Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
87 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 77
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
77
Jaar:
1865
H.4 145 Smits, B., Mw-108; .•;•,' . :
Smits, D., D 245. Smits, H. J., c 1473. Smita, buisvr. J. / Velds, c 127. Smite, J., c 191. Smits, J.. c;294ct. , Smits, wed. J. / Doorcn, c 319. Smits, wed. J. /Roest, c 489. Smits, J., c 1449. 'Smits, J., D 952. Smits, J., E 31"!g.
. ,
• • ; -;
spSmits, Jpost^ MW 109.- .
Smits, L,, E 402. , Smits, P., c 274.
sifk Smits Fz., P., ?• 605/6. , Smits, P., c 690.
'
Smits, P., c 1277. Smita, P.,"D 355.
Smits, P. C., c 1277.
sgk Smits Jz., T. J., D 314. ' Smits. W., A 242.
Smits, V7., c 369.. Smits, W., D 952.

* g Smits, Mr. W. P., A 402. Smitshoek, A.;.I., c 1147. SmitBhock, H., c I122<£., Smitskam, C., E 483. Smitskam, wed. G. / Bellinger, c 774. .
, '
Smitt, J. P., B 89. Sraol, P., D 821.
. Smnldcrs, P., o 1134. Saels, J., D 1002/34.
g Snoeck, Jhr. T. H., o 935. Snoek, C., D. 775., ,
' Snoek, P., D,382. , Snoek, G., o 752.' • , Snoek, J. IJ., E 2740._.
Snoek, 0. M., c 358: > Snudo, J. G, B 503.
, Snijders, wed., P. / Hartman, 63/65".
. Snyders, G., c 207." ;
Snydere, H., c 276., Snydere, J., o 282. Sneers, wed. J. / de Pril,' c 440 Snijders, J,, D 307.' Sneers J. G., c 4036.
i ; • , ,, • . , . : ; ,;
ts g Smits van Nieuwerkerk, J. A., c 1010.
;
Smits, wed. C^ gob. van -Slinge- landt, c 1462.
Snijdcrs, J.'S., c'1422.'., .'; ; Snijders cn.Zoon, firma-L,iLB 85.
.. Sneers, wed. L.:/do VOS,,B 85. Snijders, L., E 63/6515., - .>'; , Sneers, M.,-B 85. , . . ,-' ', ' , Snjjders, W., c 440.
- : •; - •, , -.;.
Snijders. W. C., c 743.- ., • Smjders,.W.,C. M., D 10. - Soek, firma K. A., D;U5.
• Soolen, J. van, D 7. ,'•'.•• - ' •; * Soescm, S. van, D 198; '., Soeser, A., c 181.
' Soeteman, B., D 708.v' , .Soetens, C. J.,,E 217.
:'•• • .
Snu'ders, wed.;, W;, . geb,', Schijf- fers, c 498^
'•
. •-.-/ : , . -
; • •
Soetens, M., E 350. y.:v Sok, P., D SSI.1 Sol, G.1, o 674.. ' •-.;-..• - , Soli,H., D 848/522'. .,.,_•. . , Sombroek, R. W., » 425/26. Someren, wed/ R. van, geb. Vonk, B 586k ••. •
Somcren • !Brandt, .wed. C., vnn, geb. Timmer, A 416.
- •'. - ;,'. , • :>•
. Son, A. van, o 1359. . , :; ,: ' Son, wed. A. van,,geb, Montfoort, • c 1587.... .-.;
>.. • '- [' ,
Son, A. van, E 333. ;.-' . ., Son,- wed., J.' van-/; Boshoven, A 383.',-.- r ,',,'' / "" ' '
Son, J. van, c 177.- , Son, W. van, MW, 6112.: Sorel, L . N...C.873. .,<• ; ,
, ' Sorel,'.M..J. B.,;c 216..'-
Sonlje', G., D 564. .:, ,K-. ; Soulji?, L., D'230.- ,-
, Spaan, P. J., c 165.--, • . -':---; .
Spaan, wed. C./Brandt, D, 1038. Spftan,' J., C'I276. ,• . - -;',:•;
- ;; -
.Spanje. wed. W, G. van/Groene- wegen, D 687.. . .
• ' •: ; Sparronburg, J., c 559... ' ;
g Spiering,' M., D 1071. • . .,". jSpioring, N.,-A 381.' ,• Spiering, N., D 342.; .' •:' ; Spiering, W-, c 129.. ..; Spits, H.f D..184,
, . Spits, J., D. 627.., . .:; . . ,:
, Spits, J.C..D 1010. .,•. . Spits, M., b 522.; .. Spool, A.,,A 91-. -' .-.
-
• •,' , -.
;. ,-- • , • • , sg Spool, 'A., D 206..
, .Spoel, A,,,c.,1240. • Spool, B., A 59.,.1,
. , •, - ,
Spool, D., c 688, achter. .,, , Spoel, D., c 1643.
:
, . Spool, H., c 1439. Spoel,.H., D-121. Spool, H., D 635. Spool, H. M.,,o 1135. ^ , Spoel, J,, A,465.. Spoel, J., o 827...
Spool, wed. M./Korth'als. e 1659". Spoel, N., B 7,0.
• " ,, ' ,
Spoel, T., D 599. Spool, wed. W./Brandt, D 961.
. Spoel, G. van dor, c 557. Spool,,H. van dor, D, 636., Spoel, H. van.der, D 1026. - Spoor, A., A 445.
, ,
Sprang, J. van,-c 204. Sprang, J. van, c 585.
. , Sprang, J. van, c 1105. Sprang, J. van, E 350. Sprang, L. van, c 1657.
; Sprang, N, van, A 63. , 'Spangers, H., c 1553.. ,
1 Sprangers, H., B 507. Sproeuwenburg, H., D 5.. Spruyt, wed. P/Mollang, c 1066, pSprayt, J. P., c 619. Spruyt Gcleyns, L., c 100. , Sprayt, L. ,W., A 286. Staak, P., E 385.
• Staay, J. van dor,,E 141. -jjStadtvelt, S., e 1005. , Stam, A., e 114. . Stam, A.,'c,842. Stam, A., E 83. Start, A., E 217. .. Stam, A., MW 89 i.
,
s g Stam, B., c 526. .Sta'm, G., c 1127.
«(/Stara, G., c 1578., Stam, wed, H. / Blom, e'll.19. Stam, J., c 322. 'Stam, J, D 569.
, .
Stam, J., D 941. ,., ' Stam, wed. J. /'S'clmler, MW 17. .Starn., j; E., c 105. s,g Stam,' P., c 324.
'i,
Spoor,, wed. H./Tielekind,. D 362, Spoor, J., D 1038.
Stam, P., B 559; Stam, ,W., MW 35. Stam, W., MW.89d.
. Stapel, H. W., c 1187. Stapcl, M.,.B 793.
•; "..
sg Stops, J. A,, B 88, Starreveldt, wed. H./Pragt,D 487. Stassc, H. L., D 59., Statz, J., E 90., Statz, P., B 196.
: ..
Stcdnm. L. J. van, c 282. ; s^Stcen, Dr. P, D 219.
'. • . - .^
Stocn, A. van dcr, o 567. • ' Stecn, A. van dor, E 473,
sgk Stecn, A. J. van dor, B 290, Stcen, J. van dor, D 773,
s<//<;Steen, t. van dor, B 114.. ,. h Steenboven, U. C. J. v. d., v 889. Stcenhoven, J. van don, B 223. Stecnis, wed. P. van, B 49. Stccnraad, G., 0 506. . Steenraadt, H., c 579. Steenwijk, A. van, B 87. Stccnwijk, S., o 1563. Stegeman,, G., D 388.
.
55 A: Stciner, A. A., B 895. Steinor, C. / Sebey, D 895. , gk Steiner,'J. A., a 26.
.
Stoinrath, Gez., B 234. Steinzick, B., E 400i Stoinzick, J. D., E 481. Stek, J. vnn dcr, o 781.> Stek, wod, M. van dor, o 302. Stek, W. van der, A 174. Stekelbos, H..L., o 259. Stekelbos, J., piw. 89a. Stekelbos, W., xw 106. Stcketce, C., A 226. '.
- .
. Stempols Az,, A,, B 372. Stompels, H., D 690. Stompels, J., E 478. Stcmpcla, N. A., D 929. Stempols, P., c 251, Stempols, P., D 91. Stompols, P., D 107.
s 0 Stempcls, R., D 91. Stempels, W. R., o 710. Stenbith en Co., firma, B 297. sg Stenbith, J. P., A 417. Stengcr, C., E 47t.'. Stork, H., c 146. Stork, L. J., c 2.'
. . , t .- 19
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 84
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
84
Jaar:
1865
N ASC H RIFT ,
BEVATTENDE BIJVULLINGBN EN VERANDEBINGEN, ZOOMEDE DE OP- GEGEVENE VERHUIZINGBN, DIE IN DEN LOOP VAN DB .VEHVAAB-' DICING VAN HET ADEESBOEK HEBBEN PLAATS GEHAD^ '.
Akamatjoe, dai Saburos, c 959.. Ruhre, L. H., E 90. Bnlen, P. W.f Lid van de Earner, van Koophandel en Fabrieken, D 208.
Bandt, Mr. A. den,1 Regler-plaatsmr- vanger, B 309. Beelaeris van Blokland, Jhr.F. W. A., R. M. W. 0., o 940.
Berg, W. A. van den, c 474. Blankenbijl, D., Lid der Prov. Com- mtssie van Geneeskundig Onders, en Toevoorsfgt, A 8.
Blocmen Wnanders, H. L. van, gepens. . 0, L Ambtenaar, u 136. Boutcn, J., M. Eikcnkroon, c 1299. Bouvy, J. J. B. J., Directeur eener binnenl. schrocf-stoomb.-reederij,$\2G, Brandoler, Dr. "M. van den, D 62. Brandr, A., arb'eider, MW 91. Buys, A. M., c 179/80. Zie c 121. Cappetti, P. P^ sc/irijnwcrhr, c 336. Dorsser, Mr, C. W. "0. vany Regter- plaatsvervanger, c 961.
Dflra, J. C. Dcking, cons.' agent der Vereenigde Stolen van Amcrika en Prttisseti, Vice-Consul van de beide Sicilian, at 331. Hartman, W. J., vleeschhotttoerskn.t c 363. Hesmerg, P. C., part., K 186. Hooft van Benthuizen, 0. B.'t,£. N. L,, B 101.
Horst, B. J. vim. der, R, M. W. 0., A 206/7. '
' ,
Janwat H. JT u iB, -IBUU JJU. Kat van Barendrecht, II. do,
0, JSikenkroon,' B 195/6. Kcszlcr, wed. A. J., parte, D UO. Of/icier
Roster, M.. zeeman, o 379/80., Kupper, J. J.. stoom-molenaarskntJK4l3, Limburg Stirura, M. D, Graaf - van Ridder van mrscfrillende'Orden," In- specteur der 2e Fortificatie Inspecliet B 214. •
' •
Ncs van Meerkerk, Jhr. Mr., N. H. v. o 1600.
.• :
Nienkeropcr, J., smidskn,,' c 848;v • ' Onderwater van .Brandwijk, J.'. P. B^ Vice-Consul van Denemarken, n 171. Onderwater Mr.'M. A. H., agent eener verzekering-bank, B 138.
, ' , "• ' . T ,'
Pestel, Jhr. W. F. von, Ridder, van verscJiillende .Orden, Directeur der, 2c Artillerie Directie, B ' 205. .'
Rocst, wed. J. /parte., o 1004.,', Schilloman, P. H., scfu'pper, o 460. v Schotman Dz,, D:, Lid van den Ge- meenteraad, B 304..
Stnits van Nieuwerkerk, 'J.'A., Ltd dcr Prov, Staten van Z.-Holl., c' 1010.
Snoeck, Jhr. T.H...R. M. W. O.,c935. Stempels, P.,
adfttnct-magasijnmeestcr
van liet Vrij-Entrepot, » 91.'' . Tuckertnani wed. A. W. F.,'A 81.
' , .
Vriesendorp, D.'A. N., gedeleg* van Italie, A 485, zio B 324. •' Vrijthoff, Jhr: J. G. C. P., A lift.
i ' .,
Vcdcr, l)r. W. B., R. N. £., D .'867., Voogd jr., J.'de, makelaar in oasn- rantien en schepen, A 457.
'
Waals, N,, bierbrouwer, D 608. Wageningen Dz.'.J.' van, Lid van de Jfainer var. Koophandel en Fabricken, n 316.
ALPHABETISCH REGISTER
DER STRATEN, GRACHTEN, ENZ., MET AANDUIDINQ DER BLADZ. - WAAROP ZIJ OP DE NAAMLEJST DER INGEZETENEN' VOORKOMEN.
. '"';'- ,
Marltz van CrnijcBtoyo, Mr.' H. V.). Regter-plaatsvervangert D 716.',
, Aardappelmarkt; 8, 16,'17. Achter Hakkera;- overzijde dei1 ; Binneu-Kalkhaven; 83. Achterom. 66, 67. Augustijnenkamp. 40, 41.
';*
Bagijnhof. 67, 68, 69.. Bakstraat, Hooge. 84. Bakstraat, Lage. 84.
; Bezemerpad. 85. Binnenkalkhaven. 55; 56. Binnenwalenvest. 11. Blaamvpoortsplem. 11. Bleekersdijkje. 77, 80.
' ,' , Test. 57, 58.
Dolhuisstraat. 57. iig. 44, 48, 49, 51, 73.' '
Elfhuizen. 60, 61. ' '
Eagelenbuvgerbrug, Aan dc. 3. Frankenstraat, 30, 31. Geldelooapad, 81.
' ' - • •
Bleekerasloot, • St. Jorisweg; 78, 79. Blindeliedengaathuissteeg; 78. Bljjenhoek.'28.' • Boogjes•
'
Boom of Boombrug.'13. Boomstraat, 21. Botjes- of Butkensstraat. 59. Breedstraat, Korte. 70. Breedstraat, Lange. 63,'64, 65. BuitenwalenvesL 11. ' 'Burgemeesterapoortje. 29. Doelenstraat. 35, 36, 37.
Geldersche Kade, de Korte. 3. Gevuldegracht. 50, 51, 73. Glasblazersveststraat, Hoefijzer. 22. Gravenstraat. 15. jGroenendijk. 88.. •' Groenmarkt. 1, 2; 6, 7. Groote Kalkstraat..65. Grootekerk, Aan de. 4., Grootekerksbuurt. 2, 3, 4, 5. Grootekei-ksplein. 3, 4. Groote Spuistrait. 60, 63, 65. Hallingenlaan, 87. Haringstraatje. 65,

Heerheumanshuistraat, Hecr Heij- , raansimstraat. 28, 29,30,31,32. Hellingen, 74, 75, 76, 77. '" HU. 6], 62/68.
; ;
Hof, In het. 42. Hofstraat, 42, 43.
;
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek voor Dordrecht, pagina 85
Titel:
Adresboek voor Dordrecht
Pagina:
85
Jaar:
1865
161 160
Hooge Bakstraat. 84. Hoogenieuwstraat. 10, 11. Hoogt. 82, 83/84. Houttuinen. 4, 5, 6. Kalklia'ven, Keizerahofkade. .56. 83. Kalklmven, overzijde binneri. 83. Kalkatraat, Kleine. 55, 56. Kasperspad. 79, 80. Kerkateiger. 20. Kalkstraat, Kleine, 55, 56. Kleine Spuiatraat. 59, 60., Knolhaven, Watersteinskadc. 7,8, 9. Knoopmakeragang. 31. Kolfstraat. 45, 46, 47,-48, 49, 50. Kolfatraat, Korte. 46. Koningshof. 33.
, .
Koningspleinsbuurtje. 87. Korte Breedstraat. 70. Korte Kolfstraat. 46. Korte Krorahout. 73, 78, Korte Nieuwstraat. 39. Kraan, Aan de. 3.
' Kromhout. 77. " Krorahout, Korte, eerste 73, 78.
, Kromhout, Lange, eerste ^Singel. 73,' 77.
KTommenelleboog, 48, 49. Kuipershtiven, Keulache Kade. 17. Lage Bakstraat. 84. 'sLandswerf, .Achter, cerate Sin- gel. 73, 74i 77.
Lange Breedstraat. 63, 64, 65. Lange Kromhout. -73, 77.
Lastigeendatraatje. 4-0. Latoerpad. 85. ^ Leuvenbrug. 8. jindegracht. 38, 39. Lorabardstvaat. 65. .Lpverstraatje. 66.
3.
Paulusgang. 34, Pelserbrug. 2. Pelserstraat. 58. Polderkade/89. • ,' ,' v; ;
• • : . -,* • • ,
Lynbaan. 86. Wartensgat, Lange Engelenburgcr- kade.
Manhuiastraatje. ,4, 5.
Mattensteiger. 13. Molenpoort. 30, 33.
Molenstraat. 57. Molenstraatje. 26. Mollengang. 34.
Nieuwbrug, 12, 19. Nieuwehaven. 9.
, • , ' • • - •
.Moordhoek. 66 . .•',, : ,Munt. 36, 37.
• , . .
Nieuwekerksplein, -Bond de Nieuw- kerk. 26.
' " .,
Nieuwkerkstraat. 27, 28.' Kieuwstraat. 42, 43, 44,'45.' ;-. Nieuwstraat, Korte. 39.'
'
iOost-Merwede-Polder. 89. jOuillandsche wcg., 89.
Balingstraat. • 13. papendrecht3ch Kietdijk•
. 23. ' .'. - Pap-eterspad. 81, 82. .. .
Noordcndijk.'78,85,86,87,88,89. Noorden-of B-eeweg. ,88. jOortjeableek. 32.
' , ' ,-.,' ,
- , ; • ' ', , ' ' . • ' . •' ,
Marienbornatraat. 32, 33, 34,.35, . Matenaaspad. 78.
, . • • ,
Pompstraa^e. 25. Pottenkade. 4.', -.
, , •. ,
Prinsenstraat. 51, 55, 56. Baadhuisplein, zie Stadhuiaplein. 2. Paamstraat. 62t 63.
j Eietdijk. 22, 23, 24, 25. Kietdijkstraatje. 24.',;., , \ . • ;Ruitenstraat. 57, 58.; Sarisgang: 70,;'71.
• .Schotsche tuin.>23. Schrijverastraat.' 14.
' .Smousenpad. 88.
,-,,. . ,
, -
;; „ ".-" •
. . , - ;
Schnitmakerestraat. 4. . . Sluiaweg. 82,'S3.. ..,'' . : - Slijkveld. 56..'
• .
.. Spuiatraat,.Groote-rl60, 63, 65. . . ,Spuistraat;• Kleine- 59, 60. ... ' Spuiweg. 80, 81, 82, 83.
.
.. _ Stek. 36.^ , ^Stekatraat. 36, 37.: - "• Stoofsh'aat. 46,v,47. Suikerstraat." 56,;57; Taankade. 21; Tolbrug. 1, 52.
i ,' .
.' . Stadhuisplein, Haadhnisplein. 2.' , Steegoyer3loot.'37,38,39,40,41,42. Steenstraat. ,44. •, . ;., ;
r:. / . ' . ' ; ;
' . , ,
Tolbrugatraat, Waterzyde. 7, 16.' Tolbrugatraa^Landzijde. 50,72^73
Torenstraat. 25, 26, 27. Turfateiger.'20.
, ' •'
Tweede Singel. 78, 79, 80, 82, 84, ;: 85, 87', 88.''. ': : <' .Twintig Huizen. 83, 84.
, ' "
Varkcnmarkt. •? , 8, 16. Vest. 30, 33, 36, 37, 38, 39, 46, 52, 59',' 60, ''61, 67, 68, 72.
Veat of Boogjes. 57, 58. Vischbrug. 1, 2. Viachstraat. 66, 69., Visaeradijk. 88, 89. , -
Vlak. het- 11. . , / .''"
jVlak bij de Boobrng. het- 10. Vleeachhouwerstraat., 5, 6. Voorstraat. 18, 19.. 20, 21; 25,^ 27, 28,32,35,36,37,42,45,50, 52, 53, , 57, 58, 59, 60, 65, 66, 69, 72.
• , • • ,
Vriezepoortsplein.' 73. Vriezeatraat... 51, ; 52, 71• , 72.
. .
Vriezeweg.' 77, 80, 87. jWatergang. 43.
Weeshuiastraat/SB, 36. Willigenbosch. 83. • , jWohvevershaven. 17, 18. . Wijnbrug. 18;-
,-, • . : ' , 69, - 70, .
• .-,. '
Wijngaardatraat. 27, 28, 31. Wijnstraat. 11, 12, 13, 14,15, 16. Zakkendragerstraat. 36. Zandweg, Tweede Singel. 85. jZuidenweg. 88. .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
Sluit het Verborgen Museum