Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
78 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 5
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 40
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
40
Jaar:
1860
WIJK E. 74
134 J. A. van Rijswijk, korenmeter, '\ 134 C. Goedhart, scheepmaker.
134 G. Meyor, tabakskerver, lange Kromhout.
135 J. H. Penners, kleerbleeker. 136 G. Ooms, kleerbleeker. 13G Wed. L. Tecmven, geb. Stijlen, waschvrouw,
136 C. van de KIcyberg, part. 137 Tuin, 138 N. Larcmnn, uiarmoczier, 139 K, Grollee, blokmakcrskn, 139 C. de Visser, witwerkerskn. 140 J. M. de Lnnge, timmermanskn. 141 P. van Suylicliem, zaakwaarnemer, barbier.
141 J. Evenwel, commies der plaatse- lijke belastingen.
141 H. J. Colijn, koetsier. 142 J, van Randwijk, kantoorbediende. 143 J. O. van As, tuinman. 144—49 Rijles-Magazijn. 150 N. Bax, part. 150 P. C- de Fuyk, knecltt postkantoor. 1502 H, R. Bongers, kantoorbediende, 151/52 H, van Aardenno Wz, verwer. 153—5G Pakhuis. 157 J. Legel van Hofwegcn, logement- houder, tapper.
158 J. Bonket, geëmployeerde der sladi leenbank.
ICO Wed,L.vtmGcmcrl/Roobol,/H!T/e. 161 P. Kandel, metselaarskn.
l
161 J. C. Korthals, voorzanger, 163 Stal, 1C3 A. van Anrdcnnc, gemeentelaas.
Korte Kromhout.
164 L. Sclmmpers, bedicnaar der be- grafenissen, koopm,tslijter en tapper.
165 W. Schatnpcra, kleerbleeker. 165 W. Dubbolman, scheepmaker. 166 Wed. J. W. M. Oclisondorf/Gcrcckc. 167/8 H. Vissers, kleerbleeker. 169 Wed. J. Rispens, ge!>. de Kuytcr. 169 W. Stoffelsj kleerbleèker,
Woordendljk. 170 H. Riethof, part. ' WIJK E.
171 R. Lelieveld, arbeider. 172/3 Tuin. 174 H. Brunncr, koopman, cowmissioti' BöiV, reeder, assuradeur.
175 S, Nicnkcmpcr, koetsier. 176 J, H. Smak, arbeider. 177 W. Peters, arbeider. 178 Onbewoond. 179 P. J. Geerkcna, kantoorbediende.
Tweede Singel.
180 H. K. Dickc, part. 181 A. Koning, scheepmaker. 181a A. D. van de Weg, hotttxaagmo- lenaar, houtkooper.
182 A. van den Eyk, -stuurman ter koopvaardij'.
183/6 Tuin. 187 A. A. E. H. Bachmann, gepcnsion- neet d kapitein infanterie.
18S A. vaii Roosendaal, timmermanskn. 189 J. van Es, tuinierskn. 190 P. Crets, ai beider. 191 W. M. van der Tak, steenhoutoerskn. 192 J. Spoel, timmermanskn.
>
159 Wed. J. Scherp, gob, Roodneker, winkelierster.
192 P. de Sterke, hovenier, 193 J. de Bruyn, tm'nmanskn. 194 Tuin. 195 J. H. Smculers, hovenier. 196—98 Tuin. 199 A. Noilclijk, molenmakerskti. 200 Wed. H. Kortman, geb. Pluimma- ker, toerkster,
200 H. Stempels, molenaarskn. ,
20• 1 J. A. de Gelder, part. 201 P. Bogcrt, blikslagerskn, 202 C. van Eijsdcn, touwdraatjer. 202 M. Terlouw, zaagmolenaarskn. 203 M. Riga, schaarslifper, kroeghouder. 204 J. NodciikywinAe/An, kroeghouder.
nieekersgloo*. 205/tï Tuin. • '
207 A. C. Hoskorn, hovenier. 208/9 W, Franken, hovenier. 210 Wcd.'F. Stam, geb. Hooglnvinkel, parte.
211—14 Tuin. 215 W. Gerritsen, mandenmafarskn, 216 Tuin.
Tweede Singel.
249—55 Tuinen. 256 J. van Wijngaarden, arbeider. 257 J. A Hoskorn, hovenier. 257 J. A. Hoakorn & Zn., hovenier. 258 P, Roobol, tHinur. ' 259^3 Tuinen. 264 E. Rüobol, hovenier. 265 Tuin.
217 217 217 217 217 217 218 219
219 220 221 221 222 225 226
WIJK E. 75
J. Kcllor, timmermanskn. C. Kemp, tmmermawkn. A. van dei- Each, stheepniaker. A. Korthals, borstelmakerskn. C. de Wit, scheepmaker. M. Ros, timmermanskn, P. de Visser, arbeider. M. Koldcrnmn, commies bij de plaatsel. belastingen. J. Monté, tainier. A. Kemp, part. J. Kleton, schrijnwerkerskn, P. van Roosendaal, boekbinderskn.
i—24 Tuin. C. van de Bor, arbeider. -23 Tuin.
Bleek crasloot.
229/30 A. C. Zocthout, horlogiemaker 231 N. D. Fcerïng, part. 232 C. Q. de Kok, slijter en tapper. 233 C van Kooten, part, 234 W. P. van Wngcningen, surnwne- rair der posterijen,
235 K. K. vun Hoffiin, part, 2S6 J. de Visser, stukadoor ska. 237/38 F. J. van don Blijk, 'kunst- schilder.
239 J. do Viies, agent van politie. 240 C. in 't Veld, part. 241 Tuin. 242 M. van der Tak, scïirij'nwer&crskn, 243 J. Scholleiibach, winkelier, slijter en tapper.
'
213 Wed. M. Riethof, geb. vun Strie- men, parte. .
244 G. J. do Witt, timmermanskn, 245 Wed. T. Iloskom /Meloen, partK, 245 J. E. Langeveld, kantoorbediende. 246 Tuin. 247 W. van Wel!, huisschilder. 248 Tuin.
WIJK E. Vrlczepoorfsweg1.
266 J. van der Weljdcn, tuinier. 266 J. I). Vounlenburg, zadelmaker, 266 N. Gorter, timmermanskn. 266 J. de Wanrd, arbeider. 266 H. van Dcc, arbeider. 267 W. I1. T. Corpelcyn, tapper. 268 J. Franken, arbeider,
Haspcrapad.
2G9 A. W. Bornhard, xoutuieger en meter.
269 A. P. Groeneveld, timmermanskn. 2G9 C. Doom, scheepmaker.
'
'269 A. J. Koning, ai beider. 269 A. Sigtermans, verlakkerskn. 269 H, vnn der Weyilcn, hovenier, ki oeg/touder.
270 T. Nispcling, scheepstimmerman.' ' 271 T. Ponsen, scheepstimmerman, 272 L. Uitlüiibofianrd, timmermanskn. 273 W. J. van Dalen, fcleerbleeker.' 274 P, Möls, scheepstimmerman. 274 H. Bosmnn, ai beider. ' 274 Wed. J. Goldcrblom/Prins, parte. 274 P. Nispcïling, ai beider. 274 N. do Swait, koperslayerskn. 374 A, Barlo, timmermanskn. 27t C. Baito, timmeimanskn. 274 A.' van Pelt, gep. rijks-veldwacht. 275 K. Bothof, hovenier.
i ' '
276 J. L. van Ooycn, kantoorbediende. 276 E. H. van der Kough, parte. 276 Wed, W. Plnym, gob. Barends, waschster.
276 P. vnn der Wal, timmermanskn. 277 A. Kcldcrmans, schrijnwerkenskn. 277 H. L. Weckhont, 'commies bij de plautsel. belastingen.
277 A. D. Kouymans, commies bij de plaatsel. • belastingen.
278 C. Roeland, schoenmakerskn, 278 M. Kranendonk, metselaarskn. 278 J. Krooncn, ivinkelkn. 278 A. Bijkerk, pai te. 279 Tiiiu. 280 A van Peeren, kolenmeter. 280 J. Kijkhoek, metselaarskn. 281 D. de Sterke, part. 282/86 Tuinen.
< 287 J. Roobol, tuinman, '
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 41
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
41
Jaar:
1860
.WIJK E. 76
287 A. van de Weg, tuinmanakn. 288 Tuin. 289 A. J. Brouwers, kleermaker, huis- schilder, behanger,
290 P. Bcstenbreur, ballaster. 291 N. Brillcmans, tuinmanskn. 291 N. van Duinen, arbeider. 291 H. Scbci'pboiwcr, scheeppiaker. 291 H. Homburg, korenmolenaarskn. 291 C. Kcmper, sledenaarskn. 291 M. van Emmerik, schoenmaker. 291 P. Worms, arbeider. 291 P. P. Kortlials, naaister. 293 Onbewoond. 294 H. Zwnng, arbeider, 293 H. van der Weyden, hovenier. 295 A. J. Sizoo, kantoorlooper. .' 296 J. Koning, scheepmaker. 297 D. Lomvman, sleenhouwerskn. 298 J, Schecpbouwer, witifafön. 299 A. Sluis, scheepmaker. 300 J, M. Schmidt, gruüerskn. 301 A. Wflnls, timmermanskn. 302 J. de Kok, hofmeester. 302/3 C. Sclmmm, waagmeester.* 3Ü4 P. Bothof, tuinierskn. 305 J. Kijkhoek, metselaar. 306 G. van Peeren, 307 F, Kalfsvleesch,
Yrlezepoortswegr* 308/11 Tuin,
.312 W. Aleyer, arbeider. 312 Wetl. A. Litz/van 'Dam, .313. Tuin.
„, , '
314 T. Hoskorn, hovenier. Tweede' Singel.
3l5/'6 H^Sehonten, melkboer. 317 K. F. Lcmcke, zeeman.
\ ,
317 J. Smits, boekbinderskn. 317 H. L. van Eysden, gepens. militair. 317 B. van Houwolingcn, smidskn. 317 J. Moolekamp, part. .
317 D. Klijn, zeeman. 31?/22 J. Lauwerene, timmerman. 318/22 F. W. liossij, tapper. 323 J. van Knyk, blokmaktrskn. -324 C. de Bondt, timmermanskn. 325 C. de Jong, koperslagerskn. 320 J. A. de Ruiter, kroeghouder. 32B W. vnn Sevontcr, timmermanskn.'
WIJK B.
327 J. Molenaar, kuiper. J28 A. do Waard, tuinierskn.. 329 L. den Hartog, winkelier. 329 F. van Tol, melkboer. 129 A, Molendijk, waganaar.
Bleekersdïjhje.
J29 H. Boshovon, zeeman. 329 P. van der Linden, metselaar. _ 339 P. van Dongen, zeeman. 331 Onbewoond. 332 B. Hoeks, ïojji&eJinec/rf. , 333 A. vnn Zon, sokkendrager. 334 A. W. Slecking, kuiperskn. 335 J. do Jager, timmermanskn. 336 J. J. Stijlen, kleerbleeker, " • Spuiweg.1
337 H. van EmmerikJ beursknecht, bedïe~ naar der begrafenissen.
338 P, Afirts, part. • r
338 G. Hamels, kleerbleeker. 339 Wed. G vnn der Wcydon, geb. Crets, parte.
i
339 IJ. du Vries, steenhouwerskn. • 340 H. de Meer, mastenm'akerskn. > 340 M. Ligiranng, parte» 340 Wed. A. den Hartog, geb. Kok- SCUB, parte.
' • .
343 J. den Hartog Azn., timmerman. 341 A. J. F. Böhme, mitziekmeester. 342 J. Haksleen, wtnkelkn. 342 J. Hoebce, vleeschhoutoerskn. 343 Wetl. J. Anrnout, gcb."VcrmciiIen. "343 H. J. Schwau,-bakkerskn. 344 P. J, Hulsbosch,
suikerrafjïna- deurskn.
344 D. vun Schelt, steenhouwerskn. 344 P. Bk, molenmaker. 345 H. N, van As, winkelier in kruide' nierswaren.
346 J. Cuenraiids, bediende. 347 M. Volgraaf, part. 348 J. de'Wit, wagenmaker, slijter en tapper,
349 C. do Wit, schoenmaker. . 350 M. Sufltens, verwerskn. ' 450 W. Dooren, timmermanskn. \ i 350 A. H. Flarnmc, zeepzïederskn. 350 H. Vcrboom, borstelmakersins 351 A. Jonkers, klerk ter secretarie, directeur van een begrafenisfonds.
WIJK E. 77 ' '
352 J. Ponsen, sokkendrager. 352 P. Homburg, winkdkn. 352 Wed. P. Landsmeer, geb, van der Linden, werkster.
352 M. Nijsen, grof- en houfsinid. 353 J, van Lindonk, zeeman. 353 J, Nijsen, smidskn.
\
3 G. Kidderhof, sokkendrager. 355 T. vnn den Herigst, moletiaarskn,\ kroegJtoiuler, winkelier.
356 Wed. G. Tflrmond, gob. van Lies-j hout, tocrhter.
35G Wed. C. Zomer/Schram, werkster.l 356 H, van der Waart, arbeider. 356 H. Smits, arbeider.
\
357—59 Erf. 360 W. do HÜCI'. arbeider. 360 M. van Os, arbeider. 361 Wed. B. Tiirmond, geb. Broere.i winkelierster.
301 J. F. Op don Zioke, zeeman. '
302 A. Spoel, onderwijzer. 363 Wed. M. Reus, güb. Verhoeven,1 parte,
364 R. Borgmoyer, timmermanskn. 365 J. Lurij, kantoorbediende. 366 Wed. J. J. vun der Koogli, geb. Stichter, werkster.
366 W. P. Lipjes, timmermanskn. 366 W. Lipjes, timmermanskn. 366 J. M. Littig/Boumtui, naaister.
, Geldeloozepad.
366 J. P. AI. Sulacroiip, part, 366 H W. Slupel, tabakk&ver. 366 Wed. A. van DiïcI/Hnscn,/)ar/<:: 366 P. Moolekamp, schoenmaker. 366 A. Rietveld, yzersmefter. 366 J. Scholol, smidsfcn. 366 P. de Visser, verwerskn. 367 A. T. Grobbcn, tuinman. 367 H. Roobol, hovenier. 368—70 Booinkweekory. 371 D. Tarmonil, aibcider, 321 E. Bijl, arbeider. 372 G. Hoogland, arbeider. 372 WcJ. J. Wuber /van Loon,parte, 372 J. vun Hulden, blokmakerskn. 373 FI. Larivicre, arbeider. 373 A. C. Kuipers, arbeider. 373 Wed. P. Schouten, geb. vtvn don Berg, werkster.
WIJK E.
373 P. van der Plank, arbeider. 373 L. Stolk, arbeider. 373 J. van der Kcst, arbeider, " 373 J. Koster, arbeider. 373 J. Gijbcls, arbeider. 373 0. vnn der List, sdiipperskn. 373 M. Riet, arbeider. 373 W. van Die&tlmizcn, zeeman. 374 Tuin.
,
375 FI. G. Hctterschcij, timmermanskn. 375 W. van de Weg, koperslagernkn. 375 J. van der Rest, arbeider. 375 A. Arbouvv, koekbakkerskn. 375 R. Zwnng, aibeider. 375 G. Wcekhout, hovenier. 376 C. Nieuwen dorp, tuinman. .'176 A. L. Weekliout, hovenier. 377—79 Tuin. 380 D. Schenk, timmermanskn. 381 Wed. J. Gmn / Huylierts, parte. 381 N. Hnybeits, koopman. 3M2 Tuin.
Pap-eterspad.
383 383 ,'18-t 385 385 S86
J. L. Vci'poorten, scheepmaker. P, B, Krcnkniet, wagenmaker. P. Stuak, luinmanskn. J. B. van Bohecmen, sokkendrager. P. van der Pluim, arbeider. H. de Rot, tuinmanskn.
387—90 Buitenplaats. 3UI M. J. Masion Lzn., koopman. 391 Firma M. J. Masion Albcrt, koopman.
392 Hul en. Tweede Singel. , 393/j Tuinen. Hoogt.
400 E. van der Kiiyp, timmermanskn, 400 W, vnn der Waul, verwerskn.
400 R. Lomnan, timmermanskn. 10• 1 l"). Littooy, zakkendrager. 401 J. 1). Steiuziek, zeeman. 402 L Smits, zeilmakerskn. 402 J. C. Kuiters, smidskn. 403 J. van der Linden, smidskn. 404/5 B. P. van Wijlantl, koopvaardij kapitein,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 42
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
42
Jaar:
1860
WIJK E. Slulaweg-,
78 WIJK E. 138 J. Lttzau, schipper.
40U G. Vrijdag, arbeider, 407 A. Verheul, zeeman. 408 Wed. J. van der Ent, gcb. van Es, winkelierster.
408 G. du Vijn, zakkendragcr. 409 J. P. Vihser, scheepsslooper. 410 J. Harmans, schipper. 411 J. Bouwman, rijks
winkelier in manufacturen.
411 H, Verheul, molenaarskn. 412 P. J. van der Ent, winkelier, kroeghottder.
sloeproeifer,
438 C. Grocnenberg, goüdsmidskn, toïn- kelier.
438 P. Bockhoiit, commies bij 'snj'ks belastingen,
438 F. Rïgu, scheepmaker, slijter en tapper.
438 A. Mous, timmermanskn. 439 J. vnti Dijl, zeeman. t39 J. Scbes, arbeider. 439 A. Jilleba, arbeider. 439 M. Scliroo, xeeman.
Hoogt.
412 P. A. Ruitenberg, bakkei-skn. 413 Wed, C. Kooy / do Visser, parte. 414 Wed. H. H. Wcmmcrs, geb. Bos- man, parte.
415 A.i]on Breems,koopvaurdij-kapitein. 416 J. Pomvels, winkelier in kruide nierswaren.
416 J. H. van Wijngaarden, koopvaardij' kapitein.
417 Wed. N. Geresteyn, gcb. Necle- muns, wagenmaakster.
417 A. Mensen, vormer. 417 A. do Jong, olieslagerskn. 418 C. Vcrboom, arbeider. 419 J. van Randwijk, arbeider. 419 C. do Kuytor, arbeider. 419 C. do Visser, arbeider- 419 J. Sticgclis, parte. 419 J. Nicola, arbeider. 420 Loods. 421 A. Bern ing, commies bij de plaat seltjke belastingen.
410 J. Bolle, koekbakker, winkelier. 441 L. Kruyincl, koopvaardtj'-kapitein. 44-2 Wed. J. Mubnen / Spoel, parte, 443" Wed. J. van der SiruntL-n, geb. Span, parte.
444 Wed, E. T. Prater, geb. Vliegcnt- bart, parte,
44-lfl J. J. do Jong, parte. 444o 0. J. Louwmnn, timmermani>kn. 445» J. Klok, part. 4456 B. S. de Jong, stuurman ter koop- vaardij.
446 C. Temen, soutioeger. 447 Koepel. 443 Israëlitisch kerkhof. 449 A, J. Schouten, part. 450 Loods.
Achter Hakker*.
451—53 J. Selionlen, scheepsbouwmees- ter, koapm, wtnd-houtzaagmolcnaar.
4 lïijks kogelivcrf.
421 A. 't Hart, olieslagerskn. 421 G. Grijpsma, werkster, 422—25 Stal en Pakhuizen, 42C H. Buikbuizcn, sluis-en brugwachter, 427/28 Kantoor en Loods. 429 D. van Kuyk, opsigtcr ki'elpaal. 430—33 Bnmdbpuitlmis, Stal en Tuin 434 Wed. A. Ozet, geb. Vcnies, parte 435 W. do Ligny, koopvaardij-kapitein 4;t6 J. Bonman, zeeman. 437 B. Mots, bode burgelijk armbestuur 438 H. H. van' der Matten, scheeps timmerman.
438 J. van den Berg, stalkn. 438 J. Vos, stoker. 438 H. van do Graaf, arbeider.
'
434 S. Vogt, magaztjnkn, 4 J. vun Wessum, conduct, der ar- tillerie.
455—57 Pakhuüen. 458 Onbewoond. 459 M. Larii'icrc, kantoorbediende. 460 II. vnti Gtjil, houtkoopcr. 460 Firma Kuyl & van Gijn, houtkoojter. lialk haven.
4G1 Molen. 4G2 Onbewoond. 463 W. B. Deiks, directeur Londcnschö stoomboot,
464—66 Stal on Tuin. WIJK E. 79
467 A. Schipper, part. 4C7 J. M. Koper, scheepmaker. 468 B. Kool, arbeider. 4G9 H. L. van Loon, oliemolenaar, 469 D, C. Imtncrzcel / Ruts, parte. 470 G. M. van dor Plank, winkelier. 470 W. Sluytors, barbier, tapper en slijter.
Twintig: huizen.
471 W. van Twist, slijter en tapper, stalhouder.
471 W. van Wijngaarden van Rees, stuurman ter koopvaardij.
472 J. H. Lebrct, part. 473 Pakhuis. 474 1\ Lebrct, kunstschilder, tceken- Hieester.
WIJK E.
489 H. Verheul, zeeman. 489 H. vnn Slingeland, seeman. 490 D. Kooy, kitiperskn. 490 Wed. P. Sterkman, geb. Stoffels, parte.
491 Wed. C. van der Ent, gcb. Bou* we, parte,
491 C. Hovestadt, schipperskn. 492 K. Kruymel, arbeider. 493 G. van Efferen, timmermanskn. 19• 4 J. Blom, hulploods. 4'J5 J. Molenaar, olieslayrskti. 408 D. van DrJel, mandenmaker. 496 P. Molenaar, malenaarskn. 497 H. N. Bax de Jonge, part, 497 A. van Striemen Buyu-wcg, ko- renmofennarskn.
475 L. van der Linden, korenmeter, bcddenzttiveraar.
498 W. van Dalen, timmermanskn. 498 W. van Kaamt, kroeghotider.
475 P, van Lelieveld, arbeider. 476 C. F. Botlinger, schoenmaker. 476 A. C. Hulsuinans, scheepmaker. 477 A, Lebret, parte. 478 Erf. 479 C. do Bruyn, scheepmaker. 480 G.vtu}'P&'püve]i 450 P. Goedhart, parte. 481 J. van Loon, parte. 451 J. G. M, Hesse, zeeman. 482 J. HazenboEcli, sclapper. 432 Wed. A. Smits/van Loon, parte. 483-B. van Randnijft, kleermaker. 483 W. Vermnns, varensgezel. 483 A. de Lnngc, saagmofenaatskn. 483 H. C. Minnebreiïker, arbeider. 484 W. den Broeder, scheepmaker, win keiier.
485 P. Kroon, smidskn. 48Ü J. vnn der Rest, It'inmeniian, ma- trosenver/ivurder,
486 Firma Wed, \V. vun Diè'en, tap- per, matrozenverhuurder.
487 A. de Jong, arbeider. 487 J. P. Tarmund, arbeider. 488 P. den .Broeder, kroeghoitdcr, win- kelier.
488 T. Jansen, zeeman. 489 W. Plazicr, korenmeter.
I^age Bakstraat.
439 H. van Halen, hotttzaai/molcnaarskn. 499 P. Molenaar, houtzaagmoknnarskn. 429 Firma Jan Schouten, scheepsbouw- meester, koopman, wind-houtsaaijmo- lenaar, mastenmaker.
501—4 ErF. 505 J. G. Snudo, hitiskn, 506 Erf. 507 P. Molenaar, oliesliigerskn, 508 Loots. 509 A. Visser, arbeider, 510 J. Jansen Knop-', arbeider, 511 Werkplaats.
Hoogt.
512 P. Hermans, arbeider. 513 A. van Miibiborgcn, timmet maiiskn.
484 J. Borgmcycr, part. 41*5 Wed. T. Ouivoneol, gcb. Schelling, pai te.
Ifoogc B akstraat.
514 L, do Huyter, parte. 1IS M. Borgmeyer, arbeider. 516 J. Molendijk, tuinmanskn, 517 Wed P. van dor Gicsscn, gob. Assclmans, parte,
518 C. Verharen, arbeider. 519 P. vnn der Holst, ai beider. 520 A. Mensen, iopergieterskn. 521 Wed. J. Scbcs, gcb. Brand, parte. 522 J. Crots, arbeider. 523 Erf. 524 C. van dor Plank, timmermanskn.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 43
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
43
Jaar:
1860
WIJK E 80
525 G. vnn Waardenburg, arbeider, 825 \V. A. LHck, slagt&skn. 526 H. W. R. U'eekhout, tuinman. 527 Wed. C. van Wijk, gcb. Tardeur, parte.
527 Wed. C. Ponsen/tan Wijk,parte, 528 H. Vogel, parte. 529 B. Mensen, timmemianskn. 530 J. Iloogcndoorn, koetsier, 531 G. Wegman, molenaarsfai. 531 G. Scliopcns, sokkendrager, 532 J), vnn den Berg, parfc. 533 P. Hnzebroek, sc/apper. 534 B. vnn der Kt-sl, verwerskn.
Hoogi.
535 Erven D. W. Morks, part, 536 IJ. Bnvcns, schoenmaker. 537 F, Hcudo, scheepstimmerman, 538 L, Stolk, arbeider. 539 S. S, de Jongli, matroos. 539 G. J. Flaromii, grutterskn. 0 Wed. I. vnn der AJciilen, gcb. vu Hnm, /jar/e.
1 J. van Geficn, ai beider. 1 J. van lïniidwijk, steenhotnoershn. 2 J. Ponsen» scheepmaker.
Tweede Singel. 3-45 Tuin. Hczemeruad.
6—551 Tuin. Tweede Singel.
552-556 Tuin, 557 Wed. H. P. Visscr/Blu&sc', parte 557 W. van Mannen, tuinman 558 W. lïccourt, boomkweeker. 559 Tuin. 560 Onbewoond.
fi 61 A. Albertt,, ai beider. Snuiweg.
562 J. vu n <lo Waal, at beider, 563 M. vun Heel, kotenmolenaarsln, 564 Wed. J, Sclieepbouwer, geb. den Broeder, slijtstcr en topster.
5G5 A. Smits, lleermakerskn. 566 G. J. Drost, pakhuiskn. 567 Wed. F. de Eruj'ii, gcb. Jansen werkster*
WIJK'E,
68 A. van Torcnburg, part. 69—75 Tuin. 76/77 J. do Bruyn, paite. 78—80 Wed. A. Peletier, gcb. Kei- ler, parte.
78—80 J. vitn den Nicmvenhuyzen, korenmolenaar.
81/82 J. vnn Donkelaar, tuinman, 83 F. den Houier, part.
SEandweg.
i84 D. F. Muller, hovenier, i84 Firma D. F. Muller & Zn., hovenier.
iS4 J. W. Muller, hovenier. 85• L. Vogel, korenmolenaaiskn, J85 J. Gipbarl, kuipers/en, 585 Wed. M. Bongcrs/Siam, werkster 585 Wed. J. J. van dun Houten, geb. van Welie, parte.
WIJK E. 81
COli J. C. Kotrip, parte. 60Ic D. Mok-kamp, verio&skn. GOlrf G. vnn Hennes, arbeider. 601 e B. Arenout, timmermaiisfoi. Q0\f J. C. More'e, blikslagerskn. 60I(/ M. Jïombcwt, ^av(. C02 D. Pietors, commies der plaalsel belastingen, winkelier.
602 C. van Goal, part, 603 C. van Seventer, timmerman en
' metselaar.
603 J. de Waard, arbeider. 603 Wed. J. C. van dor Myl, gcb. Vi- gelius, parte.
604 J. van do Kamp, hovenier, IVoordendIJk.
j85 B. H. Kamper, sledenaarskn. 1860 Wed. H. van Manren, gcb. Huy- zcr, parte.
j86i Fubrijk van Oliën en Vernisten. 586c L. van Son, vernis-, olie- en dntk- inktfabi iekant.
587 J. Arenout, tuinman. 588 Buitenplaats. 589 A. do Waard, tuinier. 590 J. \an Doiikelanr, tuinman. i91 A. Bothof, timmerman. 591 N. Vermeer, part,
fjatourjpad.
592 Wed. G. Staak, gcb. n\\wrt, parte. 593 H. do Bondt, learmoeaier. 594 J. Gotinck, tuinier. 595 P. J. Wcbcr, tuinier. 596/97 C. J. F. Conelli, part. 5^8 Mooeland, 599o A. Schneider, commies der plaats. belastingen,
5996 A. van Kanyen, agent van politie. 5Ü9C N. vnn Ki'ppel, borstelmakerskti, a'Jöcl F. üoettiuan, sclioemaakersLn 599e G. van Lcuuwon, agent van politie. 599y Wed. J. J. Stokrum, gcb. van Lccinveu, paite.
Zandweg.
600 A. do Rek, tuinman. 601o J. C. Leycndekker, commies der plaatsd. belastingen.
605 Wed. A. Radder, gcb. do Klnn- dert, tapster en winkelierster in krui- deni'erswaren.
605 S. II. Stoffels, zeeman. fi06 Korenmolen. 606 A. Oosterling, korenmolenaar. 606 Firma do Bruyn & Oosterling, ko- renmolenaar,
607 Loods. 608 P. Kundel, houtsaagmolenaarskn, 608 A. van Camp, houtxaagmolenaarskn, 609 A. Bisschop, part. 609 J. van Priel, grutterskn. 610/11 Slop. 612 Wed. H. Bosman, gcb. Boljd, parte (i 13 J. van Henmen, vlotter. 614 J. Vermeulen, sokkendrager. 615 W. van Effei'en, arbeider. 616 D. Schroot, timnierinanskn. 617 P, van Doorn, arbeider. 618 Wed. A. Afbouw, geb. Kreteer, parte.
619 J. Schouten, kroeghouder, winke- lier.
619 C. P. de Bruyn, korenmolenaar, 620 P. Boers, beddenmakerskn, 620 J. P. Hombroek, scheepmaker. 621 J. 't Hooft, w/otter. 621 C. van du Granf, steenhouwerskn 621 A, Bnnrs, sc/iee/nnaker. 621 A. Ditlü'n,, scheepmaker. 622/23 J.' P. M. Booncn, eommissimnair makelaar.
WIJK B.
23 Firma Boonen & van Hoogstra- ten en Zn., commissionnair.
624 C. Lanpewcg, part. ï24 A. Dubbülmnn, schrijnwerkerskn, 624 W. Jansen, takelaar. 625 M. Gips Pzn., blok-, pomp* en boommaker. A. Sluis, -scheepmaker.
603 Wed. A. Groenoveld, geb. Bot- hof, parte.
125 A. van Tryffel, arbeider. 625" H. C. van Duynen, parte. J25 C. J. Kelfkons, opzigter der stoom- bootfabriek.
fcljnnaan.
626 H. van don Adel, arbeider, 626 H. vnn Bnul, zaagmoknaarskn. 626 A. Bax, zaagmolenaarskn, 627 H. vnn do Weg, zaagmolenaar. 627 W. *nn de Weg Hzn., saaymo- lenaarskn.
628/29 Wed. G. J. van Dorsser, geb. Mauritz, parte.
630 A. Barto, zaagmolenaarskn. 030 W. Fansscn, saagmolennurskn, 631 Gezsf. van Doorn, parte. 632 J Groenevelt, boekhouder. 633 J. van dor Koogh, timmermanskn. 634 J. do Bruyn, tuinman. 635 Firma vtin Dorsser fr Co., haut- kooper, houtxaagmolenaar. Pakhuis.
637 C. van Doorcn, zaagmolenaarskn. 637 A. Langcweg, zaagmolenaarskn, 637 G. van Geluk, arbeider. 038 J. Verbergen, kantoorbediende. 639 W. van Wijngaarden Tzn., gemeen- te opzigter.
<
649 C. Gips Pz., verhuurder der stoom- sleephelling te Papendrecht.
640 P. Gips Jzn., scfieepsbouwmeester, 640 Wed. J. Gips, geb. Sebes, scheeps- botiwineestercs.
640 Firma Jan Gips, scheepsbouwmees- ter.
641 Werf. 642 P. Gips Czn,, scheepsbouwmeester en kooptfian.
642 Firma Cornclis Gips on Zonen, scheepsbouwmeester en koopman.
f143 Werf. 6^ Wed. C. Gips / Bonman, parte, 644 C. Gips Czn., part.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 5
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
Sluit het Verborgen Museum