Dordrechtsche Courant

Dit is een van de oudste kranten in de collectie van het Regionaal Archief Dordrecht. De eerste krant van Nederland verschijnt in 1610 in Amsterdam. Door de opleving van de politieke strijd in 1781 tussen patriotten en prinsgezinden worden hevige discussies uitgevochten in tijdschriften, pamfletten, spotprenten en kranten, met een geweldige stimulans voor de drukkersbranche tot gevolg.

In Dordrecht verschijnt de eerste krant pas zo’n 180 jaar later, en wel op 8 december 1789. De voorloper van de Dordrechtsche Courant is dan de Dordrechtsche Oprechte Hollandsche Historische Courant. Die wordt uitgegeven door J. van Stipriaan en Johann Philip Kraefft en verschijnt driewekelijks. Kort erop stopt de krant en het duurt vijf jaar voordat hij opnieuw verschijnt. Waarschijnlijk is die onderbreking te wijten aan de vele patriotten die het land verlieten. In 1795 verschijnt de krant opnieuw, nu onder de naam Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap: Bataafsche Courant. Korte tijd later verandert de naam in Dordrechtsche Historische Courant en uiteindelijk wordt dat de Dordrechtsche Courant.

Vanaf 1796 wordt de krant bijna dagelijks gedrukt. In het begin bestaat hij uit slechts twee pagina’s en het duurt tot ver in de 20ste eeuw voordat er foto’s worden geplaatst. De krant wordt gedrukt bij de Dordrechtsche Drukkerij- en Uitgeversmaatschappij aan het Grotekerksplein, eigendom van de familie Blussé van Oud-Alblas. In 1945 verschijnt de Dordrechtsche Courant voor het laatst door een tekort aan krantenpapier en is nadien nooit meer verschenen.

Destijds was er nog geen vrijheid van drukpers. In 1581 wordt een aantal regels opgesteld waaraan drukkers zich dienen te houden. In 1702 verbiedt de landelijke overheid het uitgeven van kranten zonder permissie van de plaatselijke overheid. In 1791 bepaalt het Dordtse stadsbestuur dat alleen goedgekeurde kranten gedrukt mogen worden. Onttrekt men zich daaraan, dan wordt bij eerste overtreding een boete van 50 gulden opgelegd en bij herhaling wordt dat bedrag verdubbeld. Bij een derde keer loop je het risico dat je bedrijf wordt opgeheven.

In de Franse tijd kan de Dordrechtsche Courant slechts overleven door zich te onderwerpen aan volledige censuur. Die politieke kleur is duidelijk aan deze pagina van 1 september 1795 af te lezen. Naast de beschrijving van de toestand van de revolutie in Frankrijk en de krijgsverrichtingen van de Fransen in Duitsland, wordt de voorpagina opgesierd met kreten als ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.’ Ook het motto onder de oorspronkelijke verschijningsdatum van de krant ‘Het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid’ laat weinig twijfel bestaan over de zijde die de krant koos of moest kiezen.

Rosita Autar

Sluit het Verborgen Museum