Zoeken

Uw zoekacties: Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit h...

Adresboeken van Dordrecht (en omstreken), 1934-1973

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 108
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
108
Jaar:
1934
202 203 Dordr. Vereen, van Sigarenwinkeliers.
ÜJ E D m
i U 55 IL
O LU
W. G. M. Heek, Voorzitter, Voorstraat 237. Herm. H. Lighaam, Secretaris, Voorstraat 225. I. Kok, Penningmeester, Voorstraat'231.
Dordrechtsche Slagersvereeniging.
A. van der Sijde, Voorzitter, Oranjelaan 67. B. van der Eijk, Secretaris, Dubbeld.weg 49. T. Hoogvliet, Penningmeester, Riouwstraat 22.
Algemeene Nederlandsche Ventersbond. Afdeeling Dordrecht.
W. P. Mans, Voorzitter, Lindenstraat 21rood. C. van Bedaf, Secretaris, Hellingen 53. B. de Wit, Penningmeester, Azijngang 10.
Dordr. Wagenverhuurdersvereeniging „Onderling Belang",
A. Groenendijk, Voorzitter. A. Huisman, Secr., L, Breestraat 64 rd. A. Meeldijk, Penningmeester.
Vereenigingen van Ambtenaren en Opzichters* Nationaal Verbond van
Algemeene Nederlandsche Bond
Gemeente-Ambtenaren in Nederland. Afdeeling Dordrecht.
A. A. Rouffaer, Voorzitter, Dubbeldamscheweg 65r. L. van der Voet, Secretaris, Draai 7rood. J. Nijenhuis, Penningmeester, Willemstraat 38.
Ü ü LU
UJ tt _j Q lil o
b ü. UJ
z LU
Onderafd. Dordrecht en Omstr. van de Afd. Zuid-Holland van den Nederl. Bond van Gemeente-Ambtenaren,
W. Kunnen, Voorzitter, Krispijnscheweg 135rood. M. G. Rietveld, Secretaris, Dubbeldam. D. van Noord, Penningmeester, Sliedrecht.
Centrale Nederlandsche Ambtenaarsbond. Afdeeling Dordrecht.
A. Feenstra, Voorzitter, Dubbeldamscheweg 105rd. H. F. W. Scholten, Secretaris, Hoekenessestraat 46. P. Traarbach, Penningmeester, Spuiweg 100.
Algem. Nederl. Christ, Ambtenaarsbond. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
<
UJg z§ >
• ü
S. R. Beinema, Voorzitter, Singel 20. H. Post, Secretaris, Alexanderstraat 8. N. Knijff, Penningmeester, Noordendijk 136rood.
Bond v. Chr. Politie-Ambtenaren in Ned. Afdeeling Dordrecht en Omstreken.
A. van der Linde, Voorzitter, Zuidendijk 159b. K. Faber, Secretaris, Boshamerstraat 11. A. Katoen, Penningmeester, Potgieterstraat 3.
Nat. Bond van Handels- en Kantoorbed. „Mercurius". Afdeeling Dordrecht.
M. Verheul, Voorz., Reeweg A 342a, Dubbeldam. C. van der Linde, Secretaris, Mesdagstraat 26. R. Ponte, Penningmeester, Heijsterbachstraat 6. L. M. van der Salm, Correspondent der Verz. Inst., Noordendijk 1.
van Handels- en Kantoorbedienden. Afdeeling Dordrecht.
L. Bouman, Voorzitter, Vorensaterstraat 52. A. van Wijk, Secretaris, Willem Marisstraat 64. Z. Roobol Jr., Penningmeester, Chr. de Wetstr. 12. Dit laatste is tevens correspondentie-adres.
Vereeniging van Kantoorbedienden. Gevestigd te Dordrecht. Opgericht 1869.
College van Commissarissen: Mr. J. C. Stoop, K. Lotsy, B. Kuipers. Bestuur:
J. Tijssen Rzn., Voorzitter. S. van der Linden, Penningmeester. N. Brillemans, Secretaris.
W. van Aken en K. J. W. Bolte, plaatsvervangende bestuursleden.
Nederl. Vereeniging van Christelijke Kantoor-
en Handelsbediende n. Afdeeling Dordrecht.
C. J. Mulder, Voorzitter, Aert de Gelderstraat 13. F. van Herwijnen Pzn., Secretaris, Havenstr, 8rd. H. Brand, Penningmeester, van SHngelandtlaan 22.
Nederl, Vereeniging van Christ. Technici. Afdeeling Dordrecht.
A. van Walraven, Voorzitter. J. Roos, Secretaris, Hoekenessestraat 35. M. Versteeg, Penningmeester.
Centrale Bond van Werkmeesters
en ander Opzichthoudend Personeel. Afdeeling Dordrecht.
A. F. Beekhuizen, Voorzitter, Rotterdamscheweg 106, Zwijndrecht.
A. W. van Ditten, Secretaris, Vondelstraat 43rood. A. C. Mulder, Penningmeester, Wantijstraat 20.
' Advertentie-Bureau Jat. Duits, Bleekersdijk 23, Dordrecht! P^WPH Werklieden-Vereenigingen, Dordrechtsche Bestuurdersbond.
R. Laan, Voorzitter, Wijnstraat 63. F. J. van der Worp, Secretaris, Voorstraat 396, Telefoon 5051, Giro 81245.
H.-C. van Tiel, Penningm., Joh. Bosboomstr. 46. Aangesloten Organisaties.
