Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
6.713 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 8
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 93
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
93
Jaar:
1973
Zwijndrecht Roosstraat ­ Hotterdamseweg 37 36 Ringdijk ­ Hoogstraat Zwijndrccht
IGd Bonnema A 1 8 Hof geb Boender S van 't Verhoeven J
20 Wingerden FC van 22 Visser DH 26 Paans CP Euser J
26a Tramos NV tf 27820 28 Hoogvliet T 36 Geus JA de 3Ga Rijs P van 38 Pee geb vd Houwen J de
44 Stam J 48 Bakker W Wassenaar N van 56 Hoed J den 58 Stolk geb v Kooten J 60 Langendljk G 62 Donk J van 64 Valk A 70 Lagendijk L 72 Buitendijk P 7G Nielen D van 78 Blommers JM 80 Popeijus geb Schou­ ten A
84 Schecpsmaker CMJ 00 Verhoeven L
94 Stolk A 96 Roodbol C 102 Geus CC de 102a Linden AA van der 104 Bakker J 106 Linden geb van 't Hof M van der
108 Pelt JM van Visser AQCtf 27523
108a Visser & Co NVA Houtimp Zagerij Scha­ verij tf 27522
110 Boortje M 112 PonsO 114 Maes MFAM 116 Leer T van der 118 Jansen Frenksen A 120 Oorschot H van Graaf P van der
122 Burg A van dor 150 Giessen geb vd Zaadt zaadh t f 20422
156 Deugd K de 158 ­ L 160 Gameren G van 170 Visser C de Braanker HWAE
190 Zand e e MG
186 Vogelaar G 200 Genderen W van Café tf 2G4Ü5
204 Seben B van 20G Meijer RA 214 Beer RJ de 21GBeksT 226 Pelt C van
236 Bazooijen DJ van ­ geb Spruit APG van
238 ­ HC van. 246 Mijnster L Schipper ïandhtf 26232
364 Krimpen MJ van
3680dIjkAWW ­ JWM
376 Vastenhout WH 380 Pieterman MC ­ gcb Barendregt C
382 Siclakus JC Hollander A den
380 Kooij J Drogist Plomp Parfum tf 26815
406 Wiel T vd Sig mag tf 2GBG7
408 Pelt C van Slijt en wijnhtC2G832
,. _ — . _
410 Werff Kraaijo B
412a Koolman NC 414 ­ L 418 Waal EJA de 420 bov Beers PJ van Buij MN
, ,. ..__.. f
19 Hoek C 21 Staat AC 23 Heer L de
23a Noort P van 25 Ooi jen C van 27 Sloof f AP 29 Vreugenhill J 31 Maaskant AS Klootwijk W
422 Neutegem gebr H & J van schoenh schoenm tf 2715D
422­424 Herik J van den
420 Wingerden E van 430 ­Wed J v Schild bedr tf 2G9G5
432 Boer &. Zn Slee pd Broedertrouu NV v/h C den tf 26106
432 SleepdienstBrocdep­ trouv, NV tf 2G166
4G8 Howard 4 Co NV Kon Rijspellerij tf 25112
462 Koene PJ 470 Bondt Zoutziederij v/h J de tf 25205 Schotel LH ­geb Rakers JHM tf 25205
480 Epenhuljsen JJ van Brug NV tf 28128
498 Wingerden A van 500 Bolier HC 518 Nobel A tf 25037 522 Quartel J 528 Kloot LB tf 25263 Korver AMS de
558 Dripla NV Bouwmat en Induatr tf 29498 Drimmelcn En Zn Houth Zagerij PC van tf 2690G
560 Baan TW 580 Zoeteman A Gerb Br­ en Banket bakker tf 27753
G12 Tromp A 014 Ptnnlng JA Bloemist tf 25287
618 Ven J van de G2G Wapstra J G28 Nooteboom J 030 Boogaart J van den 634a Korporaal A Dijkstra JW Kooi G Theuns MC ­ CP

G34b Hooimcljcr P Theuns geb Janssens HCCtf 26179
G3G Namen L v Intern Transp tt 26921
­& Co Brandst hand A vantf 2G921
050 Visser CA d Zn W Scheepsmak verh en verk v boten X*r 9^705
I ^34113
Zwijndrechtse Ver Brandst hand tf 25295 Soetcr Jtf 29010
109 Koiiiman WTtf 26092
253 Wingerden L van Moj tf 27309
13 Baan G
15 Ballcgoole SA van 17 Noort geli Transoo G J van
05 Da Rozendaal & Groe­ neweg Fa Spuitlnr tf 25221
33 Euser PA 45 Overgaauw D 47 Sint Nicolaas W 57 Tempelaar geb vd Net T
59 Sticrman geb vd Morwe B
59a Snoo P de 59b Waard W de
Gl Ruijs JP 05 Koning geb v Valen G de
73 Burgers JH 75 Stolk geb de Ronde WC
85 Moulen JP van der ­geb vd Sluis CU van der
93 Marlscal Vicario J 95 Hoek AG 97 Fenijn geb den Hollander E
1D9 Persie CP van 111 Scheurwater P 137 Sprangers JHH 139 Hennevanger J 143 Kraaijoveld T 147 Nes A van bakker tf 2GG48
lG7b Akkersdijk geb v Opstal C
183 Bakker P 195 Berg S van den 217a Mijnster W Zand­ schlppertf 25904
219 Vermeulen geb Kelder CG Vliegenthart & Zn Fa M Smedrij tf 20442
221a Groot geb den Dunnen CA de
Vliegenthart H
223a Pelt GO van 225 Hulzer W 231 Dijk F van 243 Grens Bazar tf 25178
245 Grens J 249 Bos Fa boek kant bockh tf270G8
253 Wingerden AG van 255 Graaf AW de 259 PasschierWP krui­ denier tf 252B1
201 Prins geb den Har­ tog B
263 Hoog AJ de 269 Norder K 273 ­verhuur serv goed tafels stoelen enz tf 2610G
279 Straling RGC 283 Verfhuls Ringdijk tf 217
321 Wingerden CJP van Wal P vd melk en vcchtf 209
323 Linden D van der 329 Burgh Jr W vd tf 2GB74 Jongen JC
3G3 Bakker J
349 Nedcrlof G ijzerw gcrccüBch hand tf 25170
inc v... n. !,„_,. u i., .,«..»«
3G5 Kwikkers H laarzen klom pen tf 27038
371 Vliet gen v Dam CM van der
373 Vliet MG van der 401 Helderop T brand­ stoffenh Exped tf 25151
423 Boer \\H de
ROERDOMPSTRAAT (D e velweg / Me rel st r )
4 Hogcndoorn M G LrthCt f 24741 8 Kleij U vd tf 26687
10 Woerd J de 12 Hoogerwcrf J 14 Boogerds A 16 Versteeg G 18 Sammcls B 20 Krljnen J 22 Jongcjan H 26 Kranendonk W 2B Ritskes HJ 30 Sluijs 1 van der 32 Schutte CL 34 Heijenk W 30 Habold WF 38 Timmors Verhoe­ ven H P Bottmga O
40 Noort C van 42 Peeren GMJM van 44 Boer FC den tf 24882 Schee J van der
40 Hollcmans A 4B Los D 50 Urbanus J 52 Kamphuis DH Schreuder RA 56 Priester J 58 d'Hond JA Heugel de Antiek
t tf 20214
60 Noort P van 62 Drexhagc K 64 Ricmors A
ROOSSTRAAT
(Primulastr/Kort Ambachtlaan)
27 Houtman K 29 Samson LWJ Flohil R C
31 Otte R tf 24850 SchuemieUH
33 Upelaar HJ 37 Elllott F 43 Kiss A Struby GCC Camertk gcb Struuj CCCtf 23051
47 Wildschut A 49 IJkel J\\ tf 28237 51 Hoef H van de \i Herk gcb JumclU J van
14 Jongbloets PPA Scholtena G tf 205
16 Bruggen CG van 18 Bootsgezcl geb Mechclsc A Verschoor DM
20 Kwaadstenlot JW de tf 23902
22 Getjsen VJF 24 Jong WT de 26 Smits AG ­geb Schecpeis LJM
30 MeeuwesseiCtt , .^ ^ • Rietveld CM
36 Overweel geb Demmenie M
34 Lecnstra PA tf 24130
38 Sabbcn M van 34 Ooyen H van 3G Vlasboom NC tf 21467
40 Vredenbregt CJ 42 Peters C J 44 Kreemer HJ tf 24063
4 G Kramer G J
Kranenburg JA tf 24799 Blom HB tf 28B17
48 Blom NJ Zijd e r veld J
50 Lindeman WJH
Slager DC tf 24970
52 Toet HJM tf 24767
Kort HJ 5 G Pols J 58 Burgers GJR Rijswijk geb Ritmeester MH v tf 28043
GO Ridder H de G2 Alders geb Ouborg PC
G4 Backer geb Bud­ denbaum J
06 Brouwer PR tf 23870 Stasse AM tf 23870
68 Berg HC van den 70 Veenendaal JK 72 Trirum MC van tf
Wittmarschen NJM
74 Dingemansc AP Ent NH van der
7B Feelders JJ tC 24553
80 Hollestein PH ­gebScholteGM
tf 23987
82 Altenberg R van den Broek R van den
84 Dijk LN van Thermo Metaal tf 23470
8G Barrel! HJ tf 23G45
88 Verdonk C tf 24827
90 Timmerman JMJ 94 Ververs AJ Gouw gcb Lor ent JR
96 Jans RM Pleysier L tf 27588
98 Wljngaarde geb Jharrecah BB ­AL
100 Endenburg K tf 29705
102 WitACüe tf 2GB21 Loeve L Heijboer HA
106 Vrijdag MC tf 29733
lOBDuijkera CRM UOFolkersHJ 112 CarstcngTW Dons PM J tf 21812
114 Maaskant AK
104 Dongen APM van tf 24151 Poel TC van de
— ^ . — .
32 Keiizer eeb Rietveld _. • ., ."
, , fi up.,.,,,1 nrp van Ll» nenjjei J r c van
Lange vel d J
llBHazelzet LJJ 122 Valk geb v Bijl­ eveld MA vd
124 Pasveer F J 126 Baan geb Quartel KJ
128 Kaatj JP van der 130 Hoeven LD van
132Reedijk JOP Scheeffer HM
134 Louwman HE 136 Schat J 134 Jonge CA de tf 23514
138 Bos AA 140 Gazan SA 142 Leenderts EWL 144 Arnoldus A tf 23030
14G Hermann Jtf 28145
148 Huijser gcb Speelman L
150 Stas W 152 Raadsen geb Vroombout A
1 Oerlemans H tf 2357G
156 BosbaanD 158 Hoeve Ntf 28283 Guillas G tf 25395
162 Cordeiro Rodrigues AM
Rodrigues AMC tf 29588
164 Zijderveld J tf 24116 Heuvel MPC van den
202 Roeland H 204 Kievit SC de tf 26917
200 Bzluk KPKF 20B Veen geb Kol M van Haarbosch HF
210Quist P 212 Waal JJG de 214 Boer J de Glim me r vee n A tf 20915
216 Troost JJ 218 Verhage J 224 Lampe V tf 24839 226 Stadhouder JGC tf 24817 Schilt GA van
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 94
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
94
Jaar:
1973
^»— — ­ 36 Rotterdam sowefi ZwijndrLcht
Oosthoek geb Jonker KJM Busser geb v Ker­ sen J Kiel AJ Klerk C de Speelman geb Klootwijk A Koning C de Koning h JL de Kool D Pelt geb Kooljman N G van Kramer JA Kruis JG Dubbeldam geb Kruijt E F r ede riks geb Kuiters G Laar m a n M Koning geb Landsmeer P de Leer P van der Herweijer geb Leeuwenburgh H Linden A van der Voogt geb Louwen C Meulenberg C Munstra JH Wetnberg CH Olsen A Bosch geb Fleijsier A
Pluimer T Bakker geb Prins A Plalzier geb Put A Ree J van de Kuiters geb van Rees G Ridderhof WM Rietbroek JTH Noordermeer geb Rletdijk JMA Reudink geb de Rood e P
Ooijen geb de Rover MC van Ruit W van de
Rijs Van C Rijsdijk J Wingerden geb Schaap N van Schaardenburg DS van
Stellingsma geb van Schcllebeek JG
Hoogerwerf geb Schippers B Schouten EME Timmers geb Schouten JF Snoo geb Sint Maartensdijk L de Vogel geb Sjerp EAJ Smit L Smits HS Kustera geb Smits N Schellingerhout geb v Solingen HM Klerk geb Staat E de Stam FW Stigter geb Steenbakkers L Dutrieux gob Stofberg MM Stolk J Kuipers geb Swcts T Tangenberg A Deursen geb Tot E van
Velzen W van
Vcrbrugge G Holst geb Vermoat CE van Baan geb Verzijl JE
Visser D
Wljnbeek geb van Vliet MJ Buis geb Vogel MJ
Vogel J ­ A de War naar A Korn geb Watuseke JV Wingerden A van Honing geb v Wijnen P van der Roukens geb van Zand wij k A Kruithof geb Zoon N Schols geb van Zuljlekom A Kluizenaar feb v Zuijlekom M de Zwaan C Bahre NJ Dekker TK Deugd J de Dijl V van Have W van der H out g raaf A Laten N van Rietveld J Roodhuizen B Rijswijk C van Drimmelen HA van PoCfenbouch W J
137b Schaap AC Turkstra J Cornet TA tf 249
141 Ruit G van de 141a Phihpsen WA 143 Groeneveld D 145 Schenkel A 147 Klerk P de 151 Amelsvoort CJtf 250
153 Langendam PJP 155 Los M ­ M
161 Dorsman geb Bezemer FL ­NV Timmerfabr asbest cement prod dakbedekktf 2G310
163 Dorsman FL 167a Baan B 167b Pelt WJ van 167c Trillaard JAJ 167d Jong geb Kooijman NJde
G Aalst A van 12 Baan AD
2Za Loon A van ­ Fa Gebr v bloemen en planten tf 2GG47
24 Zwaan C Arts tf 27071
25 Hollander A den ­ & Zn Fa C den timmerbedr loonzag scha ven tf 2G15G
38 Schuddebeurs F 42 Bakker G 44 Sprangers P 4 G Sloop P 48 Visser T 50 Willemstein J Vogelzang A 5 G Schot geb Schot JP Bosch S
58 Hoed AB den bouw­ onderntf 28121
GO Raadt W de Arts tf 2G2G2
G2 Kooijtnans A ­ JC
G4 Dam A van ­geb Bakker A van
tf 26771
GG Tameeris P 70 Bakker A ­ L
80 Roodbergen R 82 Opscboor G 84 Monster PPJ 86 Hamer­ jr J Bloem­ zadentf 2G328
BB Vogel JP 90 Seijffert geb van Meetern NM
Bongers P
S2 Leeuwen P van 9G Whitcombe CR 98 Maat HJ ter
100 Admiraal W 102 Muller JM B les hè u vel geb Coomans G J Jong HT de
1G6 Hofland A Staat M
170 Los L 172 Turenhout M van 174 Los J 176 Boom CH ISOHalemGC 184 Ooljen PM van 186 Hof A van 't 188 Tornado NV fabr v metaalwtf 28522
190 Euser geb Vogelzang I ­ W
192 ­ C 194 Staat M Loodg bedr tf 26996
19G Jong gebr v Driel H de 198 Leeuwen G van glash Autoruiten tf 28453 Jong H de
306 Merwe P van de 308 Wuijckhuijse LI van 312 Bakker P 314 Waard A de 31G Pinkster A tf 24539
318 Naakt geboren geb van Haaien A
320 Stoop P 322 Sterk A schilders bedr en verfh tf 25024
324 Valk J 326 Bakker JOR ­ en Zn Constr Las­ bedrtf 26448
328 Breeman A 330 Merwe A van de 332 Noort van Levens midd bedr tf 25082
200 Lcijer JFLde 202 Dijk F van 204 Vos H 20G Liesveld W 208 Breugel J H van 210 Vlieg K groenten kw tf 27081
212 Stigter J 214 Hoogvliet geb Romijn JLD
21 G Loon's Alg Assur kant tf 26173
21 B Vliet D vd tf 24303 220 Los geb Klootwijk J 222 Kannegleter H 224 Man geb Lamme JC de 22G Bode JF de 230 Hoogvliet T tf 24330 232 Boer D den 234 Segers geb Schroder PML Jansen AJC
236WIjgaert HGM van de 238 JoostenLJH ­ JCL ­ HHJ ­ HA
10G Ruiter J de 108 Pol APJ van der 1 1 0 Hoed A den Aann tf 28684
169 Koorneer P 171 Heij AA tf 29900 ­geb vHalem AE
173 Klerk geb van Breugel L_dc
181 Namen A 'van 181a ­ P van 181b Wijk JJ van 163 Anastasyadis N lB3a Turenhout P van 1B5 Buitendijk N Blijdesteijn ID van
tf 23411
187 Molenaar P tf 23400
Groeneveld F
i81a Vlies geb dv Linden KF van der Linden G vd auto­
sloperij autorijsch tf 26510
101 Jong T de tuinder tf 24584
193 Louman FAM 195 Brouwer W tf 23130
197 Mijnstcr BAP 190 Vliet TPvantf 24392
201 Kousemaker CD 203 Jong TA de
112 Scheurwater geb Zijderveld N
114 Rolloos geb de Jong B J
11G BuitenhekNC 118 EschAC van der Fa H vd Sig Mag tf 202
120 0&&n PA 123 Esch B vandor 124 Bakker A 130 Euser geb v't Hoff A 128 Dalen W van 132 Bakker J 134 Dekker Ph tf 274GG
136 Waard W de 138 Barendrecht A 140 Dijkhuizen J 142 Klerk geb vd Jagt A de
144 Brand J 148 Tempelaar C ISOSmith JM 152 Wingerden AG van 1 Ven JJ van der 156 Leer J van der 15S Euser A 1 GO Winter geb Bal A tf 26382
162 Jong geb Scheur­ water Z de
164Heij J
240 Leijten LJ 242 Hout JP van den 250 Oosthoek PJ ­ & Zn Rijw ijzerw electr te c hn art tf 26110
252 ­AW 256 Wingerden geb vd Wulp AM van
2G2 Boer Ddcntf 277G2
­gebTerlouwA den Vermeulen C Aann bedr tf 28312
264 Stoop S ZG8 Vermeulen C 270 Rhoon BC van 266 Es A van 272 Noort geb Kleijwcgt LA van
274 Los S
278 Ruitenberg P tf 20222
280 Kleijwegt J 282 Haas W de 284 Ballegooijen 11 van 28G Corba O 288 Prins RA 290 Eijmeren AJ van 29G Los D 2DB Wit A detf 2B793 ­geb Los C de Es TC van
300 Joosten HAP 302 Turenhout G van tuinder tf 25214
304 Stoop W tf 29762 ge• b Baan WM
ta__
344 Roukens HM 346 Rijkhoek JHJ 348 Kuik P 350 Ames Drechtsteden gar NV tf 26755
352 Scheffel C 3 Marsilje JM 368 Visser CT 370 Huijser AL 378 Mol H Landb tf 2B7G9
382 Rozendaal PH 384 Plaisier geb Linden M
386 Koning AP de 392 Berg T van den 39 G Stolk A 398 Kruithof L 422 Hooijboer C 242 Verdel JA 426 Franzen H Fruitkw tf 01896­4304
RUISDAELSTRAAT V (R e mb r a ndtst r / Ko ni ngi n­ neweg)
1 Visser geb Smits M 3 Smits L 5 Bentvelzen GJM tf 29472 Kwakkel D
11 NeutegemHJ 13 Haan JE den Rest houder tf 2QOOB
15 Vellekoop E 17 Kolbe K 19 ­ K 21 Plomp J 27 Hinsbergen K 29 Koolstra C
.Zijlstra geb Visser CAF tf 23645
31 Jansen H J 2 Buitendijk A 4 Kentson T ­ T
S Berg J vdtf 28091 ­geb v Aken GCG vd
8 Twist J van
10 Leeuwen A van 12 Vogelaar C 14 Valke W 1G Kranendonk B tf
25209 ­ geb Beerentemfel AM
18 Spronse JA van 20 Kleinjan G 22 Kloot LB 24 Tceuw C 26 Bruin CE de Am m el r oo ij H van tf 29589 ge• b Schiperoord P v
30 Huisman HN
32 Verschoor GE 34 Koppelman G J 36 Vrolijk JG 38 Vllsslngen A van Nugteren MJ van
40 Fliers FH 42 ­ HA 44 Breugel AD van 46 Bruin A de Rij D van
Zwtjnd recht Rotterdam se weg ­ Schaepmanlaan 39
Rijksw t/o Hotel Swin­ drecht De Drie Heu­ vels Lawn Tennis club tf 27035
Rijw
48 Graaf P de 50 Dalen J van 52 Loon J van Visser geb Bakker MC
58 Verschoor geb vd Berg JM
60 Bree L van 62 Gelderen PA van 64 Broekhuizen G 60 Zijderveld G 70 Wijngaarden LMNJ van
72 Tuk D Blokland geb v
Hou weling K ­ L
74 Ruitenberg K 76 Paauw HB de 78 Lommers C 80 Die A van 82 Helderop T 84 Es I van 86 Vreijenhoek W 88 Pelt geb Kooij M van 90 Hartog L J den 92 Looman WG 94 Waard A de 96 Wingerden N van 98 Verhoeven geb Stok AW
100 HeerenAP van 102 Velden J van der 104 Stormezand A 10G Snaauw P 108 Pruijsen G 110 Visser A 112 Net AJ van der 114 Mijnster L 116 Assem geb van Wijk A van den Boulogne A
USGerritse A
120 Romijn B 120 Verhoeve BM tf 24957
122 Eijsden P van 124 Mooren NL 126 Maren J van 128 Hofwegen geb vd Burg MH van
RIJKSSTRAATWEG
Zoutewelle A tf 25347
Ib Linden C van der
autosloperij en en verk v nebr auto's
3 Hout AJ handel en kW in tulnb prod tf 25072
21 Euser C Tuinder tf 25360
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 95
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
95
Jaar:
1973
40 Schaepmanlaan ­ Sperwerstraat Zwljndrecht Zwijndrecnt Sperwerstraat ­ Sumatralaan 41
4 Bakker A 8 Kramer FW
10 Hart AH 12 Boertje S 14 Boender AJ 1G Steen H vd 18 Deuscr D 20 Joode HA de 23 Splinter JJ
SCHILDMANSAMBACHT
1 Steenhoven AG vd 3 Plomp C tf 21412 5 Ritter JC de tf 24493
7 Veen vd 9 Sint Nicolaas JDA
t tf2773! 11 Sande WP vd 13 Wetering A vd 15 Romer HJW tf 24802
17 Jong BHdetf 24403
19 Sundertnan CM 21 Heerens JA 25 Badenbroek JE 27 Hollander G den Vogelzang H
29 Berg MWA vd tf 27849
2 Da amen H J 4 Groene weg geb Kort e ­ weg A
G Molemaker W 8 Geys CA de tf 235 05
10 Dams M J 12 Namen MJ van 14 Leeuwen HA van 16 Treuren W J van 18 RoodenburgC tf 24G44
20 Ven C vd tf 24001 22 Cordia JMK tf 24290
24 Uijl J den 26 Turenhout AT van tf 25005
28 Huizer C 30 K rook HJ
SCHOOLSTRAAT (Wilhelminastr/Wil­ ge n straat)
1 Pruysen JM 3 Nes J van 5 Sint Annaland L van 7 Mijnster AJ a Heuvel P van den
11 Dce HC van 13 Teeuw A Boer geb Roodbol N den Teeuw J
4 Huis stede W van G Boulogne C 8 Bakker FJ
10 Ammelrooij A van 12 Heugens C 14 Penning GA 1G Vuurengeb Stokviach A J van
18 Pelikaan JH 20 Anker P van den 22 Sluis J van der 24 Dalen FL van 2G Etten H van 2E Bruijn A J de 30 Riemsdijk geb Stolk SA van
Bruijn D de
32 Rocdolph J ­ J
t SCHORPIOENSRTAAT
(Laurensvliet/Steenbok straat)
2 Koning JM de 4 Zwier A 5 Schilder A G Honkoop G
SCHOUTWEG (W de Goedew/J Boschln)
1 Wege JP van de 3 Westerman L 5 Bakker G 7 Tempelaar LP 9 Zwaans PWP
11 Wortel JMG 1 Bakker J tf 25608
13 Baas H Bijloo C
15 Bot J 17 Hoog P de 19 Meijer C 21 BilAtf 29025
23 Kooijroan HH landb tf 29796
­geb Jonkers DJ
25 Vcrschure KGMT 2 Kouwenhoven geb Soeters JC
4 Meerendonk JB van de 6 Verschoor Th Lederw Fourntf 286
8 Baan J
10 Graaf D de 12 Kreukniet W tf 24321
SCHUITENVAARDER­ STRAAT
(Onrust/Langeraarstr)
3 Lommcrs M 4 Boer geb Hordijk W den 5 Ossewaarde G
6 EuserBtf 264 7 Timmer geb de Windt J
Bons B
B Otter LP den 9 Quartel G
10 Visser D 11 R os end aal geb van Dalen P
12 Franken AB SLAGVELD
(Kcetmeesstr/Hlng­ dlikl
***j"/
21 Schouten J Scheeps­ intcr betimme tf 28097
35 Wal DJ van der 37 Smit J 39 Maaskant geb van Dalen C
41 Loon H van 43 Prins C 47 Krulthoï J 49 Overgaauw geb vd Graat A
51 Boor A vdtf 27219 Loon D van
53 Vermeer C 55 Hollander Den G 57 Groenevcld geb Stolk A
59 Roessel FJ van 61 Nijman J 07 Gameren W van 71 Kros KH 73 Ooijen C
75 Stolk geb Schop Am 79 Krielaart PM 81 Baan J 83 Hoogvliet geb v Hemert A Voordendag G
85 Kroos G 87 Damsma P 89 Verbeek TM 01 Stormezand WPA D3 Euser B
101 Barth GE 105 Stormezand A 107 Los B 109 Lommers A 111 KijkuitA 113 Boer MW den 115 Jong DA de 117 Zee P van der 110 Dijks T 121 Snoo N de Timmer manAanntf 2G406
123 Sohuegard K 2 Oord 1 van ­ JJ van K wake r naat L OOrd geb Goedege­ buure J van
4 Voetee J G Stoep C vnn der B Hllgers JLH
10 Meulen J van der ­ WP van der
12 Snoo H de 14 Stolk K ­ J
1 G Paauw BH de 18 Zelverschoon J 20 Hollander P den 22 Rijsdijk JC
­ W Autorijsch Record tf 223
24 Wingerden W van 2G Eeuwen A van Plaisier G
28 Vermeer GAJ ­ J
30 Verbeek H 32 Nugtcrcn D van 34 Jong geb van Gameren MJH de
3G Peters geb vd Straaten HH Borremans A
38 Vuuren MW van 40 Stoep geb Mat e na C van der
42 Zimmerman geb van StralcndorCC E
44 Hemert A van Ha r rand GA
4G Wijk S van Wasmach verh en verk tf 28G91
48 Maaskant M 50 Visser P 52 Hamar de la BrCtho; nier e G
Schaaf A van der
SLAUERHOFFST RAAT (Gossaertstr/Nijhofstr)
3 Snoo G de 5 Schroot B Aann tf 25048
1 Panjer F tf 24132 7 Koene PJ «25004
0 Dannenberg AJ
U Brakcman JG 13 VenninkF 15 ViegenC van 19 Seleski FA 4 Tilro ApAann tf 287GB
C Groeneveld A tf 23246 Rictstap GJ de
8 Tuyt J
10 Verbraak AFCJ 12 Swjeten LL van 14 Beuningen PJ van 1 6 Meere JWM de tf £9258
SNEL DE
1 Hak DPA 5 Brakema RC 4 Bieshoek Blebroek
G Keaselen JB van 8 Qude M de
SPECHTSTRAAT (Waterhoenslr/Patrijsstr)
1 Voort APF van der 3 Mooij G 5 NederlofCJ
7 Rhee WR van der 9 Rogsum JA van
11 Hart T 't 13 Richard C 15 Hartman A 17 Bootsma J 10 Kopmels CM J Walraven T Mej tf 28221
21 Niemeljer R 23 Klaassen P 25 EijsdenH van 27 Put H van der 29 Rozendaal WH 31 Guit RE 33 Westen MW van 35 Culikers FJM 37 Huilers JK 39 Poort NP 41 Stakenburg JB 43 Stuurman JJ 2 Goedhart FJ 4 Bot C G Jong C G de B Werf MJ van der
10 Blommc NA 12 Middeldorp GH 14 Dijk JM van 1G Rulle n D 18 Uijterllnde AHB 20 Breukhoven geb E ij keienboom A Kerkert E
24 Hemmes LJ 26 Weber J 28 WesselsA 30 Bons A 32 Lamers WHJ 34 Bos CL 3C Duijkers JA 3C Graaf TW vd If 24978
36 Steijger JCA 40 Vos JWM 42 Hoogcnstrijd PJ 44 Wouters GF
SPERWERSTRAAT
(Waterhoenstr/ Patrijs ­ straat)
1 Herik Van den C 3 Talsma NA 7 Gurp SJ van 9 Slof JA
11 Vries S de 13 Franken J LA Verstralen G tf 23489
15 Enthovcn PH
17 Stegeman R 19 Duin W van 21 Hoog RHA de 23 Bronneberg JM 25 Groeneveld PJJ 27 Wervenboa MH 29 Hoven TWC Frans GemenCVtf 23587
31 Hossum DJ van 33 Kruijs K 35 Wepaler E tf 29586
37 Oudshoorn CAGM tf 24923
39 Bauer HN 41 Verbaan J 43 Beuningen PA van t Otten HG
2 Jong JW de 4 Berg RJ van den G Spiere ng A B Ries CGJE de
10 Maaskant AF 12 Bruijne C de 14 Buuren P van 16 Boer P IBGraaffFGA de 20 Koebrugge A 22 Spiering ï J 24 Kokje JA J 26 Sparreboom HAM 28WallinFP 30 Kentie JH 32 Veen D van der 34 Boa JL 34 Stokmans PJ tf 27484
36 Vossenberg BHG 38 Hauser HJG 40 Luchtenborg G 42 Slingerland A 44 Dijk JC van
SPIEGELSTRAAT
1 Niewal J 3 Rijninga G 5 Berg CJ vd 9 Leeuwen van
1 1 Wessels JDF 13 Renting GHH 15 Luning H van 17 Jans J 10 Esch CM van 21 Zeep vd 2 Haksteen T 4 Slledregt van 6 Dijk M van 8 Bruin H de
10 Otter T de 12 Roggeband JJ 14 Fijnaart B vd 1G Scheurwater KH 18 Kempelaar A 20EnselJMME 22 Aards CF
S v ZWIJNDRECHTSTR
(Pr Margrietstr/Koning inneweg) Rijkee J tf 24642
1 Visser AL
la Visser L Ib Doos D 3 Die P van 5 Nieuwenhuis TJ Archit tf 261G5
7 Eerden FL van der 9 Korfker WL
11 Romein G 13 Haan GJ dir Drukke­ rij Kuyte NVtf 25125
15 Ramaker JPM 17 Leeuwen P van 19 Kleinendorst P
21 Hartmeijer geb tf 23961
Bakker M tf 27921 Sim me r mans Fa piano en orgels stemmer en rep
23 Lawende M 25 Pellikaan A 27 Groenendijk AG 29 Klarenbeek RN tf 29711
31 Faassc JJ 33 SchefferAW 35 Weber L autorijsch tf 2G452
4 Scholten H Scheep­ vaartbedr tf 29812
6 Lalkens JG Kaap H vd
8 Waard W de Oude N de
10 Weerden Dr JG van Arts tf 263G2
12 Simmermans MA 14 Gerritsen ASB Simons AH
16 Lieve C 18 Bezemen C 20 Veen J van der 22 Vries NJ de 24 Oudshoorn WJ Scheepv bedr tf 29150
STARINGSTRAAT
(K Doormani/ Celebes ­ str/Lindtse Benedendijk)
1 Paans geb v Vugt AM
3 Visser J 5 Alderliesten geb de Jong B
7 Snoo A de 9 Leeuwen J van
1 1 Loon L van Bakker geb Klootwijk L
13 Waal geb Sintmaar­ tensdijk K van der
15 Bakker PC 17 Stolk T 19 Hegen H 21 Bogaards JG 33 Stelt FM van der 25 Scheurwater TG 27 Breugel C van 29 Nugteren J ban 31 Leviet E 33 Euser C 35 Glas J van der 37 Dalen L van 30 Lems W 41 Pons C 43 Graaf J van der 45 Verhagen JC 2 Dekker JC 4 Le volger MA G Vlattvlag P de 8 Meeteren JJ van
10 Slager L 12 AldcrlieetenLtf 26575 Kuiters HA
14 Dijk L van 16 Jonge JW de 18 Roodbol geb den HoedC Visser geb Rood­ bol JA
20 Slcbert PE 22 Heydcn F van der 24 Glas MP van der
2fl Schoor B van der 28 Graaff J de
30 Rijswijk W van 34 Visser A
36 Klootwijk D 38 Heer P de 46 Alphen PJ van 4 B Groenewoudt D 50 Kleinjan J 52 Boogaart JML Peijper P de tf 23009
Zanen E 56 Man geb Crezee CPde
58 Kruiswijk geb Meij J
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 87
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
87
Jaar:
1973
Z4 KruliBtiaat . Leouwerikplein Zwijndi­fcht KRUISSTRAAT
(Rotterdamsew/Wilhelmina straat)
1 Wit geb v Rij DPJde
3 Huisman A 2 Linden A van der 4 Waard M de ­geb Mol J de tf 23537
6 Graaf JJ van der
KIJKHOEK (Molenhoek)
7 Hoogenboom MP tf 01B57­322
15 Dam geb Visser CR ­ geb de Rijk CW
17 G Hoogenboom geb de Heer AG
19­25 Andeweg's garage Bedrtf 01B57­G14
25 Andeweg L 27 Linden DC van der 35 Gilst L van Landb tf 01B57­315
39 Palizier W 45 Linden A van der 10 ­ A van der 14 Hoogenboom LC 1G Roeland N 22 Dofry International NV tf 01B57­14G6
28 Helden M van 32 Don W 42 Dam &, Zn S van tuin der tf 01857­311
Linden A vd Gross in gr en Fr tf 01B57­ 235
62 Linden C vd Landb en tuinb prod tf 01857­ 328
LAAN V NEDERHOVEN (Develweg/Develsingel)
4 Dros PH schoolarts tf 28655
6 Vliet JM van 8 Curfs EMR
10 Vliet JJ de 12­14 Giessen L vd Fa imp exp v mach mot tran sp en aann mat
12 Giessen N van der 14 ­ L van der 1G Sassenburg AA 18 Colijn JC 20 Lien J van 22 Scheffers PJ 24 Boomen JCM van der 26 Peels CL 28 Dcddens J 30 Jager MK de 32 Schouten C 34 Hoeren H van 3G Sinl Truijen J van 38 Berg C vanden 40 Kunst HN 42 Vos JC 44 Weijcrs G 4G Wingerden T van 48 Hordijk T 50 Mlddelweerd PCJ 52 Biesheuvel AC Visser AF 56 Reek D van 58 Houtlng C den CO Moorst BJWM van G2 Bakker JW
G4 Smout J
LAND MA N WEG (OCCJciersvliet)
1 Lommen FH 2 Speleers CRM tf 25897
5 Bruijn B de 7 Mets T 9 Molenaar CP
11 Buijs JBC ' 13 Brouwer AHM 15 Sterkenburg GC tf 27530
17 Hof A van der 19 Herpen WGH van 21 Hezemans HJM 23 Malherbe JB 25 Vullers JM 27 Noordzij N IC 23923
29 Droge FWJ tf 23202
31 Onderdelinden J 33 Toom W den 35 Starre E van der 4 Brunner JJ tf 23497
G Langbroek H 8 Polack C
­geb Haringman AC tf 26885
10 Goedkoop D 12 Stas W tf 27078 14 Bruin Y de tf 24797 16 Visser M 18 Kentgens JB 20 Vorzijl geb Segboer W
22 Galesloot GNCM 24 Munnen D v Ver Vcrz Mijen VVM NV iusp tf 297S7
2G Bruing Slot PJZ 28 Klooster MJ van der 30 Meij MA de 32 Hoek geb Twist M 34 Ooms A W 36 Dolman C tf 2444G 38 Kleij CNJ
LANGERAARSTRAAT
(Saturnuastr/Burg Jan­ senlaan)
2 Kuipers GJ 4 Monhcmiüs geb de Bruin HP
G Visser M 8 Sunderman C
10 Kok PC Oliefabr Schiedam NVtr2641G
14 Lier JJTM van 1G Bauer FH 1 B Goud J 24 Boer L den 26 Heer A de 28 Luijendijk JA Bczemer A 30Warringa B 32 Versluia WH 34 Klaasse A 3G Drijver JA 38 Hall R 40 Zanten geb Welbie M W van Arend D den
42 Lcidelmcier PHL 44 Votlce C Bezemer PC
Zwijndrecht Leeuwerikplein ­ Lindseben.DIjk 25
Voogd van der Straa­ ten N de
4G Leeuwen AH van 48 Neumann JF tf 23374 Pels WWE
50 Mijnster P 52 Visser N de Leeuwen geb v Oijen MM van ­HA van
5G Bos S GO Sprong C Gclderen H van Stolk Jtf 23843
G2 Welzen FC van
Lugtenberg CJ tf 24851
G8 Usmamj M 70 Wilkens FJ G2 Prins D tf 24B51 72 Kijkuit A 74 Los S 7G Belder W 78 Grolman W 80 Hof G van 't 82 Krijgsman L 84 Stook E BG Wingerden A\V van B8 Steenhouwer C 90 Maren PE van 92 Zeelte K 94 Fransen AG OG Blaak BW 98 Ossewaarde JA
100 Mist LH Kraft van Ermel R
102 DrunenTC van 104 Zwart AW de 10G
LANGEWEG (Heer OudelandstrJ
8 Willemse geb Bus ge n M Cuser P
1G Leenheer PC koopm landbtf Q1B69­43H
18TJP 24 Buitendijk PT 26 ­C 28 Heijden A vd tf 01804­5530
28 Ham W van 36 Lccnsvaart J Slooft A Goed verv tf 01804­3707
LAURENSVLIET (J Bosehln/Rotterdam seweg)
1 Veneman E 3 Cuser A 5 Kruk T van der 7 Jagt P van der 9 Sterken R
11 Kappetijn D 13 Linden J van der tuinder
15 Haring J den n SchlckendanU JI1L Graanhandtf 27655 VelthoenMtf 27415
19 Sncijer O Schot C
Sneijer DC Schot AP
21 Edeling geb Muller SH
Edeling DO U 2QOB1
23 Korbijn K 25 Groot PJ de 27 Buitendijk H ­J
29 Zanen L ­C
31 Kortman J 33 Engelman JAA 35 Kuiters P 37 Scheüenbach T 30 Langendoen I Ace kant tf 26261
41 Turenhout AT van 43 Plomp R 45 Veenstra PI 47 Roodbol C 49 Oud A 53 Schouwstra S 51 Velzen A van tf tf 28782 ­geb de Waard P van
53 Mieüema E 55 JagerHttOde 57 Graaf H van de 59 Eenhoorn C Cl Ruit M van de G3 Kooij C G5 Euser D G7 Linden Avan der G9 Hollander IIU den 4 Ophorst RC 6 Schoor L van der 6 Kuiper T de
10 Wingerden P van Groot JF de
12 Kraamcr MC 14 Vliegenthart G 16 Dalen M van 18 Nat MJ van dor 20 Wijk JL vn
LEEUWEN BEKST RAAT (Lisstraat/Irisstraat)
1 Olst J vantf 23G31 2 Gilst geb Buitendijk W J van Buitendijk \\
3 Unen ALA van •i Groot JA de
Klemjan FS tf 27328
G Zanten AJ van 7 Zelm E van B Meisner J Internat Expedtf 26723
9 Bredius KC tf 24G93
10 Lindenbergh HIJ LEEUWERIK PLEIN ( Buizerdstraat )
13 Vries J de 15 Nadort P van de 17 Rtjsdljk G 19 Vogelaar P 21 Es H van 23 Bozemer JC 25 Borsboom MJN tf 23848 Zandkull WL
27 Roodbol H 31 Hoogvorst K
33 Jonge ne U s AJD 35 Wiggen JH van 37 Konnings J 39 Kam HG de 41 Simons JW 43 Sanders O 45 Marsman H 47 Schutte J 49 Boer EJil de tf 24308
51 Stee J van 53 Borgcrs T 55 Bakker CA 57 Deugd NHde 59 Swart JF
61 Engeltjes R G3 Dekker H G5 Deugd L de 67 Zee P van der 71 Groesbeek WJ 73 Gast MT tf 23362 75 Jacks on AG 77 Bezemer R tf 24526
79 Seheeper J BI Heer W de 83 Schot A J 87 Sival HS 89 Bakker H 91 Schoonaard HC 97 Kraats JFGP van der 99 Strijker D 103 Bent zon CL 105 Sturrus JL 107 Broceaar SLH 18 Beek A van de 20 Barendregt A ­geb den Boer H
22 Langenberg A 24 Stolk W 26 Kooij H 28 Bakker P 30 Scholten GJA 32 Trouw HM 34 Pater H 36 Koogh HB van der 38 GroenewegG 40 ZwaneveldDCV 42 Driel geb v Gilst IA van
44 Visser G tf 29111 Brouwer K
48 Smak Gregoor E 52 BuulAJ van Heer HJ de 56 Knijpers M 58 Sonneveld geb Muller FAE
60 Dijl J van 62 Mourik GJ
64 Turel C 68 Koster P 70 Kloens J 72 Ouwens G 74 Witt P de 76 Suijker E MG 80 Kraaijeveld D 82 Warenhof Warendorf RJ tf 25510
84 Geenen JMLPA 86 Verhoeven WA 88 Drunen A van 90 Dr oogend ijk JL 96 Perge AJ van 98 Lange CF de tf 24942
100 Made C van der 102. Dam JJ 104 Verheijde J 106 Nellen W lOBRijsdtjkAJ 110 Lubklng L 112 Overen D vantf 28560 Oe veren DN van
LEEUWSTRAAT
(J Boschln/Zuider kruisstraat)
1 Rcppel geb Stolk C 3 Pluimer P 5 Staat J 7 Holle mans A 2 Linde J van der 4 Kruithof geb Boger IE
6 Bezooijen P van B Monhemlus A
LIEVERSHIL
1 Volk J 3 Hoeven B vd JR tf 23391
5 Slijper GJF 7Stigter Atf 23275 9 Ooms P
II Erwich CA tf 23710 13 Rijnhout JL 15 Suijkerbuijk DP Z Herwaarde TJ van 4 Wijngaarden A van tf 23390
6 Schoonewelle GH B Cornelissen JA tf 23494
8 Luiten J
10 Berkelmans RD tf 23802
12 Troost C 14 Tintel JA tf 24340 16 Schmid CF tf 23615 18 Luiten J 20 Rooij AAJA van 22 Delft HW tf 23395 24 Dammers RW tf 233
26 Zoethout C tf 24205 28 Laurljsen FL 30 Bassant GM 32 Dumoulin FJ tf 23590
34 Dokman THJ Jr tf 23844
36 Rietdijk J tf 23798 38 Nienkemper H 40 40 Haren H van 42 Donzel BW van tf 24B44
44 Bakels geb Besjes EMA
48 Akkeren B van
L1NDENLAAN (Statlonspl/Onderdljk se Rijweg/A Pauwlowna straat)
13 Meints D tf 24517 15 Biesheuvel PW 17 Hor s mans AE 19 Houwelingen J van 21 Dalen L van 29 Bezemer A 31 Rooi] L van 35 Corvers HPF Carlin
37 Kortlever A 39 Vermeulen CJ 41 Popeijus 4 Zn C Fa kogellagers en gereed schap
43 Klootwijk geb Drinkwaard HL
45 Zwijndrechtsc Ver Bakkerijen tf 26605
53 Turenhout A van Boude wij na J
55 Hermenet AC 57 Drunen geb de Waard TP van Kijkuit LM
59 Verbeek AC Gl Zij de r veld GJ van 63 Mout haan F 65 Hoed B den 67 Nugeteren geb Staat H van
69 Roso ER
71 D r oogendij k G 73 Bakker geb Sprangers S
75 Apon JI
77 Schoon J 79 Waard C de 81 Knecht MH de 83 Lommer s M 85 Sletses GW 87 Penning JJ 89 Schreuders K 91 Wingerden K van 93 Schouten T 95 Bierhaus B 97 Loenen JCM van 99 Vernes W 101 Torenburg D van 103 Mouthaan T 105 Hoek D van der 107 Koek HS 109 Groenendijk P 111 Hollander PSA den 113 Hulst J van timmer en aann bedr tf 27059
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 8
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum