Dordtse Bronnen

De reeks Dordtse Bronnen is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Oud-Dordrecht (VOD) en het Regionaal Archief Dordrecht (RAD). Het is de bedoeling te komen tot het (digitaal) beschikbaar stellen van moeilijk toegankelijke bronnen, als hulpmiddel bij onderzoek naar de geschiedenis van Dordrecht.

De stad Dordrecht rond 1570 door Jacob van Deventer

De eerste twee bronnenpublicaties (2006 en 2008) werden eerst in de vorm van relatief eenvoudig boekjes uitgegeven, maar zijn nu ook beschikbaar als PDF. De reeks is inmiddels aangevuld met een vijftal bronnen uit 1543-1563. Hierin wordt een tamelijk compleet beeld gegeven van de Dordtse bevolking en huizen/bedrijven uit die periode. Het is de bedoeling de reeks nog uit te breiden; vrijwilligers die een belastingkohier of andere Dordtse bron hebben bewerkt, worden van harte uitgenodigd zich te melden. De tweekoppige redactie (VOD en RAD) zal zich hier met graagte over buigen.

Dordtse Bronnen:

I. Dese heerlicke Stadt. Een zeventiende-eeuwse kroniek van Dordrecht door Pieter Govertsz van Godewijck (1593-1669). Bewerking: W.M. van der Schouw, 2006.

II. Van de wieg tot het graf. Statistische reeksen voor de demografie van Dordrecht 1574-1811. Bewerking: H.P.H. Nusteling, E. Havers, Th. van der Weegen, 2008.

III. Kohier van de tiende penning van Dordrecht in 1543. Bewerking: Jannie Zondervan-van Heck, 1994.

IV. Kohier van de tiende penning van Dordrecht in 1553. Bewerking: André den Haan, Koos van der Vaart, 2019.

V. Kohier van de tiende penning van Dordrecht in 1556. Bewerking: website Regiodiep.nl ca. 2010; Kees Sigmond, 2019.

VI. Kohier van de tiende penning van Dordrecht in 1561. Bewerking: Kees Sigmond, Emile Havers, Jan Alleblas, Bart Ibelings, 2019.

VII. Pandpondboek van het Dordtse Sacramentsgasthuis in 1563. Bewerking: Bart Ibelings, 2019.

De reeks Dordtse Bronnen is te vinden op: www.oud-dordrecht.nl/dordtse-bronnen

Sluit het Verborgen Museum