Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
154 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 18
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
18
Jaar:
1854
1G Wijk B.
Ko. 318 C. Kramer, kleCrmakcr. n C. van Eijck Mr., koopman.
119 J. C. van dor Monde, Irugop- liaaldcr.
a J. G. Kronnucr, fccstcllcr.
120 J, S[iocl, bcbipiicr. 121 G. do "\Vaal, bediende. » M. K. TTtcrmark, kopcrslagcr.
122 A. L. C. lïoudicr, agent der stoumbootcn.
123 Tuin. 121. (gcz) Pot, parfc. 125 P. van Tiooijen, iel. » M. Kila, iiofraccstcr.
120 C. Ophorst, kassier. 127 E. lloobol, winkelier. 128 Pakhuis. 120 i1. Hoger, Etcendrukkcr. 130 II. L,dc "\VJJB, officier der genie. 131 A. Verhoeven, part. n
P. "Willcmsc, wagenmaker.
132 D. do Smit, kantoorbediende. 133 J.M. YIjgU (wed. v. Oldonlmigh), : '
paite.
ISi E. Duits, koopman. w
J. P, do "Vries, tandmcestcr. -
135 J. dam lïackor, commissionair. H C, E. Backcr (H cd. AVinkcl), part.
]3C J. P. Krijnen, inspecteur der ro- giEiratic en domeinen.
137 J. P. Brcdins, procureur. 133 J. van Oldcuborgh, koopman, 139 D. Gips, lsïi«\dw.
143 n
144 146
No. 140 141
Wijk B.
H. Booncn, makelaar. J. van der Veer (wed. Dooron), partc.
C. P. de Kat, kassier. R. C. Weeshuis. . W. Woltcrs, binncnvader. H.'C. Kerk. W, van Aardcnne, ver»er. -
J. L. C. Ilcercman, part. SclirljBC f astraal.
M0/i7 Pakhuis. 148' W. Scltaffcls, koster. 1'iö/iO Pakluiizca. 151 E.
ster.
52 K, van der Mijl, schociimak 153-157 Pakhuis.
j
.53 G. E. Wcstcroncii van Mceteren wljnkoopcr.
i' WijHstratit. 50 Onbewoond. l l ' i
.00 A. G. van der Kaa, part. 101 O. 31. 't Hooft, id. z. 7 02 A, II. dellait, kasbicr der bain vau Icoiiiug.
103 Mr. II. l1. vaudcnJïergh, gi'i' fier der arr. rogtbauk,
'
Qï- l', van öanscwinkoï, part. 06 Mr. P. A. Sandor, oHieicr i«ii' jubtiüo.
06 Mr. G. A. do Kanüt, R«U- .at tte.
èy J
/v 3 fifa I3o
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 19
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
19
Jaar:
1854
17 iNo.
Wijk B. Grasenslraat,
107 (Jonkvr.) E. C. lust, parto.' 108 J. van Helden, tapper.' 103/70 Erf. 171 Stal. 172 L. Bustia, winkelier. 173 G. Bakker, kleermaker. n W. A. T. Koopman, koetsier.
17-i J, SeijsEcns, schoenmaker. a T. Ponsen, Bchcapmaker.
., c&< W c*
175 A. Kluit Az., apotheker, 170 J, Vijfwijk, part, 177 L, van Tettcrodo, schrijnwerker. 178 A. Brandt, koopman. » L. de Kok, sohippGr.
170 C. vnn Meerkerk, kuiper. 130 G. van Heek, poulier. 181 J. Sclmijten, Hz. part. 182 A. Buitenhck (wed. Brokerhof), partc.
ISjS Stal. 181' A. do Rek, schoenmaker. i
P. van Leen, venver,
185 II. T. van "WoU, loodgieter. 180 K. Middelhoveu , onderwijzer. 187 M. J. \ati Eijek (wed. Artes), parte.
138 P. E. van der Veer, schipper. r» G. Tuktor (\ral, do Vries), pnrto. i'
J, do Ptil, zakkciiilragcr. Wynatraat,
f P,!;. Qoltcrman, boekhandelaar. B.
No. 180 B. Lagcman, reiziger. 100 G. J. de Vries, organist. »
J. C. S. Krctsehmer, ondc-nvij- zcressc.
101 A. "\V. Gravo van Hogendori>, Hij ks-ont vanger.
" P. Gravc van Hogcwdorp, boek- houder.
