Zoeken

Uw zoekacties: Gemeentelijke Handelsavondschool

Archiefvormers

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Gemeentelijke Handelsavondschool
Naam archiefvormer:
Gemeentelijke Handelsavondschool
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
Gemeente Dordrecht
Opgericht:
01-09-1910. Bron: Gemeenteraadsbesluit van 26 april 1910.
Opgeheven:
01-08-1972. Bron: Gemeenteraadsbesluit van 23 februari 1971.
Ontstaan uit:
Deels, wat talen betreft, uit de gemeentelijke Taalcursus.
Opgegaan in:
Gemeentelijke Avondscholengemeenschap voor HAVO, MAVO, MEAO en Handelsonderwijs.
Taken:
Het geven van theoretisch handelsonderwijs c.a. met 3- en 5-jarige cursus op middelbaar niveau.
Nadere informatie:
Bij de overgang van de 19e naar de 20e eeuw is het theoretische handelsonderwijs op dood spoor terecht gekomen. Weliswaar biedt de gemeentelijke hogere burgerschool (HBS) in Dordrecht wel handelsvakken aan, maar slechts weinig leerlingen kiezen hiervoor. De overheid is in het begin van de 20e eeuw wel doordrongen van het grote belang van deze onderwijssoort. Aangezien het particulier initiatief afziet van de oprichting van een handelsavondschool gaat het gemeentebestuur van Dordrecht over tot het oprichten van een Gemeentelijke Middelbare Handelsschool. Met ingang van 1 september 1910 en ondanks het feit dat provinciale staten hiervoor geen subsidie willen verstrekken. De minister van binnenlandse zaken (toen bestond er nog geen afzonderlijk ministerie van onderwijs) ondersteunt het gemeentelijk voornemen van harte, maar gaat niet zover dat hij wat subsidiëring betreft in de plaats wil treden van de provincie.
Tegelijkertijd wordt er, gelet op het specifieke karakter van dit onderwijs, een aparte commissie van toezicht ingesteld; los van de bestaande commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs. In de commissie van toezicht zitten 6 leden die vertrouwd zijn met handelszaken: 3 patroons (eigen ondernemers) en 3 kantoorbedienden.
Het onderwijs is - volgens de eveneens vastgestelde verordening op de handelavondschool - hoofdzakelijk bestemd voor personen, die zonder middelbaar onderwijs te hebben ontvangen, werkzaam zijn in de handel of op kantoor. De vakken bij de oprichting zijn: (handels)rekenen; handelsaardrijks-kunde; boekhouden; stenografie; (type)machineschrijven; Nederlands, Frans, Duits en Engels in het bijzonder gericht op het voeren van handelscorrespondentie.
De bestaande gemeentelijke Taalcursus wordt in verband hiermee opgeheven, waarbij de taalcursisten kunnen overstappen naar de handelavondschool.
Nadere informatie 2:
Als eerste leraar, tevens directeur benoemt de gemeenteraad op 21 mei 1910 de heer K. Klomp uit Dordrecht. De heer Klomp is verbonden aan de hierboven genoemde gemeentelijke Taalcursus en heeft in het voortraject van de oprichting van de handelsavondschool een belangrijke adviserende rol gespeeld. Niettemin gaat zijn benoeming niet helemaal van harte, want bij de stemming worden er naast 13 stemmen vóór zijn benoeming ook 8 blanco stemmen uitgebracht.
De school biedt ten tijde van de feestelijke herdenking van haar 50-jarig bestaan in 1960 drie- en vijfjarige cursussen en vervolgcursussen ter opleiding voor de praktijkdiploma’s. Zij telt in de loop van haar bestaan zo om en nabij de 200 leerlingen. Zij is lange tijd gevestigd geweest in het schoolgebouw aan de Groenedijk 49, dat nu nog als school in gebruik is.

De handelsavondschool is per 1 augustus 1972 opgegaan in de Gemeentelijke Avondscholengemeenschap voor HAVO, MAVO, MEAO en Handelsonderwijs (later is er ook atheneum aan toegevoegd). Deze scholengemeenschap krijgt later de naam: gemeentelijke scholengemeenschap “Merwedrecht” voor VWO, HAVO, MAVO en MEAO aan volwassenen.

Anno 2010 zijn er geen gemeentelijke scholen voor beroepsonderwijs meer.
Het openbare en regionale opleidingencentrum Da Vinci College op het Leerpark in Dordrecht voorziet in onder andere middelbaar beroepsonderwijs met een breed pakket aan opleidingsmogelijkheden. Er is binnen dit ROC ook een businessafdeling met opleidingen op het vlak van logistiek, commercieel en detailhandel.

Zie toegangsnummer: 6, inv.nrs. 64 en 122C; 8-A1960, inv.nr. 2241; 8-A1980, inv.nr. 1279.
Literatuurverwijzing:
Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000, Hilversum Verloren, 2000; www.davinci.nl.
 
 
 
Sluit het Verborgen Museum