Dordtse Historische kalender

Dordrecht is een stad vol geschiedenis en verhalen. Op de Dordtse historische kalender (DHK) is te zien welke gedenkwaardige momenten er in de stadsgeschiedenis zijn. Hoogte- en dieptepunten, grote en kleine jubilea: de DHK laat ze in één oogopslag zien.

 

Deze digitale kalender stimuleert het historisch geheugen. Ze is een hulpmiddel om tijdig te beginnen met investeren in de toekomst. Wat is er op afzienbare termijn te herdenken en/of te vieren? Geschiedenis leeft en is een verhaal van ons allemaal. Deze kalender is niet volledig. Reacties en aanvullingen zijn zeer welkom. Je kunt ze sturen naar studiezaal@dordrecht.nl.

De DHK is een nieuwe versie van een eerder initiatief van Hans Berrevoets in het kader van het Platform Stedelijke Herdenking.

Sluit het Verborgen Museum