103fl T. Korthals, verwcr. " l/ E. Michelscn, predikant.
193 O, B. do Kat, kassier. 19Ji J. Brand, koetsier. 195 Onbenoemd. 190 II. do Kat, kassier. 107 H. Teerlink, boekhouder. 108 J. H. Pjctsold, huisondenvijKcr. 109 Stal. 200 Pakhuis. 201 G. J. Vermande (wed. van Wu- gcningen,) partc.
202 Pakhuis. 203 D. W. Hordijk, procurciu. 201' A. do Vogel, chirurgijn. 205 Mr. H. A. Ncbbons Stcrliujj, advocaat.
200 A. Spoel, schipper,
207 £• Klcton, lettorzotter. " J. Duits, koopman. n
IT. Lumkes, part.
203 Koetshuis. 209 P. Blussö van Kuidland, boek- handelaar.
210/L1 D.G.H.]?tatcrman, kastelein,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 20
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
20
Jaar:
1854
18 Wijk B.
No, SIS Stadswang., ^ •'<•- - 213 A. Stoopj kassier. 214- J, van Dovcren, kastelein. 215 M, Vortrcgt, Lcddcnmakcr. n A. CJlom5winkel,Emcrit.pred,
21G J. Hulsman, winkelier. 217 J. Zalm, koffijlmisliouder,
Tollragslraatje (viatersijtfo).
213 Pakhuis. 219 J, Burg, steenhouwer. » W. II. Ilecro, vlccschli. knecht.
220 J. Brandt, part. " 11. W.Thccsiug, sigarenmaker.
!2ül Pakhuis. 323 C. Grcgoor, vcnvcr. 223 J. van dcii Slcenlioven, Iroodb.
224- W. de Haan, mandenmaker. " J. Mïjndcrs, soiiippcr.
235 J. Kockclis, grutter. 220 B. van Baïkom, scheepmaker. 227 P. Blommers, timmerman. 22S P. J. Kcmper, part. 229 Pakhuis. 230 P. de Visser, part. 231 D. lïarcnds (wed. Phrijm), id. n P. ÏÏuijm, naakter.
232 M. van den Boom (wed. Costa), mangelvrouw.
233 J. M. Selirijnemakcra, timmcrm. r-
IL BoslioVon (wed. v. Pelt), pnrtc.
» P. J. van Pelt (wed. llakkert), parlc.
Wij k B.
No. 23i J. J. Ie Suis, zeeman. H H. TVitsteljn, part.
235 J. Kelders, part. 330 J. Bovcns, schipper. 237 N. Allcmans, kleermaker. H C, Jansen, part..
238 J. van der Ven, opperman. 239 "W. Spoel, arbeider.
a n L. van Noord, arbeider,
n A. Sebcs, id. a
j •
J. van der Gijn (wed. de Jong) i partc.
;
it M. vau 't Zelfde (wed. Tnn ft Zelfde), partc.
J. van Pcrsljn, timmerman.
240 L. E. Teller, smid. 211 G. RiddcrUof, besteller. i, E. A. Vugt (\Ycd. van Üonge part e.
u S. Landmctcr (wed. Mag dans), parto.
212 J. Allcblas, id. 243 G. Mulders, arbeider. 2-1-1- M. Hekman (wed. de Hek), pa 215 Onbewoond, 21.G-24Q id. 250 L. Boore (wed. Montfoort),pa 251— Stal. 255/50 Onbewoond. 357 Vlccseiihal. 253 U. P. van Wcll, vcnvcr.
-,«.•'• ƒ
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 21
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
21
Jaar:
1854
'3 19 Wijk B.
No. 359 P. van lilcerkcrk, goudsmid, 200 P. Landraeter, stalh. 201 J. Haczcr, smid. n U. Peters, part.
AardappelmarU-
202 B. van Uzerloo, koetsier. 203 S. W. do Boo (wed. Korthals) vroedvrouw.
204 J. Bijl, Itijks-arabtcnaar. 265 D. "W. Kuppcr, koekbakker, 200 P. Schotraan, zeilmaker. 207 C. ï. Bendorp, schilder. 2CB J. Ponsen, schoenmaker. H
J, B. van Leeuwen, pnrt.
209 Pakhuis. 270 Onbewoond. 271/72 P. Uittenbogort, winkelier. 273 II. Sclmi|tcn, notaris. 27't A. J. Verbeek \an der Simde, koopman.
u ff*-
275 L- A. van Deernen j kleermaker. 270 P. Pictcrson, zeeman. 277 P. van Geluk (\ted, Molckamp), parte,
Kttipcrsïiavai,
;278 II. van Handwijk, smid. 270 Paklmis. 280 J. do Voogd Jr., koopman, 281 Pakhuis. J. Kunst, iceknpitcin. II. Uddcs, zeeman.
No.
232 A. Bouman Jr., blokmaker. " II. \an Aardcnnc, verwcr,
283 C. E. van der Sando La costc, commissionair,
28i-200 Pakhuizen. 291 L. Tarmond, blokmakcr. 202 J. M. MorjÊ, koopman. H • O. J. van "\Vngeningen, part.
203 J. M. IJzcrmans, II, C. pastoor. n
JI. F. van Lith, kapelaan.
201- Paklmis. 205 OnlicMOond. A, van der "Wijk, zeeman.
200 J. Korthals, kantoorbediende. 207/08 Pakhuis. Achter.132 C. Kuipers (wed. Ver- hoeven), parte,
l "\V. de Bruijn, kap. Dordtaclie stoomboot.
300 G. van der Velde Jr., zeeman. 301 P. Don, id. C. Baars (wed. Gcerlof)) parte.
302 303
301- Oüf•
Pakhuis. " '' I L
P. Carlobur, schilder. M. Tliegcnthart (\icd. Kandorp), parte.
l
i< l II C i• rf
Pakhuie. A. W. \QII Dort, kap. artillcüu. A, N. Bouvij , koopman. L. C. van Oldcnborgh, vtjnk. "W. J. Chctallicr, koopv. kapit.
Wijk B.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 14
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
14
Jaar:
1854
12 "Wijk A.
No. 505 C. Stcketée, schipper. 408 J. van Ooijcn, arbeider. u M. van langen, (wed, vanDec- non), parte.
407 G. Lina, (wed. van Dccncn), partc.
1C• S L. de Graamv, timmerman. 409 C. van den Berg, sclirijnwcrkor. 470 A. Heus, timmerman. 471 L. Ilijmeriuk, schoenmaker. H
P. A. van der Zanden, kantoor- bediende.
1-7• 2 J. Poots, bierbr. knecht. 473 E. van der Veer, schipper. » A. G. Groosaard, (wed. Ver- meer), partc.
'174' M. Zwang, schoenmaker. i'
Ii. ïïomfjn (wed. Ilcnnekcs), «aschvrouw.
n D. Lugten, schoenmaker.
475 E.UHoofdOvcd.Andre'), pwto. 470 J. U, Snoek, timmerman. 477 A. Bonten, schoenmaker. 478 A. Komvenhcrg, koetsier. 470/80 P. A. des Tombe, controleur Ie Afd.
481-484 Tuiii. ilSG 31. Vricsoiidorp, makelaar. 480 Pakhuis. 437 C. J. Singels, timmerman. 438 J. Plaizicr, zeeman. na A. J. Corpcleljn, ar!). »5 "\V. "\Vickcraad, Bclüppor.
Wijk A.
No. 4S8<? B. Kwak, goudsmid. 430 L. Koster, loods. a
J. Termaas (wed. Mulder), pait.'
400 D. Olivicr, arb. 401 B. Eddos, zeeman, 402 II. Boom, sledcuaar, a
J. Jooston, varcnsgezel.
403-498 Pakhuizen. 409 J. P. Hcssels, blikslager. 500 J. van der Krap, barbier. 501 T. Haczer, smid, u P. Schdlenbach, koornschepiier.
503 II. Knijf (wed. Muller), winke- licrstcr.
n P. Esvcld, part. 503 1,7. van ÏÏfjswijfc, loods.
u O, Kricns, schipper. " A. A. Bouman, blokraaker. H M. Takkcbos (wed. van Maaien), paitc.
501—508 Pakhuizen. Binticmiialcvcst,
4S8rf A. Tcrdoes, koornschoppcr. 489e H. N. Schuit, part. 4S8e II. Zwang, schipper. u IV. van der Elbt, korcnmctoi.
509 J. Cocnraads, Imisknceht. 510 lï. Sclmizor, part. 511 A. van Nugtcren (wed. Scheuk), parto.
512 J. ïïagon (wed. Moret), lapster. 402 IV. van Ileerast. arb.
K
ti£ off «k f
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 15
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
15
Jaar:
1854
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 16
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
16
Jaar:
1854
14 Wijk B.
No. 2S D. de Vries, chirurgijn. 20 J. Bekkers, broodbakker.
'30 J. II. BedJigs, likcurstokcr. 31 D. do Jüitcr van Gijn, koopman. 32/33-Pakhimeu. 31 G. van JDijl, tapper.
35 J. J. E. "SM, barbier. " S. J. Stop, parte. .
30 J. M. van Brakcl (wed. van der . Leer)) parte.
u C. Vogel, vcrwcr.
37 M, van Kampen, MÏnkeliorstcr. " l*, van ïïalcn (wed. van Kamp) , parle.
u M. van llouteii, zakkcuÜragcr. « M. Ligteraaus, part.
35 J. JI. Berloin, id. a J. J. van Kamen, commissionair, 33—15 plein (niemvlirug). 10 OUeiiilmjk. W• E. H. Nebbcns Sterling, reut- meester.
-IS A. Bustin, kantoorbediende. 1• U C. Papcnhukeu, kapper. u A. van dor Itcst, wiiikclkiiecht. « G. Scisscna, goudsmid. 00/51 Erf. 53 Pakhuis. 53 P. Aangcvooït, broodslijtster. C -I-
No. 5-J» 'G. Smak Grcgoor, metselaar. 55 J. Drcssclaars, logcm. houder. 50 P. C. do Groot, wijukooper. 57 L. Larabinon, timmerman. " "\V. H. S, Caspers. rijkscommii 58/50 Tuin. 00 A, Bek, Jz. onderwijzer, 01 Pakhuis. 03 j\t. van den Braudeler, med, doet 03 J. D. van Peeren, kastelein, f O! J. L. Janssens, part. 05 J. Damen, timmerman. u T. J. Baak, officier der marin
00 T, Tijssens, muntjkmcestcr. 07 S. Boers, HcCtmakcr, H
J. lIondorfT Blok, part. /' E. Korrel, id.
08 C. van don Hagen, nj'tuigscliildi' Mattettsteiyer.
00 K. van llsusdcn,-arbeider. 70 S. Jiugfcn, (wed. "\VocIders), part. a A. Spoel, varcusgczel.
* '
71 C, A. Hiddcrhof, koominuJ- iiaarskuccht.
Wijnstrnat.
73 S. IL Jurgens, stukadoor. 73 A. C. Nuimink, litliograaph. •' C. C, J. Nuiwiink, ondcrwi]Ecre;> 7'i H. do Brnijn, tuinman.
-
J. A. v. Oldcnborgh (wed, Bak- ^kcr,) parte,
w J. II. Duiutjos, zeeman, " J, lioumaii, koetsier.
J O
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 17
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
17
Jaar:
1854
15 Wijk B. Onbewoond.
78 J. II. Armstrong, gemeente ont- vanger.
77 J. van Ek, arbeider. ii M,
ïïuijgens, urboidor.
78 P. van der Eist, klet-rmaker. 1'J Onbcwooiid.
80 P. A. van don Berg, med. chir. '
doctor.
Si E. Verschuur Pz., assuradeur. 83 Ë. Montó", gefcmpl. leenb. 83 T. ïïuijzer (wed. Vuijcfc), parte. 84 G. Pennenburg, schoeumaker, B. do Grecf, metselaar. L. Snijders, dcb. staatsloterij. J.do Gelder, adjudant dor schutterij-
,8CJ J, llocbt, zaakwaarnemer. G. C. "W. Zander, visiteur.
T'
'87| C. do Bruijn, timmerman. C. Baks (ucd.vandeEest), part. P. van Ileumcn, id. P. van't Ilof (wed. Molenaar), id.
Boom.
P. Aernoud, arbeider. A. Brand Dz., koopmau. A. "W. Bcrnlmrt, zout«cgcr.
J2 J. B. Boudicr, logementhouder, W. J. Oosting, zeeman.
Palwffstraal,
P. J. Spaan, vcnver. A, tlo Buün, v,iïikclicï,
No. OG 97 1)3 K
00 100 101 /;
103 103 lOi a
105 100 107 108 117 115 u
lid. 100
Wijk B.
"W. Komijn, part. P. Aernoud, arb, A. Kelhovcr, logementhouder. II. Verhoef, rijksambtenaar. E. van der Xaa, timmerman. II. Buitcnhck, besteller. K. Durr (\vcd. Koop), tapstcr. II. Verhoeven, koopman. Pakhuis, (gcz.) Eeelacrts, part. C. van Bergen, havcnkuccJit. J. Smits, arb. II. Mast, schipper. C. Kcldcrmaus, scheepmaker. ÏÏ. do Roer, kleermaker. "W. Smits, part. • J. Brink, broodb. C. L. Doorcn, part. II. J. Mclkert, gop. zeeman.. D. L. "Wbuflstra, schipper. A. ]?. ïïecrc, koopman.
in/iatraat.
110/11 P, J.doB.idder, logementhouder. 113 M. Itoclands (ncd. Vervel), part. 113 D. J. Ereedveld, blikslagei. u C. J. Muller, cargadoor.
Hl A. II. Seltennjch, smid. n M. Storsbcrgcn, part.
115 J. J. L. van Lamoen, smid. 110 "W. T. Huscn, schrijnwcrkT. 117 "\V, Wctoriugs, zeeman, i»
J. B, Iloobïocckï, gep. amUon.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 10
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
10
Jaar:
1854
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 11
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
11
Jaar:
1854
Wijk A. "Wijk A-
No. 338 H. do Boer, zeekapitcin. 330 T. do Hoog, verwor. 310 Pakliuia. 311 C. J. Schotel, timmerman, 312 Kantoor. 313 Onbewoond. 314/15 Pakhuizen. 310/1<7 J. Ilmor, part. 316 M. Boshovcn (wed. v. Son), id. 310 P. vnn Eek (wed. Bémolt), id. 350 J. G. van Rietschoten (wed. Pon- sen), parto.
Stop.
351 C. Akkerman, Imibluieclit. n D. Hartman, ürievcnljestcller.
352 C. Hombrock (wed. Walgcrs), parto.
Knolhavai.
333 J. F. Biero, part. 3G-J' Gez. ilo la Cour, id. 355 H. Wienhoven, takclaar, n P. van Leeuwen, brugopliaalstcr,
350 P. van Buren, commissionair. 3>57 Onbewoond. 353 J. Korthals, koicnmcter. n
IX van den Hengst, part.
350 C. Maas (wed. vanEgeron), part. UGO L. Masion, koopman. Söla J. C. van Maarsoveon, zaak- waarnemer,
H b Onbewoond.
No. 302 C. Kiclc, arbeider. 303 H. Alleblas, id. SC'k J. H. Kohlcnbcrg, id. n l M. Hagcman, zakkeiidrager.
305 P. van den Eijk, koopman. 300 J. Jonkbloed, part.
807 Pakhuis. VarkcnmarU*
303 A. van der Sluijs, schoenmaker. n
II. Spoel, arbeider.
300 S. van Rooijcn, koornmctcr. 870 J. GonefaaB, klcGrmakcr. a
], Baufort, smid.
871 U. Knikkers, arbeider. 372 D. Landmctcr, voerman. 873 AV. P. do Boer, sledcnaar. n
'
J. van den Borgh, goudsmid. n AV. Riethof, timmerman.
374 Erf. 375 A.W.v.Amci]den, (Wed. Land- meter) parte,
370 W. van den Broei:, broodbakfc. 377 A. do Klerk, slcdoiiaar. n
378 II. Campers, tapper. 370 D. do Buh, schoenmaker. H D. Louman, kleermaker. n
H
II. Seijsseus, C\Tcd. Bommius), parto.
II. Hendriks, (IVcd. Knijpdra), parto.
\V, Kocutaata, pettenmaker. 380 W. van Leeuwen, goudsmid. /J
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 12
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
12
Jaar:
1854
10 No.
Wijk A. AardappclmarU.
381 C. do Huiler, bediende. « N. Spiering, arbeider.
332 N. do Heer, winkelier. 383 C. Kuieriem, grutter.
'
<i A. Philipsen, kolenmcter. Knolhavcn.
38* Erf. 373 P. do Zeemt, koetsier. Acliter. n A. Jïcrning, gem. ambtenaar.
372 J. van den Heuvel, vischlcoopar. 371 C. va» Eijsborgcn, timmerman. »
31. Koenen, schipper. 370ö C. Meijboom, klefirmaker.
i n l J. van der lauden, timmerman. 368 C. Yorwcij, vischkoopor. 335 J. Lindctnans, hocfsmid.
jficmec hanen.
380 B. C. van "\Vclie, klcËrmaker, H
P, Vernos, zeckapilein.
337 PaUiuis. 388 S. do Geus, zeilmaker.
' 389 J. van Muarscvcon, koopman. 31)0 P, J. do Kantcr Jr., makclnar. 301/03 l'akhuizen.
i 30*, L. Schouten, part. ; 3!)ii PaUmis.
306 C. vim Altenljurg, scliipper. " C. van Melscn, stccndrukkcr.
Wijk A.
No. 3D7 308 309 100 '101
10• 3 403 404 405 40G(ï
4005 407, 4 08 40» 410 411 4120 4124 nc ad
4-13 11• 4
11• 5 4'1Ö
11• 7 4.18
410
G. "Wegman, koopv. kapitein. ' A. A. van "\Vijngaaiden, goudsmid. D. Dagevos, cm. predikant,
C. Sclis, zccpzicdcr. A.van Drongclcu, lecsbibliothcok- houdor.
C. Olivier, marktmcester. A. C. Boest, part.
Pakhuis.
ï f >,} •
i,
J. S. Yriesondoip, commissionair.: Pakhuis,
G. J. Bosscliart, commies der posterijen.
Onbeloond. J. S. Eeepmaker, part. *
M. do Kat, ïd. Pakhuis.
f
.^ ; i
Ii. E. 't Hooft, (\\cd.), part. A. W.Vriosondorp, (Wed.). W. M. J, Eises, metselaar. M. Volkert, part.
\ ,
J. Zandman, schuitenvocrdor. A. Smak Grogoor, part. J. 13ronkliutjEcn, commissionair. J. E. Schnltz van Haogcii, (wed. van der Horst), partc.
W. J. Vos j pcckam'tein. H. Timmer, (wed. van Some- rcn Brand), partc.
J, P. Stcubith, commissionair. M. E. Yorstrcpon, (\\cd.vandcn Hoogcn), partc.
F. U. Eddcs, koopv. kapitein. ? ^ /
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 13
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
13
Jaar:
1854
11 Wijk A.
No. 419 II. Mcppcldcr, zeeman. 420 L. van Son, fabrikant in ver- lakken enz.
421 II. J. Jlasion, koopman, 422 P. L. Jlasïon, part. 423 "W. J. Koopman, briovenbcsteller. 424- II. Xnijf, postÜlon. 425 T. C. Veltman, zcekapitein. 426 C. van Bccfc, part. Vlak l\) de blaatmpoort.
427 "W. Papenhuffzen, broodb, 429 K. J. Kranenburg, zeeman. 428 J. Baudet, id. Booge Nïcitwslraat.
-420 D. van Dijl, arbeider, i'
J. van der "Wel, (\\cd. Barend- sen), partc,
, j
n C. Zoetens, (wed. do Koster), part,
430 M. van der linden, (wed. de Vries), part.
'J4S1 II. Sticvink, commissaris der J
schuifcnvoerders. 432 C. Stuurman, voorman.
433 II. Umer, arbeider, 'i P. Stokbroeks, id.
434 Onbewoond. 485 N. Vcrhclj, (wed. van Es), part. 430—438 Pakhuizen. 439 J. J. ncsscls, part. n B. Hendriks, venvor.
440 J. Hijuders, sclitnicr, 4-41 .u. "W. Zooihout, liorologiomaker.
Jloogc Nicuwstraal.
401 Pakhuis. 403 J. J. P. Haczcr, smid. u J. II. Aangovoort, Inoodb.
403 J, Vermeulen, part, u
4G5 S. Baars, schipper. n
II. do Groot, zeeman.
404 G. C. Veldkamp, (wed. van Don- gen), parto.
J, F. OÜvicr, arbeider. Wijk A.
No. -til H. Poots, zeilmaker. 442-414 Pakhuizen. 445 A. Spoor, part, n K. van der Hïddo, (wed. Sim- golandt), parfe.
440 Pakhuis. 447 J. Bisschop, schipper. 443 P. 11. JP. Koene, scheepmaker. 449 TV. de Haan, schipjcr. 450/51 Onbewoond. 453/53 Pakhuizen. 4 J. van Bruten, (wed. Plaman), partc.
455 J, Scliotman, wijnfcoopcr. Vlak lij da Roobrtig,
450 G. van Erp, commissionair. u M. J. Pannaij, machinist.
457 J. de Voogd, (Sr.) id. 453 J. van Kamen Gz., id. 450 G, van Kamen, apotheker. 400 L. van der Slik, broodb.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 5
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
5
Jaar:
1854
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 6
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
6
Jaar:
1854
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 7
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
7
Jaar:
1854
No.
Wijk A. tfouititiiien.
Wijk A.
100 G. Schotel h,, steenhouwer. 181/02 Pakhuizen.
103 G. van der Sandcn, koopman, ^.MïUvctt^iit,»^ .
164/05 Pakhuizen. 100—170 Erf. 171 PakliuÏB.
ScJwilema&ersstraal.
173 J. Yorsluis, arbeider, 173 Onbewoond. 174 W. v. d. Stek, arbeider. u G. Holtmark van DijkorhoIF, vcnvcr.
175 G. Voets, timmerman. n
TT, Sluijmors, arbeider.
178 Pakhuis. 177 J. J. ten Velden, boekbinder. i• H. Gcors, zakkondragcr.
178 70 Pakhuizen. GroolekerZsbtittrl.
180 J.P.Holtzschuo, lelt. ingenieur, 131 A. J. van AHona, roiabcdicndo. 182/83 Winkel. 184/85 Pakhuis.
|l87/8•
180 C. Bosman, houtzaagmolcnaar, S Pakhuizen.
189 Pakhuis. ,00 T. vou Heclsbcrgon, timmerman,
No. • 191 J. Advocaat, part. 103—Oi Pakhuizen, 105 M-E-HoodcöburgOVeddeEcus), parto.
100 A. do Groot, timmerman. 107 C. Schaarraan (W- Bcidel), parto,
a T. van Dijl, naaister. H
P. Nunnikhovcn, zakkendragcr.
108 J. A, C. los, onderwijzer. » M, M. Hofman (Wed. Smaaseu),. onderwijzeres.
109 J. C. Govers, onderwijzeres. 200/1 P. do Koning, koopman. - 303 M. van der Woijdcn, metselaar. u A. J, Brand, part, 203/i Buieau (Ilijks-telesraaf). i/
Hoofduacht.
205 T. Sels (Wed. Boet), partc. 300/7 R. J. van dar Horst, sociëteit- houder.
208 D. Yisschor v. Aalst, ondcrw. 20D H. v. d. Kloet, timmerman. n
J. !\ II, Gubcl, zccknpitcin.
210 M. Lagonvoij (IVcd. Roest), pnrie, 311 C. P, van Koevordoii, deurwaar- der dir. bel.
212 T. van Dijl, winkelier. H
II. C. ïolsor, docent aan hot gymnasium,
a W. Bisschop, docent fan het gymnasium.
V
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 8
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
8
Jaar:
1854
f " ' ' ' 7 Wijk A. No. Vkcschhottwersstraat.
212i Onbewoond. 213 L. H. Bahro, beddcnmakcr. 214- P. landsmeer, korenmeter. 215 A. van Bart, arbeider. >'
J. F. Davülson, zeeman.
210 A. Mijnders, makelaar in do zeevaart.
217 "W. van Aiowijn, part. n M.Karaerraans(\vcd.Stcenis),partc.
218 Onbewoond. 219 A. van der HU, zeeman. 220 J. v. d. Pluijm, schoenmaker. 221 M. Brugman, leorïooijcr. 223 S. van Sluijsdara, broodbakkcr. 223 G. "Vlasblom OVcd.vanDrielJ.part. 22-1 J. G. Grobbcn, smid. 225 C. Tinncnbroek, klompmaker. » u. Kopal, part. n P. J. do lluijtor, smid.
220 C. AV. Sncidshouvol, lecrlooljcr. n E. Stap ("Wed. Dooren), partc.
227 S. van Voorden, barbier, j» A. Kielt), schipper.
228 J. van der Put, schoenmaker. u C. de Iluijtcr, klcGrmakcr.
229 P. A. Montfoort, huisknecht. 230 Pakhuis. 231 M. Kievit, ("Wed. Kooijman), part. 233 Pakhuis. 233 M. J.Jurgens (Wcd-Foks), win- kclicrster.
No.
Wijk A. lloidtmncn.
23'A Tuin. 235 Onbewoond. 230 Pakhuis. 237
238
id. id.
.
Aciitcr, lulu M, Tcubcl (Wed, Kamcrmant partc.
n l J. Nerings, timmerman. H c C. J. Hees van dcnEnden, j'
n d "ff. van Bergen, arbeider. " c Ii. Visser, id. n f C. van leeuwen, timmerman. a g Onbewoond. 239/40 Erven. 241 D. J. ten Zeldam Gnnswijk, nor- directeur.
'
242 J. J. Jansen, gowecrmaker. ;/ D. Nieuw poort, arbeider. n
243 Pakhuis. 24i J, do lluitcr, part. 2'15—240 Lootscn, 250/51 Tuin. 252 II. Kiclo, schipper,
rfeescfikoiuecrsslraal,
253 L. do Jong, Meurmakcr. 2 Pakhuis. 255 L, van der Ten, part.
i
J. C. van dor Poel, gencnsïon.( militair.
'( . , Wijk A,
No. 255 M. Goedhart, metselaar. 250 J. Karscboora, verwer. 257 J. A. Keiler (Wol Kronaucr), partc.
« T. Mes, (Wed Stcnt), partc.
258 K. Bax, koornmolcnaar. 250 J. üaksteen, venier. a E. lambinon, timmerman.
, 300 J. Ylicgcnthart, blikslager. 201 H. de Vogel, schoenmaker. '202 J. Seijsscus, zakkcndrager. « G. Schccres, koetsier. n
203 J. Hccourt, grutter. 301 Gruttcrij. 205 P. van JIcck, broodbakkcr. 200 G. J. Snudo, arbeider. 207 J. Hoost, schoenmaker. 208 P. do Wit, oppasser, 209 J. Schotel Jr., uitdrager. 270 P. G. de Zwart, smid. 271 G. Tcrsoijn, arbeider. a
a
No. 375 JÏW
n
378 379
380 n
S.M.doJong("\Vca.Spocl), part.
381 282 383 2Sd-
H
385 380 »
387 "
11. Stokbroeks, varensgezcl.
273 J. Kcbes (Wed. de Braijn), tapstcr.
J. de Klerk (Wed. Kramer), part.
' 273 W, van Nuniiikhovcn, zakken- drager.
i i*
J <• '
l +
i• i'1
271' B. Hartsprong, part. Qroaimaril.
271 S. v. d. Engh (Wed. lipjes), «inkol.
292 393
391- 205 390 H
388 380 300 301
Wijk A. J. P. Rovers, boekhandelaar.
17 K. G. W, do Bosson, apo- theker.
J. PicMo, kantoorbed.
C. J. J. do Jonchcerc, koopman. N. C. M. van Someren Brand, drogist.
T. J. Buijsink, behanger. J, de Jong, broodbakkcr. J, A. Delhca, mcd. doctor, —^ , D. v. Jlulst, winkelier. Onbewoond. P. J. do Bosson, apotheker en j chomist.
J. II. C. v. Deinsc, apotli. en chcmist.
J. Mets, instrumentmaker. P. Klovcrt, tübafcskcrra-, I. W. Spruijt, part, C. Pieren, bierbrouwer.
_[ _ \\_
(Douairo) M. A. ÏÏcpelacr, partc. (Erven) Tor«eiJ, id. B. G. do Klerk, timmerman. J. Mauritz, koopman.
i
Mr, J. S. Lotslj, burgcm. van Dordrecht.
A. II. Blom, predikant. Mr, E. A. do Hoo van "\Vnsf maas, advocaat.
P. M. 't Hooft, partc. E. J. Schouten, id. II. Wenscli, winkelier, E. "Vricscndorp, part.
,\ '
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
U heeft verfijnd op:
Sluit het Verborgen Museum