Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
78 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 7
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 39
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
39
Jaar:
1860
WIJK E. 72
03/S5SÏ. Wed. G. vnn der Hoeven,; gcb. van Ei'kclons, parte,
„ 2ï. A. J. Beycrs, schoenmaker.
., =8. -wed. T. ]0 gui^ gcb. vnn Eysbergen, p arte.
„ -s. K. van Knmpcn, metselaarskn.
66 Werf. 67 F. Arenouf, arbeider. 68 Wed. B. C. do Borst, gcb v.in Koekeren, parte,
58 G. van TrEcht, arbeider. 68 L. van Til, winkelbediende. 68 G. de lïorSt, timmerman en molen- maker,
68 P. de Borst, scheepsbouwmeester. 68 Wed. L. van Helmond, geb^vnn Gelder, parte.
69 L, Feirabend, /aiitkooper. 69 Firma Wed. H. Feirnbent, liottt- kooper.
70 A. Schaap, takelaar. 70 J. van der Vleut, arbeider. 71 Lecrlooijerij. 72 H. Goo,sseiis, kantoorbediende. 73 H. Schaap» arbeider, 73, C. van der Wal, korenmeter. 74 W. Sclmiloo, arbeider. 74 R. Zwang, schrijnwerker skn. 75 Mr. C. D. A. do Quertomnonr, bewaaider der hypotheken f,n van het kadaster.
' WIJK E. 88c C- Schaap, schipper. '< '
88tï Wed. G. Kroes, gcb. vnn Koli- clicm, parte.
88c D. Mcyers, schoenmaker, 88/ K. W. Sombroek/de Jongh,pat te. J. C. Koos, zeeman.
'
88?* P. vnn dei* Pnrre, part. BSï J. de Uann, metselaar. G. van Effercn, arbeider, II vnn Kuilenburg, arbeider.
88/ Wed. II. van den Ende, gel). Ten- nis, parte.
SSfft Wed. J. Hermans, ge!», vnn den Nieuwcnhnyzcn, parte.
88« J. vnn Zetten, sjouwer. 880 H, A. Kuylonbiirg, pakhuiskn. 8Sp A, J. van Rijswijk, pakïiuïsin. 39 B. Mnrkcstein, ai beider. • 8t) J. Vncs, ai beider. 89 B. Cromjongh, zaakwaarnemer. 90 II. Koomnns, scheepstimmerman, 90 J. Valke, metselaarskn.
91a C. Wijnckns, kleermaker. '
76 A. A. van Wijngaarden, pait. 77 Pakhuis. 78 J. M. Eisenmonger, houtkooperskn, 79 A. C Vogel, stuurman ter koopv 79 A. do Waal, z"Hmakerskn, winkelier. 80 Wed. C. do Koning, gcb. Bock- hovo, parte.
81 J. J. vtm Keppel, timmerman skn 82 P. Cnbret, tvijnkoopcrskn. 83 Pakhuis. 8J J. Lans, scheepmaker. 85 M. Klomp, zeepziedcrskn. 85 P. P. J. Cocu, 86 L. Eysbergen, koopman. 86 C. J. van Dooren, arbeider. 87 A. R. Folot, smfdskn. 87 J. Mccmvisgen, gewcermaker. 87 Wed." J. Kinitcrs, gcb. van Roo sendaal, parte,
88a D, Gybuis, blokmakerskn, 886 J. Rijke, foorfs.
916 G. L. van Wijk, arbeider. 91c C. J. Dubbelt, atbeider. 91(/ A. Schneider, kopergietersht, 91 e J. W. Hombroek, ;iart. Jl/ P. Bozun, part. 91/ C. Kiijgsman, voermanskn. 9lg Wed. G. van Tricht/Ccra,parte. 91/i Wed. A.van Dongen/Stap,parte. 9l/i Wed. M. Wiers/van Dongen parte. 91 h II. J. Schoolcnberg, scheepmaker. 911' J. Molenaar, arbeider. 91i' Wed. M. Ouwehand/Beutc, pnrtc. 92 M van Scliclt, zcilmakerskn* 12 J. de Vries, wijnkooperskn.
03O M. Flannik, koopvrowo in oordop- pelen.
Sa J. Keurvorst, arbeider.
936 Wed. W, van Holden, geb. vnn Kolichem, parte.
936 J. Havers, zakkendrager. 93c J II. Cornelisscn, arbeider. $3d Wed. J, Snijders, gcb. van der Wulp, parte.
93c P, Bnx, sokkendrager. 9Sf A. van Kuyk, korenmeter. 9dj J. Jorisscn,
94n J. Kiele, arbeider. suitcerrqffinadeurskn, WIJK-E. 73
94a H. Kiele, arbeider. 946 6. Schaap, part, 94c C. Nelson, timmermanskn. 94rf W. Verhoeven, matroos. 94e A. Goedhart, stoker, 94/1 C. W. van Balkom, part. 940 A. J. Vcrwoerdt, tnofaimakers&n, 94/t L. l'cnnings, timmermanskn. 95 J. Mulder, zaagmolenaarskn. 96 H. Démol, r<?rmcr. 97 A. de Roo, part. 98 A. Norenburg, winkelier, slijter en tapper.
• '
90 Wed. W. vnn Rijswijk, gob. Hen- nckes, parte.
99o W. van der Kost, korenmeter. 996 Wed. J. A. Eichorn/van Kolichem 99c N. van der Plank, timmermanskn. 99c W. van Gelder, sc/ieepmakerskn 99rf H. den Bezemcr, scheepmaker. 100 Wed. H. J. Bongcis/Vink.^art 101 D. van Attenhovcn, scheepmaker. 102 J. van der Wall, arbeider. 103 J. S. van Dieten, arbeider. 104o V/". Kuiters, iarreman. 104 A. van Aken, zakkendrager, 105 J. van Helden, kcrkkn, 105 J. van Dijk, kotenmeter, J 06 Wed C. vnn Welïe, geb. van At- tcnbovcn, parte,
WIJK E. 1 1 Ie K. E. Vrooman, parte. . ' '
1 1 !ƒ J. Jacobs, leerlooijersfcn. 350 Achter. G. van Donkclaar, sledenaar. 350 Achter. Wed. P. Vcrnes, geb. Hcnnekcs, parte.
112 Loods. 113 Wed. D. Waldman, geb.'Eysbcr- ber, gemeente-vroedvrouw,
114 L. van der Linden, stcennouwerskn. 115 W. 'Hulst, korenmeter. 115 P. van Halen, part.
.Achter 'a fcandswerf.
116 A. Brand Dz., koopman in ijzer. 116 A. J. Ek, molenmaker. 117 P. Keiler, schrifnwerkerskn. 118 C. JJijscn, timmermanskn, kroeg- houder.
119 C. Regoor, timmermanskn. 120 A. Franken, patöutiskn. • '
121 B. van dor Linden, winkèlkn, 122 Pakhuis.
\
123a C. Boet, parte. 1236 J. Ek Az., molenmaker, timmerman, 123 Firma Gebs. Ek, molenmaker, tim- merman,
106 G. van der Wal, scheepstimmerman. 107 G. Schouten, kalkwerker. ' 108 J. M. Verwocrdt, molenmakerskn, 109a F. de Wit, timmerman. 1096 C. C. van Leeuwen, timmerman. 109c H. van Helmond, scheepmakerskn. 109d JP. Langewcg, 6oeii/nrfcr5i'n. ' J09c H. do Roo, scheepmaker, kroeg- hottderï vischkooper.
109^ Loods. HOa A. van Duinen, zakkendrager, 1106 G. J. Beerman, part. 110e A. 't Hart, sigarenmaker. llOd F. Verschuur, winkèlkn." 110e Onbewoond. HO/ C. Kuilers, mefse/aar*£n. 1100 M. Riddorliof, boe&binderskn, IIOA S. den Broeder, arbeider, llOt D. Boshovcn, pakhuiskn, 110; B. lioobol, boomLioeekerskn. llln M. J. Holler, zeeman, llli Wed. G, Bongers, parte. 11 Ie J. J. Vliegenthart, timmermanskn. U\d F, Spoel, aibnider.
124a C. Smïtskam, kleermaker. 1246 J. Schuytcn, part. 124c N. Duister, kleerbleeker. 125 Wed. G. Tccmvcn / Voets, partt, 126 H. F. Tcemven, kleerbleeker", 127 Exccrcitieveld. 128 P. Bothof, tuinbaas.
,
129/30 Wed. J. Dirks, geb. van Balcel, kleerbkeksUr.
'
131 C. van der Linden, kteerbleeker. 132 E. W. C. Moll, parte. 132 W. van Dam, kleerbleeker. 132 D. 'Teerlink, verwerskn? 132 W. Janssen, kleerbleeker,
f Kromhout.
133 L. E. Waterbeck, kkerbleeker, koopman in linnen, t
133 H. L, Watcrbeek,ta(ff(f<3ainotóm, ' Vrlezepoorfsweg'.
134 H. ZoctemaD, Gjeni van politie. 134 A. van Rijswijk,' part, ' 134 J. 't Hooft, scheepstimmerman. " 7
- r
f
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 32
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
32
Jaar:
1860
WIJK D. 58 472 C. Petiot, pakhtiisktt. ' ' '•
473 Wed. W. Hordijk / Brandt, parte. 474 J. van Geluk, ^slijter. en tapper, winkelier in kruidenierswaren,
Vest of Boogjes.
475 H. Kramer, kleermaker. 476 N." vnn' Slingeland, ballastfialer. 477 J. Blok, korenmeter. 478 J. Aarnoiit, scheepmaker. 479 C. H.1 Sundcrnifin, uitdrager, 480 T. H, van Papenrccht, Itafp-onder- wïjzer. .
4BO P.'de Wit, goadsniidskil 481 A. M. U. Kindcnnan, naafster. 482 Pakhuis. 483 Wed. C.H.C. Sunderniaiij/ni/eryne. 484 H. de Houw,'part. 485 Wed. J, Vorhe!j, geb'. van; En> merikj paria'. " - •'
• •• '•'
486 H. vuu Waardhuizen, broodbak- kr.
\. Groote Spuistraat. , ' •
' '.' KlfUuizcu.
487 A. V, Venvcij, zakkendrager. 487 C. vnn, Emmerik, 'part, 487 J. Schotel, fcuiperskti.'* •' • 438 Wed. N. Slingclandt/Picra, parte 489 P. Bak. timmermanskn. ''• 490 O. van der Krap, winkelier. 490 A. vnn-'der Hoek', • ktiiperskni
-
491 J. Ocrlumans, kuiper. 491 J. B. IJzendoorn, arbeider. 491 H. vmTMmiren, seepsifdersk». 492 C. vnn der Ben, winkelier. 493 L. Smc'iilers, smidskn. 493 Wed. C. Bosman / Kools, parte. 494 Pakhuis. 495 J. Grocneveld, touwdraatj'er. 495 M. van Gorkom, scltoenmakerskn. 495 L. vnn Vclücn, arbeider. 495 J. Vrolijk, smidskn. ' 496 P. Abberaa, schoenmaker, leerver kooper.
49.7 H. J. Ticlek'ind, timmermanskn. ' 497 G. Jflcobs, leerlooijerskn. 497 W. Bartcls, timmermanskn. 498 C. H. BrcBscr, tieddenmakerskn. •
487 G. W. ilc Boo, tinuiierman. 487 A. tic Hans/ schrijnwerkers};».'
' ' WIJK D.
498 J. Holtmark''van Dijkerhof, steen' drukkerfikn. •
• ' _.
499 A. van Varik, timmermanskn. '• '• 99 J. Koster, scheepmaker. '•
' HU.
;99 W. J. Schafiels, kleertna&erskn. 500 Wed, J. Lierop, gob. van der Waard, parte. '•
' •' '
501 P. J. Maas, opperman. 502'J. Vogel, arbeider.
\
100 Wod. N. van Heclsbergcn, / Zoe- tcman, parte.
' '
99 J. van der Leer,. scheepmaker t winkelier.
WIJK; D. 59
520 G. van der Spoel, zeemem. •:. 521 A. de Meer, scheepmaker. 522 D. C. van Gogswanrdt, rijks-vf.ld- wacfit, .. .
> ~ -
522 M. Schaap, winkelkn. 522 M. Spits, smidskn.
• , . .. . . 522 I), van Maren, arbeider. ,
501 Wed,-H. J. Reus; geb. Hendriks, parte.-
• -:"
:i02 C. de Rot, leerlooijerskii. 503 A. de Vries, schoenmaker. ' '-' 104 B. Kramurs, smidskn. • 504 F. de Rooij, arbeider. 505 J Verslüijs, arbeider., •
.' • •'
50fi R. Kuijtcrs, arbeider.^ - . • ^ 506 J.'Iïiel, kroegfiottden' "507' r. J, Hasse, 'schoenmaker, • • ' 507 2. Walgera, arbeider. 507 II. Sprangers, arbeider. • ' • • • • 507 J. Bosmnn, seepsicderskn. 508 A. L. Scla, arbeider. .., 508 J. Sbcteman,'arbeider. 508 \V. B. Hekclaar, parte,
• -'• •
508 Wed. A. va» Velzen, gcb. Uater,' parte. ,...-..,, .
509 P.' Grootcnbócr, timmermanskn. 510 C. Boer, vischkooper. • '
511 P. Knieriem, sokkendrager.": •
- • • - ' : <
511 Wed. S. Colien, geb, Cohcn, parte. 512 N. Sluis, arbeider.
• •
513 S. Sluistlam, vleeschfiottwcr. 514 Onbewoond. 515 Ü. Lierop, verwerskn. ' ' 515 S. van der Schalie, apotfiekerskn. 510 Wed. G. van Brink, geb. StievinkJ parte.
522 M. G. Stevens, part. 822 W. Slet'king, arbeider. 523 C. Eichorn, part. . 523 A. C. Krljnberg, condttct. artillerie, 524 F. vnn den Bergli,- timmermanskn, 524 J. M. do lïoo, winkelkn. 525 Pakhuis.
. . ;
526 L', C. Hoogonverf, futisschilder, 526 H. A. Wiel, magazijttkn*
.. '
527 Pakhuis. 528 H. Marang, borsielmakerskn. 529, G. van der >Wall, bmgwaditer.; 530 J, Niemvvoen, parte. • • •

530,J.,N. Hemclaar, arbeider. . 530 A. Sclieopbonwcr, opperman.. • 530 Wed. F. Hemclaar / van Doorcn 531/32 Erf.
mi.
333 A. Kelders,, scïioenmakersbn, 533 Wed. P. -Vermeulen /Bnjja, parte 534 Onbewoond. .

535 J. Zwang, opperman. 536—40 Erf on Pakhuis. - 1 M. Govers, scfiocnmakerskii. 2 C. Bervoets, arbeider.
'
2 P. Mci'boom,. timmermanskn. 2 Wed.'J. FL-Weatcrlniys. geb. Bcr- ning, parte.
2 C. Uo^mm'Sr.,''agent'van politie 1 T. van lïnndwijk," scheepmaker./' 4 II. Brouwers, part. •< 5 A. Bax, kntperskn.. •'-.> '. ' 5 H. Spreeuwen berg, ^arbeider..

6 J. vnn Velzen, kroeyhovder, 7 Wed. J. Tnrmond, geb. de Meijer mangelster. >'
' '
516 J. G. Soulje', schipperskn. • 517 P. do Klerk, gnttcrskn. 518 A. van den Heuvel, schrijnwerkcrskn. 519 J, Krooncn, scheepstimmerman. •
Vest. 520 A. Hijkee, smidskn, '. 520 PI. van Lieshout, karreman. <, Raamatraat. .WIJK D.
551 J. Verhceen, timmermanskn, 551 W. van Twist,1 arbeider. Ï52 G. van Egci-en, smidskn. 552 Wed. P. van der Stigchd, geb. de Kooi' werkster.
, .
552 A. Hoogendoorn, part. 553 Wed, J. Eijnaart, geb. Abbemn, werkster.
• -
5 G. van Rnsscl, macftinist. r 55 Wod. J. Vro)ijk/dc Sterke, parte. r)56 C. Groencnberg, arbeider, )57 T), van der Wulp, naaister: H. van Gooi, arbeider.
559 C. den Ouden, blokmakerskn. 560 Timmerwinkcl. 56• 1 C. do Vries, kuiperskn. 562 W. de'Heer, arbeider. 563 G. do Rot, vogelaar. 563 P, Raadgccp, arbeider.
• ''
5G4 Erf. 565 B, van der,Wulp, part. 566 P. Vorliappe, sokkendrager, 56? H. J. Ouborg, metselaarskn. . 568 J. Tick-kind,, blokmakerskn.. 569 J. Stam, wijnkooperskn.' 570 A/Bosman, touwdraaijcrï-. ' c 570 Huisvr. 0. J. Slaman, 'geb. de Jong, parte.
570 W. L. Ncerïngs, verwerskn. •' 570 M. van dor Graaf, arbeider.
• "• • 57:2 W. lïosïcr, kuiperskn.'> ,i , '
572 J. tNodolijk, part.- 573 J. Vrolijk, grofsmid. 574 G. de Bruin, arbeider. 574 Wed. E. Bervoets,1 geb. van Dit- tem,' parte.
:
574 J. Foks, zakkendrager. - . •
8 W. Boztin, arbeider. 9 M. Witsl'u'n; 'arbeider. ; • 9 H. Boznn, arbeider. '' ' 550 J. Barto, tnetselaarskn. ' 550 Wed. C. Bozua, geb. de Vries
' werkster,-, i •:• . < : ' '
574 L. Waals, arbeider. •
• • • • . • • •
.174 Wed. W. van der Linden, gob. de Hoveiy/wwte.
574 Wed. J. .van Ooijori, geb. Deli, werkster. ^.
. '• • •
575 Wed. M.'van Jlussel, geb. Snudo," parte.
575 D. vnn Hecren, arbeider.'- 576 M. Goedhart, metselaarskn, 576 l*. J. Driessen, arbeider.'- ' • 577 Wed. C. Boljé, geb. vnn Kouion, parte.
. '• .-»,•. , • -.,1
' • . . ' . • . •' • . ' \'.
571 I), van dor Loos, karreman. 57! Wed. H. Sprangers, geb. van Pijl; parte, -
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 33
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
33
Jaar:
1860
WIJK D. 60
577 P. van Kooien, arbeider. 578 P. de Sterke, karreman, 579 H. M. StoTsol, part. 579 A. Kwikkers, schoenlapper. 580 Wed. C. Walgcrs, gcb. Hombroek parte.
580 P. Crets, arbeider* 581 B. J. van Wuanl, sokkendrager. 5S2 "VV. vau Hcmert, leerlooijer, schoen- maker.
583/4 TJ. Vermeij, naaister. 585 W. F. vnn den Dorpel, gtofsnu'd. 585 H. Wiistijn, arbeider, 386 l'. Keijzer, agent van politie 586 B. Hessels, blikslagerskn. 58G J. Dubbeldam, schipperen. 587 H. Koks Brouwers, barbier. 587 L. Eijsbergen, opperman. 588 F. J. van den Berg, pnrt. 589 G. van den Hurck, schoenmakerskn 590 C. Tielckind, knarsenmakerskn. 591 Wed. A. Goffin, gcb. Kenlcnmns parte.
591 A. Lijdsman, opperman 591 L. Junger, arbeider. 591 Wed. D. J. Lekke, geb. Dekker, parte.
592 C. H. Dubbelt, blikslagerakn. 592 A, Bosman, tottwdraayer. 593 J. Goffin, kleermaker. 593 J, Engels, timmermanskn. 594 G. van Eiiamt, winkelierster. 594 G. van Ouijon, tottwdraaijer. 594 C. Kooiiimns, parf. 595 Wed. J. van der Net, gcb. Plak, werkster.
595 J. de Mnn, zeeman. 595 M. van Dooren, smidskn. 596 J. Rood bol, timmermanskn, 596 A. Kop, verwerskn. 59G J. Jansen, zakkendrngcr. 597 Wed. M. Noaoli /Boers, parte. 598 A. J. Blom. gepetislonnecrd militair. 599 A. Bcrendes, timmcrmanshi. 599 Wed. P. Heymans/deWjs.pnr/c. 599 J. van do Weg, metsclaarskn. 600 H. Bosman, o? beider. 600 Wed. N. Smeulers, gcb. Proosten, parte.
601 P. Roos, karreman. 602 R. Lngtcn, kaiperskn. 603 H. Allcmuns, vleeschhouw&r.
WIJK D.
604 W. Smits, arbeider, 604 Wed. J. Makkclie / Boers, parte. 605 W", vnn den Berg, draaijerskn. 605 G. Waalbrink, kuiperskn, 606 J. G Vrolijk, grofsmid. 607 H. Alblas, opperman. 607 J. van Ooijcn, bierbrouwersht. 607 A. van Dijk, arbeider. 608 N. Hemelanr, smidskn, kroeghoudei. 609 M. Dooren, verwerskn. 609 H. Xobcl, werkster. 610 H. Mijnders, kleermaker, 610 M. Huêzer, smidskn. 611 Wed G. vnn Dalen, geb,'de Wit, winkelierster,
611 J. van Dijk, arbeider. 612 F. de Visser, arbeider. G13 G. Vermeer, broodbakker. 614 W. Rosior, kuiperskn. 634 II. Kuyzer, behangerskn. 615 A L. Berentempcl, sokkendrager, 615 (J. de Mutser, arbeider. 616 P. van Striemen, part.
nl aanwehand.
617 '. 2
J. van der Eist, arbeider. B. Nngtegnal, arbeider. C. Ouliurg, opperman, D. de Granuw, arbeider. A. M. van der Koogh, parte. J. Schnrloo, arbeider. P. Bozua, slagterskn. W. Noordt-nburg, arbeider. C. van Volkom, arbeider, J. C. Hokclaar, arbeider,
Raamatraat.
618 C. Blok, arbeider. 619 A de Graaf, arbeider. 20 A. do Biuyn, part.
620 0. Schotel, arbeider. HU.
621 W. de Wit, parte. 622 B. Tnbbers, metselaarskn. 622 T. Snlacroupj scheepmaker. 623 G. F. GÖette, rytuigsdiilder.. 624 P. Kuyters, arbeider 624 A. de Nagtegaal. 25/26 Pakhuis. 127 J. Spits, zakkendrager. 628 Wed. N. Brouwers/van Wijk,;?ar/e.
WIJK D.
629 H. de Hoog, arbeider, 629 A. Vlicgcnthart, arbeider. 630 H. Zomermoijer, zeilmakers}»». 631 -T. ICools, kleermakerskii,
632 Wed. H. van Vmik, geb. Wielders, winkelierster.
632 J. Jonkers, kleermaker. 633 J. Korndoiffer, tapper en slijter.
Lange Breesfraat.
633 W. van Dijk, 'schoenmaker. 633 P. Ploeg, koetsier, 633 Wed. J. van Hulst/do Koek, parte. 634 J. van der Graft, verweri>kn. 635 J. W. van Vendeloo, dansmeester. 63.1 A. den Hollander, metselunrskn. 635 H.'Spoel, vcrlakkerskn. (136 C. vnn Ainmelrooy, bcdfenanr der begrafenissen,
636 F, Fransen, scJmnmaker. 636 Wed. F. Holtmark van Dijkerhof, gcb. vnn Leeuwen, parte,
63" P. G. de Zwart, grofsmid. G37 G. van den Berg, part, 638 J. M. van Dam, uitdrager. 638 H. Torenburg, timnicrmansfai. 638 L. Kcldermnns, arbeider. 639 I1. J. van Rijc, timmeriu., metselaar. 640 Wol. G. C. Bemlmrd, geb. Vos van Ejjswijk, restatiratiehoudster.
640 J. D. vnn dor Iloff, teleyrfl./isl. 640 C. Olivicr, boekhouder. 64! A. T, d' Hcrripon, stoffenverver.' 642 K. Hartman, verwerskn. 642 P. Bieedvcld, borstclmakerskn. 643 N. van Vendoloo, tapper. 644 J. van Gclilcrop, brievenbesteller. 644 L. A. te Soükliorstt brievenbesteller, 644 G. van Rekoni, kleermaker. 615 W. C. vnn Rije, timmerman. C40 B. van der Sluys, gepcnsionneerd commies btj 's njks belastingen.
647 J. G. P. Hims, schrijiiwerkersLn, C47 A. Htiysinan, scfitïjnwerkerskn. 647 Wed. J. RooIiol/G»lmcijer,^tij'/c 6(8 H. van Attcnhoven, tapper. 648 Wed. J. Verharen / de Kot, parte, 648 J. Kelderman, loodgieterskn. 649 J*. Ponsen, timmerman. ' 049JH. vnn Loon, diamantxettei.
61 650 Pakhuis. WIJK D. • > ' 652 B. Broich, parte. ' •
652 Wed. A. de Zeeuw, gcb. Spraiï- geis, parte.
652 B. Mulders, arbeider, ' 653/34 C.vnn AttQnhoven,$c/wv)nttjèï'ier. 655 J. van Sluysdam, korenmeter, viftch- kooper.
' -
655 A. van den Bergh, kolenmeter. ' 656 A. Karsdoip, barbier. 657 A. Nicvcrvanrt, lettcrsetter, ' '• 657 A. Nievervnnrt, gcb. Rekoert, win- keKerster.
C57 J. van Dijl, 'borstelmakenikn. 65B D. Volfcer, aannemer.
' ' *"
659 A. van der Weyden, huisschilder.' 659'A. do Groot, kleermakerskn.' 6fiO W. van Roosendnal; kantoorbe- diende,
661 C. Hulst, 'grofsmid.'" 662 J. P. Itz, opziqter verlichting} enz, 663 J. A. Sols, broodbakker. 664 A. van Heek, klerk ter secretarie en gem, bode.
' ' '
665 Wed. J. Cocu /Schouten, parte. 665 Wed. G. J. to Veldhuis, geb. Cocu, naaister.
R65 M. M. Govorta, timmermanskn. 665 Wed. H. vnn Kuyk, geb. Smits- knmp, parte,
666 AI. A. Perk, predii-ant bij de Wal- schc gemeente.
667 K. van der Made, kantoorbediende. 668 A. van Vocncndnal, kroeghoyder, barbier,
668 J, Stiogelis, huisschilder, 668 C. Balen, touwdraaijer,
• > . " << L '.t
669 W. H. Hartman, slijter en taj>j)er\ winkelier in kruidenierswaren: •'
'
669 B, Klijn, letterzetter. 670 H. L. Koning, scbtijnwcrkerskn.
671 J. J. Gicvestcyn, zeeman, 672 Bakkerij.
* • ,
673 H. van Houwolingen, kopergieter. 674 Wed. W. Klyn, gob. van 'Doo, winkelierster, ••
. •
675 J. do Swurt, koperslager. • 675 Wed. G. Brandt/KuyKcr, parte." 676 A. Engels, timmermanskn. 6
r
651 F. Schoffels, blikslagerskn. / '> ' 651 A. Boers, sigarenmaker.
'- .- '"'
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 34
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
34
Jaar:
1860
WIJK D. f 2 676 J. Hoefnagel, goudsmid.
677 J. Borfcing, sergeant, der artillerie. 677 Wed. J. van SJuisdum/Scls^nrfe. f>78 H. van Gnlen, winkelier infniitenz. 678 P. Borstlap, kleei maker, 679 A. vnn Dalen, vertoerskn. 680 A. van Dijl, uitdrager, photografist. 681 A. Schoorel, korensc/ioppcr. 681 F. van Geel, arbeider. 682 A W. Kuypers, kleermaker. 683 Ii. Visser, wijnkooperskn. 688 J, J. Visser, barbier. 684 C. Booy, koetsier. 685 Wed. G. Bouwo, gel), vnn Lovc- ren, winkeliem'er.
-WIJK D; \ 700 S. Zadoks, commfss. fa 701/2 Pakhuk Voorstraat.
703/4 A. Vos van Hngesteïn, lid van den Gemeenteraad, koopman
"O.yt Firma A. Vos en Zn., koopman. 705 J. Vricscndorp, makelaar, koop- man in steenkolen.
Iiomuardatraat
706/7 Wed. W. Schot, geb. Voiwocid. parte.
685 G. Kookc, nietselaarskn. 685 J. H. van Dorsten, pait 686 H. C. Westorlmys. hutsschilder. 687 Wed. A. Möldcr, geb. Mulders, kroeghoudster.
Spuistraat.
688 Pakhuis. 689 L. Nouor, zakkendrager. 689 J, H. Nolmnn, arbeider. 690 Wed. P. Vrceburg, geb. Stempels, winkelierster.
690 A. Cornclisscn, pnrte. 691 J. Berendcs, be:emmaler, 692 J Hoefnagel, goud- en zilversmid. 692 C. Kammcrmnn, stads-klobkeniit, horlogiemaker,
693 J. Bogaerdt, vischkoopcr. 693 P. de Boo, houtzager. 693 M. J. Kortbeek, arbeider. 694 J. vnn Koolighcm, korenmeter, 695 Wed. J. A. Krol, geb. Advocaat, inbrengster in stads-leenbank.
696 P.Nijson, winkelier in grtitterswarcn. 696 P. van Emmerik, pakhmskn. 697 Pakhuis.
Voontraai*
698 W. W. Verkerk, winkelier in krui- denierswaren.
698 Firmn W. van Eyl en Zn., win- kelier in kruidenierswaren,
698 S. A. C. Buissc", parte. 699 Erven G. van Overboek Hzn., grut- ter,
700 L. P. Zfldoks, gedelegeerde staats loterij.
708 P. vnn do Water, zeeman. 709/10 Pakhuis en Timmcrwinkol. 711 J. Reuvers, winkelier. 711 M. vnn Erkclcns, be/tangerskn. 711 E. Smit, m beider, 711 M. vnn Eysden, verwersln. 711 Wed. N. Reus / Dijkwcl, parte. 712 G. vnn den Beigh, kleermaker,* 712 A. den Boer, arbeider. 712 M. van Gemcrt, karreman. 712 J. Muller, arbeider. 713—lfl Pakhuis en Tuin.
Voorrtraat.
716 G. J. L. Maritz vnn Craijestcyn, notarii,
^
715 Mr. II. V. Mnritz, advocaat, reg- ter-plaatsvervangtr.
716 Firma G. en H. Muritz, rentmeester. 717 A. J. de Koning, part. 718 Wed. W. Hooghwinfccl, geb. Hoog- winkel, parte.
719 W. J. Smnascn, parte. 720 Jonkvr. H. F. Repelucr, parte. 721 L. A Hoek, part. 722 W. Bosch, pettenmaker. 723 J. vnn Heek, bedden- en paarden- haren-matrasenmaker.
724 G. H. de Vries, winkelier. 724 H. A. Frnntzmann, 1ste luitenant artillerie.
725 Wed. R. C. L, Krümor, geb. Ha- ver Droczc, parte,
726/27 J. van Goudoever do Jongh, banketbakker.
726/27 1). J. van Goudoever do Jongh, kuiper.
733 II. van Hemort, barbier en slijter, 733 WcJ. M. Muhlhans/de Beek, parte 734 J. C. Roos vnn den Enden, timmer- manskn.'
>
734 H. Goedhart, metselaar. < 734 M. Goedhart, metselaarskn. 735 E. Schotman, goud- en zilversmid. 735 Firma J. en E. Schotman,' goud- en zilcersmid.
effecten. WIJK IX
728 C. J. Jillobn, zadelmaker. •
63 ; 62 Pakhuis.
729 A. van Kamen, vischkoofier en Ao-1 perslager.
729 J. H. Stuit, kapitein LondetiKi'jie stoomboot.
730 J. G, van Overboek, goud- fit zil- ver-kashouder.
731 II. IX Pammermann, winkelier in manufacturen.
'
731 Mr. W. J. van Vollenhovon, reg- ier ïn de Arrondissement Regtbank. 732 C. U. Eygenranm, vïschkooper.
WIJK'D. • '
' IMoordhoek.
'63 H. A. Muller, scheepmaker. 763 J. E. Tollens,1 werkster. 764 J. F. van der Eist, 'goudwttdskii, 764 B. van dor Linden, kuiper. 765 A. Hendriks, schoenmaker. '• 7P5 ,T. vnu Aken, verwerskn." 765 H. Kninpmnn, zakkend} aijer. 765 J. Blauw, agent van politie.
Achterom.
766 Wctl. H. van Wel&cnis, gob. Bou- nmn, winkelierstcr.
766 F. J Hou tong;, gepensionneerd ser- geant.
' '
767 B. Vollers, zeeman. 767 G. Kennis, zeeman. 767 Wed. M. vnn der Schulp, geb. Zwart, parte.
736 H. J. van der Beek, oïscltkooper, 737 Pakhuis. 738 II. N. Bax, wijnkooper, korenmo- lenaar.
739 Pakhuis. Ktovertdtraatjtt. ,
740—45 Pakhuizen. 746 A. van der Sdgchel, metselaaisfcn 747 Wed. J. G. Rietveld, geb. Snij- ders, wni&ster.
"48 J. Schillemane, orgeldraaier, 749 M. Peters, parte. 750 E. Teerlink, winkelk». 751/52 Pakhuizen. 753 A. do Ruiter, arbeider. 7 H. P. van Alphen, arbeider. 755 J. van der Stigchel, timmermanskn. 756 P. do Roo, opperman. 75G K. G. Oostveen, karreman, 757 Wed. T. Ebken/Buitcndijk,parte 757 G. Koopman, opperman. -
Vlaolittraat.
758—60 Hocaol voor Publieke Vor koopingen.
759 H. van Hcllomond, vcndukn. 7öl L. Souïlle', kalkblusseher. 761 L. Schotel, pakhuiskn.
767 M. C. Smoldm, parte. 7G7 C. van dor Rest, verwerskn. - 763 C. G. Brandt, veiioerskn, 768 K. Knopperö, arbeider. 768 A. du Vries, arbeider. 769/70 Pakhuis. 771 J. du Vries, besteller. 772 H. Aarts, stokei: 773 J. van der Steen, water- en vuttr~ nering.
'•
773 Wed C. BÖger/Voskuyl, naaister. 774 J. Bettingcr, arbeider, 775 '. TS. de Zeeuw, blokmakerskn. „ -. N. Verlce, parte. „
„ * J Groenovcld. part. „
y. J. C. Stout, arbeider. a. F B. Vigolius, smidskn.
„ •. Wod. J. Bollaart / Plag, parte. „ \ J. de Ridder, bezenimakerskn. „ „
7. J. Kranycnbrink, schoenmakerskn. 8. C. Snoek, parte.
„ °. Wed. B. van der Rost, geb. van Putten, werkster.
776 F. Fyotje, stoker. 77G J. vnn der Ent, hulploods. 776 G. van dor Wal, karrman> 777/f Pakhuis. 779 P. J. do Ruyter, instrumentma* kerskn.
780 Erf. 761 A. Boolbouwer, pakhwtkn. •
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 7
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
Sluit het Verborgen Museum