Colofon

POSTADRES

Regionaal Archief Dordrecht,
onderdeel van het Dordrechts Museum
Museumstraat 32
3311 XP Dordrecht
T: +31 (0)78  770 87 08
Voor reacties of vragen: studiezaal@dordrecht.nl

DISCLAIMER

Het Dordrechts Museum besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Dordrechts Museum alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Het Dordrechts Museum is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat het Dordrechts Museum gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat het Dordrechts Museum de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina’s van deze website in uw website is echter niet toegestaan.

Het Dordrechts Museum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. Het Dordrechts Museum behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Indien u mededelingen of informatie plaatst op deze website geeft u daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.

Op de afbeeldingen en teksten op deze website rust auteursrecht van het Dordrechts Museum als auteursrechthebbende op het fotomateriaal, en in voorkomend geval op de afbeelding zelf. Hergebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Indien u een afbeelding wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden dient u contact op te nemen met het Dordrechts Museum.

Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt u ermee in dat het Dordrechts Museum u van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie.

Sluit het Verborgen Museum