Centrale Nederlandsche Ambtenaacsbond. Zie onder Vereenigingen van Ambtenaren enz.
Algemeene Nederlandsche Bood v. Arbeiders (sters) in het Bakkers', Chocolade- en Suikerbewerkings-
bedrijf. J. M. van Emmerik, Voorz., Goeverneurstr. 76rd. K. Verkouw, Secretaris, Eemsteijnplein 14. A. Bax, Penningmeester, Boshamerstraat 27.
Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond. J. de Roza, Voorzitter, Drievriendenhof 11. J. P. de Klundert, Secretaris, Vrieseplein Srood. J. W. de Klerk, Penningm., I. da Costastraat 2.
Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders. H. J. Kemp, Voorzitter, Vondelstraat 69rood. L. L. v. d. Velden, Secretaris, Tollensstraat 30. ' B. Borsje, Penningmeester, Kasperspad 110.
Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden. Zie onder Vereenigingen van Ambtenaren enz.
Nederlandsche Bond van Huispersoneel. Mej. A.' Oostrom, Voorzitster, Tollensstraat 10. Mej. J. de Vogel, Secr.esse, Goeverneurstr. 55rd. Mej. M. Donkersloot, Penningm.esse, Hoogt 17.
Nederlandsche Bond van Kapperspersoneel. P. Bonte, Secr.-Penningm., Steegoversloot 67.
Nederlandsche Bond van mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de Kleedingindustrie en aanverwante vakken.
P. J. Brouwer, Voorz.-Secr., Joss. de Jongstr. 1. H. W. Ponte, Penningm., Kromhout 64.'
Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Land-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf. C. de Graaff, Voorzitter, Groenedijk 25. A, v. d. Linden, Secretaris, Scheepmakershof 6. J. Tak, Penningmeester, Steegoversloot 7.
Nederlandsche Lito-, Foto- en Chemigrafenbond. L. Punselie, Voorzitter, E. D. Dekkerstraat 7. H. Busink, Secr.-Penningm., Brouwersdijk Hlrd.
Algemeene Nederlandsche Mctaalbewerkersbond. J. P. Busink, Voorzitter, Voorstraat 396. H. Walther, Secr.-Penningm., Voorstraat 396.
Algemeene Nederlandsche Bond van Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakken.
Ph. Sebes, Voorzitter, Dubbeld.weg I56rood. C. G. van Vliet, Secretaris, Tollensstraat 68. H. Vernes, Penningmeester, Herm. Jozinahof 2.
Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Zie onder Onderwijszaken.
Nederlandsche Bond van Personeel in Overheids- dienst.
H. D. C. Tito, Voorzitter, Louis Apolstraat 3. F. de Vries, Secr.-Penningm., Almsvoetstraat 7.
Nederlandsche Schildersgezellenbond. N. J. Nellen, Voorzitter, Zeehavenlaan 66. D. van Leeuwen, Secretaris, Hendrikstraat 17. E. Boers, Penningmeester, Nieuwstraat 39.
Nederl. Sigarenmakers- Tabaksbewerkersbond. Th. van Kesteren, Voorzitter, I. da Costastr. 22. F. van Oevelen, Secr.-Penn., Joss. de Jongstr. H.
Nederlandsche Bond van Arbeiders(sters) ia de Slagers- en aanverwante bedrijven. A. M. Smak Gregoor, Goeverneurstraat 56, J. J. Hogendoorn, Secr.-Penn., St. Jorisweg 29.
Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tram- wegpersoneel, H. C. Pijnenburg, Voorzitter. J. B. Wezenbeek, Secr., A. v. Bleijenburgstr. 11. K. Maat, Penningmeester, Mesdagstraat 36.
Algemeene Nederlandsche Straatmakersbond. J. C. van Doorn, Secr.-Penn., Kromhout Srood.
Algemeene Nederlandsche Stucadoorsbond. H. Tombrink, Voorzitter, Binn. Kalkhaven 39rd. J. de Keijzer, Secretaris, Ambonstraat 10. A. Smit, Penningmeester, Vorensaterstraat 7.
Algemeene Bond van Technisch- en Opzïchthou- dend Personeel. M. van Geffen, Voorz., 's Gravendeelschedijk 5. H. P. van Zeben, Secr., Dubbeldamscheweg 92. J. Florusse, Penningmeester, Sumatrastraat 51.
Centrale Bond van Transportarbeiders. R. Laan, Voorzitter, Wijnstraat 63. J. de Hoop, Secr.-Penningm., Wijnstraat 63.
Algemeene Nederlandsche Typografenbond. J. Hendriks, Voorzitter, Brouwersdijk 157rood. P. van Daalen, Secretaris, Hooftstraat 102. H. Pannekoek, Penningmeester, Kasperspad 13.
Plaats. Raad uit de Mod. Arb.beweging. Kantoor: Voorstraat 396, Tel. 5051, Giro 81245.
BISCHOFF's Kinderkleeding is GOEDKOOPER
N C PHM
O E W
H O
U W
H
0%ord w t> *j «3
2 H
M S
ïr> vH >
* l
o
H on
S '
g o S P° H
-J «
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum