew 40 tf 201 - DC Develzoom 20 - EGM Officiersvlict 12 tf 25774 - G Mesdagstr 34 - J Tuinb bedr JvStolbcrgstr 18 1f 224
- JA Lindtseben dijk 171 - JC Steenbokstr 34 - JJ Rotterd weg 1 - L W Snelliusw 70 tf 2421? - LBTuinderij bloemkw LvNassaustrl tf 27832
- TA Tuinder btrevclshock 1G tf 27374 - W Rotterd weg 14G tf 25160 - W Hulsh luxe art speelgoed Rotterd w 59 tf 26419
- geb Alderliesten JA N Illjsdijkstr 14 - geb Schellen J lïotterd weg 59-G1 - geg de Snoo AJ Pr Beatrixstr 19 Vendeloo A van Pr Bernhardatr 2 - T K Doormanln 83 tf 2G2B7 - W B Jansenln 319 Vendet Warenhuis B Jansenln tf 284 Vendrlg W dir keet Molenvliet tf 29899 Venema AA vEedenstr 17 - B Ilobbcmastr 18 - B ÏJavogclpl 148 tf 24402 - E Eauronsvllct l tf 27030 - J vEodonstr 17 - RC Breitnerstr 13 tf 25691 Vonnink T Slaucrahoffstr 13 tf 281 - HJ K Doormanln 95 Vente H GvdVeenatr 46 tf 24422 Vernis J JW FriaoBtr 3 - JOnderd rij w 47 Verbaan J Sperwerstr 41 tf 23564 Verbeek A Steenbokstr 3 - A Koninginnew HOben - AC Lindcln 59 - F llelmerstr l - H Slagveld 30 - M Tv Fonkerstr 144 - TUI Slagveld 89 (f23515 Vcrberk AP Pruylenburg 255 Verbeucken geb Honkoop LE R otter d wogl37b
Verbokkem A Jupiterstr 60 tf 295 Vcrbon HB K Ambachtln 103 tf 27700 - JC Dr PleBmanatr 73 « 26517 Vcrboom J Sumatraln 65 - en de Meer Uzerw gcreedaeh techn art B Jansenln 151 tf 2G774.
Vcrbraak AFCJ Slauorshoffstr 10 tf 29564 - MP vOstadestr 11 - geb de Bruin AM K Doormanln 43 Vcrbrugge G Roterd weg l37b Verbrug geb v Aalst H Twoelingenstr 10 Vcrdaasdonk C W Parallelweg 21 Verdel JA Rotterd w 424 Verdonk C Rooastr 88 tf 24827 - F VondolHtr 19 - RLR IJsvogelpl 97 Verdoom D Maaspl 17 tf 2G998 Verduin geb Prins C Pdeltooghatr 10 VcrfhuiB Ringdijk 283 tf 217 Verhage A Bilderdijkstr 65 - J lloofdland 19
- JHoosstr218tf 26611
Verhagen AH Nijhoffstr 7 tf 25840 - C Helmerstr 2 - CEmmastr 31 tf 299B5 - CPBuizerdstr 9 tf 25501 - GJ Koekoekatr 45 tf 2E5GO - JC Maaspt B
- JC Staringstr 45 - JF Klaproosstr 2 tf 29592 - JGMaaspl tf 26181 - L Drankenserv vMeelstr 4 tf 234 - M Pruylenburg 234 - WC Onderd rij w 251 - WM Maaspl 8 Verheul AC vGoghstr 37 tf 23806 - CL Julianastr 14 tf 23677 - II K Rietbergenflat 75 - Z Belast cona Dijker Bianchi en Vink WP Speelmanstr 20 tf 26193
- Z Doevelskere 17
Verheuvel GJ Bootjeaateeg 93 tf 23071 - M KoekoekstrlO «28966 - geb Brand CE Bootjessteeg 93 Verhelj C B de Bruineln 46 tf 25225 - C IJsvogelpl 141 tf 25805 - GOoievaarpl 18 - JA JvNassaustr 8 - geb Sterk MH Da Costaatr 99 - geb Tempelaar T Koninginnew IQBben Verheijde J Leeuwerikpl 104 tf 29075 - MA Watermanstr 20 tf 2G036 - P Da Costnstr 127 tf 24160
Vorhoijsen HB Beinemastr 35 Verhoef A Ericastr 14 tf 26225 - A K Luidingaflat 89 - CL K Luidingaflat 89 - PJ Adm de Huyterw 17 tf 23125 VerhoeEf geb Spierings PJM AFokkerstr 16 «26265
Verhoeve BM vRuysdaolstr 120 «24957 Verhoeven A Pr Mauritsstr 20 - A Wilgenstr 34 - C K lïicrbergenflat 7B - CP Chr Huigenstr 2 - FJVinkpl5Btf 29927 - GB Javalnl2 tf 28019 - GB Noorderdiep 17 - J Vermeerstr 35 tf 28843 - J Ringdijk 18 - J LvNassaustr 72 - L Ringdijk 90 - ML Watermanstr 31 - ML J Luykenstr l G - MW Oranjepl 24 tf 230G3 - PC vOldenbarneveltln 47 - PSH Noteboomstr 43 - SJ Bveitnerstr 12 - W Koekoekatr 14 - W Stcnenkamer 26 « 28482 - WA Leeuworikpl 86 - WC Bootjessteeg 66 tf 27011 - WH Pruylenburg 345 - geb v Ri]H M Rotterd weg 11 - geb Stok AW vlluisdaeistr 98 - geb v Wingerden ME Koninginnew 112b
Verhoogh T Griend 3 Verhuist BM JvNaasaustr 5 tf 28940
Vcrjaal AN Anjeratr 120 tf 23217 Verkeik DC Koninginnew 46 Verkerk A Roosstr 284 - APJ LvNasaaustr 17 « 26427 - CL vEedcnstr 50 - JPBde Bruineln 101 - JW B de Bruineln 105 - JW lUJw ijzerw gereedsch bouwart B de Bruineln 99 tf 26732
- PA El-techn Inatall bur NV B Jan- acnln 155-157 tf 286G6
- PT K Onnesstr G9 « 23920 - RW Sandcllnge 26 - WA Raadhulspl 2 tf 2B073 - geb Vernoa NAnjorstr 168 tf 25799 Verkouter J Petuniaatr 29 tf 25373
Verkuijl CM Fazantpl 124 « 23578 Verloop geb vd Maat A Uranuastr 52
Vermaas A Hobbemastr 21 - A Orlonstr 6 « 23101
- A IJsvogelpl 263 tf 23G40 - C ZulderkruisBtr 38 - H Celebesln 66 - M Dr Lelijfltr 11 - W vEedenln 23 Vermaal JA Dahliartr 250 tf 29709 - JC IJsvogelpl 229 tf 23474 - M GvdVeenstr 10 « 2B294 - P B de Bruineln 30 - Verzekeringen B de Bruineln 30 tf 25269
Vermeer A P Buijspad 3 - AJ Lindteedijk 253 - BF Aann aloopw Buiserdstr 33 tf 27306
- C Slagveld 53 - G Aann LvNassaustr 75 tf 28B29
- GAJ Slagveld 2B - HM Bootjessteeg 78 «23173 - J Slagveld 28 «28235 - J Pr Mauritsstr - P Rembrandstr 4 - W Bootjessteeg 78 - geb Groenendijk M de Gehcstetstr 27 - geb vd Schoor C Tollonstr 7 Vermeeren PBJ De Were 7
Vermeulen AD K Ambachtln 171 - AD Hout ijzerw gereedach K Ambactln 133 «27647
- C Rotterd weg 268 tf 28312 - C Aann bedr Rotterd w 2 EB tf 28312 - C Winkel kruiden manufact JvNaasau- str 11 tf 2B4
- C Mercuriusstr 13 - CJ Ltndeln 30 - J Julianastr 66 - J Vinkpl 115 «27553 - JC Rembrandtstr 64 - JCTBM Pr Beatrixstr 20 tf 25990 - JJ Hoofdland 3 - JJ t lm me r m aann Z ui der krui s a tr 2 tf 235
- JL Gr Bceratr 3B tf 23293
- JS Adm de Ruijterw 9 tf 2949G - L Develw 40 «26244 - MA Zuiderkruisstr 62 - NA LvNassaustr O « 23774 - P K Horamanflat 41 - PCM Pcrkstr 15 tf 27G50 - PJ Zuiderkruisstr 30 tf 23441 - PR Veerpl 17 - lïAM Fresiastr 10 tf 23493 - W Joh Poststr 14 tf 298BO - & Zn Levensm Tabak Julianastr 68 tf 28G75
- geb Brugmans NM Maaspl 74 - geb Keldr CG Ringdijk 219 - geb de Laat C bejaardentehuis NEBO Hoofdland l
- geb Ramp AS Chrysantstr 40 Vcrmoen DJC W Ruyapl G tf 24981 - H W Ruyspl 44 - HvGoghstr 11 «28880 - JCD Fr Vogelstr 70 - 's Taria W Ruyspl 14 tf 29125 Vermolen C Pruylenburg 233 Vermond WGC Pruylenburg 263 Vcrties A Oranjepl 15 - A PogosusBlr l tï 231&1 - A Olieh Llndeln 133 tf 25756 - J PC Hooftstr 4 - PF Pr Irenestr 17 - W WHuyspl O «25363 - W de GenestetBtr 13 - W Llndeln 99 tf 280 - W *atrijBstr 22 - geb de Knecht A Venusstr 4 Verplancke T Uilenvliet 15 tf 2G10G Verschoor AG Fazantpl 57 - C Noteboomstr 14 tf 24501 - DM RooBBtr 18 - GE vRuIJBdaelstr 32 - GP Bootjessteeg 99 tf 24675 - H Vüikpl 60 tf 29533
- JE Wilhelminastr 37 - JJP Pr mauritastr 13 - P Julianastr 88 - PB Javaln 51 tf 26504 - S Pr Marijkestr 24 tf 27201 - T lederw Pourn Schoutw 5 tf 2Bb - TB pruylenburg 344 - WR Pr Marijkestr 24 - geb vd Berg JM vRuisdaelstr 58 Verschurc KOMT Schoutw 25 tf 25309 Verschuren HMA vHogondorpln l - HMA Scheepsvict hand Roosstr 292 « 27329
- JJ vllogendorpln 15 - JJTulpstr 36 «29083
Versceuw MTJ Passage 32 « 26480 Versendaal A G Doustr 12 - J Ooievaarpl B2 « 28722 - II \atormanstr 28 tf 281G2 Versfeld EC Pegasusstr 9 Versloot G B de Bruineln 60 - geb de Jong G Borgesiussingel 19 Vcrsluis J Jupiterstr 70 tf 244 - N Rembrandstr 3fl - WH Langeraarstr 32 Versluijs LC K Stamporïusflat 30 Versnel IIJ Terro Enamels Holland XV J Israclsln 5G « 28983
- PC Dahliastr 126 Verspoor AL Da Costastr 50
- J "ahliastr 118
Versprille AA J Israelsstr 8 tf 2B624 - PA Pr Bernhardtstr 51
Verspui A Hortensiastr 27 - L Bilderdijkstr 23 - POudemaasueg 12 - T Kockoekstr 40
Verspuij A K Horsmanflat 58 tf 2G23G - PBDoornpl7 «28G34 Versteeg A Mcrclstr 37 « 2GG42 - A Adm de Ruyterueg 27 tf 23GOO - A Adm de Ruyterweg 19 - A Sandelingen 16 «27244 - A IJsvogelpl 107 tf 25055 - B Turk 3G tf 28G93 - BJC Plleynstr 2B tf 28474 - C Adm de üuytenv 27 - CJ Vinkpl 34 « 25569 - CW JvGalenstr 13 tf 24634 - D watermanstr 21 - G Hoerdompstr 16 tf 23346 - HM IJsvogelpl 34 - J Hobbemastr 9 - J Kapt lUetbcrgenflat 31 - JBG IJsvogelpl 94 - JG Primulastr Gl tf 24005 - JWOrionstr 9 tf 2517G - K Koninginneweg 97bov - L Saturnusstr 10 - M Vondelstr 17 - geb v Leeuwen J Nic Maesstr 20 Verstegen JII Zonnebloemstr 182 tf 25U25 Verstraaten WA H HK Onnesstr 116 tf27804
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 81
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 81
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
81
Jaar:
1973
12 Duizend schoonst raat - Fazantplein Zwljndrecht Zwijndrecht Tazantplcln - Geranium B tra a t IJ 25 Leeuwen T van
10 Lehj J van der 12 Klift HA van der 14 Appel JA 16 Korpershoeh P 18 Fricus MH 22 Doornik W van 24 Vliet H van 26 Dolderman J
EENDENSTRAAT
(Perusstr/NIjhofstr/ K loos straat)
13 Rossum C van 15 Dijk M van 17 Venema AA -J
19 Ven JG van de Veldman HZ tf 27069
21 Bozuwa R 23 Winter M de 27 Hardenbol W 29 Visser JCH 31 Klootwnk P 33 Beveren J van -FJA
35 Kerkwijk PA 37 Breibach CJAJ 2 Gant Agullar J 4 Poppe P G Kaijtm H B Dorst AM van
10 Fortuin W 12 Kloot JT 14 Sluijs AP van der 16RingelbergKJ 18 Ven DJ van de 22 Noorland H 24 Man CC de 2G Bruin B de 28 Dongen PJM van 30 Alderliesten JC 32 Steen H van der 34 Drogt W 36 Zandstra S 38 Vos A de 40 Chasteler JH van 44 Wit JA de 4 G Kloot L B 48 Vreugdenhil F 50 Verkerk CL 52 Kliphuls AW 56 Scheepbouwer P 58 Straten LC van der GO Vink A
EENDSTRAAT
(Karekietstr/Bui- zerdstraat)
1 Middelkoop P 2 Loon H van 3 Sage AF Ie 5 Welle A van der 8 Konlngs MAC 6 Jong S de 7 Corbeau Smit W tf 2DG32
9 Molema E
IQStormczand PJ 1 1 Hof MP van 't 12 Droogendijk K 13 Visser M 14 Noort W van 15 Tempelaar H
EIKEBOOMSTRAAT (Groene Kruispad/ Not e boom at m at)
1 Helde ron J
2 Beijleveldt RA 4 Lakemeijep FWW G Peters JLM 8 Kooi j mans TA
3 Boer geb Bak L de 5 Krielaart JM 9 Hordijk C Hoed gcb Hordijk P den
11 Golen GA van 13 Rij I van 15 Nederlof AT 17 Kolk AW van der IQ Braak H van 21 Schouwstra C -G -geb v Leiden H
23 Moonen PCT 25 Nieuwenhuizen J 27 Ghijselg JL 29 BaggermanAH Slotboom C Bunkcr- bedr Gulf Oil tf 2527G
31 Stravers A 33 Bil A 35 Stip J 2 Noorlander W 4 Boer TW den G Rijs J van 8 Terlouw J
10 Rijswijk WA van 12 Stok A 14 Snoo C de 16 Wuijckhutjsen geb Stehouwer J van
18 Los A 20 Bruinsma J Bax AP
24 Kortman P -geb vd Stoep A
26 Kal geb Gielcn CJM 30 Brenth HP 32 Lutjeboer J 34 Neleman GJ 36 Stam H 3B Schouwstra B 40 Wardenier D 42 Koops AC 44 NacjitegaaJ AG de
EMMASTRAAT (Burg de Bruineln/Over- dijkse Rijweg)
3 Blaas AM 5 Harmus LGM tf 28120 7 Koek FT
11 Leeuwen LA v Schil - dersbedr tf 2562D
13 Bouwmeester A 15 BruljnD" 17 Polak E 19 Roskam M 21 Pelt M van 23 Visser H -C
25 Terlouw J 27 Rest A van der 29 Kruithof H Kooiman z
31 Verhagen C 33 Bakker A 35 Dame n A
Mccldljk L
37 Boor J den 39 Kooijman A 41 Sint Nicolaas H Gcldcrengcb v Winsen WH van
2 Rossum PJ van
4 Hükhuijsen JL 8 Ruiter CM de
10 Herik W van den 12 Bczcmer L 14 Jong h MC de 16 Barcndsc A Veeke CH
18 Otter J den
20 Schippers gcb v Sint Annaland D Bakker & Zn A de Expcd bedrtf 26640
22 Jongeman EJ 24 Barendrecht A 26 Hofland H 28 Kuntzel JE Peters geb vd Ruit B
30 Rodermond E 32 Bakker geb Schaap M 34 Stel JT van der 36 Klis PJ van der 38 Bouwmeester G -geb Schrcurwater SJ Scheurwater S J
40 Saalberg C 42 Gardeslen CF
ERICASTRAAT (Da hl i a straat) 1 Torcndsma R
3 Tijssen TP 9 Steijaert CH 7 Hommes GJ
1 1 Hagesteijn JW 13 Noordam FM 15 Schenk A 17 SellinkAH Schilperoort LJ tf 23402
59 Vcrvoorn MP 61 Finmans G 63 Dam C 65 Alderliesten B 67 Feest HN van dor 69 Kuipers GJ 71 Veen A van der 73 Jong HA de 75 Koning JH de 77 Plomp J 79 Reijnders A 81 IJsselstcin GH 83 Schijven CAF 87 Piasmans J 89 Lmnert KH SSJanse DC tf 28557
91 Schuitman geb vd Snoek L tf 24648
93 Heijnen FLJM 95 Sijssens J 97 Groeneweg A 09 Muis M 101 Moran JA tf 243B1 103 Hoogdalem HG van 105 Dülisse J Lukassen W J
l1) Dorissen JP 21 Hoff TP van 't 23 Berghe AGC vd 25 Doorn J van 2 Herremans A 4 Cornet A 6 Leronsveld E 8 Wegh MBJ
12 KoutstaalAW 14 Verhoef A
16 Snijders J 18 Boerman L 20 Heemskerk geb Hoogerbrugge A W
22 Jong FF de tf 24GG4
24Gcelen\VG 2G Haartsen AI
FAZANTPLEIN (Buizerdstraat)
17 Kuyl AJT tf 23855 10 Schuddcbeurs PHM 21 Vormer C de 23 Busink JH 25 Niemantsverdriet P Makkelle PG
27 Leendertse J 2D Dekker A 31 Kok ALP 33 Willemtcn CH tt 28773
35 Wicrsma C 37 Wit JG de 39 Weerdt G de Wingerden CJ van tf 2403G
41 Pijl JJ 43 Oosterwijk FJM 45 Bont EJM de 47 Durville PHJM 49 Harinck W 51 Drielen B van 53 Romijn W 55 Goetzee JM tf 2574G Jongen AJMW
57 Verschoor AG
10 Bosch A van den 10 Dortmond CW tf tt 24826
107 Boonc p 109 Wit J de 111 Beek P van 113 Pons B USStroek JA 117 Kleijn Horsman EJ 119 Groenewoudt D 110 Kreté G tf 28582 121 Jong A de 123 Iwaarden K van 24 Drunen ML van 22 Klasen PC 26 Jongen JC 28 Eijk M van 30 Sterrenberg JW 32 Driel DL van 34 Kerkhoff W 38 Visser JP 42 Loghem WGIÏ %an 44 Groot JC de 46Smidt JW 48 Panneman W 50 Hartman geb Wijnc FWA
52 Fortuin EC Jansen JH 5 G Kraaijcveld P 5 B Corstens TM 60 Martin Sanchez E 02 Rijke p de G4 Sonneveld M G6 Vorstenbosch G r G B Vorstor J 70 IJescldijk J van 72 Biesheuvel HW 74 Walsum MG van -JA van
76 Le Blance FJ 7fl Scheffer AJ 80 Kluln JJ 82 Lapre WG
84 Wijk JJ van BG Beerenstemfel JG 88 Vaal AFL de
QO Kantcca T 92 Scheurwater K -CL
94 Koning LWA de OGStolkAW 9 B Bolt K 100 Noort WL 102 Verwaart D 104 Klootwijk WJ 10G Net A van der 108 Marinus J UOHeikampG 112 Laarman JB 114 Giessen A van der 116 Dort WH van
1
118 Huijser BM 120Onderdijk JJ 122 Vrooman J 124 VerkuijlCM 126 Roubos N 128 Snoek PJ van der
FRANS HALSSTRAAT (Rembrandtstr/J Israels- str/Koninginnew^
2 Bakker M de tf 2G970 -geb Euser G de
4 Bakker W 6 Duren E van 8 Jong P de
FR VD PUTTESTRAAT
1 Pieters GW 5 Jongmans B Ponsen T
7 Hilgers P 9 Breibach G
11 Protzman J 2 Sluis M vd 4 Dijk D van 6 Planje A 8 Zandbelt JJ
FRESIASTRAAT (Plantageweg)
2 Belder AW 6 Schipper H 8 Lodder J 10 Vermeulen RAM 12 Corbeth CJ 14 Boddé" DW olieh de Zaan tf 25145
1 Zondag FT FRITS VOGELSTRAAT
(Adm de Ruyterw/K Door- manl/Prof Mefcelstr/ G de Waardstraat)
3 Slob C 5 T r ie rum B van -A van
li Adel L vd Zand en grinthtf 274G4
7 Hooven L van den 9 Verweij JW
13 Vogel CT de 15 Boshart JC 17 Bijl A 17 Pijl A 21 Baard wij k GA van 23 Dubbeld WGF 25 Hartmans J 27 Hartman CH 20 Jong CJ de tf 24058 -J de
31 Berg R van den 2 Marhaba Oosterse
Geschenken tt 25734
4 Tieselinck geb Wens- vcen JM Mevr tf 29G92 Marifcna. Couture tt 29G92
6 Sig mag v Lith tf 25767 Relsbur van Lith tf 25767
8 Krielen A Bakker tf 20248
10 T & V Slagerijen tf fiUaod
tnoc't 12-14 Spar Supermarkt GEELGORSSTRAAT
Iv d Po l t C 28100 16 Dikkenberg MF tect en Mode tf 28370
18 Slu i jm e rs' Schoen en lede rwarcnhtf 20407
(Buizerdst r/Kar e- kietstraat)
l Sloof G J Z Berg C van den
20 Westenbrugge F v Drog tf 29805
24 Mol P 26 Barendregt J 32 Staat H 34 Bezemer J 36 Bosdijk geb Drooglever GG
44 Monster A J 46 Brandt D 48 Dekker F SOHobijns JJ Schraa C J
52 Mourik G Zoutewelle A tf 25778 -geb Schouten A
56 Visscher PM 58 Oosterhaven JA 62 Heer NH de tf 200 Vomberg AF
22 Maandag P Bloem- sierkunattf 25259
3 Donselaar A van 4 Broek JA van den 4 Koster J zuivelh 5 Pons C 6 Wenden AE van der 7 Boggard JC van den 8 Bervoets M 9 Vugt AT van
10 Groenendijk JC 11 Wit K de 12 Baan PW 13 BreugelH van Alderliesten H
40 Kuijpers L 42 Visser B Wed tf 28045
10 Berge HW van den 11 Hoed PJH den -HJ den
12 NugterenH van 13 Kievit A de 14 Koster J zuivelh tf 25180
15 Boer T den tf 27501 -geb Boulogne FH den
G KOGLERSTRAAT (J Slotboomstr/Eelnema straat)
1 Visser M 2 VlasbomC Vlasblom C -geb Molenaar E tf 23603
64 Kempen JJ van 68 Zwartbol TC 70 Vermeen JCD 110 Sluijs A van der 112 Hart L 't 114 Pons J 116 Ruit GM vd Massage tf 28418
118 Klooster C van der 120 Heijer G den 122 Hoogcndoorn J 124 Roos A Kranendonk M
12G Korteweg c 120 Hofland A UOKootenWJ van 132 Stam MC
FUCHSIASTRAAT (Plantageweg)
B as sant GM Adv Beton en Staalconstr tf 27410
1 Kuijper LT makel in asstir tf 28670
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 82
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 82
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
82
Jaar:
1973
14 Gerard Doustraat ­ Grutter Zwijndrecht Zwijndrecht Hans Lippenheystraat ­ Hobbemastraat 15
GERARD DOUSTRAAT (J Israelstr/ w Sluiterw)
1 Raaijen PA 3 Cardinaal JA 5 Klop H 7 Wuijkhuijse PK van Oomens AG P Handel­ mij NV tf 28790
9 Rosmolen J
11 Heeren TB van 13 Pol C 15 Hengst W vd tf 27062 ­geb Esperester J van den
2 Stip A 4 SiulK J G Hartog A den BArends WTE
10 Fijnaart T van de 12 Versendaal A 14 Man H de 16 Groene woud MP Boef P den
1B Notenboom P 20 Jong J de 22 Moekardanoe A 24 Boer geb Middel­ koop MT de
26 Zoon J 28 Oosterlee J SOKoevoets A 32 Akker D 34 Krol L 3G Martijn P
39 Kruijsifix A 41 Huisman J 2 Sebus J tf 24928 4 Groeneveld JD 8 Meer GA van der
10 Huijsmans CJ 12 Oole C J 14 Nes C J van 16 Wulp B van der leSchuringa JG 20 Meulenberg D 22 Los T 24 Housselt R van 26 Tuijl J 28 Baan AL 30 Boogaard C 32 Antwerpen HW 34 Oosterling HW 3G Visser ZP
GRAAF ALBRECHT STRAAT (Scho bb e 1 a nd at r / Boot ­ jessteeg)
4 Rijsdijk PK 5 Snel HJ 6 Baars WCW 7 Timmern H 8 Booij H 0 Stuursma W lOZoutendljk JW
GRIEND (Laurensvliet/Bosch) ­
GOEMAN BORGESIUS SINGEL
1 Reinhardt JH 3 Kremer D 5 Hofland J 7 Pelt GG van 9 Baan J
11 Jansen JH 13 Schop L 15 Loon J van 17 Jong A de schilder en behanger
19 Versloot geb de Jong MP
21 Vogel MO 23 Steenbergen JG
GOGHSTRAAT VAN
(Laurensvliet/Rembrandt straat)
1 Gebo Zwijndrecht Techn Handelsonderneming tf 26791
9 Willemse BF schoen­ rep inr tf 25888
11 Vermoen H tf 288BO 13 Hoogerwerf P 15 Wllmsen geb van Dode waar d SA Lith WHJ van
17 Droogleever BJ ­ECtf 26889
19 Vissers AA
­geb Hazewindus G Vissers J tf 27723
21 Berkum AA van 23 Westhof FT 25 Jeltema geb de * Haas WH Haren C van
27 Koek J 29 Schoonaard WH 31 Heiningen J van 33 Stal LW 35 Koolman F 37 Verheul AC
I Rietman JH 3 Verhoogh T 7 Stuik G Eckstein JMtf 28300 ­geb de Vogel GL
9 Huisman GM
11 Bruijn J de 15 Burg J J 17 Sparreboom A 19 Bras AA 21 Broere D 23 IngenSchenau HA van
25 Streefkerk C 27 Crone HJG 29 Kamphuis e n JM ­K ­K
31 Bosch WH van den 33 Heek FC van 35 BruinsGtf 27690
35a Kramer S tf 20790 37 Weel JA vaïi 39 Vrolijk geb Volders CHH
41 Hak MK 45 Leunis JA ­H ­AL
47 Dongen MA van Rooyen JJ van tf 27013
40 Wicsenhaan JH 51 Watering MJA vu tf 23G16
53 Notenboom geb
Aaldijk MC Notenboom A tf 26472
2 Amerom JJ van 4 Klerk T de G Wuyckhuyae JL tf 25200
8 Smits M
10 Linden P van der 12 Bonhof PJ 14 Reinen JL 16 JongenelenHF 18 Bruin D de
20 Mooy geb Fon­ tane FE de tf 29063
22 Rietschoten PA van 24 Linden JC van der 2G Dijk KW van 28 Beek AA van 30 Sanrbergen DJC 32 Opstal R van Fabr v room­en consumptie ijs tf 2G503
34 Bakker G de 36 Heiden L van der SBTubbingCJJtf 2G5BG
GR V PRINSTERER PLANTSOEN
1 Maren LC 3 Bezemer R 5 Bregt SJ van zui­ velhandel
7 Vroon JCC D Endt LD vd 2 Wink ALb 4 Helden W van 6 Turnhout W 8 Ooven JC van 10 Burman EM
GROTE BEERSTRAAT ( Lau re n s vl iet / Satur ­ nu s straat)
1 Dam J van slager tf 26032
5 ­LCP van 7 Laurcns vliet Cafeta­ ria tf 26G35
9 Schilder A Bloomen­ mag Acasia tf 27442
11 Euroclaen wassen stopp chem reinigen tf 2G04B
13 Groos NH Mevr tt 2B2
15 Vos JP de A Dt±a,l st \J
17 Vugt JF van 491 Raar­Q n
23 Es J van Menke A
25 Werf A van der 27 Ooijen JC van 29 Bolde r P 31 Jansen Frcderiks JH 33 Boef J den ­geb Buitendijk A den
tf 2GG5G
35 Heukelom J ­an 37 Murk AL 39 Elmensdorp F 4 Gooshouwer J ­MF
G Franchimont JAM tf 29086 Riet geb Franchimont JAM
8 Bruggeman geb Sterk J
10 Goedhart JMJ 12 Mecklenfeld FR 14 Dorst Jp van 16 Duld geb Luchtmans SMS van de
18 Fcy JG ­PC
20 Jockson CBJ 22 Kooiman GW 24 Spruit HC 26 Legerstee W 2B Damsma H 30 Hilblnk geb Schipper AG
36 Los MA planten en tuinaanl Marica
tf 25073 38 Vermeulen JL 40 Moret C ­geb Bakker P
42 Scheurwater A ­TG
44 Iperen JA van 44 Vliegenthart G tf 21889
46 Gclderen A van 4B Apon J 50 Spek PM 52 Terlouw JJ Rijnhoud WA 56 Groenhart PT 58 Bakker P 60 Voetee J 62 Snijder JJ 64 Klink GJJ van 66 Striegel J Rano Stichting Omroep v Zieken tf 29402
68 Loon geb v Kooten NP van
70 Sint NIcolaas A 72 Pronk G 74 Hordijk G 76 Carp Visser BB 78 Schotting MJ 80 Turenhout JA van 82 Kool W BG Denekamp H BB Fcljtcl C 90 Helden W van
GRUTTER (Griend/ R 'damsew)
2 Jong K de G Montouban JA 8 Vuijk A K
10 Snaijer PJ de 12 TIjssenTLJ Suurmeyer Ac tf 24192
Halstraat vW, v
2 Garage Vader's Auto tf 25086 Voormolcn CV Aann Mij v/h H & P Bouww Ver Oliefabr tf 27934
Trost Marketing «. Research Casa Ariad­ ne tf 28104
Transshipplng NV R'dam se Mij v Transp Over­ zeetf 2G517
R'danise Plaatwerk Ind NV tf 2G122
Handels en Advlesbur Valster PB90tf 26565
Gulf OilNedNV Lig­ sclüp Gulf 51 Depoth Slotboom C tf 250G3
Oosters' Schcopv Mij NV tf 278G7
Uitvoer Control Bur v Tuinb prod tf 3G742 Veilinggebouw Zoutewelle Fa Comm exp & Grooth in aard
32 Bakker J 34 Boortje J
gr en fr Voillngter­ rclntf 2B305
Hollanders Groente en Fruith L Veilingen Zwijndrecht Loods 27 tf 25972
HANS LIPPENHEYSTR
(A v Leeuwenhoehstr/ W Snelliusweg)
4 Jager J de 6 Schaberg A W
H KAM ONNESSTRAAT (P zeemans r)
37 Buijs geb Klein E 38 Sterk JC ­geb Stas HW Mevr
tf 2970B
39 Punt geb Wap­ perom JC
40 Linden WJvd Tand­ arts tf 38285
42 Zeil TJ
43 Sluljs FW van 44 Houdt geb Dr aal je r J van
45 Berg F van den 46 Bovenberg geb vd Kruk T
47 Durr FE 48 Piepelenbosch geb Kautz LJ
49 Erhardt RR
We ster borg geb Pun­ selie MPE tf 24152
50 Wingerden DC van tf 29650
51 Quartel geb Boer P 52 Smits M 53 Hodges G
55 Speelman P ­W tf 26219
56 Kljzer geb Trompet EM
57 Smit C 58 Bonjer JJL 56 Haartsen geb vd Hoeven EA Mevr tf 24674
59 Wee PJP vd tf 29394 ­geb v Rosmalen A van der
GO Kokkelink WC 61 Schmelling CF 62 Tabbernal geb Mac Lean AM Schaddelee GB tf 24782
63 Meeldijk P 64 Mooser TL Electron
Systtf 28151
65 Muller AR 66 Koster CJ tf 24293 67 Schelven C van 68 Broers C tt 27B72 69 Dekkers CA 68 Broers C tf 27872 69 Verkerk PT tf 23920
70 Neven J tf 26338 Sluis LD vd Landb fruitelertf 25141
71 Café HJA ten 73 Oosterbeek A JHJ 74 Visser geb Den Boer M tf 20449
75 KleijnAN 77 Leen CW de 78 Kennedie HJ 79 Kroonen geb Hogend oo r ti HM
BO Uljterlinde HM ­MFtf 25101
81 Ing Bur vd Wilden ei tf 28875
62 Beuzekom geb den Otter S van ­G den tf 29346
­geb de Rijder P van
83 Bosua K 84 Namen H van 86 Hoekstra geb Buljs E Seijner JJtf 24280
87 RebersGJ Radio TV handel tf 26564 ­geb Seijner N
88 Bernard WJA 89 Krullaars G 90 Schenkel A 91 Grutterink DW Coninta GenAg en lm vd Beneluxmarkt spec v Industr verwerk tf 25392
92 Waalwijk G 93 Herwaarde TJ van Honnef E tf 23072
94 Smits' E 95 Tholen LP van der 96 Spekle H J Wallten JQ tf 25361
97 Wittekamp JAC 98 Schmitit geb de Lang E
99 Raamsdonk W van 100 Nellen HC 101 Bosman B ­geb Schriel L
103 Noort DK 104 Kralingen FR van tf 27281
105 Dimttriu RCGtf 28660
106 Graaf geb de Jager CE de
107 Boudet van Dam SPJ 108 Saarloos JEG 109 Stoel WPvd tf 24032
111 Meuïdijk geb van Lohuizen D
112 Zeeuw JG de 114 Meerdervoort Flat­ gebouw tf 28572 Barendreeht A
115 Middelman HC tf 29935
116 VerstraatenWAH 117Toverco NV tf 27419
110 Dekkers AMA 122 Gelder geb Verdoorn J van
123 Nlemeijer W 124 Leeflang geb Zwager­ man PM «28686
125 Phlllippoff H 134 Leeflang C 126 Saarloos JG 127 Hemmer AL 128 Jongeling P tf 26019
UQ Montloort P 129 Bakker BC 131 Lekke H 132 Kempen WH van 133 Kruis JW 134 Lanoij EJ de 135 Heuzlnkveld HJ 13G Korpershoek geb vd Heijden A Melcherts LB
HEER OUDELANDLAAN (Jerocn Boschlaan)
29 Koning SW de
31 Bown Femandez GN Bogaard C van den
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 64
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 64
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
64
Jaar:
1973
Rooi] - Rijke Ewijndrecht Zwijndrecht Rijke - Schaick 55
- AAJA van Lievershtl 20 tf 33934 - H Baljuwweg 25 tf 2SG2G
- J van Llndeln 31 - Heren en Jongens kleding K Ambacht- 15 tf 27635
- geb Kuljper LJM Baljuww 25 tf 25636
- van Leeuwen L Joh de WItlaan l G Rooijakkers L Jer Boschln 7 Rooyen van C Pruylenburg 324
- FL Primuloetr 4 tf 28315 - GM MarsmanBtr 21 tt 26337 - GM B de Bruineln 160 - GM Ka p salon B de Bruineln 158 tf 2 6185
- JA Javaln49 tf 25534 - JJ Griend 47 tf 27013 - JM Primulüfitr 2 tf 29277
Ropagro Papierwarenfabr Lindtsedijk 70 tf 2GG85
Roe AA Automob fabr Stenenkamer 32 tf 29553
- JL Lindeln 131 tf 23399 - geb Veth TE K Rietbergenflat 83 Rosbergen JF K Luidingaflat 30 Roslta Modohuis D- en Mcisjeskled B JanaenlnSS tf 265
Roskam M Emmastr 19 Hoskortt J Joh de Witlaan 2 Roskott JJH Hr Oudelandsln 18 Roamolen J G Doustr 9 Roso ER Lindeln 69 - JV Dahliastr 4 - RE K Doormanln 140 - geb -- R Watermanstr 22 Rossel P B Jansenln 171 tf 28328 - P Pruylenburg 219 Rossem D van B Doornpl l Rosso Joh de Wltln 6 Roasum C van vEedenstr 13 - DJ Spïnverstr 31 tf 28301 - JA Spechtatr 9 tf 28G27
- geb v Dalen P Schuitenvaardersstr 11 Rubano N K Horsmanflat 31 tf 29729
Rudge BR Da Coastastr 95 tf 29942 Ruig GA K Ambachtlaan 243 tf 25887
- GA Korenbloemstr 14 tf 29704
Ruigrok C J Duifstr 26 Ruit A van de Ringdijk 16b
- A Julianastr IGb - A K Doormanln 42 tf 28207 - A Sig mag Pr Hendrikstr 19 tf 28712
- M B de Bruineln 129 tf 25117 - M Bosch 48
- P Fazantpl 61 - gwb Euser J B de Bruineln 129
- geb de Haas C Onderd rij w 104 Rijkeboer HJ Breltnerstr 42 tf 29348 Rijkee J SvZwIJndrechtstr ong tf 24642
Rijken AM W PoelmanBtr 7 tf 23771 - F K Luldingattat tf 24046
- C Pr Mauritsstr 80 tf 25312 - G Poelier engros detail Rotterd w 141 tf 26826
- GM Massage Fr Vogelstr 116 tf 28418
- HC Juwelier B de Bruineln tf 293 - HH W Parallelweg 50
- J Lindtseben dijk 133
- J Tweelingenstr 2 - JS Wilhelminastr 3 - JSP LvNassaustr 3 - JT Weegschaalstr 22
- AA Hyacintstr 6
- M Hyacintstr 16 - M laurensvliet 61 - W Rotterd weg 137b Ruitenberg A Chr Huygensstr 7 tf 27951
- AP G KogelstrS - C Dahliastr 240 - K vRuisdaelstr 74 - P Rotterd weg 278 tf 29222 Ruiter F P Pottorstr 5 tf 29228 - TJM B de Bruineln 78 - geb Meijer J P Potterstr 5
- J Koninginneweg 92bov - J Rotterd weg 10G tf 25903
- L B Jansenln 439
- PJ Emmastr 2 - PJCTurk 6tf 21G5S Roterman geb Plaisler W Bosch 41 Rolermundt J Anjerstr 140 tf 23617 Rotgans JJ Mauvestr 22 tf 28015 Hothengatter C De Wcre G5 tf 247B7 Rotman FW A de Ruyterw 37 tf 23186 Roïmans H Begoniastr 32 tf 24312 Hot scheld PJ Pruylenburg 309 Rotte MW AvLecuwenli str 41 tf 29-114 RoubO'3 C Ja o Catselr 9 - C JA Leoghwaterstr 3
- C Koninginneweg B4ben - J LlmUsaiiijls 47 - JA Damsteeg 21
- M Veerpl 3 - N Fawiritpl 12G tf 23440 - SC Neptunusstr 40 - TM Rembrandtstr 45 tf 23658
Roukema gcb Banlj AP bejaardentehuis NEBO HoofJUnll
Roukü'iö 3J Vinkpl 51i tf 26424 - HM Rotïei-d weg 344
Roijors AJM Perkstr Roza A Str e vel sh o ek 4
lïozendaal A Damsteeg 19
- H Erimulastr 55 - H amsteeg 13
- A MoJ Anjerstr 158 tf 29758 - AC Zulvelprad levenstn Pr Maurltsstr 43 tf 2G285
- Hir.WllhelminaBtr 2G - JA ^amsteeg 4 - P VI] ver weg l - PH Rotterd weg 382 tf 28088
- ge!) v Zandwijk A RotlerJ w I37b RouwBiihocit I ABanlnr'.glr 29 tt 3859-1 Rowlett ME Zonnebloemstr 150 tf 237DO
- LC K Stamperiusflat 40 - LC Hcijenlande 29
- K K Doormanln 76 - W K Rietbergenflat 39
- W De Were 66 tf 24279 - geb Wcasels KP AvNassaustr 10 tf 28898
Rust KFA De Were 50 tf 23305 Ruiterman AHB Relgeretr 30 tf 28018 Russeler II Orchidestr 26 tf 28512 Rutjes HCM GvdVcenstr 40 tf 27928
- PH Begoniastr 8G Rutteman C Polre 15 tf 23930 - H Vinkpl 95 - geb Vismans J Anemoonln 104 tf 26351
Rutten D Spechtstr 16 tf 25G14
Ruiters CII Pctunlastr 85 Ruljs JJ Strevelshoek 29
- JP Ringdijk 61
- WC Koekoekstr 3 tf 25759 Ruljscnaars JR Mar s str l Ruijtcr EAJ Surinamestr 72 tf 27764
- LDP de Narcisstr 9 tf 27077 Rij D van vRuijedaelstr 46
- I Eikeboomstr 13 Rljbering T Anjerstr GG tf 27017 Rijckc D de Pr Mekelstr 29 tf 25977 Rijokevorst ECJ Kerkweg 41 tf 260 Rijerkerk J Julianastr 49
- geb v Gameren H Koekoekstr 50 Rijff ACRembrandtstrie tf 29826
- WMerclstr 12 tf 28907 - WH Spochtstr 29 tf 25321 - fc Groeneweg Autospuiterlj Ringdijk 056atf 25221
- Fa Spuitinr Workpl Ringdijk Q5Ga tf 25221
- gcb de Bie M Koninginncw 124ben
- S Spechtstr 16 - JW AvLoeuwenh str 61 tf 25703 - AJ van Waterhoenstr 35 tf 24624
- F MeerkoetBtr 8 - geb Schalekamp M Chrysantstr 40 Rijkenberg CAW Dahliastr 6 tf 24086 Rijkers R A Fokkerstr 148 Rljkhoek CW BonaireBtr 18 tf 27494
- JHJ Rotterd weg 346 RijksenP Strevelshoek 20
Rijn AJ van B Jansenln 213 tf 23236 - J J Poststr 131 tf 23702 - R MercuriuBStr 20 tf 25327 - W WRuiJspl 40 tf 27110 - JAP Jr Develweg 34 tf 27386 RIJnbergen G De Were 127
- J Javaln 55 Rijndorp M RelgerBtr 19 tf 24749 Rijtihoud WA Gr Beerstr
Rijnhout CA F Heinstr 18 tf 23959 - JL Lievershil 13 tf 29074 Rijninga G Spiegelstr 3
Rijneberge HJ K Ambachtlaan 67 tf 23073
Rijs A van W Parallelweg 56
- A W Parallelw 55 - C Rotterd weg 137b
- C de Buizerdstr 5 tf 23152 - C K Doormanln 19 - CM Emmastr 8tf 25828 - J bejaardentehuis NEBO Hoofdland l
- C JullanaBtr 50 - P Pr Hendrikstr 39 - J Rotterd weg 11
- J Eikeboomstr 6 - J d-h kapper Kapt Rietbergenflat BI tf2B975
- JE Pr MauritBstr 45 tf 27938 - JE Carross en wagenb Onderd rij w 165 tf 27086
- P Dahliastr 110 - P Dr Boutensstr 4 tf 23997 - P Ringdijk 3Ga
- P P Potterstr 12 - P Aann Steenbokstr 6B tf 26368
Rijsbergen LJA van J Poststr 19 tf 27965 RIjsdijk A Da Costastr 81 tf 23520
- AJ Leeuwerikpl 108 tf 24738 - G Leeuwerikpl 17 - HIJsvogelpl 186 tf 24962
- J Da Costastr 32 - J Pr Margrietstr 3G tf 26093
- J Rotterd weg 137b - JC S-agveld 22
- NI Lindeln 16 - O AvNassaustr 11 - Pmarnlxstr 37 - P Perkstr 30 - P Begoniastr 60 tf 25234 - PJ Koekookstr 47 tf 29049 - PK Gr Albrechtw 4 tf 249G8 - W Kievitstr 18 - W Adm Trompstr 51 - W Autorljsch Record Slagveld 22 tf 223
- Hand Ond NV G Werf de Strooppot Pr Margrietstr 36 tf 2G093
- SJ A Banckertstr 98 tl 28467 Rijswijk A van Pr Mauritsstr 72
- MK Ambachtlaan 153 - M Beh bedr en h In glas verf en be- hang K Ambachtln 121 tf 29725
- JF Rembrandstr 16 Rijfkogel TJC P Hoynstr 38 tf 27152 Rijk C de Mauvestr 14 tf 25784
- H Dotterbloemstr 13 tf 26153 - J de B de Bruineln 21 tf 243 - JJ Dr Plosmanstr 111 tf 26783
- F Watorhoenstr 25 tf 24784 Rijke AP de Pr Mauritastr 23 tf 29GOÖ
- A Buizerdstr 61 tf 23651 - C Rotterd weg 137b - C K Dekkerflat 28 - C Lindeln 76 - CJ K Ambachtln 69 - CW Ch de Bourbonstr 25 - E Pr Hendrtkstr 49 - G Breitnorstr l - G Pr Bernhardtstr 50 - J Adm Trompstr 9 - J Sumatraln2o - L Boach 4 G - L Hr Oudelandsln IC
Rijsoort AH van A Banckertstr 98 tf 28467
- L Lindtseben dijk 73 - M Da Costastr 116 tf 29968
-P K Doormanln 34 - P Kievitstr 21 tf 24242 -W K Doormanln 27
- W Koninginneweg 7Bben - W Starlngstr 30
- W J Vrolijkstr 22 tf 29634
- WA Eikeboomstr 10 tf 24550 - Kleding NV B Jansenln 145-147 tf 26942
- geb Bal J bejaardentehuis NEBO Hoofdland l
-geb vd Padt J Tweelingenstr 16
- geb Ritmeester MH Roosstr 58 tf 28043
Saakes JC K Horsmanflat 66 Saalberg C Emmastr 40 Saarloos JEG UK Onnesstr 108 tf24257 - JG HK Onnesstr 126 tf 27485 Saathof EV Pr Mekelstr 3 tf 27966 Sabben J van Zonnebloemstr 23 tf 24191 - M Roosstr 38 tf 29602 Saffrie HE J Slotboomstr 5 tf 295G6 Sage AF Ie Eendstr 3 tf 2GB52 Sais Martlnez VAL K Luldingaflat 21 tf 24414
Sakko M Jer Boschln 51 tf 24529 Salomons AK Pr Beatrixstr 35 tf 26062
SalyA De Wcre 86 tf 23718 Sammels B Roerdompstr 47 tf 28752 Samson LWJ Roosstr 29 Sande JJ van de Da Costastr 72
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 65
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 65
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
65
Jaar:
1973
56 Schalkoord - Schoenmaker Zwijnt! n.'ch t Schalkoord D Mesdagatr 23 tf 2G14S
'ithoi.ninnki.'j s - Sik.-m - JM Zonnebloemstr 24 tf 24790
Schalkwijk HMM van Maaspl 71 tf 233BB Schat J Roosstr 136 tf 23176 - M Zonnebloemstr 5G tf 30450
Schee J van tier Roerdompstr 44 - PBotvtnk S tf 2533B Scheeffer HM Roosstr 132 tf 23487 Scheelbeek RW Zonnebloemstr 110
Scheele A K Dekkerflat 31 tf 276 - H PHeïnstr 34 tf 291GO - J Uranusstr 7G - J De Sav Lohmanplnta 25 - JL Anjerstr 138 tf 24937 Schoeien WJAM Mimosastr 39 tf 23739
Scheepbouuer P vEedenstr 56 tf 264B4 Scheeper CMJ Ringdijk 84
Scheepswerf Zwijndrecht NV O Maasw l tf 26S09
Scheers PC van Turk 32 tf 26G40 - PH Stucad en verfbespuit v emaille en graniet B Doornpl 3 tf 27132
- C Zonnebloemstr 178 tf 29867 - J Patrijsstr 7 tf 26734
- \VJA van Reigerstr 6 tf 2664G Schcffel C Rotterd weg 352 Scheffer AJ Fazantpl 78 tf 24525 - A W Stv Zwijndrechtstr 33 tf 270
- JA K Ambachtln 12 tf 27033 - geb Meindsma A K Ambachtln 12 Scheffers PJ Ln v Nederhoven 22 tf 23003 Schelhaas JA K Horsmanflat 45 Schellen AB Bonairestr G tf 28096 - geb Pessele WB Bonairestr G tf 2809G
- ILA De Were 27 tf 23108 - JJ Vecrpl 18 Banketbekker tf 2658!)
- geb Boahulzen HA B de Bruineln 14
- geb Buitendijk WM A de Ruyterw 2 tf 295G8
Scherpenisse JJ Pr Bernhardatr 50 tf 24B14
- JJ K Doormanln 74 Scheurwater A Gr Beerstr 42
- CL Fazantpl 92 tf 267 - CM Pcrkstr 86 - IL Ja Loeghwateretr 7 tf 24451
- J Da Costastr 145 - J Heyenlande 16
- K Pazantpl 92 - KH Spiegels» 16
- KH Venusstr 12 tf 29689 - L Pr Hendrlkstr 23 - P Ringdijk 111
- SJ Emrnastr 38 tf 24353 - TG Staringatr 25
- TG Gr Beerstr 42 - W Rotterd w 115 tf 27714 - W W Sluiterw 5 tf 26115 - geb de Deugd P Rotterd w 137b
- geb Vlieg E Turk 3 tf 27868
- geb ZIjderveld N Rotterd w 112 tf 25080
Schickendantz LJH Graanh Laurena- vlict!7 tf 27B55
Schlek JF van Strevelshoek 27 Schild H Bueg Jansenln, 97
Schellenbach J Tulpstr 4 - T Laurensvliet 37 tf 26G53
Schelling P bejaardentehuis NEBO Hoofdland l
Schellingerhout JPA Dr Plesmanstr 12 tf 26321
- geb Gelderblom L. N Maeastr 3 tf 28226 - geb de Jong M Koninginnew 104ben
- PC van Dahllastr 150 - W Gr en fruith K Doormanln 73 tf 25504
- geb v Solingen HM Rotterd weg 137b Schelt E van Karekietstr 15 - H Kapt Luidingaflat 65 tf 28355
- WD W Parallelweg 10 - WD K Doormanln 101 - geb Bolder A Julianastr 5G Schelven C van HK Onnesstr 67 tf 2843G Schenck A Ericastr 15 tf 27237 - A embrandtstr G - H Kerkweg 31 - K Lindt sedijk275
Schilder A SvHoutensingel 16
- geb Breedveld JA B ansenln 97 tf 23672
- A Schorploenstr 5 - A Bloemenmag Acacia Gr BeerBtr 9 tf27442
Sdiildt CG De Were 111 tf 23810 Schilperoord A Helmerstr 3 tf 24GBO
- CL De Were 28 tf 26005 - H Marnixstr 35 - JA Fokkerstr 108 - M Pr Hendrikstr 15
Schllperoort LJ Ericastr 17 tf 23402 Schilt D B Jansenln 189 - P Juplterstr 12 - H Juplterstr 2 - J Plantagewee 4 tf 23565 - GA van Roosstr 226
Schinkel DN Officieravliet 33 tf 25053
Schlnkelshoek PW Slagerij Korenbloem- str 3tf 29416
- K Jr Tuinder Lindtsed 275 tf 01B57-G83 - L Hr Oudelandsln 53 tf 23594 - W Noorderdiep 27 tf 21230 Schenk-Dor dr echt NV Tank trans p b e dr Adm de Ruyterw 2 tf 295G8
Schenkel A Warmoezlerstr 39 - A Rotterd weg 145 tf 24765
- A Duifatr 3 - A HK Onnesstr 90 -B K Docrmanln 6 - CJ Pr Bernhardtstr 67 - J Wlhorst 5 tf 28047 - J Lindtsedijk 93a tf
Schipper A W Slulterw 8 tf 26861 - BHLA Turk2G tf 28477 - BT Oranjepl 7 - H Tresiastr G tf 242 - J K Stamperlusflat 24 tf 23900 - PK Rletbergenflat 25
- P JvStolbcrgenstr 7 - T W Snelliusweg 50 tf 29723
- geb Moerekerkcn G AvNaasauatr 22 - geb van St Annaland D Emmastr 20
- WK IJsvogclpl 70 tf 24250 Schippers JK Kievietstr 2
- geb Vermes TM Oranjepl 7 Schemelling CF HK Onnesstr 61 tf 29317
- J Koekoekstr 56 tf 25597 - J Meerdervoortflat 90 tf 28406 - JA Klosstr 9 - MM Dohliaatr 188 - P Pr Hcndrikatr 17 - P Ch de Bourbonsir 7 tf 25289 - P Bilderdijkstr 61
- P vllogendorpln 8 - T JLuykenatr27tf 28429
- geb Apon HM De Were 5 tf 23324 - geb v't Hoff A Rotterd w 137b
- geb v Leijen L J Roviusatr 21 - gcbvPeltAJLIndtsebendijkl7 Scheper H IJivogelpl 71
Schepere CP K Doormanln 84 - Chr B de Bruineln 14 tf 295
- TA Mesdagstr G tf 2582G Schmidt BL vOldenbarneveltln <J5 - BN Jer Boschln 4 - PWVlnkplG4 tf 23816 - geb de lang E HK Onnesstr 93 tf 29885 Schmlt P K Dckkerflat 19 tf 29268 Schnebeti W K Doormanln 85 Schneider CGJ Utlenvllot 33 tf 28743 - H Watcrmanstr 14 tf 24173 - WJ Tweellngenstr G tf 27596 - WJTJ Bonairestr 23 tf 23225 - gob Schoot a PA Tweelingcnatr G tf 2759G
Schneider JTL Hovenierstr 5
Schoehuys Da vd Bonchatr 9 tf 2328G Schoenmaker M vW Poelmanstr 23 tf 28021
Schoenmakers LGA Noorderdiep 23 tf 2879B
- WAFokkeretr 138 Schokbeton NV Lindtsedijk 14 tf 2846G SchokinduBtrie NV Betonw fabr tf27l44 Lindtsedijk 18
Schol HW Mesdagstr 20 tf 28269 Scholl FH van Zonnebloemstr 118 tf 23385
Schols J Burg Jansenln 169 tf 23081
Scholten AM IJsvogelpl 29 tf 25594 - CJBArubastr 9 tf 26563 - GJA Leeuwerlkpl 30
- geb v Zuijlekom A Rotterd weg 137b Scholte AMPL Zonnebloemstr 84 tf 29440
- H Scheepvaartbedr St v Zwijndrecht- atr4t f 29B12
- HK A Fokkerstr 5 tf 25802 Scholtens G Roosstr 14 tf 295 Schonenberg CB B Jansenln 479 Schonk AJ K Dekkerflat 56 tf 28609 Schoof FAM J Poststr 16 tf 2723G Schoon AJ IJsvogelpl 139 tf 2395G
- J P Potteratr 3 tf 23598 - J Llndeln 77 tf 21089
Schoonaard HC Leeuwerikpl 91 tf 23228 - J Dr Plesmanstr 31 tf 2GOG1 - WH vGoghstr 29 Schoonderwoerd JF Swanendrift - L vDeysselstr 2 tf 23985 - P Ooievaarpl 72 tf 29119 Schoonen geb Colligon JM Officiers - vliet 21 tf 27055 Schoonewelle GH LIeverahil 6 tf 23499 Schoor G LiaBtr 3 - G Pruylenburg 302
- JH Kerkstr 30 - JH Pruylenburfi 231
- A van der BreitnoijBtr 26 - B Staringatr 26
- JP Pruylenburg 341 - L Laurensvliet G tf 28591 - L A Fokkerstr 11 - P Lindtsedijk 229
- J Scheepsinterieur betimm Slaeveld 21 tf 28097
- JF Ilijksatr w 18b tf 273
- P Dr Plesmanstr 25 tf 2B991 - P Develzoom 115 tf 26331 - PG Postz h K Ambachtln 1B9 tf 25935 - T Llndeln 93 tf 2G839 Schouw stra B Elkcboomstr 38 tf 28065 - C Elkeboomstr 21 - G Eukeboomstr 21 tf 289G8 - S LaurensvUct 53 - geb v Leiden H Elkeboomstr 21 Schraa CJ Fr Vogelstr 50 tf 29141 Schrakamp NTJM Patrijsstr 19 tf 23327
Schram JPA Mauvestr 3 - MG Da Costaatr 23 Schrauwen SPA J v Galenstr 3 tf 28797 Schrcuder RA Rterdompstr tf 24930 Schreuders JW H Oudelandsln G - K Llndeln 89 - LJ Marsstr 3 tf 29238 Schriek AC Meerkoetstr 50 tf 25G78 - CH Perkatr 17 tf 27958 - J IJsvogelpl 83 tf 23925 Schrler D Dr Plesmanstr 105 tf 27629 Schroder EE Rotterdw 127 tf 29418 Schroot B Aann Slauerhoffetr 5 tf 25048 Schroots TJB Bosch 28 SchrIJnder HRA Mauvestr 5 tf 2G271 Schrljnemaker NCHA Vinkpl 57 tf 25936 Schrijver AJ Nic Maesstr 15
- AJ Primulaströ9 tf 2450G
Schrijvers IIJ LvNaseauatr 76 Schuddebeurs F Rotterd w 38 tf 257G8 - PHM Fazantpl 19 tf 23197 Schuegard K Slagveld 123 tf 28622 Schuemie HW Roosstr 31 Schuil JK IJsvogelpl 12G tf 28932 Schuiling A v Meelstr 22
- A Café bedr v Meelstr 2 tf 28859 Schuimrubber NV Goodwill HA Lorents- str 5 tf 29977
- geb Georgoudl E Lindtseben dijk 1B5 Schop C Bilderdijkstr 5
- HM Assur Begoniastr 76 tf 24097
- J Dr Plesmanstr 63 - JG Ooievaarpl 85 - K K Doormanln 12 - L Bilderdijkstr 5
Schuitema IJ Adm Trompstr 24 tf 2G939 Schuitman geb vd Snoek L Fazantpl 91 tf 24648
Schumacher JG Patrijsstr 11 tf 28445 - L G Borgesiusslngel 13
- L P Potterstr 34 tf 24703 - P de Genestetstr 8 - P Koekoekstr 38 - PK Lindtseben dijk 113
- S Zonnebloemstr 50 tf 29829 Schut W Ilembrandtstr 19 Schutt J Kapt Luidingaflat 64 Schutte AFM Fuchsiastr 11 tf 28538
- WL Adm Trompstr 53 Schormans P VInkpl 125 tf 28784 SchortlnghuiB JF Pruylenburg 310
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 66
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 66
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
66
Jaar:
1973
SB Seles-ki - Slijkorman Zwijndtecht bhjper - Splundor
Seleski FA Slauershoffstr 19 tf 25827 SeUer C Prof Mekelstr 15 tf 28776 SeUes G K Ambachtln 241 tf 23823 Sellink AH Erlcastr 17 Senf A Weihorst 23 tf 23510 Senten J Arubastr 3 tf 25375 - geb Hollander HA Arubastr G IG5975 Serierse JC de Merodestr 3 Seree HA Uilenvliet 35 tf 23187 Seaink DJ Javaln 20 tf 26053 Seters PG van Korenbloematr 2 tf 27528 Sctten A van Plutostr 11 - JJ Merelstr 35 Se venter DC van P Zdemanstr 10 tf 27039 Severijn JJ De Were 67 tf 28231 Seijbel W Mimosastr 21 Seijffert & v Hlllo Loodg beur Kerkw l tf 23G77
- geb v Moet eren NM Rotterd w 30 Seijkens T Hoof dia nd 45 tf 24932 Seijner JJ HK Onnesstr 8G tf 24280 Siebenrok F Wilgonstr 28 Slebert PE Starlngstr 20 tf 27620 Siegel A W Campanulastr 38 tf 24472 Sieliakus CJ d Genestctstr 29 - JC Ringdijk 382 Sienders AW Helmesstr 8 tf 25511 - RJD Da Costastr 58 tf 29856 Siereveld JA Petuniastr 27 Sieng D Reigerstr 42 tf 27835 Sletsema G J Foststr 42 tf 22067 Sietscs GW Llndeln 85 Sietz FG vOldenbarneveltln 37 SIkkens Navego NV J Campertstr IC « 25158
Sikkens Smita NV Constr verven Gera- nlumstr 14 tf 25596
Silfliout LJ A Fokkerstr 74 - G van Neptuniusstr 44
- G1 Neptunlsstr 44 Simmermans Ta Piano's orgels stemmen en rep St van Zwijndr echtstr 21 tf 23961
- MA St van Zwijndrechtstr 12 Simon PL Pruylenburg 343 Simons AH St v Zwijndr str 14 tf 29104
- DW Bilderdijkstr 10
- GFA Waterhoenstr 41 tf 24779 - JW Bilderdljkstr 10
- JW Lecuwerikpl 41 tf 29078 - 1MH Vlnkpl 120 Sinke JC Perkstr 5 - M Uilenvliet 7
Sinnema geb Stuij Mr vOstadestr 4 Sint Annaland L van School str 5 - L van Kapt Horsmanflat Gl
- J Kapt Horsmanflat 27 - PN Pr Hendrikstr 40 tf 25570 - geb Bakker GJ Pr Hendrikstr 57 Sint Nicolaas A Vondelstr 7 - A Gr Boorstr 70 - C Dotterbloemstr 13 tf 2C153 - D Pr Bernhardtstr 44 - H Emmastr 41 - J Lindtseclljk 28
- J Perkstr 28 - J Staringstr CO
- J Kant Stomperiuaflat 3B - JDAKapt Stamperiusflat
- JDA Schildmonaambficht 9 tf 27731 - L K Doormanln 111 - L Uzerw huish porcelcln Surinamestr 5tf29442
- W Ringdijk 47 - geb Barto H Koninglnnew 5G tf 27611 Sint Truljen J van Ln v Nedr hoven 3G tf 28795
Slsslngh B Stenenkamcr 12 tf 23730 Slval HA Leouwerlkpl 87 tf 24601 - HS vHogendorpln 18 Slager HH Duizend schoonst r 21 tf 26G65
- DC Roosstr 50 tf 24970
- W van vOstadestr 4 - geb v Ham E van Rotterd w 137b Sintmaartensdijk DH van PeGasusstr 3 tf 24855
- L Starlngstr l O - MA De Were 90 tf 25933
Slagt C Reigeratr 35 tf 23993 Slaman
Slavenburg's Bank NV Koninginnew 62 tf 26688
Sleepdienst Broedertrouw NV Ringdijk 432 tf 26166
Sleichor CA Dr Hesmanstr 36 Slieht W K Ambachtln 167 Sliedrecht WJ K Ambachtln 137 tf 23522
Sli e dr egt van Spie gel str 4 - FA Stenenkamer 6 - G Adm de Ruyterw 32
- J Dahliastr 198 - JAOoievaarpllQS - geb Groeneuoud M Wilgenstr 26 Slickcr G K Stamperiusflat 36 tf 24126
tf 27475 Slikkerveer PC Anjerstr 20 Slinger CW Domusoord 8 tf 23352
- JJ K Stamperiusflat G? - P K Stampariusflat 81 tf 29273
Slingerland A Speruerstr 42 tf 29830
- C Mecrdervoortstr 11 - MAG K Ambachtln 219 tf 27433 - HG van Melkh Speelmanstr 5 tf 23742 - MAC vOldenbarneveltln 8 - geb de Ruiter PJ Julianastr 78
Slijper GJT Lievershll 5 tf 24504 - geb Vogel WC B de Bruineln 81 tf 24842 Smaak AJA W Ruijspl 3 Smaal A Begoniastr 52 tf 24710
- CA Graanh P Zeemanstr 25 tf 271OG - HB PHelnatr l tf 25268 - J Pr Margrietstr 28 tf 25933
- TP Kooltneeastr G
- JA Pr Marijkeatr l tf 26102 - FA v/h C Terrazowerk Pr Mauritsstr 19
Smaalen HW van JvNaaaaustr 21 tf 2712G - WFGL A de Ruyterw 15 tf 25293 Smak Gregor E Lceuiverlkpt 48 tf 29051 Sman geb Poulain J Koekoekstr 22 Smeenge A Melkwegsingel 8 tf 25982 Smelik JW PHelnatr 15 tf 24511 Smet EM K Ambachtln 46 - J K Ambachtln 46 tf 27964 - PHA J Poststr 179 tf 24904 Smeulers J Julianstr 101 Smidt JW Pr Marijkestr 21 tf 278
- JW Fazantpl 46 tf 24028 Smit BF Merelstr 43 - C HK Onnesatr 57 tf 2518G DC Pr HendrlkEtr G DF Pr Beatrixstr 27 tf 2G227
- H reder Rijn en binnenvrtachepen Bosch 33 tf 28230
= HJ Adm de Ruyterw 5 - J Slagveld 37
- geb Schouten MJ J Poststr 38 tf 28048 Slob C Fr Vogelstr 2 Slobbe A B Doornpl 7 tf 27469 Slochteren T van De Were 96 tf 23393
Slof JA Sperwerstr 9 tf 26768 - JH Linnaeusstr 3 Sloff CJ Waterhoenstr 11 tf 27315 Slomp G Bootjessteeg 105
Sloof G Koninginnew 93 ben - GC Lindtsedijk 255
- CJ Geelgorstr l tf 2GOG7
- J marnixstr 13 - P K Rletbergenflat 40 tf 29391
- P De Sav Lohmanplnts 15 Slooff AP Ringdijk 27
- A Goederen verv Langeweg 3G tf 01804-3707
- J Neprunisstr 22 - TJ Tranap takel en taxibedr Merwedew 2 tf 27901
Sloot G vd vOldenbarnevcltln 12 Slooten C van B Jansenln 477 tf 27739 - C Pruylenburg 269
- C Pruylenburg 280
- JC Heyerlandc 23 U 24133 - LA LvNassaustr 32
Slooter JL Swanendrift GBtf 27074
Slors R Pruylrnburg 300 Slotboom C Bunkerbcdr Gulf OilElkeboom- str 29 tf 25276
- C PPotterstr 18 tf 23196 - JC De Were 81 tf 24010 SlottJ e F Vermeerfitr 31 Sluis C van der Karctcietstr 19 - J Schoolstr 22 - JH Kloosatr 35 - L Rotterd weg 87
- M Fr vd Putteatr 2
- NMaaspl7G tf 27173 - geb Smita R K Rietbergenflat 67 Sluijmera JC Weihorst G5 tf 2572G
- ' Schoen en ledcrwarcnh Fr Vogelstr 18 tf 29407
Sluija FW van HK Onneastr 43 tf 27869
- A van der Fr Vogelutr 110 tf 27250 - AP vEedenstr 14 - F IJ e vogel pi 74 - I Roerdompstr 30 tf 265GG - JH Wtttormanatr 12 - WP Flat Moerdervoort 52 tf 29572
Sluijtcrs JJ Schildcrabodr J Biachln 44 tf 20510
Slljkerman TC A Fokkoratr 8 tf 24939
- L Rotterd w!37b - LGH Koekoekstr 39 - P Pr
auritsstr CG
- R Pr Mauritsstr 10 - WSvIIoutensingelll
- W Watermanstr 8 tf 29584 - WIJsvogelpl 103 tf 2G513
- \VvMeelstr 14 tf 29773 - geb Bakker AM Jullanastr 55
- KHeyenlande 18 tf 25033
- C Eikeboomstr 14 tf 28127 - G Slauershoffatr 3 tf 27492 - H Slagveld 12
- J Dulfstr 4 - JAF Pr Mauritsstr 24
- K J Campertstr 73 - KA Pr Mauritsstr 10G - MT Llndeln 8 tf 273B1 - N timmerm aann Slagveld 121 tf 2G40C
- P JvdIIcydestr G - P Ringdijk 5Qa
- WJ BDoornlnö tf 28873 - geb Goedmakers GAJ N Maosstr 24
- geb Pruissers E Koninginnew 88ben - geb St Maartensdijk L Rotterd w 137
Snijder D Pr Mauritsstr 60 - G Saturnusstr 126 - J Oolevaarpl 67 tf 23221 - JA IMaaspl l - JJ Cr Bcerstr 02 - SDA Fokkerstr 130 - ccb Bosch JC Mesdajistr 10 tf 28032 Snijders A Ooievaarpl 60 tf 288GG - B B Jansenln 3 - jEricastr 16 tf 27406 - JA Maaspl l tf 26982
- JM Boschstr 3 tf 24712 - WC Vinkpl 59 tf 24960
- geb Corbeau Eendstr 7 tf 29G32
- geb Hage A Pr Bernhardtstr 29 tf 254
- geb Vogel r JA Leeghwaterstr 9 Smith JM Rotterd w 150 tf 23298 Smits AC Bosch 74 - AGRoosatr 28 tf 29G85 - Aj Bonairestr 21
- BN Perkstr 45 tf 255 - CJ J Catsstr 29 - CWA Breitnerstr G4 - E HK Onnesstr 94 tf 257G6 - GJ B de Bruineln 146 tf 23881 - IIC Breitnerstr 64 tf 28325 - HS Rotterd w 137b - JHM Noteboomatr 24 tf 28765 - L vRulsdaelstr 3 - M HK Onnesstr 52 - M Griend 8 tf 2G194 - PAA K Horsmanflat 26 tf 2BG1G - TJ K Ambachtln 71 tf 23815 - TJ K Ambachtln 71 tf 23815 - WAP Breitnerstr 64 - geb Jansen EG B Janscnln G9
- geb Dirkse GE Zonnebloem str 36 tf 29618 Soelcn D van Ooievaarpl 9G tf 28044 Soest CA van B Jansenln 355 Soetckouw AA Dr Were 82 tf 23122 Soetcman N Anjerstr 148 tf 23419 Soeter J Ringdijk G50 tf 29010 Soeterbock JC Karekietstr 3G Soethoudt JFX Beinemastr 18 - PJ Ode Waardtstr 19 tf 2G585 Soetlnga D K Doormanln 90 Sollart FGM J Mansln 2 tf 29644 Someren \\C van Perkstr 114 yf 23962
San A van J Vrolijkstr 29 tf 27G57 - AM Tulpstr 37 - C Pruylenburg 228 Sonneveld D Koekoekstr G tf - M Mcerkoetstr 7 tf 26037 - M FazantplG4 tf 23407
- M Vleesw slagerij Mcerkoetstr 7 tf 2G937 - geb Moller FAE Leeuwerikpl 58 SonnevoldtAM Do Were 107tf2G851
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 67
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 67
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
67
Jaar:
1973
CO Spoel - Steenstra Zwljndi-eclit /iwijndreclil Stüffers - Stnlk Gl
Spoel C vd Br- en banketb Veerpl 21-29 tf 2G475
S po el B tra A B jansenln 3 - UW B de Bruineln 92 tf 28373 - J JvStolbergetr 21 tf 25319
- JS vDcijssolstr 8 tf 26058 - JS Doevelakere 19
Spong FA B Doornln 29 S pranger s C Koekoekstr 26 - H JA Leeghwaterstr 11 - 1IH Papier lompen metaal fabr afval Leeghwaterstr 14 tf 29838
- GP W Parallelw 45 - JHH Ringdijk 137 tf 27495 - JW A Fokkeratr 124 - L Oud palerh Leeghwatcrstr 12 tf 28836
- M Glaszetter B de Brutncln 149 tf 23984
- M DahllaatrlGB - P Da Costastr 87 - P Rotterd weg 44 - geb de Winter C Leeghwaterstr 14 Sprengclmeijer JC Dr Plosmanstr 59 tf 23644
Sprokholt PLJ JJsvogelpl 145 tf 24G91
Sprokkereef geb Sardijn M Mercuriusstr 28
Sprong C Langeraarstr GO - J Burg de Bruineln 163 tf 25114 - JAM W Parallelweg 62 - geb Seton M B de Bruineln 163 tf 25114
Spronkera GA IJsvogelpl 39 Spronse JA van vRuiadaelatr 18
Spronsen A van Dr Boutonsstr 28 tf 30994
- A Parklaan l yf 29294
Spruit AA - AJ Da Costastr 33 - CPAnjerstr32 tf 2G503 - G Pr Mauritsstr 47 tf 28928 - HC Gr Beerstr 24 - P B jansenln 511 tf 27719 Spuit A J Kopp vil Cappeloplnts 2 Spuij JA van der IJsvogelpl GG tf 24759 Spijk JJ van Surinamestr 82 tf 275
Spijker B B Jansenln 507 tf 238 - F P Heinstr 5 tf 24109 - FP Volgei-land 17 tf 25512 - F van 't Pr Beatrixstr C tf 269QO Sta JJA J Postutr 123 tf 24034 Staal AL vd Pruylenburg 331 Staat A Adm de Kuyterw 11 - A KAmbaclitln 11 tf 29204 - A Sutnatraln22 tf 23214 - A Modemag B de Bruineln 42 tf 234
A. STAAT TEXTIEL
Burg. de Bruinelaan 40-42 Tel. 294 Kort Ambachtlaan 13 Tel. 29204
Woninginrichting: Kort Ambachtlaan 11 Tel. 29204
- D Llndcln 98 - DJ Poststii45tf 28760 - D Julianaln GO
AC Ringdijk 21
- I! Fr Vogelstr 32 - J Leeuwstr 5 - J Julianastr 97 - L Burg Doornln l - LJ Javaln21 tf 25791 - M Rotterd weg 1GG - M Ch de Bourlionstr G tf 27529 - M Loodg beur Rotterd w 194 tf 26390
- PKievitatr20tf24fl28 - T Steenbokatr 58 tf 26098 - W Turk 24
- WOndordrijwlD - W Konlnglnnow 24 tf 26620 - W daliliaatr 40 tf 24239
- Fa W & A Schild bedr Molenvltet 55 tf 26000
- geb v Bree CM AvHassaustr 9 Staat] DA van der Hr Oudelandsln 14 tf 267G9
- FH Behoniastr 62 tf 24441 - geb vd Matten E bejaardentehuis NEBO Hoofdland l
Stad en Land Makelaars en Bouwk bur Evertsenstr 106 tf 27808
Stadhouder JCG Roosstr 226 tf 24817 Stakenburg JP Spechtstr 41 tf 29028 Stal A PC Hooftstr G
- Bj JA Leeghwaterstr B - C J ReviuBStr 13 - LA LnvNassaustr 33 - LW vGoghatr 33 tf 33311 - geb v't Zelfde J Koninginnew 88bov Stam A IJsvogelpl 163 tf 23032 - FW Rotterd w 137b - H Eikehoomstr 36 - II Koninginneweg 81 ben - J Ringdijk 44 - J C Evertsenstr 102 tf 28384 - J Pr Hendrlkstr 132 - JC P Heinstr 19 tf 24179 - Me Fr Vogelstr 132 - P Da Costastr 94 - T Weihorst 101 tf 23047 - W B jansenln 475 - W JvNassauatr 16 tf 24744 - W Mcrcuriusstr 12 - geb Meeldijk W Bootjessteeg 2 tf 2387G - NV Aann v/h J Kortenaerstr 3 tf 28938 Stanek J K Luidongaflat 47 tf 25290 Stapel, J KAmbachtln 73
Stcffers HJ Ooievaarpl 30 tf 24732 Stcginan R Sperwerutr 17 tf 27952 Stegenga J Turk l tf 25847 Stcgewerns J Officie r s vliet 4 tf 28893 Stehouwer AF B Jansenln 473
- G JvStolbergsgr 15 tf 2B0 - J Rijksstr weg 14 tf 24979 - J Ringdijk 14 c - JP Breitnerstr 66 tf 24195 - S Plutostr 18 - S Ceiebesln 56 tf 27899 - T J amperstr 45 tf 29213 - T Pi- Mauritsstr 94 tf 2G45G
Steigenga J IJsvogelpl 27 Stelnegger Fr Officicrsvliet 18 tf 233 Stekolenburg CH Was en poetsart Dah- llstr 236 tf 29575
- PH van Mimisastr 41 tf 23131 Stekelom J van Oranje pi l Stel A van der Marnixstr 3G - ABC Boekh belast zaken assur financ hypoth Ds vd Boschstr 25 tf 27184
- C PC Hooftstr 23 - EW B Jansenln 215 tf 24437 - JT Emmaatr 34 - JT Autoh Emmaatr 34 tf 29101 - PPheinstr 26 tf 28960 - P Da Costastr 103 - geb Moerkerken H Onderd rijw 101 Stellingsma geb v Scliellebeek JG Koning- inneweg 137b
- NV "andclmij Bïlderdljkstr 6 tf 29751 Starlift NV Trompstr 105 tf 23321 Starre E van der Landmanw 35 tf 26501 Starren J Hortonaiastr 15 tf 27532 Staa W Landmamveg 12 tf 27078 - W Roosstr 150 Stassc AM Roosstr GG tf 23870 - J Onderd rijw 171a Staveren CJ van Tulpstr 4 tf 28586 Stee J van Leeuwerikpl 51
Steegman A Koninginneweg 65ben - H Lindtsestr 8 - P Lindtseben dijk 189 Steehouwer C langeraartRr 88
- J J Campertstr 15,tf 2G315 Steekolenburg AF A anckertstr 3 tf 29109
Steeksma JS Pr Ircnostr 7 tf 2G378 Steen AL van Venusstr 13
- AJPM van der Plantagew 14 tf 27505 - II vEcdenstr 32 tf 27044 - II Schaepmanln 16
Steenbergen BH Klaproosstr 15 tf 24470 - HLinnaeusstr 17 tf 27702
- J Lindtseben dijk 153 - JG G BorgesiuBslngcl 23 - PWSnclliuBweg3G - R K Stamperlusflat 20 Steendam WJ Heyenlande 12 Stconderen ET van J Poststr 105
Stecnhock J Lindtscdljk 57
- J K Doormanln tf 28239 - geb de Klerk CL K Luldingaflat 07 - geb Mijdam A Celebesln 14 Stcenhoven A van den K Hietbergcnflat 32 tf 2B2BD
- AG SchilcimanBambacht l - GPJMaanpl 78 tf 23431 Stccnis WA van Watorhoenstr 20 tf 2410B - L K Horamanflat 50 Steenks W P Zeemanstr l tf 27004 - geb Warmenhovcn LJMM P Zcemanatr l tf 27004 Steenoven WGJ van Intern transp IJsvogel- pl 42 tf 28265
- geb Griep MV Exped Uranusatr 34 tf 25G
Stecnama TJC Brcitnerstr 21 tf 27407 Steenstra II Pctuiiiantr BO tf 2427C
Stelt AJ van der Wilhelmlnastr 31 tf 29U89 - FM Starangstr 23 tf 29330 - M Ch de Bourbonstr 10 - MCA van Leeuwenh str 17 tf 24G17 - P Bouquet 35 - P Da Costaetr 57 tf 23B98 - P Zuiderkruisstr 14
Stcnger JMG J Vrolijkstr 2B tf 2505 G Stens J De Were 8 tf 28227 Ster J van der De Were 73 tf 23846 Sterk A Schildersbedr en verfli Rotterd weg 322 tf 25024
- AJ IJsvogelpl 86 tf 23398 - JC HK Onnesstr 38 tf 29708 - geb Stas HW HK Onnesstr 38 tf 23708 Sterke C de Breitnerstr 17 tf 2B5G5
Sterken R Laurensvliet 3 tf 28401 Sterkenburg GC Landmonweg 15 tf 27530 Sterkman gob v Wingerden JP Pr Mau- ritsstr 42
Stern EP Pr Marijkestr 11 tf 298-3G Sterrenbcrg DT arekictstr 20 - JW Fazantpl 30
Steijaert CH Ericastr 3 tf 28503 Steijger JCA Spechtstr 38 tf 245G8 Steijns A Kopp vd Cappeloplnts 9
- AC Saturnjjsstr 48
Stiegelis A armanstr 15 - J Perkstr 74 tf 23982 Stienissen HA Dotterbloemstr 19 tf 28G92 Stienstra T Da Coatastr 84 Stierman AA Lv Nassauetr G9 tf 27340 - geb vd Merwe B Ringdijk 53 Stigchel W van der B Jansenln 20 tf 25986
- WOndord rijw 277 Stigter A Melkh J Camportstr 55 tf 28872
- A Lieverahil 7 tf 23275 - A\KJ Poatstr 187 tf 23GG2 - B arekletstr 2 - BD'Porkstr 47 «20803 - C K Doormanln 108 - C Merelstr 61 - CJ Parallelweg 13 tf 235G3 - C Gde Waardatr 4 tf 2939G - GGF Merelstr 47 - GGF Merclstr 47 - J Rotterd weg 212 tf2G120 Ir - OJ aaturnusstr 22 - PWSnelliuswGO - W Klovitstr 17 tf 23110 - WJ karckietstr-17 tf 23G32
- DMA Bonaircstr 13 tf 29471 - HBootjesstcegllS Steverink GJJ Jer Boschln 43 tf 2524B
- geb de Ronde A J Luykenstr 21 - geb Steenbakkers L Rotterd weg 137b tf 2GG10
Stip A G Doustr 2 - A Noorderdiep 38 tf 23532
- J Eikehoomatr 35 - N Wllgenstr G
- NKIïietbergenflat23' Stoel L K Ambachtln 91 tf 3G389 - WP vd K Onnesstr 109 tf 24032 Stocle JA Lisstr 13
Stoep C van der Slagveld 6 - C Onderd rijw 139 - H Pr Hendrikstr 28 - geb Matena C Slagveld 40 Stok A Eikcboomstr 12 - A (Bhliastr 2 tf 280 - AP Da Costastr 59 - C Pr Hendrikstr 47 - C Reisbur Lindeln 40 tf 2G7 - C Reis Serv bur J Campertstr 9 tf 2533G
- F JvdHeydenstr 9
- F Plutostr 12 - F Pr Ilendrikstr 47 - G Da Costastr 59 tf 29122 - H Merolstr l tf 2G249 - JHB Noteboomstr 3 - L Korkstr 45 - W K Luldingaflat 24 tf 23650 Stokkum M van Uranusstr 36 Stokmans PJ Sperwerstr 34 tf 274B4 Stokvis CJ IJsvogelpl 29 tf 25227
Stolk A Rotterd weg 396 - A Ringdijk 94
- A Gr en fruit exp Pr Bemlmrdtstr 17 tf 25387
- A JvNassaustr 12 tf 210 - AW Fazantpl 9G tf 23104 - B Jer Boschln 15 tf 28771 - BN Sumatraln 1G tf 2B810 - C K Rletbergcnflat 43 tf 27614 - C Julianaatr 47 - C Ringdijk 14 b tf 26440 - C Adm Trompstr 41 - D IJsvogelpl 309 tf 23991 - D Campanulastr G8 - G Koninginnen' 68ben
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum