Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
6.713 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 4
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 106
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
106
Jaar:
1934
198 199 Ijsclub „Dordrecht". Terrein Boeremkade. Telefoon 4362.
UI K D CQ
C. S. C. van Waalwijk van Doorn, Secretaris­ Penningmeester, Binnen Kalkhaven 21.
Dordrechtschc Rijsocieteit.
C. Blokhuis, Voorzitter. J. H. von Lindern, Vice­Voorzitter. Mej. E. A. de Joncheere, Penningmeesteresse. J. B. Overwijn, Secretaris.
Paardensportvereeniging voor Dordrecht en Omstreken.
F. A. de Court Onderwater, Voorzitter. J. P. Piera, Secretaris, Celebesstraat 35. W. R. C. de Roo, Velp.
LU l- W
l-E qaUJ E
Wielrennersvereeniging D.R.C. „De Mol'
H. J. Bellaard, Voorzitter, Telefoon 3306. R. Bellaard, Secretaris, St. Jorisweg 44. J. Vos, Penningmeester, de la Reijstraat 27,
Dordrechtsche Schaakclub.
G. W. Wesselman, Voorzitter, Maartensgat 7. J. Vos, Secretaris, Bleekersdijk 45, R. Stempels, Kassier, Wijnstraat.
_igo UJO LJ CO D I
U^ ü (n £M UJ
l- LU w a) UJ
*^ i * * III ^ U
r^ >gï^
U > z
Billardclub „Prof. 't Is me Edso".
Clublokaal Café Neuf, St. Jorisweg 36, Tel. 3532. G. Vermeulen, Secretaris­Penningmeester.
Dordrechtsche Damvereeniging.
H. G. van Mill, Voorzitter. W. H. Lieve, Secretaris, Willemstraat 15. H. Koopman, Penningmeester. Clublokaal Oranje­Hotel, Dinsdags van 7.30­ •1 2 uur n.m. .
Districtsdambond „Dordrecht".
W. H. Lieve, Voorzitter, Dordrecht. A. C. de Wit,­ Chr. de Wetstraat 22, Secretaris. A. van Leerdam, da Costastraat 60, Zwijndrecht,' Penningmeester.
Vereeniging van Pluimvee- en Konijnenhouders V. P. K, D. Dordrecht en Omstreken.
J. Damme, Voorzitter, Henriëtte Ronnerstraat 14. L. v. d. Linden, Secretaris, Hooftstraat 22. H. G. P. Ridders, Penningm., Crayensteynstr. 95.
Dordr. C.J.M.V. Padvindersvereeniging.
Afdeeling C.J.M.V. Eben­Haëzer te Dordrecht en afd. van de Ver. „De Nederlandsche Padvinders". J. E. Roos, Secr.­Penningm., Bilderdijkstraat 53. iVe Dordtsche Groep (C.J.M.V.)
Groepleider: J. E. Roos, Bilderdijkstraat 53.
Het Nederlandsche Meisjes Gilde. Afdeeling Dordrecht.
Mevr. A. Bisschop­Vogel, Secretaresse, Corn. de Wittstraat 59.
Zang=, Muziek=, Tooneel= en dergelijke Vereenigingen. Liedertafel „Zanglust".
Mij. tot Bevordering der Toonkunst. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
A. Krul, Voorzitter. Mr. P. J. Sigmond, Secretaris, Wol wevershaven 7. H. Lebret, Penningmeester, Singel 208.
Muziekschool
van de afdeeling Dordrecht der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst.
Munt 5. Telefoon 3996.
E. Erdelmann, Directeur, Adr. v. Bleijenburgstr. 40. Dr. A. J. v. d. Ven, Voorzitter, Wijnstraat 135. H. Lebret, Secr.­Penningmeester, Singel 208.
Dordr, Opera­ en Operette­Vereeniging. Directeur Ed. Erdelman.
Voorzitter Mr. P. J. Sigmond. Secretaris W. J. Hoobroeckx, Wolwevershaven 13. Penningmeester N. A. Damas.
Jan van Leeuwen, Dirigent, Tilburg. G. Reidel, Voorzitter, Noordendijk 8. J. C. Kemp, Giessenmondestraat 26, Secretaris. J. F. P. van den Borre, Penningm., Hallincqhof 13r.
Zangvereeniging „Caecilia".
J. C. Vrolijk, Voorzitter, Groenmarkt 64. H. de Wit, Secretaris, de Vereeniging 21. G. van der Mijle, Penningm., Mart. Steijnstraat 36. Telefoon 3637.
D. W. v. Leeuwen, Directeur, Nwe. Boezemkade 1. Dordr. Mannenkoor „Kunst na Arbeid".
H. T. S. Jong, Voorzitter, Reeweg 132. W. Versteeg, Secretaris, Balistraat 25. N. Verboom, Penningmeester, Anna Paulownastr. 9.
Dubbel Mannenkwartet „Orpheus".
F. J. A. Sijssens, Voorzitter, Genemansstraat 5. A. Hcibeek, Secretaris, Burg. de Raadtsingel 23. A. C. van 't Hoff, Penningmeester, Balistraat 23.
Advertentie=Büreau Jac. Duits, Bleekersdijk 23, Dordrecht.
Dordrechtsche Arbeiderszangvereeniging „Door en Voor 't Volk".
J. Zoek, Voorzitter, Willem Marisstraat 18. J. P. Busink, Secretaris, Voorstraat 396. Mevr. M. v. d. Plank, Penningm., Javastraat 13.
Gemengde Zangvereeniging Merwe's A Capella Koor.
Hans Thoman, Directeur, Voorstraat 366. F. Kist, President, Herradesstraat 6. W. Versluis Jr., Secretaris, Hooftstraat rood. H. J. van Zuilekom, Penn., Tesselschadestraat 12rd.
Gemengde Zangvereeniging „Ons Koor".
A. C. Hazenbosch, Directeur. C. Helleman, Voorzitter, Hooftstraat 30. Joh. van Buul, Secretaris, Noordendijk HSrood. Mej. A. v. Buul, Penningmeesteresse, Clara Maria­ hof 20 (Vrieseweg).
Jeugd' en Meisjeskoor van „Ons Koor".
A. C. Hazenbosch, Directeur. C. Holleman, Voorzitter, Hooftstraat 30. C, Lawende, Secr.­Penn., Joh. Bosboomstraat 22.
Christelijke Oratoriumver, „Excelsior". Directeur: H. H. Tobé. A, Boogertman, Voorzitter. Mej. A. H. v. d. Zalm, Secr., Heisterbachstraat 5.
Eben­Haëzer's Zangkoor.
A. J. Scheurkogel, Directeur, Tesselschadestraat 5. Joh. van Bree, Voorzitter, Tesselschadestraat 43rd. C. Esselaar, Secretaris, Kon. Wilhelminastraat 12rd. F. J. Ponte, Penningmeester, Joh. Spaanstraat 52rd.
Repetitietijd Vrijdagavond van 8—­10 uur in het Vereenigingsgebouw.
Dameskoor „Melodia".
D. Hol, Directeur. Mej. A. Hardorff, Voorzitster, Muijs v. Holystr. 6. Mej. J. Machielse, Penningm., Matena'spad 15. Mej. S. J. Bosman, Secr., Madoerastraat 27rood. Repetitietijd Dinsdagavond van 8—10 uur in het Vereenigingsgebouw.
Kinderkoor „Jong Holland".
Leidsters:' Mevr. Kerkhof­Gransch, Mauritsstraat 8. Mevr, StruiJk­Vleesch Dubois, Krommedijk 89.
Orchest vereeniging
E. Erdelmann, Directeur. L. F. Dooremans, Voorzitter. G. P. de Ruiter, Secretaris, Nieuwe Haven 3. H. Lebret, Penningmeester.
Dordrechtsch Philharmonisch Orkest.
D. W. van Leeuwen, Voorz., Nwe. Boezemkade 1. K. van Duist, Secretaris, Standhasenstraat 33rood. J. C. Mackaij, Penningmeester, Viermolenshof 9.
Dordr. Orchestvereeniging „B-Mol",
A. Bouman, Directeur en Voorzitter, Spuiweg 110. Mej. Nispeling, Secretaresse, Bleekersdijk. Mej. E. C. Bouman, Penn.esse, Emmastraat 2.
Orchestvereeniging „Sonorita".
D. Hol, Directeur. Joh. van Bree, Voorzitter, Tesselschadestr. 43rood. T. Kerkhof, Secretaris, Mauritsstraat 8rood. Mevr.
Struijk, Pennningm.esse, Krommedijk 89. Koninklijk Dordrechtsch Fanfare­Korps.
R. L. v. d. Stek, Voorzitter. C. J. van Dijk, Secretaris, Noorderstraat 37rood. J. Gregoor, Sumatrastraat 25rood. W. A. C. van Opstal, Adr. v. Bleijenburgstr. 27, Kapelmeester.
Dordrechtsch Harmoniekorps.
Jac. van Welzenes, Voorzitter, Stek 21. I. Haartsen, Secretaris, Papeterspad 16. L. van Scheers, Penningmeester, Violenstraat 8. Arij T. van der Vlies, Directeur.
Dordr. Harmonie Gezelschap „De Bazuin"
Dr. A. van de Ven, Wijnstraat 135, Voorzitter. J. A. v. d. Salm, Boshamerstraat 52, Secretaris. Joh. Ek Azn., Gen. v.d. Heijdenstraat 8, Penningm. P. H. Kwakernaat, Wilhelminastraat 21, Den Haag, Directeur. Algemeen adres: A. Heibeek, Burg. de Raadt­ singel 23. Telefoon 5322.
Arbeiders­Harmonievereen. „Volharding" C. de Jong, Directeur, Weerijstraat 32, Breda.
H. Vogel, Voorzitter. J. van der Laan, Secretaris, Nicolaasstraat 34. Th. Ridderhof, Penningmeester.
Koninklijk Erkende Muziekvereniging „Kunst na Arbeid".
Repetitielokaal en Correspondentie­adres: K.N.A.­gebouw, Kromhout 156.
H. C. Meijer, Voorzitter, waarn. Kapelmeester. J. A. Put, Secretaris.
. W. A. Kooijman, Penningmeester.
Geh.-Onth. Harmoniekorps „Voorwaarts" N. J. de Rook, Dirigent, Breda. A. Lemkcs, Voorzitter, Bilderdijkstraat 29. D. Pronk, Secretaris, Alb. Neuhuijsstraat 6. H. v. d. Plank, Penningm., Vincent van Goghstr. 3.
Tamboer^ en Pijperkorps Jubal.
Leider: C. J. Schotel, Hockencssestraat 68. Repetitietijd: Zaterdagavond van 6—7.30 in het C.J.M.V.­gebouw. Jong­Jubal. Afdeeling voor jongens.
Leider: D. J. Breemer, Willem Marisstraat 73. Repetitietijd: Zaterdagmiddag van 5—6 uur in het C.J.M.V.­gebouw.
BISCHOFFs SCHOENEN ZIJN GOEDKOOPER l
iH H
r* w si

N n u
H W P H d o %2c * > *i
n M B HH W &
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 103
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
103
Jaar:
1934
192 193
Dordrechtsche Esperantistenvereeniging „Tra la Mondo".
LU K D m
w UJ
Os J I
O
LU UJ w
Voorzitter: W. Kunnen,,Krispijnscheweg 135rood. Secretaresse: A. M. Gobiet, Veerdam 16, Papendr. Penningm.: E. K. J. Willemse, Kon. Wilh.straat 15. lederen Vrijdagavond, aanvang 8 uur, in gebouw N.A.B. bijeenkomst voor conversatie in Esperanto. Esperanto­boekhandel Joh. Broekhuijsen, Voorstraat 328, Telefoon 5952.
Comité tot behartiging van) de belangen van het Openbaar Onderwijs te Dordrecht en Omstreken.
— gis l­ l- (O
E UJ
§<
08 S O CM I
K.
Co LUM Q i­ z
cog" z>< < s>
u > z
P. Traarbach, O. Cahen, Volksonderwijs. A. Binken, A. Vermeij, Bond van Ned. Onderw. G. P. Hijlkema. J. A. van Slingelandt, Centrale Ouderraad.
A. van Halewijn, J. Hage, Nederl. Onderwijzers Genootschap.
Correspondentie­adres: A. Binken, Goeverneurstr. 7.
Vereenigïng voor M» U. L. O. (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
H. van Delden, Voorzitter. C. Boender, Ondervoorzitter. W. Louwaars, Willemstraat 40, Secr.­Penningm. J. de jLange. A. van Wijngaarden, Sliedrecht.
Israëlietisch Schoolbestuur.
A. den Hartog, Voorzitter, Zwijndrecht. Mevr. S. Zadoks­Paërl, Secr., Voorstraat 128. B. J. Katan en H. van Beugen, Godsdienstleeraren.
Volksonderwijs.
W. J. de Vrij, Voorzitter. Mej. W. M. v. Eek, Secretaresse, Burg. Jaslaan 9a, Dubbeldam.
Q. Geluk, Penningmeester.
Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in handenarbeid in Nederland. Afdeeling Dordrecht.
Voorzitter M. Brans, Levensverzekeringstraat 6. Secretaris J. J. van Laar, Sophiastraat 29rood. Penningmeester A. Brand, Oranjelaan 43.
Vereen, van Besturen der Bijz, Scholen te Dordrecht.
N. de Visser, Reeweg 30, Voorzitter. Jac. Schönberger, Stooplaan 29, Secretaris.
Vereen, van Hoofden der Bijz, Scholen te Dordrecht.
Jac. Schönberger, Stooplaan 29, Voorzitter. J. Rijkhoek, v. Slingelandtlaan, Secretaris. H. van Delden, Dubbeldamscheweg, Penningmr.
Bond van Nederlandsche Onderwijzers. • Afdeeling Dordrecht.
A. Vermeij, Voorzitter, Celebesstraat 27. J. Harmans, 2e Voorzitter, Breitnerstraat 9. H. Wulfse, Secretaris, Potgieterstraat 10. Mej. S. in 't Veld, 2e Secr., Dubbeld.weg 185. H. J. van Gogh, Penningmeester, Breitnerstraat 11.
Ned. Bond van Leeraren en Leeraressen bij het Nijverheidsonderwijs. Afdeeling Dordrecht.
K. Pilkes, Voorzitter, v. Slingelandtlaan 24. Th. van Duuren, Secretaris, Transvaalstraat 12. C. W. F. Schmidt, Penningm., Genemansstraat 19.
Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland.
Afdeeling Dordrecht.
P. van Duijvendijk, Voorzitter. G. v. d. Graaf, Secretaris, Bosb. Toussaintstr. 53. 'M. J. van Ast, Penningmeester.
„St. Augustinus".
Diocesane Vereeniging van R.K. Onderwijzers. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
B. J. A. Boelrijk, Voorz., Burg. de Bruïnelaan 111, Zwijndrecht.
C. E. Sprockel, Vice­Voorzitter, Cronjéstraat 5. P. van Zuijlen, Secretaris, Dubbeldamscheweg 73rd. J. K. M. Dusseldorp, Penningm., St. Jorisweg 2rd.
Studiebeurzen voor onderwijs a.d. M.T.S,
Mr. J. C. Stoop, Voorzitter. Ir. J. M. C. Lebret, Singel 151, Secr.­Penningmr. Inlichtingen: Directeur M.T.S., Oranjelaan 12.
Fonds van Dongen.
Inrichting tot het verschaffen van Onderwijs aan kinderen van minvermogende en niet gealimen­ teerd wordende ouders en eenige meer bejaarde personen binnen Dordrecht.
Dr. J. J. Prins, Voorzitter. H. J. Vriesendorp, Secr.­Penningm., Singel 214. "
Studiefonds Bemolt. (Voor Hooger Onderwijs).
Mevr. M. P. van Loghem Slaterus­Vaarzon Morel,
. Voorzitster. Mr. J. van Drooge, rentmeester, Stadhuisplein 4, bij wien inlichtingen te bekomen zijn.
Commissie van Toezicht op gesubsidieerde Landbouw-Cursussen.
W. H. de Vos, Voorzitter, Singel 204. Mr. A. de Jong, Secretaris.
Bel 3000, 4000 o f 5000 op v<>«> . uwc advc.lci.liö .
l ADVERTENTIE-BUREAU JAC DUITS l
| | l
BLEEKERSDIJK 23 ~ DORDRECHT TELEFOON 3000 - 4000 EN 5000
POSTGIRO­NÜMMER 1000
| PLAATST UW ADVERTENTIËN ZONDER PRIJSVERHOOGING IN BOVEN- 1
VERMELDE DAG-, WEEK-, MAANDBLADEN EN TIJDSCHRIFTEN, EN OOK IN ALLE BINNEN- EN BU1TENLANDSCHE COURANTEN.
s 1 ONTWERPEN VAN ADVERTENTIE-CAMPAGNES EN LEVERING VAN CLICHÉ'S.
Dag-, Week- en Maandbladen en Tijdschriften. Dordrechtsche Courant.
. Uitgave N,V. Dordtsche Courant. Bureau: Groote Kerksplein 5. Telefoon 5600.
Algemeen Sportblad. Uitgave Dordrechtsche Drukkerij en Uitgevers­ maatschappij, Groote Kerksplein 5. Dordrechtsch Nieuwsblad. Uitgever W. T. la Rïvière. Bureau Bagijnhof. Telefoon 4848.
Nieuwe Dordtsche Courant. Bureau Steegoversloot 36. Telefoon 6121. Dordtsch Dagblad. Bureau Voorstraat 166. Telefoon 3251. „Voorwaarts", Dagblad der S.D.A.P.
' Bureau Vrieseplein 6. Telefoon 52. Groot'Dordrecht.
. Weekblad voor Dordrecht en Omstreken. Uitgave: Fa. van Ham, Verschoor & Co. Het Clubnieuws der D.F.C.
'
Redactie': Emmastraat 25. Telefoon 4892. Administratie: Krommedijk 135. Maandblad „Armenverzorging". . Uitgave Bestuur van den Armenraad. Onder redactie v. d. Secretaris v. d. Armenraad. Waarheid en Vrede. Orgaan van de Kerkelijke Kiesvereeniging „Waarheid en Vrede" te Dordrecht. Redactie­adres: H. Neerings, Museumstraat,24. Predikbeurtenblad. Morks' Magazijn. Morks' Beroepsbibliotheek.
„Zij", Maandblad voor de Vrouw. Uitgaven van C. Morks Gzn., Vischstraat. Maandblad „Krispijnbelangen", Redactie­adres: Dupperstraat 24. Administratie­adres: Hooftstraat 40.
„Onze Vloot". Maandblad der Koninklijke Nederlandsche Ver­ eeniging „Onze Vloot".
„Oost en West". Maandblad der Koninklijke Vereeniging „Oost en West".
„Padvindersbibliotheek", bestaande uit alle officieele boeken van de Ver­ eeniging „De Nederlandsche Padvinders".
„De Padvindster", Maandblad. Officieel Orgaan van het Nederlandsche Pad­ vindstersgilde.
„De Schalmei", Maandblad. Officieel Orgaan van het Nederlandsche Pad­ vindstersgilde.
„De Verkenner", Maandblad. Officieel Orgaan van de Vereeniging „De Neder­ landsche Padvinders".
Dordrechtsche Kerkbode. Uitgave Gereformeerde Kerk van Dordrecht.
„Maas en Merwe". Kring­orgaan der N.S.B.
UITGAVEN SCHEFFERDRUKKERIJ:
„De Belastinggids". Maandblad. Periodiek ter verspreiding van kennis omtrent Nederl. Belastingwetten en hare toepassing.
„De Meiboom".
Orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volksdans en Volksmuziek. „Neerlandia".
Maandblad van het Algemeen Nederlandsch Ver­ bond.
„Ons Leger", Maandblad. Officieel Orgaan van de Koninklijke Nederland­ sche Vereeniging „Ons Leger".
N g r
HH O
wa u
S W CJ O
H
5£ o22 K 2
y M
S <» C H •< i
% O p w 0w i
5 l1 a [r)
H , H '
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 104
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
104
Jaar:
1934
194 195 Garnizoen, Weerbaarheid, Militaire Vereenigingen,
UI K D m
x ü
u.
Q UJ ffl
Z LU
ü z'
Q D
UI UJ by>
O K
I- Z LU
LU Ü) Z
>•
ü >
Q cr o Q
Es O) (N
Korps Pontonniers en Torpedisten.
F. A. Vaillant, Luit­Kolonel, Commandant van het Korps, tevens Garnizoenscommandant.
J. A. Mussert, Majoor, Hoofdinstructeur. A. I. Verkouteren, Kapitein van Speciale Diensten. H. J. J. T. M. Steenmetser, Kapitein­Adjudant. G. v. d. Mark, Ie Luitenant van Speciale Diensten. E. J. van der Flier, Ie Luit., Officier v.h. Materieel. H. P. L. van Gestel, Ie Luitenant, Administrateur. H. G. A. Reimers, Kapitein, Commandant Comp. Pontonniers.
W. G. Bakker, Ie Luitenant. G. F. C. D. de Jonge, Ie Luitenant. J. C. van Houweninge, Ie Luitenant. H. J. Hubregtse, Ie Luitenant.
Militaire Geneeskundige Dienst.
Dr. H. Gilhuijs, Arts, Vrieseplein 3. Tel. 4058. Wnd. Chef van den Militairen geneeskundigen dienst te Dordrecht.
Landstormverband Dordrecht. Q J. W. L. Versteeg, Kapitein, Commandant van het
_ verband. ™" N. A. Alberdinck, Ie Luitenant.
3 Gewestelijke Landstormcommissie I
in het verband Dordrecht.
^ P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. ­. J. A. J. Jansen, Secretaris. ^ A. Groenendijk, Res. Ie Luitenant, Propagandist. O
Bijzondere Vrijwillige Landstorm.
W LU z
cr X
W cr o o
ü
LU O
Plaatselijke Commissie Dordrecht: Ds. M. Gravendijk, Voorzitter. G. A. Hoogenboom, plaatselijk leider. M. de Keizer, Secr.­Penningm., Dubbeld.weg 180.
Vrijw-, Landstormkorps Luchtwachtdienst. Luchtwachtpost Dordrecht.
M. de Keizer, Res. Ie Luitenant, Dubbeld.weg 180.
Nationale Bond Mobilisatiekruis. Afdeeling Dordrecht.
Eere­Voorzitter Burgemeester van Dordrecht, P. L. de Gaay Fortman. Voorzitter J. A. J. Jansen Maneschijn. Secretaris H. G. A. Reimers, Rozenhof 8. Penningmeester M. de Keizer.
Koninklijke Ver. Moed, Beleid en Trouw.
P. L. de Gaay Fortman, Voorzitter. Vacature Secretaris­Penningmeester.
Dordtsche Burgerwacht. Kantoor Vest 28. Telefoon 4601, na 5 uur 5875.
Mr. W. O. de Kat Angelino, Commandant. Mr. A. van Os, Voorzitter. R. J. E. Muring, Secretaris.
Militair Tehuis. Afdeeling Dordrecht van den Ned. Militairen Bond.
Ds. A. J. W. van Ingen, Voorzitter. A. de Waal, Secretaris, Voorstraat 360. K. Wieringa, Penningmeester.
Vereen, v. Onderofficieren „Ons Belang". Afdeeling Dordrecht.
L. Koops, Opp.sch. Ie kl., Voorzitter. G. M. Koek, Fourier, Secretaris. J. Romein, Sergeant, Penningmeester.
Christ. Sociale OnderofEiciersvereeniging. Afdeeling Dordrecht.
J. Soukens, Opz. v. Fort. Ie kl., Voorzitter. J. M. Strengholt, S.m.a., Secretaris. C. Steeds, Adj.ond.off., Penningmeester.
Kon. Ned. Bond van Oud-Onderofficieren Afdeeling Dordrecht.
Beschermheer de Edelachtbare Heer P. L. de Gaay Fortman, Burgemeester van Dordrecht. Beschermer F. A. Vaillant, Luitenant­Kolonel Com­ mandant van het Korps Pontonniers en Torpe­ disten.
Bestuur: W. B. Aussum, Helmerstraat 6, Voorzitter.
C. Heinstman, Voorstraat 335, Secretaris.. P. van Heek, Willem Marisstraat 41, Penningmr.
Algem. Militairen Pensioenfonds A.M.P. Afdeeling Dordrecht.
Voorzitter J. van Keulen, Oranjelaan 53. Secretaris Vacature.
Tijdelijk Secretariaat Oranjelaan 53. Perscommissie W. A. Klumpes.
Vereen, Weduwenzorg voor' gepensionn. Militairen voor de Wet van 1909.
Inlichtingen, verstrekt S. Kramer, Mart. Stetjnstr. 15.
Nederlandsche Vereeniging van oud-strijders uit de tropische gewesten „Het Vaderland Getrouw".
Aanmelding voor hulp bij den Voorzitter: J. van der Linden, Dubbeldamscheweg 26.
Advertentie Bureau Jac Duits, Bleekersdijk 23, DordrethU
Districts-Commissie voor het Fonds van den Gewapenden Dienst. (Fonds voor Oud-Militairen). District Dordrecht.
H. G. A. Reimers, Rozenhof 8, Secretaris.
Vereeniging van gepensionneerde en gegageerde Militairen van het Leger in Ned. Oost- en West-Indië „Voorwaarts". Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
P. Roubos, Voorzitter, Is. da Costatstr. 27, Zwijn­ "drecht.
G. H. van Hulten, Secretaris,­ H. Nibbrigstraat 17. Doel: Behartigen der belangen v. d. O.­I. Militair.
Arbeidsbeurs Oud-Indische Militairen.
Doel dezer arbeidsbeurs is het helpen van den O.­I. Militair aan'een betrekking en met raad en daad bij te staan.
Correspondent: H. de Vos, Hoofdstraat 40. Schietvereeniging „Merwede".
P. J. Hecker Jr., Voorzitter. A. H. Korthals, Secretaris, Havenstraat 17. A. A. Loggers, Penningmeester.
R.K. Militairenvereeniging. Secretariaat Steegoversloot 36.
Koninklijk Erkende Dordrechtsche Schietvereeniging Oranje-Nassau.
N. de Graaf, Voorzitter. G. J. Groeneveld, Secretaris, Javastraat l, N. P. Bakker, Penningmeester.
Schiet' en Schermvereeniging „Nederland en Oranje".
H. L. de Koning, Voorzitter, Frans Lebretstraat 43. W. Louwman, Secretaris, Toloijsenstraat 22. C. J. van der Teen, Penningm., Komatistraat 18.
N CNH
r h­H
n ffi w
Sportvereenigingen* Dordr. Bond voor Lichamelijke Opvoeding
D. N. Lotsy, Voorzitter. J. P. Riera, Secr.­Penningm., Celebesstraat 35.. L. H. M. Pijleman, vertegenwoordiger van het Ge­ meentebestuur.
Dordrechtsche Voetbalbond. Bestuur.
J. Bouman, Voorzitter, St. Jorisbrug 4. G; Boom, Secretaris, Roemer Visscherstraat 20. P. Verschuur, Penningmeester, Bankastraat 37.
Aangesloten Vereenigingen. Naam: Secretaris:
ALBLASSERDAM. F. 't Hoen, Poldersraat A 507, Alblasserdam. ARKEL. A. Brandwijk, Schotdeuren 65, Arkel. A.S.W., L. H. Machielsen, Staringstraat 24. D.F.C., J. v. d. Linden, Bosb. Toussaintstraat 32. D.M.C., B. Versteeg, Nessestraat 24. DORDRECHT. A. Visser, Dupperstraat ,41. D.O.S.B., J. P. van Wijk, Melkstr. 7, Gorinchem. D.O.S.H., H. Spruit, Marcellis Schampersstraat 8. DUBBELDAM, A. in 't Veld, Reeweg (O.) A 287, Dubbeldam. E.B.O.H., C. J. Versloot, Crayensteynstraat 57. EMMA, B. Bonten, Kasperspad 84. FLUKS, D. van Kekeren, Bilderdijkstraat 16. GELUKVOGELS, G. v. Pelt, M. Schampersstr. 31. 's­GRAVENDEEL, P. J. Seip, R. Vermaatstraat 4,
's Gravendeel.
HARD. BOYS, J.vde Jong, A 493, Hardinxveld. I.F.C., A. Bak, Onderd. Rijweg 32, H.­I.­Ambacht.
KINDERDIJK, C. de Keizer, E 89, Alblasserdam. MERWEBOYS, P. van Heek, Havenstraat 21. MERWEDE, G. van Os, Brouwersdijk 190. MERWESTAD, K. Makkelie, Hellingen 72. MERWESTEIJN, P. Aarnoutse, Eemsteijnstr. 37. O.D.O., P. Zwang, A. Camerlingstraat 46. O.D.S., C. Schmidt, Eigen Haard 36. O.S.S., L. de Meijer, Jozef Israêlsstraat 101. O.T.O., P. v. d. Linden, Jacob Marisstraat 107. PAPENDRECHT, J. Dekker, Visschersbuurt 56, Papendrecht. SLIEDRECHT, G. W. A; Visser, C 161, Sliedrecht S.S.W., J. Lucas, Lekstraat 15. STRIJEN, W. Streefkerk, Boompjesstr. 38, Strijen. STRIJENSAS, G. Verzendaal, N. weg, Strijensas. S.V.W., J. Drost, Hazewindhondstr. 11, Gorinchem UNITAS, C. Verduin, Molenstraat 8, Gorinchem. U.N.O., G. Vlot, Nieuwe weg 120, Hardinxveld. Z.O.F., H. Minnebreuker, Botersloot H. ZWIJNDRECHT, H. Bakker, Ringdijk 279, Zwijn­ drecht. '
Waar niet anders vermeld, wonende te Dordrecht.
Dordr. Scheidsrechters Vereeniging DSV. A. J. Vervoort, Secretaris, Herradesstraat 30.
Dordrechtsche Football-Club „D.H.C." Terrein Mauritsstraat. Telefoon 4077.
F. G. Rens, Voorzitter, Hotel Ponsen. J. v. d. Linden, Secr., Bosb. Toussaintstraat 32. G. v. d. Mark, Penningm., K. Scheidingsweg 42,
BISCHOFFs Heerenmode is GOEDKOOPER H
M i ' C H S W™ >
•un
O H d o
52 H S 2E WM &
ra o* w
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 105
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
105
Jaar:
1934
196 197 Het Clubnieuws der D.F.C.
D < LU E D m
x ü
X
o oIE
b üt*.
O) CN
g UJ h- Z UJ > UJ CO z
• ü
IO O) CN
er w
o o
z o Lo_ LU J UJ I­
Redactie: Emmastraat 25. Telefoon 5008. Administratie: Krommedijk 135.
Supporters­Vereeniging der „D.F.C.'
O) K LU
H. C. W. Ruisch, Voorzitter. G. S. Hüsen, Secretaris. S. Wulfse, Penningmeester.
Q Dordrechtsche Voetbalvereniging O.D.S.
QJ H. J. Kemp, Voorzitter, Vondelstraat 69. J C. Schmidt, Secretaris, Eigenhaard 36. [L W. Steyn, Penningmeester, Riouwstraat 75.
«j Voetbalvereniging „Dordrecht". QJ J. de Snoo, Voorzitter, Riouwstraat 81.
j* A. Visser, Secretaris, Dupperstraat 41. ^ C. de Wit, Penningmeester, Wolbrandstraat 21. Dordrechtsche Korfbalbond. Bestuur.
G. de Meij, Voorzitter, Steegoversloot 63. C. Radder, Secretaris, Corn. de Wittstraat llrood. J. van Donkelaar, Penningm., Chr. de Wetstr. llrd. H. Ilmer, Competitieleider, Tollensstraat 1. J. Smeulers, Commissaris, Merwedestraat 57.
LU ë
LUë D
Vereenigingen. Naam: Secretaris:
D.E.E.T.O.S., H. Traarbach, Spuiweg 100. T.O.V., J. Rietveld, Tolbrugstraat L.Z. 21. QUICK, Th. van Gorkom, Krommedijk 94. DE REGENBOOG, C. Have, A. v. BIeijenb.str. 19. MERWEDE, H. J. P. Bellaart, Standhasenstr. 37. O.D.O., W. A. van der Plank, Hellingen 148.
Dordrechtsche Korfbalclub Deetos. UJ G. de Meij, Voorzitter, Steegoversloot 63.
• H. Traarbach, Secretaris, Spuiweg 100. J. Wuister, Penningmeester, Timorstraat 10.
Io K LU O
O UJ ­I Z
Dordrechtsche Korfbalclub „Merwede".
J. Beijer, Voorzitter, Brouwersdijk 202rood. H. J. P. Bellaart, Secretaris, Standhasenstraat 37. H. J. Bellaart, Penningmeester, Nessestraat 57.
Dordr. Geheelonthouders Sportbond.
M. van der Plank Jr„ Voorzitter, Krommedijk 177. Dordrechtschc Geheelonthouders Korfbalcl. „Over­ winning door Onthouding" O.D.O. E. v.d. Plank, Secretaris, Hellingen 148. Dordrechtsche Geheelonthouders Turncl. „S. en O," Marie van der Plank, Secr.esse, Hellingen HS.
Dordr. Geheelonthouders Voetbalclub „O.D.O." Gerrit Oosting, Secretaris, Balistraat 32.
Christelijke Nederlandsche Voetbalbond.
H. J. Ardon, Secretaris­Penningmeester, Voorstraat 411. Telefoon 3651.
K.S.D. Katholieke Sportbond Dordrecht, Bestuur.
Th. Klaus, Koninginnestraat 14, Voorzitter. M. W. Schoonen, Madoerastraat 5, Secretaris. J. Janssen, Emmastraat 17, Penningmeester.
Aangesloten Vereenigingen.
K.D.T. Katholieke Dames Turnclub. Oefenlokaal Bosboom Toussaintstraat. A. Bijl, Matthijs Balenstraat 15, Secretaresse.
K.T.D. Katholieke Heeren Turnclub. Oefenlokaal Kasperspad. J. van der Put, Singel 307, Secretaris.
R.C.D. R.K. Voetbalvereeniging. Speelterrein Straatweg. W. J.(Addiks, Wijnstraat 126, Secretaris.
Jeanne d'Arc Schermvereeniging. Oefenlokaal Patronaat Wijnstraat. D. Dokman, Reeweg Oost 209, Secretaris.
„De Graal", R.K. Meisjes­Jeugdbeweging. Mej.
Bel 3000, 4000 of 5000 op voor «nvc J. Tijssen, Steegoversloot 82, Secretaresse. • Sportclub Oranje­Wit.
Hoofdbestuur: T. Pols, Voorzitter, Corn. de Wittstraat. C. Hemelaar, Secretaris, Dubbeldamscheweg 55r. H. J. Ardon, Penningmeester, Voorstraat 411. Afdecling Korfbal i J. Scheepbouwer, Secretaris, C. v. Beverenstr. 14. Afdeeling Voetbal: P. van Mill, Secretaris, Mauritsstraat 2.
Afdeeling Wandelsport; N. van Dalen, Secretaris, Huijgensstraat 29. Oefenvelden Straatweg, Zeehavenlaan, Oranjelaan.
D. Chr. H.B.S. Korfbalclub „Snel". „
S. Verhage, Voorzitter, Singel 280. A. L. Holleman, Secretaris, Hooftstraat 30. C. M. Dicke, Penningmeester, Prinsenstraat 3. Wedstrijdsecretaris: Als secretariaat. Wedstrijdterrein: Jacob Catsstraat (D.B.V.L.O.).
m u
Nederlandsche Arbeiders Sportbond. Afdeeling Dordrecht.
Joh. Smit, Vrieseplein 6rood, Voorzitter. H. de Munter, de Josselin de Jongstr. 17, Secretaris. J. J. de Swart, Brouwersdijk 143rood, Penningm. J.P.J. comm.: Chr. van Dijk, Crayensteynstraat 31. Secretariaten:
­i O K H Z O ü
Athlctick: D. Prins, Breitnerstraat 38. Gymnastiek: C. Blaak, Nicolaasstraat 32. Korfbal: L. Rietveld, Goeverneurstraat 48. Voetbal: Roda: M. Burggraaf:, Hallincqhof 10. D.V.V.: P. L. Smits, de la Reijstraat 13. D.J.M.: G. Dolk, Goeverneurstraat 78. Jcug'dvoctbal i H. de Munter, Josselin de Jongstr. 17.
AJ.C. Arbeiders­Jeugd­Centrale,
Dingeman de Bruijn, Krommedijk 132, Voorzitter. Leen Stoel, Weissenbruchstraat 7, Secretaris. Herman de Vos, de Josselin de Jongstr. l, Penn. Dingeman Versluis, Heijsterbachstraat 16rood, Stamleider „Rode Valken".
GYM N ASTIE K OUDSTE VEREENIGING TE DEZER STEDE
vtKttlMIlallMla DAMES­, HEBREN­, JEUGD­ EN KLEUTER­ AFDEELINGEN
OOK VOOR HEERENVETERANEN INLICHTINGEN BIJ HET BESTUUR:
C.' M. A. BELLAART, Voorzitter, Hoogtstraat 10 ­ H. I. Ambacht
A. NUGTEREN, Secretaresse, Singel 9
W. U. HAZEWINDUS, Penningmeester, Binnen Walevest 10
Turnkring voor Dordrecht en Omstreken.
Joh. H. Sterke, Voorzitter. J. Grintjes, Secretaris, Hoekenessestraat 12. C. M. A. Bellaart, Penningmeester.
Technische Commissie: .
C. Monté, Voorzitter. E. E. Heidenreich, Secretaris, Jac. v. Lennepstr. 33.
Aangesloten Vereenigingen:
O.K.K.: Mej. J. Nugteren, Singel 9. K.D.O.: A. van Heek, Dupperstraat 13. Sparta: E. E. Heidenreich, Jac. v. Lennepstr. 33.
Dordrechtsche Turnclub „Oefening Kweekt Kracht".
C. M. A. Bellaard, Voorzitter. Mej. A. Nugteren, Secretaresse, Singel 9. W. U. Hazewindus, Penningmeester.
Dordrechtsche Gymnastiekvereeniging „Kracht door Oefening".
Joh. H. Sterke, Voorzitter. A. van Heek, Secretaris, Dupperstraat 13. C. Recourt, Penningmeester.
Turnvereeniging „Sparta".
B. Blommers, Voorzitter. E. E. Heidenreich, Secretaris, Jac. v. Lennepstr. 33. G. Koopman, Penningmeester.
Chr* Gymnastiek­ en Athletiekver. D.I.O.
M. Ouwerkerk, Voorzitter, Madoerastraat la. G. Kraal, Secretaris, Wijngaardstraat 53. G. Grootenboer, Penningmeester, Vondelstraat 27. A. S. Langeweg, Hoofdleider, v. Houweninge.itr. 18.
Dordr. Zwem­ en Badinrichting.
Vacature, Voorzitter. H. van Gijn, Secretaris, Singel 149. H. \V­ Stoop, Penningmeester.
Zwembad „De Groene Plas". Noordendijk nabij Oranjelaan.
Administrateur J. van der Linden, Krommedijk 57. Dordr. Zwem­en Poloclub „DeMerwede"
J. van der Linden, Krommedijk 57, Voorzitter. H. de Jong, Almsvoetstraat 20, Secretaris. J. Waltman, Kon. Wilhelminastraat 33, Penningm.
Dordrechtsche Zwemclub D.Z.C.
K. C. Wegman, Voorzitter, Voorstr. 305. Tel. 4105. Mej. A. van Muilwijk, Secr,­Penn., Reeweg 139.
Koninklijke Dordrechtsche Roei" en Zeüvereeniging.
Mr. J. van Drooge, Voorzitter, Stadhuisplein 4, Ir. A. v. Rossen, Secretaris, Twintighoevenweg 23. Dr. C. Eijkman, Penningmeester, Markettenweg 10. Bootenhuizen en Aanlegplaatsen: Knolhaven 18, Telefoon 3905.
Vereeniging „Watersport". Clubhuis en aanlegplaatsen Maartensgat.
P. A. Hoogenboezem, Voorzitter, Boomstraat 23. H. Kranendonk, Secretaris, Spuiweg 4. C. de Wijs' Czn„ Penningmeester, Hooikade 5. J. den Duijtsen, Havencommissaris, Hooikade 4.
Watersportvereeniging „'t Wantïj".
A. Veringa, Voorzitter, Voorstraat 40. A. Vliegenthart, Secretaris, Camphuijsenstraat 1. P. S. van Es, Penningmeester, Kromhout 168.
Ligplaats vaartuigen en Vercenigingsschlp; Mat­ tensteiger.
Dordrechtsche Sneeuw­ en Ijsclub. Banen Bankastraat. Telefoon 3574.
Vincent Eras, Voorzitter, Oranjepark 1. B. Bos Azn., Secr., Wolwevershaven 4. Tel. 84, H. van Gijn', Penningmeester, Wijnstraat 79.
BISCHOFF's SCHOENEN ZIJN BETER «Jv «^
j» K r» z
H W O ra C Q P » o >z a
v» ra o z cffi ft
a en ,
r ra >fe 2
z o ra
H w B
> Z N C
nS E
o
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum