Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

Filter: 1854x
beacon
154 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 3
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 141
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
141
Jaar:
1854
178 179 WEU.
Wcijer8,j".M.,(wed.Struijs),Dl024 Wezel, A. van, c 1304 Wichers, ï., c 52 Wiel, A. van der, c 129 Wicmans, C., D 114 Wicmans, C., c 214 Wlcmans, G. A., E 496 Wickcraad, W., A 488 Wicngardner, C., E 438 Wicnliovcn, H-, A 355 Wienlioven, J., c 127 WIHems, J. F., (wed. Schillcmans) E•
375
Wilmsen, W., D 997 WHmscn, L., D 785 Willcmse, P., B 131 Willemen, J., c 1126 Wildcboer, C-, D 1005 Ttflldcbocr, C., c 1673 WIHé, F., c 2R7 Wilde, J. C. de, E 632 Wllk, S. van der, » 814 Wllstcr, J., (Mcd. Lesuls), D 965 Willigen, C. van, (wed. Dart pers), c 1300 WiHigcnbcrc, J. A., MW 60 Winkel, II. de, c 1634 Winkel, J. van de, D 783 Winlstcr, II., c 774* Winkslcr, H., D 244 Wiiikslcr, A„ D 340 Wingerden, 0. van, c 409 \VIncerden, P. van, D 748 Wircnga, F., c 969 Wit, G, J. ilc, u 244
wus.
Vit, C. de,'B 217 Wit, C. <le, E 47 ,Vit, J. de, B 424 IVtt, J. de, D 820 , C. de, D 990
Wilt, D. de, D 992 Wit, H. de, D 621 Wit, T. de, (wed. Havcrs), D 359 l, B. de, c 1243
Wit, J. de, B 348 Wit, C. de, E 349 IVit, A. M. de, c 481 Wit, C. de, o 779 iVit, H. de, c 739 Wilt, M. de, (wed. Hoog), c 883 Wit, F. W. de, c 1128 Wil, P. de, A 268 Wit, G. de, (wed. Glpharl), c 1267 Witter, N. van, D 387 Witter, l, c 11 Witsleijn, J., A 17 Wllslcijn, R., B 234 Witstcijn, M. II., D 585 Wollere, W., B 143 Wolff, »., c 177 Worps, P., c 1500/1 Wouters, A, D 84830 Woudstra, D. L., B lUaclitcr Wulp, G.vandcr, (wed.Snijders), E 93d
Wulp, J. van der, D 781 Wulp, B. van der, D 565 Wulp, J. van der, c 693 Wurflf, A. van der, n 762 Wüst, H., c 1283
Wit• WUN.
Wïinsch, J.> o 570 Wünderllch, H. L., D 561/2 Wijbrands, H,, c 663 Wijbrands, G., c 648 Wijdenaar, C. C., c 1656 Wijk, J, van, (wed. Brouwers), D 607
Wijk, H. van, c 927 Wijk, A. van der, u 295 Wijland, B. P.ïvan, B 404 Wijmans, M., D 775 Wijnen, J. van, c 1439 Wijnen, S. van, (wed. Vcnnaas) c 1137
Wijnen, L. van, c 892 Wijnen, E. van, (wed. van Doo ren), c 703
Wijnen, G. van, (wed. Scliillc mans), c 147
Wijnen, G. van, (wed. van Hou- welingcn), B 10 Wijnckes, C., E 91 WijnandS, K., O GOS Wijnpersen, K,, (wed. Polack), D 1075
Wijnliof, J., c 967 Wijnhof, G., c 993 Wijnliovcn, L., c 1690 Wijnhoven, F., c 377 Wijntioven, J. II., c 111 Wijngaarden, A. A. van, A 398 Wijngaarden, G. van, c 860 'ijngaardcn, A. van, c 749 Wijngaarden Tz., W. van, E 639 ijs, H. L, de, n 130
ZIM.
Wijs, C. de, c 1252 Wijs, C, de, c 1557 Y.
Yscndoorn, M., c 399 Yzcrloo, B. van, A 318 Yzerloo, B. van, s 262 Yzcrmans, J. Af., B 293 Z.
Zadoks, S., D 894 Zadoks, L. P., D 700 Zadoks, A-, c 1315 Zadoks, M., E 609 Zalm, D. W., D 912 Zalm, J., B 217 Zanten, J. van, c 887 Zanten, M. van, G 172 Zanten, II. van, D 892 Zanden, F. A. van der, A 471 Zander, G. C. W., B 86 Zandman, J., A 412 Zandman, A., E 476 Zeeuw, H. de, G 1218 Zeeuw, P. de, A 37Saclilcr leeuw, T. de, B 770 iecvcn, N., (wed. Taaij), A 14 Zeevaarder, J., (wed. Vcrsluijs), C 1597
Zelfde, M. van 't, (wed. van 't Zelfde), B 239
iel Ie r, M. A., D 82 letten, J. van, E 8Sm e venter, G. van, D 948 ilckc, J. F. op den, E 361 iimmcrinans, W. F., C 1136 :immcrman, M. 11', G 1381)
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 143
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
143
Jaar:
1854
ALPHABETISCHE NAAMLIJST, 187
DER STRATEN. HAVENS, KADRH, WEGEN, DIJKEN, GANGEN, STEGEN, STElGEIlS EN PADEN.,
BrfledeweBl (lio Singel — ivccilo) E 180—205 ,1MW^57-G1 on 71—73. Ereodsiraai , (korlu) D 022—010. »
fLungo) D 6U3-G87. Kroudenne, C 11)70 on 1G80. Burgemeesters po o r tju , G 5GC— 571. Met hwn& Wijfr-Letters en Nommers.
De gemeente Dwdrcclil is verdeeld in (l wijken, geteekend A, Iï, C, üfcn MW, de wijken A, B, C en D bevat- ten de Binnengemecnte, het wijk E bevat de Buitenge- mecnle en het wijk MW bevat do Alerwcde.. -
Annlnppelmarkl, A 381T385 en B 2G2-2ÏZ7 Achterom, (liu Ungijnhüf),
• Arend Maarten t Hof, C 1085, . ' »
Bagijiibof,' D 707-800 en 843-887. •
' ' .
Bakslraul, (Uoego) E 511—531. (Ugo) E 490-511.
. Hcnrskadu Slop, D 157—1GO. llcicmerpail, E 5iG—551. . Bitdorsiecg, MW 90—104.
• •' •
UlnanwpoorlBplcin, A 528—531. ItloekorGdijkia, E 120—132 en 330—336. Btookerssloot, (zio St. Joris l'ooruwcg.) Rlindo Lieden GoBllutissloce, D 10C5—1071.
Blijenhack, C 228-2GO. Booeies, (itc xcsl.) D 273, 204-308 en 333—351. Boomlirag , B 00—02. t , C 127-130 en 141-161.
;, , ' " '
Angusiijnonkarap,-C 1003-1107 .'1118-1121 en 1125—1103. (Knde'langs do Dnnragraclil Ui do) C 1108—1117.
(Ovcnijdo) ca Aclilorom D 7CG-70G. ''• • ' - - • '..'• - ' • .
Doelenstrant , C 8CO— 870, 022-92S, 941, 012 en 085-031. DolLuisstraat , D 208-272 en 271-285. Dwursgane, .G 1288-1201, 1IG8-U72, 1573—1575, 1037-1(515 «n D 108G-1088. Elfhuiién , D 488—430. Eogclcnburgorkatlo (do hngoj A 8B— Uil. Pmnltcnairaat, C Gil— CG1. Gast- of Zitkculitiis, D 885-887. Goldclóoapul, E 367—383 on 388. 'Geldorscho Kado , (korte) A 85—87.
, Gcldorschc Kade, (lange,) A 132 en 133. Gcnccskuiidig Gusliulil voor Krankiiniiigeu , C 1010. Gevulde Grndit, C 1G23— 1C3G en D 1072—1085. GlüBltozcrsTcsl , G 188— 197. Gravonslroal, B 1C7— 188. Groenmarkl aaa do hnvoniijde , A 4—31 en 34—40. t
» • "
. landiijilo, A 205-212 en 274-302.
Grooucntlljk , MW 1G on 77. Groolckerkibuurl aan do biveniijdo, A 40—77 en 70—82. >
Groolckarksplcin , A 125— 131. UnlIingoLunn.MW 41-50. Ilaringslraaljo•
, D 701 un 702.' • , •, .
Heer Huijmon Suimiiam, C 537-505, 578-500, 617-021 i 021-tii'l , C02-CD4 , G70-G80 , 705 on 70G. llelliogcn, E 47-115. :ua, D &00-521 , 533-517 en 021-031. Hoefljicr of Voilstraai, C 181—187. .Mof, oudlijda HeolbuktdDataii , 1179-1182. , G 1219-1235.
;' IMilmt•
'lloogu Nicuwatraof aan do liuvonzljda , A •130—155 . [ >
* > i Kivlvriijdo, A 4G1—5031. '_ • > lundiijdo, A 139— 146,^180— 183 en 189-200.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 144
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
144
Jaar:
1854
188
Iloullubon, A 1GO—170 en 231—252. Ilonlslfiïgcr en Kade, C 03 on Cl, Jorisgang, (Sint) B 242—249
Jorispooruwcg, (SmiJ C 200—210 en 230—218. KalUwu , (Binnon) D 150-150 en 1G1-183. »
Kaltilraal, (Crootej D 119. .
(Kleine) D 133-137 cii 184-189.
Knsperpad, E 2GO-307. Koizorsliofokndo, D 138, 139 on 143—148, *
straatje, D 140—142.
Kcikslcigor, C 108-113. Kerkslronlja, A 124. Kculidio Kado, D 278—301. Knolbaven, zie Waterstcinakado. Kneopmnkorsgang, G CG4—GG9. Kolfclraat, C 1349-1393, 1397—1407, 1441—1407, 1570-1591 ca 1594-1598.
Kous, D 55G-5G9. Krnnn, (langs do) A 120—123. Kromhout, zie Singel — corslo , E l—20, 39—34 on 133—1C9.
Krommen Elleboog , C 1473—1572, Kulpcrslinvcn, zie Keutscbo Kado.
LUkonlml, (Slop bij do) A. 351 on 3E2. 'a Landsi>erf, sic Singel — conlo, R 35-40 en 11G—128.
LaitgcIiDulunbrugstraDL, A 412. Lnsllg-Eendslraaijo, C 1122—1124. Lalocrpnd , E 592-G99. Louveiibrug, A 83 on 84. Lindcemclit, C 1033-1007 m 1085. LombariUtraat, D 10G—715. Loïeralrnnljo, D 740—757.
Lijnbaan , H 026-040, Alnnrlciiggat, zie Engclonburgcrkado — lange. A 83—111). MnnEbuIsstraaljo, A 184—188. MarjGnborn of Dlslcblclgcr, C 75.
MariCnbornitranl, C 718-7G8, 7T4-787 , 801-848, 858-808 en 877. Mniennrupad h', E 211—229.
; " • (o vo nijd o \nn do binnenJ^EjUO—1G5. ( t
Mnltunilaigor en liaUcnkaile. B 09—72. hlolkstciger, C 168. Molonnport, C G22-G2G en 703-773. Molenslraoijc, D 257—202. Molen- of Ytsistraaije, D 815. Uoordhbek, D 1G3—7G5. Munt, (do voormalige} C 940 en 058—9GO. Nieuwe Kerkspldn, G 387—434. Nicuvro Kerkstraat, C 401—499 en 515—518. Nicuwbrug, D. 35—a8 en C 53—55. Niounulmvon, A 38G-402, 104-411 en 413—429. Miouwalraat,C10G8-1074,1212-1218,123G-1253, 12G1—1287,1295-1304, en 1320—1332. Koordondijk, E 170-179, G05-C25, C47, 048, MW 74, 75, 73-89 en 105-121.
N oor Jen M eg, tic IloGwcg. Palmgslraal, B 93—101 en 103—109. Popen dr ethische VeerlioofJspkiti, G 223. ropoicralanntjo, E 384—387. Paulusgang, C 849—857, Paherbrug, A 78. Peltcmniiit, D 325-337 on 355-3G1. Plein over <lo 20 Imixon, E 140—448. , i
builen da Vrictebrug, zie Singi.1 — eerste, E 27—29. ' M V
Pompslraaija, C 302—305. PottonLada, A 134—138. Prinsonslroat, D 108—132 en 201—225. Raadbulsptoin , A 17, 18, 201 cu 202. Rnnmstrflat, D 8—555, 571—587 en 5'J1-G20. Roewcg, MW 08. lUcUlijk, C 1CÖ-180, 198-222, 2G1—200, 218-281 eu 313-318. nicUSijkulrnnl, C 282—312. Ruiionetrant, D 291—293 en 207—312. SarUgang, D 049—9G9. Scbolscboluio, C 207—217 ScbrijvcrBslranl, U 146—158. Schuilmahoraatraat, A 117—159 on 111—17!)- " Siboricitmaijo, 11253-250.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 133
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
133
Jaar:
1854
162 163 SCH.
Schuit, H. N., A 488 Schuld, H. L-, o 1065 Schuld, D., .A 57 Schuld, G., A 52 Schuder, A. C., (wed. Gors), o 717 Schudlc, J., o 105G Schud!, IU o 197 Schelt, W. van, o 1100 Schelt, C.van,(wcd.deVisscr),E482 Schelt, D. van, B 344 Schoenmaker, J., c 1061 Schoenmakers, A., c 1168 Schreudcrs, S. H, c 752 Schrcudcrs, A. E., D 662 Schrcudcrs, J. 0., ld. Schoentjes, M., (\vcd. Jansen), MW 7 Schoentjes, II., D 561 Schciberling, P., c 16 Schclbcrling, J. P., E 27 Schoonenbcrff, ?• M-> c SchoonGnbcrg, C., D 879 Scholcnberg, II. J., E 940 Schoolcnberff, >Y. D., E 484 Schacffcr, J. P-, c 24 SclicfTer, F. J., E 178 * Schcflers, S., (wed. dcBondt), c 510 Schcflcrs,E,,(wcu.AcIilcrberg),c457 Schot, E. C., c 1570 Scholti Z., c 1660 - Scholtz, A., D 801 Scholtz, \V., D 617" Scliros, J., E 518 Schampcrs, L., E 164 Schampcrs, "ff., E 165 Schram, J., D 227
SBB.
Schragen, J., B 601 Scbraauwen, D. J., A 82 Schaarman, C-, A 197 Schuurman, A., A 153 Schniedcr, B., c 236 Sclmeidcr, A-, D 628 Schncider, A., E 603 Scliweitzcr, A., E 366 Schrcucl, V/., D 1000 Schucngcl, J., D 946 Schrijn, J., c 652 SchrijnemaVers, J. M., D 233 Sclmlders, G., c 1273 Schuier, G. F., c 1275 Schlüter, G. E., D 39 Schaarloo, TV-, E 74 Schalk, P. C. van der, c 1344 Schroot, D. D., E 617 Schumm, C., E 302/3 Schravcr, C., D 46
Schraders, J.i c 671 Scherp, J., A 136 Schorel, A„ c 323 ScliilthuUcn, L., D 612
Schijff, J-. D ? Schuil, G.S., (wed. Zandman),c]l 63 Schoor, J. van der, j> 126 • ' Schipper, A., E 4G7 Schadewijk, F. van, c 327 Schcllaardt, J-, c 260 Sebcs, S., c 1520 Sebes, P.j D 655 Scbes, J., E 521 Scbcs, J., E 512 Sebcs, J, A.-, (wed. EiJBcns), c 25
SEB.
Scbcs!, A., B S39 Sebes, J., (wed. de Druijn), A 272 Sebcs, O., MTV 59& Scbli, 3. M., (wed. Schouten), c 485 Secholzcr, A., A l Scen, A., c 1671 Sedic,
J., c 1613 •
Scitz, K. A., E 298 Scisscns, G., s 49 Sclls, C„ A 400 Sclis, F., A 99 Selis, A., A 89 Sel, H., c 1467 Sel, M., (wed. van Eficrcn), c 1310 Scls, J. A., D 663 Scls, M., (wed. Rosa), c 5 Sets, T., (wed. Boet), A 205 Scllcnreich, A. H., u 114 Sclic, O. J., (wed. Schouten), D 656 Scplij, T,, c 1320 Serrurier, D., c 1183a Scrlé, G. 0., c 519 Serlfi, C-, D 901 Seret, A-, c 670 Sctten, T. van, c IG593 Sc venter, J. van, c 1689 Sevcnler, C. van, E 603 Scventcr, W. van, E 326 Scijsscus, J., A 262 Scijsscns, M., (wed. Bomlus), A 377 Seïjsscns, J., B 174 Slllevls, L., c 73 Siltcvis, W., c 73 Slllcvla, G., c 484 .Simons, II., c 1002
SMA.
Simons, J,, D S33 Simons, C., c 1239 Singels Azn., A,, c 799 Singels, C. J., A 487 Singels, N., Cwcd. Stoel), c 1312 Singels, A., c 107 Singels, A., E 245 Sizoo, A., (wed. van Aardenne), c 24 8 Slaman, O. J„ D 969 Slaman, (wed.,) D 848a! Slcgt, L., D 868
: j
Slecht,S.,(wcd.PapenImïzen),D975 Sleeuwenhoek, C., D 925 Slik, L. van der, A 460 Slik, P. van der, D 105 Slingerland, J., B 490 Sltofferlandt, N., D 476 Slon, S. J., B 35 Sloot, J. van der, B 438 Sluijs, A., E 625 Sluijs, A. van der, A 368 Sluijs, \f. van der, c 592 Sluijs, N,, D 512 Sluijsdam, J. van, D 513 Sluijsdam, J. van, D 99L Sluijsdam, S. van, A 222 Sluiter-, W. J. 0., D 219/20 Sluijlcrs, W., E 470 Sluijtcrs, D., c 355 Sluijmcr, D., E 202 Sluijmcrs, W., A 175 Smak, A. P., c 7745 Smak, J. U,, E 176 Smak Grcgoor, G., u Smak Grcgoor, A., A 412 11*
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 137
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
137
Jaar:
1854
170 171 om
Tijssscn, H., c 1368 Tijsscns, J., D 62 Tijsscns, T., B C6 Tijsscns, D., A 15
ir.
Uittenbogaard, P., B 271/2 Uittcnhogaard, ïï. A., D 96 Uittcnbogaard, D., c 1296 UHtenfoogaard, L., o 1268 Uittenbogaard, J., o 720 Ulttcnbogaard, C-, c 1148 Ultlenbogaard, II., (wed, Wajje- naar), o 1143 Ulttcnbosch, L-, c 1241 Uittcnboscli, D., o 1370 Ulltcnbrock, J. J., c 1499 UU de Tuinen, BI. M., o 725 Unnlk, A. van, c 1359 Unnik, A. van, c 323 Unnlk, S. van, c 257 Unnik, W. van, c 785 Usencr, J. G., E 458 Utermark, M. K., B 121 V.
Vaarlles, J., D 1062 Valk, C., c 1192 Valk, J., (wed. Baan), MW 113 Valke, J., B 90 Valkhoir, D., c 126 Valkhoff, A. E., o 527 Vaten, L. van, MW 104d Valen, M. van, snv 109 Varik, H. van, D 032 Varlk, A. van, D 499 Veder, VT. R., D 8G7
VEN.
Veer, P. van der, c 170 Veer, P. G, van der, c 170 Veer, J. van der, (wed. Dooren), B 141
Veer, P. E. van der, B 188 Veer, E. van der, A 473 Veer, M. van der, (wed. Verstra- len), c 202
Veen, J. van der, (wed. Blaauw), D 1088
Vccnendaal, A. van, D C68 Veld, P. in 't, irw 100 Veld, D. in 't, MW lOla Veld, T. in 't, c 665 Velde Jz-, G. van der, B 300 - Velden, J. J. len, A 177 Velden, J. van der, c 69 Velden, H, van der, D 65 Veldkamp, G. C-, (wed. van Don- gen), A 464 Veldmcijcr, C. "W-, D 848=8 Vcldliuis, G. J. Ie, D 1009 Veldhuis, G. J. te, c 338 Vclscn, J. van, B 508 Veltnian, Gcz. c 362 Vcltman, T. C., A 425 Ven, J. van der, B 238 Ven, T. van der, » 498 Ven, L. van der, A 255 Ven, F. van de, c 1090 Ven, A. van der, c 951 Ven, W. J. van der, c 292 Ven, A, J., van de, c 487 Ven, J. A. van de, o 520 Yen•
, Gei. van de, o 5 VEN.
Venus, D., c 786 Vendeloo, A. van, c 1463 Vendcloo, J. AV. van, D 638 Vcndeloo, N. van, c 879 Vendeloo, J. van, o 7 Venncman, A. H., D 418 Verbeek, J. M., (wed. van der Sanden), A 104/5 Verboom,
C., c 1472
Verboom, G. J., c 813 Vcrboom J., c 778 Verboom, II., A 133 Verboom, T., A 309 Vcrlioom, C., c 419 Verboom, II., D 865 Vcrboor, M., c 442 Vcrbroek, C. J., B 8 Verbraak, J., (wed. Verbappcn), D 783
Verbockcnt, \\., A 153 Verbraken, P., c 66 Verbruggcn, c 774° Vcrdoes,
A., A 488
Verhaar, C., E 505 Verhaar, II., (wed. Louman)j E 483 Verharen, J., D 633 Verhagen, II., o 447 Verhagen, P., D 1065 Vcrhappcn, F., D 776 Vcrheij, II., D 985 Vcrheij, N., (wed. van Es), A 435 Vcrhcggcn, II. F., D 215 Verheggcn, J., n 638 Verheul, A„ c 1277 [Verheul, A, J„ c 12
VEK.
Verhoef, H., B 98 Verhoort1, A,, o 1596 Verhoeven, P., c 1281 Verhoeven,
E., c 1261
Verhoeven, "W., c 1319 Verhoeven, G., D 56 Verhoeven, A., c 128a Verhoeven, A., c 1033 Verhoeven, C. A., c 1169 Verhoeven, A., B 131 Verhoeven, H.,.B 101 Verhoeven, \f„ E 94e Verhoeven, G. E-, (hvr. Kruijt), E 517
Verhoeven, P., D 637 Verhoeven, ]., D 1023 Verhoeven, G-, (wed. Keus), E 363 Verhoeven, N., E 331 Verkerk, \Y. W-, D 698 Verkerk, H., MW 16 Verkerk, O. J., a 1211/2 Vcrlce, W., D 775 Yerlinden, P., o 811 Vcrlinden, J., (wed. de Vos), c 812 Vcrlinden, J., c 782 Vermeulen, J., c 524 Vermeulen, B„ o 771 Vermeulen, J., A 463 Vermeulen, J., E 584 Vermeulen, A., D 812 Vermeulen, J., i> 336 Vermeulen, B.| c 1401 Vermeulen, G., c 1383 Vermeulen, G., D 74 Vermeulen, II., B 14
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 138
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
138
Jaar:
1854
173 VEK.
Vermeulen, A-, c 1249 Vermeer, G., E 56 Vermeer, H., c 1377 Vermeer, A, o 1562 Vermeer, G., c 1670 Vcrmcij, P., MW I04o Vermcij, C., D 1080 Vermcij, C-, o 1633 Vermande, G. J., (wed. van Wape- ningen), B 201 Vermaas, J„ (wed. Mulders), A 489 Vermaas, J., o 15G5 Vermaas, J. It, c 244 Vcrnel, J. G., o 244 Verncs, E. A., E 438 Vcrncs, P., A 386 Vernes, C.t E 434 Verpoortcn, J. L., E 385 Verpoorlen, G., D 197 Vcrpoorlcn, L,, D 201 Verslagers, P. J., c 1321 Versijn, J. J., o 52 Vcraijn, N., o 1428 Vcrseijn, G., A 271 Veratift, J., (wed, vanKekum),D 869 Versteeg, H., o 1460 Verutccgh, T., c 121 Verstcegh, J. M., (wed. Engelan der), c 109 Verslcegli, H., o 6 Vcrstecgli, H-, o 1097 Vcrslccgh, M., E 435 Yerstrrpen, M. C., (wed. -van den Ilooccn), A 418 Verschuur, o 627
Verschuur, J., D 708 Verschuur, B-, B 406 Verschuur, P., D 1063 Verschuur, F., B 373 Verschuur, A., D 236 Ycrsluijs, 3. G,, o H22 Ycrsluijs, 0„ o 1085" Versluijs, •!. , A. 172 Vcrsluijs, L., E 271 Ycrtrcgl, M., n 115 Vervel, J., o 572 Vcrwaard, J-, O 1374 Vervoerd, J. A., A 82 Vcrwocrd, A., A 1 Vcrwoerdl, J. M., B 108 Verwocrdt.M. C.,(wcd, Schot),D 708 Verwcij,J.,(wed.Giberius),cl4B9 Verweij, J-,(wed.Bijkerk), o 1452 Yernclj.C., A 368achtcr Vcrweij, Erven, A 288 Vcrweij, K., E 215 Vclh, H., O 1328/0 Vclh, J-, O 1333M Vcth, G. H, O 1335 Vcth, J- F., A 139 Vclh, M., C 1085"
Vclh, M- J-, o 558
Viclsch, H., MW 112 Vigicr, Ccbs., D 26 VIgeliiis, F., D 775
' 'U • Vlgcllus, A. E,, (wed. van der vis;
Visscher, A., o 559 Vlsscher, W., o 776 Visser, A., o 14 Visser, A., o 1521 Visser, M., D 92 Visser, \V., o 1256 Visser, M., D 48 Visser, E. de, D 187 Visser, C., o 1382 Visser, G. de, c 1282 Visser, J, de, c 79 Visser, E. J., o 29 Visser, C. de, o 448 Visser, C. de, o GOS Visser, II., (wed. Kamberg), o 587 Visser, C. J. de, c 915 Visser, A., c 867 Visser, G. S,, (wed. van Riemsdijk), c 1166
Visser, G-, c 1129 Visser, J. de, c HOS Visser, W. de, ld. Visser, L,, A 191achter Visser, C. de, A 148 Visser, P. de, B 230 Visser, P. de, E 218 Visser, C. de, E 140 Visser, L., D 683 Visser, A., E 509 Visser,'J. P., c 409 Visser, A. de, D 937 Visser, J, de, D 831 Visser, P, de, D 827 Visser, C. de, (wed. de Yfltt), D 848° Visser, A., D 222
VOO.
Visser, J., E 375 Vissers, U., E 167/8 Vink, J. de, c 1483 Vink, D-, c 1423 Vink, A-, c 25 Vink, H., c 836 Vink, J„ E 56 Vlasblom, G., (wed. van Driel), A 223
Vlasblom, C., c 214 Vlasblom, P., c 283/4 Vlasblom, A„ c 305 Vlceschenbeck, K., c 1451 Vleut, J. van der, c 70 Vliet, A. C., c 1083 Viicgenthart, J. J,, c 366 Vlicgcnthart, A., E 141 Vlicgcnlhart, A., MW 74fi Vlicgcnlhart, (wed. Karsdorp), B 303
Vllegcnlhart, J., A 260 Vllegcnlliart, A., (wed. Logger), c 1016 Vlijmen, H. T. J. van, E 182 Vocts, G., A 175 Vocls, J., c 133 Vocts, E., c 1439 Vocts, M0 c 1580 Vog, S, E 4 Vogel, 0., E 408 Vogrl, K. de, uw 97 Vogel, II. de, MW lOGfl Vogrl, A. de, D 204 Vogel, C. de, a 36 " ' Vogel, H. de, A 261
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 139
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
139
Jaar:
1854
175 174 VEL VOG.
Vogel, J« c 1173 Vogel,
c 732
Vogel» wed., o 512 Vogel, W-, c 252 Vogel, K., c 1450 Vogel, N. de, D 199 Vogel, A. de, B 16 Vogels, J., B 550 Vogels, B-, c 887 Vogels, M„ c 1457 Vogclsang, P. M., A 7 Volkerl, P., A 119 Volkert, J., A 528 Volkcrt, M., A 412 Volkcrt, A., B 81 Volkers, II., o 675 Volgraaf, M., B 346 Volgraaff, M, o 475 Volkom, C. van, B 617° Volkora.M. van, (wed. de Grcefl), D 41
.
Vooreveld, M., (wed. Bosliovcn), E 312
Vorm, J. van der, (wed. Pieren), o 1343
Vos, A., D 703/4
Vos, C., B 232 Vos va» Rijswijk, L. C., B 640 Vos, W. de, A 155 Vos, G., A 309 Vos, W. J., A 415 Vos, E. de, o 1035^ Vos, T. de, O 843 Vos, 3., o 701 Vos, M. de, (wed. Coenraads), o 369
Vollcnhovcn,Mr.YU.van,c963
Volracr, L., B 881 Volmcr, M., o 1055 Vohner, C., (wed. Visser), c 1471
Vonk, T. C-, A 34 Voogd Jr-, J. de, B 280 Voogd Sr., J. de, A 457 Voogd, J. P. de, B 9 Voogü, C. de, (wed. Kloosterman); o 1123 Voorden, 3. van, A 227 Voordcnburg , J. D-, E 266 Voorn, C. van der, (wed. de Gel der), E 289
Vos, A. G. de, O 536 Vos, A-, O 289 Vrccburg, A., o 533achtcr Vrceburg, P., B 690 Vricnds, A„ O 989 Vries, G. de, E 339 Vries, A. de, D 570 Vries, A. de, ld. Vries, C. de, B 615 Vries, C. de, B 503 Vries, N. O. de, B 993 Vries, W. de, B 947 Vries, F. J. de, B 872 Vries, J. de, B 882 Vries, J. P. de, B 134 Vries, G. J. de, B 190 Vries, E. de, B 28 Vries, T. de, ld. Vries, D. de, ld. Vries, I. de, A 44
Vries, E. de, (wed. van Es), A 309
Vries, D. de, (wed. Hoog), A 331 Vries, J. de, o 1085* Vries, S. de, o 596 Vries, "W. <le, o 372 Vries, J. C. de, o 438 Vries, J. de, o 506 Vries, "W. de, o 503 Vries, P. de, o 0 Vries, C. de, o 1369 Vries, C. de, B 33 Vries, S. de, o 1381 Vries, D. W. de, 1687 Vries, G. J. de, B 47 Vries, P. de, o 1568 Vries, L. de, o 12 Vricscndorp, M., B 370 Vricsendorp, J. S. J., B 315 Vricscndorp, E,, A 296 Vricscndorp, C., A 531 Viicsendorp, Mr. C. A., A 528 Vriesendorp, U., A 485
>
Vricscndorp, J. S., A 404' Vricsendorp, A. W., A 411 Vrolijk, M., B 389 Vrolijk, J., D 535 Vrolijk, W., B 5 Vrolijk, J. G., B 601 Vrolijk, J„ D 573 Vrolijk, J., B 495 Vrolijk, G., o 774' Vrooman, W., B 110 Vroomcn, L. de, (vcd.de Visser), B 412
Vrij, P. de, D 871 Vrijdag, D., B 825 Vrijdag, G., E 510 Vrijdag, P. F., A 318 Vrijdag, P., o 685 Vrijlandt, A., MW 72 Vrijlandt, A., c 71 Vrijhof, G., c 116 VnjUioff, J. J., B 334 Vrijllioff, A. M., A 51 Vugt, E. A., (wed. van Dongen), B 241
Vugt, P. van, c 1445 Vugt, C. van, c 138G Vijfwijk, J., B 176 Vijgli, J. M., (wed. van Oldcnborgli), B 133
Vijl, J. M. van der, B 217 Vijn, G. du, c 1563 Vijn, A. du, c 1672 Vijn, W. du, c 1376 Vijn, A. du, c 440 W.
\Vaard, G. van der, o 1509 Waard,
ElTcren), o 13
Waard, A. van der, (wed. van der Hoek), o 1146
Waard, J. 0. de, c 974 Waard, H. de, E 356 Waard, II. van der, (wed. Licrop), D 617*
Waard, L. P. de, (wed, Vermcu, Icn), B 927
Waard, A. de, E 589 C. van der, (wed. van WAA.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 134
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
134
Jaar:
1854
164 165 SMA.
Smahlcnbach, J. C., c 10B8 Smallenburg, M., (wed. Stroober), C 213
Smaal, A., D 293 Smaal, "W., c 429 Sroaazen, Gcz-, D 170 Smecljcs, P., c 399 Smculers, H., n 446 Smculcrs, M. A„ D 456 Smeulcrs, F., D 5 Smculcrs, L., D 493 Smculers, VT., D 50 Smids, N. F., c 1515 Smits van Nleuwerkerk, J. A, c 1086
Smits Jz-, J-, c 1010 Smits, Mr. \V. P., M. Smits, C,, E 342 Smits, P-, D 60' Smits, P., D 950 Smits, J., D 958 Smits, A., D 974 Smits, L., E 538
Smits, D,, (wed. de Man), B 619 Smits Fz., P., c 605/6
bmus c Smits, u uoi Smits,», (wed. KniisiGks), c687
Smits, J., c 203 Smits, C-, c 218 Smits, J., («cd. Dulicn), c 267 SmUs, 3., c 127 Smils, P-, c 191 Smits, J., B 104 Smits, YT-, D 108 Smits, T. J., B G
rik), A 115
Smits, A., MW 110 Smits, G., MW 114
Smils, B-, o 10852 Smils, J. E., (wed. Dammc), c 1150 Smils, 11. J-, c 742 Smilli, A., D 711 Smidt, J., K 748 Smit, F., c 477 Smit, J., c 1449 Smit, D. de, B 132 Smllskarop, G-, uw 31 Smllslioek, A. J., c 1277 Smbldcrs, N, c 1324
Smulders, l»., u 921 SneldsLcuvel, C. \V., A 226 ^Sncls, S., D 848» Snoek, J. Y-, A 476 Snoek, G-, c 1267
, Snudo, C., A 336 .Snudo, G. J., A 2CG Snudo, M., (wed. Russel), D 575 Snijders, A., (vcd. Rietveld), c 738
Snijders, NV. C., c 867 J*" i
Snijders, L., B 85 Snijders, H., c 276 Snijders, J., c 267 Snijders, S., (wed. Sok), c 552 Snijders, VT., c 512 Sock, N. A., D 145 Socsum, J. van, (wed. Candcl), c 465 Socgard, J. D., D 756 Soclcns, M„ D 391
BOE.
Smils, T., (wed. Ceclen), A 2 Smits, S. P-, (wed. van Emme-
SOE.
Soetens, M., E 350 .Sok, D., o 1113 Soldaar, S., (wed. ÏUdderliof),c 1094 Solt, H., D 8482> Somercn Brand, N. G. M. van, A 279 Someren Brand, G. M. van, B 309 Someren, U. van, (wed. Schalk), o 476
Son, L. van, A 420 Son, M. van, (wed. deMcijer), o 1276 Son, T. van, o 147 Son, A. van, 13 333- Son, A. van, o 1587 Sorel, L. N., o £44 Souljé, J. G., B 107 Souülé, L., B 911 Spaan, G., D 1038 Spaan, P., o 1274 Spaan, C., o 1250 Spaan, P. J., B 94 Sparenburg, G. A., B 444 Sparrenburg, N., o 3 Sparrenburg, J., o 559 Spaanderman, B., E 76 Spits, J., D 627 Spits, J. G., D 1010 Spits, II., v 1020 Spiltcnaar, II., o 100 Spiering, N., A 381 Splcrlng, M., D 1071 Spoel, P., o 1520 Spoel, D., o 1643 Spoel, A., D 362 Spoel, M., D 1025 Spoel > G., (wed. BullcnUek), o 204
STA.
Spoel, D„ o 320 Spoel, A., c 335 Spoel, J., o 1425 Spoel, II., c 1439 Spoel, J., o 1402 Spoel, A>, B 206 Spoel, W., u 239 Spoel, J., B 120 Spoel, II., B 26 Spoel, A., B 70 Spoel, A., A 91 Spoel, B., A 59 Spoel, u., A 363 Spoel, H. M.. O 1131 Spoor, L., D 924 Spoor, A., A 445 Sprang, M. van, D 140 Sprang, L. van, o 1369 Sprang, J. van, o 1431 Sprang, J. van, o 1382 Sprang, J. van, o 585 Sprangcrs, II., D 507 Sprangcrs, H., D 522 Sprangcrs, H, o 1553 Spralo, A., (ued. Engels), o 1659IS Spreeuw cnberg, II., D 950 Spruijt, L. W., A 286 Spruijt, F. >Y-, C 1126 Staak, P., B 384 Stapel, M., D 793 Stapel, H. \Y., A 307 Stapcrt, N. P., A 29 Stam, J., D 578 Stam, J., B 599 Stam, G,, n 775
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 135
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
135
Jaar:
1854
166 STA.
Stam, G., o 371 Stam, P. E., c 434 Stam, B-, o 526 Stam, A., o 4 Stam, P-, o 314 Stam, J., o 21 Stam, G., o 1578 Stam, J-, c 1305 Stam, L., HW 89c Stam, A., ld. ƒ Stap, E-, 0»cd. van Dooren), i 226 Staps, D., D 848" Stadsvcld, S., O 1005 Stappacrt, C-, O 348 Slappaart, J., A 66 Starrcnl)urg, NV., «w 105 Steen, P. van der, o 1652 Steen, P. van der, (wed. Valleen burg), D 944
Steen, J. van der, D 773 Steen, C. van der, o 462 Steen, A. van der, O 157 Steen, L. van der, o 161 Steen, A. van der, c 567 Stccnljovcn, H. C. J. van den D 889
Stccnliovcn, J. G. van den, (wed Landmcter), o 618 Stccnliovcn, J. C. vanden, (wed Buijs), O 179/80 Slcenhovcn, J. van den, B 223 Steenrijk, S., O 1597 Steenwijk, C. van, D 25 Steenwijk, A,, A 9 Stempels, N., D 376
STE.
Stempels, A., (wed.Bruininghuis), D 918
'
Stempels, H., E 192 Stempels, P., o 256 Stempels, A., D 60
< '
Stempels, B,., D 91 Slerke, P. de, D 605 Sterk, P., MW 74ft Sterke, A. de, ld.i Sterke, D. de, MW 64 Sterkman, L., (wed. van de Rest), D 302
Sterkman, J., D 84833 Slcincr, E. A., o 555 Slcincr, W. F-, o 1193 Sleincr, J- A., o 46 Steincr, A. A., D 895 Slcinraalb, G., o 506 Slcinziek, J. D., E 400 Slcl, NV. van der, (wed. Boen), o 133 Slcketce, C., A 465 Slccnraad, U., O 579 Stenbitb, J. P-, A 417 Sleur, P. de, D 926 Sleur, C. de, c 407 Strdum, L. van, c 460 Stevens, H, c 201 Stevens, H., A 32 Stevens, C., A 152 Slcrling, A. P., c 31 Slcrling, Mr. II. A. Ncbbens, D 205 Slerling, E. U. Ncbbens, u 47 Slckclboscli, T-, c 219 Stckelbos, 11. L„ c 188 Slcltclbosch, Yf., «w 10'
STE.
Stckclboscli, J., MW 896 Slckclboscli, C., (wed.Brandl), c 707 Stek, M. van der, c 302 Stek, L. van der, c 324 Stek, W. van der, A 174 Stek1, W. L. van der, c 878 Stek,1 J. van der, c 781 Sligecl, P. van der, D 604 Stlggel, J. van der, D 755 Stlevink, G., MW 36 S tic vink, 0., A 431 Sticvink, G., (wed. van den Brink), A 133
*
Stlcgclis, J., D 761 SUcgclis, J., c 481 Stoop, C., D 1050 Stoop, Mr. C. G. O., c 488 Stoop, A., D 213 Stoop, Gez., B 5 Sloop, Erven, D 13 Sloop, D. W., A 302 Stoel, W-, c 1642 Stoel, J.,'c 631 Stoel, M., (wed. Niug), c 378 Stoel, H. A., (wed. Elscman), c 271
Stoel, J-, c 1405 Stoel, M., c 1386 Stoel, J., c 863 Stoel, P„ c 846 Stokrom, -A. van, o 1651 Stokrum, J. J. van, c 9C8 Slout, \Y., D 530 Stout, J. C,, D 819 Stout, M-, o G
STR.
Slout, C., o 350 Stoffels, II., D 602 Stoffels, M., {wed. Slerkman), i; 489 Stoffels, VT., B 169 Slöfbel, H. M., E 125 Stolk, L-, E 373fc Slolk, G., mv'Hd Slolfbroeks, II., A 271 Slolbrock, P., A 403 Slorsbcrgen, W., c 361 Storsbcrgcn, M., B 114 Stokvis, J., o 3 Stokvis, G„ a 190 Stokvis, R., D 32 Stokvis, T., o 1280 Straalrn,
II. van der, D 128
Slraatcn, W. J. van der, o 1240 Slraalcn, A. van, D 526 Straalcn, J. van der, o 1016 Slraaten, C. A. van der, E 025 Slraalcn, P. van der, B 240 Straalcn, J. van der, o 695 Slraalen, A. van der, (wed. Roo- scn), o 404 Straalcn, J. van, o 26 Slraalcn, J. van der, o 7ï Straalcn, J. van der, o 149 Slraatcn, J. van, D 212 Slraalcn, C. van der, A 26 Slraalcn, J. van der, MW 8 Slraalcn, G. van, o 1471 SlraalmanUz., T. \Y-, D 796 Straatman, P. J., c 1432 Slricfeer, P. J., c 079 Striemen, N. van, t: 329
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 136
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
136
Jaar:
1854
168 169 STR.
Striemen, E. van, (wed. Schut), o• 450 Striemen, P. van, D 616 Striemen, A, van, (\\ed. Pen- nin0s), c GO
Slrij, W. AV. van, A 323 Struijk, A., c IfiH Struijk, D., B 14 Struijk, Mr. G. P, A-, B H Struijs, It. E., (wed. Klermann) n 1018
Struijs, P., c 1699 Sluit,
J. II., D 211 Stuurman, D., (wed. den üar-
toch), E 329 Stuurman, N., (wed. Fansen), o 631
Stuurman, T., c 651 Stuurman, C., A 432 Stijlen, J. J., r. 239 Surie, Gcz., c 1240 Suis, J. J. Ie, B 234 Sundcrman, C. H. C-, D 480 Suijlichem, P. van, B 141 Suijlichem, P. van, D 1009 Swens, M. n., O 1185 Swart, G., o 1441 Swart;, J. J., o 1444 Swart, A. J. de, D 833 Swart, M. de, (wed. Grobben), D 974
Swart, N. de, O 1588 Swarls, II. A., D 1027 Swang, C., E 402 Sijbrands, S. A., A 20
TEL. T.
Tak, >V. M. van der, B 101 Tak, BI. van der, E 242
j ;
Tak, II., (wed. van Andel),^0 460 Takken, P./ o 802/3
Takkcbos, M., (wed. van Maaren), A 503
i
Taklor, G., (wed. de Vries), B 188 Taklor, J., D 883
'
Tant, J., O 859 Tarmond, C, C 1303 Tarmond, S., o 169
i
Tarmrtid, L, n 291 Tarmond, J., o 1164 Taucccliio, P. J., O 1658 Teen, A,vander,(ved.lHiele),DS93 Teen, A. van der, o 1158 Teen, J. van der, o 492 Teen, G, van der, o 1474 Tceuwcn, G., n 136 Tccmvcn, G., MW 89e Tcuuwcn, E., (wed.Hendriks), 0355 Teerlink, D., D 631 Teerlink, IL, B 197 Teerlink, H., A 49 Teerlink, M. M., O 1085" Tcgelaar, J., O 558 Tcgclaar, A. H-, D 495 Teller, L. E., B 2-10 Teller, J. F., a 1589 Teller, L., o 1591 Tcldcrs, J. M., n 996 Teldcre, C-, o 1375 Tcldcrs,_ Gcz., D 44 , A., (wed. Spoel), O 184
TEN.
Tenenli, K. F., o 1309 Terwcn, C., B 446 Tetteroode, L. van, B 177 Tcubel, J., o 733 Teubel, M., (-«cd. Kamcrmans) A 19Iaclitcr
Tcubel, J., (wed.Komijn), c 128a Tculinff, E. B., o 312 Tculing, H., O 632 Thcesïnff, R. W., B 220 Tliicrcns Sr., V., o 1170 Thlercns Jr-, V., D 119 Tliicrcns, J., o 171 Tliiele, J., a 900 Tliomas, G., o 96 Thomas, B,, o 393 Thonus, J. B., D 228 Tlionus, M., c 316 Tliolen, G. van, o 874 Tliijssen, J., o 359 Ticlckind, G., D 590 Ticlcklnd, J., D 496 Tieleklnd, J., D 497 Ticlekind, W., aiw 7 Tïclekind, E,, c 738 Tlerncgo, M., o 1293 Til, L. van, o 1378 Tilburg, \V, van, a 278 TUcenkamp, F. W., c 1550 Tilgcnkamp, A., o 556 Titgcnkamp, A., c 1485 Timmers, II, (wed. van Somcren prand), A 416 Timmers, \V., D 34G Tiromers Verhoeven, M, G., i 298
TIJS.
Tindal, J., B 269 Tinnenbroek, C., A 223 Tits, N-, D 112 Tolen, A. van, E 373 Tombe, F. A. des, A 479/80 Toor, J. van, B 90 Toor, F. van, o 1416 Toorn, P. van den, o 1286 ToorenbuTff, G., D 5746 Toorenburg, A. van, o 1552 Torcnburff, A. van, c 884 Tourninirc, E., O 951voor Tosopeus, G., c B86 Traarbach, P. U., O 199 Traarbacli, J., O 204 Traarbacli, J. P., MW 39 Trigt, Erven van, o 533 Trooijcn, D. van, D 380 Trooijen, P. van, B 125 Troeljard, (wed. Schnelder), o 1095 Truijcns, G., o 1362 Trumpi, II., o 1035° Trumpi, G., id. * Trumpl, H. J., B 327 Trijfïels, A. van, o 819 Trijlfal, J. van, E 625 Tull, A., o 1483 Turk, H. den, anv 79/80 Turk, G. den, D 917 Turk, C. den, D 961 Tuijl, F., A 330 Twist, W. van, E 471 Twist, A. van, ld. Tijssen, J., o 1565 i G., o 1463
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 54
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
54
Jaar:
1854
Wijk C.
No. 1370 P. do Kcijzor, arb. a D. TJittenbosch, part,
1371 R. do Bres, schoenmaker. a E. do Bruijn, kleÊrmakcr. u H. Hcngs (wed. IViokeraat), parto.
1373 L. van Dfjl (wed. littig), win- kelicrster.
H E. E. van DooreD , zakkondragor,
1373 Pakhuis. 1874 J. Verwaaid, metselaar.
M P. do Kolt, zakkcndragor. " J. Eg, arb.
1375 P. Hoskorn, smid. C. Tclders, part.
1376 D. do Bres, arbeider. H
a
J. C. Bcttonvillo, schipper. \7, Bootsman (wed. Krcts), parfe.
u "W. du Vijn, metselaar. n E. dettirartog(\vcd.ltfookliocfc), parto.
1377 A. Eccourt, broodbakkcr. n M. Termeer, metselaar. M H. Hart, metselaar.
1378 3J. van Til, zakltcndragor. 1370 "W. van der List, arbeider. u W. Kardinaal, arbeider. »
J. C. Kaho, id. M P. Kampen, id.
1380 W. K Grocsbcek, koopman, 1331 M. Mensen, blokmakor. • /'* S. de Vries, part.
1383 J. van Sprang, Ituïpor. Wijk C.
No. 1383 C, Visser, part. 1383 C, Vermeulen, arl). u A. M. van dor Boor, part, v C. do Bis, arb. 1384- H. do Moer, timmerman, 1385 J. do Hondo, arbeider. a P. Molenaar, draaijer. n H. Morang, kleermaker.
u A. de Jong, opperman. '/ W, Baten, arbeider. u
J. do Bis, id,
1880 M. Stoel, schoenmaker. n C. van Vugt, boekbinder.
1387 A. van den Berg, part. u U. KilsHonk, opperman, n U. van Eij'sden, arbeider. n P. de Laars, id. a M. J, van der Boor, id.
1388 W. don Uartog, goudsmid. n H. Boeliovcn, timmerman.
1380 B. vanHcterca^ickcnoppasser. n M. B, Zimmerman, part,
1390 L. Picfers, kuiper. 1301 J. Morang, arbeider. 1302 Klandormolcn. ;/ » M. van Aken, part. ;/ i S. van der Schalio, arb, u a J. Walson, id. « » J. Qoudj id, n « J. Beijer, part. n o J. Beijor, arbeider. n T A. Hardenhol, id, u o A. daIioddcr(wEd.PIak),°partc,
^ v
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 55
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
55
Jaar:
1854
55 Wijk C. No.
1302'M. vau Helder (wed. Duijstcr), parto.
u 10 A. Grovo, w ii S. -Klok, id. » i» J. Muller, id. M 11 J. de Üoo, id.
1303 A.vandonHouvel, schrijnwerker. 1301/05 Pakhuis.
fat,
ISoa P. C. Dfiking Dura, koopman. 1307 Pakhuis.
Kol/straat,
13Q8 A. do Jong, timmerman, 1390 J. do Bruijn, touwdraaijer. 1400 H. Kuijtcrs, loodwitmaler. o P. Pictcrso, part.
1401 J. Brandt, gemeente ambtenaar. » B. Ycrmculcn, timmerman.
1402 H. L. Hcinrieio, postbodo, » D. Kockelia, timmerman.
1403 Pakhuis. 1401 J. Polack, koopman. 1405 A. van dor Boor, kockb. knecht. i/
J. Stoel, timmerman,
1400 J. Dooroa, verwar. 1107 S. Laudmetcr (wed. Bouraan), ioopvrouw.
Sloofslraal.
léOS K. Kuijpora, zakkcndragor. 1400 J, Brandt, timmerman.
-, Wijk.C,
No. 1410 A. Bouwcns, tomrslagcr. 1111 P. Ameront(wed.Nccring), partc. a
J. Nodelijk, ïd.
1412 C. Bosman, zakkondragnr. 1113 'J. van Andel, koopman, 1414 J, Kramers, nitdrager. 1115 J, Erkens, scliccpmakcr. 14-1C ]?. van Toor, arbeider. 1417 J. H. van Heek, timmerman. 1418 0. Zwart, wagonmaker. 1410 G. Grocslcck, koopman. 1420 C. Quartcl, kleermaker. 1421 3?. Praterman, barbier. 1422 W. C. Klijn, timmerman. 1423 D. Yink, smid. 1421 Onbewoond. 1125 J, Spoel, timmerman. 14-2Ö P. van Meerkerk, goudsmid. 1127 B, MorÊc, id. 1423 N, Ycrsijn, arbeider. 1420 G, van Etteren, metselaar. 1430 A. Schcopbouwcr, blokmakcr, 1431 J. W. do Bock, part. n
J, van Sprang, arb,
1432 P, J. Straatman, id, l'i-33 J. Erkens, scheepmaker. 1434/5 C. do Meer, id. a P. van Imtjpen, part.
1430 G. llckoort, id. 1437 A. Örolleo (wed. Vcrweij), id. 1438 U. Eingoraan, scheepmaker. 1430 H. Spoel, arbeider. »
1. "Wijnen j yraxt.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 30
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
30
Jaar:
1854
28 ,Wijk C.
No. 200 n
307 203
21)0
300 a
301 303 303 304 303 300 307 303- 311 312
(Gcz.) Ribbers, jiartc. W. Bonten, id.
F. Gttlmeijer, arbeider, "W. Cramer, scheepmaker. J. Mulder, arbeider. A. Blefjenberg (\vcd. 't Hoen), jinrto.
A. van Dam, koopman. J. Polman, part. M. Nbach Meijer, arb. H. van der Stok, schoenmaker J. Pietcrs, zeeman. J, Poïack, koopman, A. Vlasblom, arb. F. J. van Lamoen, smid. J. Zoek, id, -310 Smedcry. M. Brand, arbeider. B. Teulca, id.
313 J. II. Ilftvtman, loodgieter. 311. P, Stam, kodctakkcr. 315 P. Schellcnlmch, vcnvcr. 310 M. Thoniia, herbergier. 317 G. Picra, arb. 318 "ff. Kaldcnhovcn, tapper. 310 P. J. Pcndcrs, vcnver. 320 D. Spoel, logementhouder. 321 P. van Roosendaal, id. 322 IV. vnu Anicijdcn, tnpiior. 323 J. Uavidson, nmzijkmcestcr. a A. \au Uimilt,
No. 32 i 325
320
337 3*23 329 330 331
332 333 331 n
335 330 337 333 H
339 340
341 C.
L. van der Stek, schoenmaker. E, G. Muller, part. J. Jlcijboom, id. J. Ilofrann, arb. J. Rijke, id. A. de Leeuw, id. L. van der Kuip, part. P. van Scluid.ctt'ijk, koopman. J. van Duiveiibodo, zeeman. J. Noach Meijer, koopman. J. M. IValdselimidt, part. D. Brouwers (wed. vanUnuik), parte.
J. van ITemert, barbier. S. de lütitcr, tapslcr. J. A. Eiehorn, blikslager. A. van Bcrkel, bakker. A. Spoel, schuitoiivoerdcr. M. Meijer, vlcosclih. Winkel.' 33. A. Giibita, koopman. G. J. ie Veldhuis, timmerman, l'üklmis. Oubowoond.
Tooi'straat,
E. Gasthuis, winbclicr. II. Ditmars, boekhouder.
31-3 F. ITuismnn, winkelier. (Gcz.) van Buul, parto,
31-3 A. Stccndero do Kok, manden- maker.
31-1 A, A. lïoosa, broodbakkor, I
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 51
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
51
Jaar:
1854
51 Wijk C.
No. 1251 M. Degens, timmerman. 1253 C. A.Uotermundt, schoenmaker. . C. do "\Vija, part. 125Sa A. van den Bogcrt, arbeider. 12535 Onbewoond.
Watenjang.
I25é L. do Vriea, grutter. 1255 J. Hutten, arbeider. 1250 "\V. Visser, id. 1257 C. Earcndrccht, id, 1258 L,13os(ttcd.vanKooten)J pattc.
1250 H. Rooseiibcok, arbeider, n D. do Groot (wed. van Don' gen), parto.
12QO J, van do Graaf, koopman. 1201 E. Verhoeven, ficlmjmv erker. 1202 L. van Kooien, arbeider. 1203 J. Schouten, id. 1201 C. Barendrecht, opperman. 1205 C. do Koning, arbeider. 1200 TV. Heekman, id. M A, van Leeuwen, id.
Jficuwstraal.
1207 G. Snoek, opperman. w G. do Wit (H cd, Giplmrt), partc
1208 L, UiUenbggaard, timmerman 1200 Onbewoond, 1270-1S72 Erf. 1273 G. Schuldcrs, timmerman.
No. 1274- P. Spaan, id. 1275 G. ]?. Schuier, spekslager.
1270 L. van Eijnsborgcn, draaijer. " M. van Son (wed. do Meijer), parto.
u G. van Colichcm (wed. Sols), ïd. u A. Blom («cd. Stam), id. n
J. Etjscnga, schipper.
1277 A. J. Smitshook, schipper. w A. Verheul) arbeider. » C. "W. Brokerhoff, vonvcr.
1278 M. van Eljsden, id. a u. Molenaar, opperman. n U. Molenaar, metselaar.
1270 A. van den Bcrgli, kleermaker. 1280 P. Stokvisch, arbeider. a H. Helscmans, zakkondrager.
1281 P Verhoeven, raoUelaar, 1282 II. Los, arbeider.
i » J. C. Biddcrhof, koornmolenaar. u N. do Man, part.
1283 G. Schmidt, gcwcormakcr. c H. Wtist, timmerman. 123'1' S. do Hoo, broodbakker. a
'S. Kramers, klcóimakcr. a N. van Kootcn, arbeider.
1285 H. J. do Meer, timmerman. 1280 A. ;an Kobeadaal, id. ii P. van der Toorn, kantoorbe- diende.
n J. Hoijmans, arbeider.
1287 J- van Dijk, klcörraakor. n
II. Andricsscn, lautaarnvulder. 4*
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang, pagina 52
Titel:
Algemeen adresboekje der gemeente Dordrecht. Voor het jaar 1854. Eerste jaargang
Pagina:
52
Jaar:
1854
11 52
W3jV C. No.
1288 J. van Riemsdijk, arbeider. 1389 J. Iiuitcrs, btoklieffaardcE Imis van arrest.
1200 C. Jïoon, kalkraeter.' 1201 T. Beiers,'part. 1202 B. Noordzij, koopman. 129S E van der Mijlen, part. n M. Ticrnego, klcGnnakcr. </ E. Uonten, Jcuipcr. 129-1. Pakhuis, L
Ntciitoslraal,
1295 N. 'van Dijl, koornmctcr. H H. Bions, koopmin.
1290 D. Uitten bogaard, schoenmaker. n A, M. Fritso (wed. Meijer), partc,
1207 N. Ecaa, timmerman. w P. Heus, id.
1298 C. Riddcrhof, horologiemakcr. u C. Kletou, 'goudsmid.
,
1309 Ooliowoond. 3300 A.G.Bi'™ckamp,vIecsclihouffcr. n C. ^aa "\7ilhgor8 («ed.JInrtgcrs}, partc.
' a K. E. Oliucr, dourw. arr, rcgtb.
1301 J. do Komngh, timmerman, 1303 33. Hola, Bcheopmakor. u A. M. 'Hcgt (\vcd. Hacntjca Dek- kcr), partc.
» N. Hcua, vcrwor.
• 1303 A. KrUgei, klcCrmnkcr. n A. tellet, aïhciJcr,
No. 1304
Wijk'C. • ,* i Steenstraat, t
1305 u
130Q o
1307 o
J. F. van Dalscra, timmerman, A. van Wezel, vlcesclihouver. j
[t i ^
J. Stam, arljoidcr. C. Tarraond, vlecsclih. knecht. II. Blccfcton, mandenmaker. A, Kuijpcrs, timmerman. A, C. Baars (Wed. Tilgerikampj, parto.
1303 "W. vah'do Weg, glazenmaker.' u E. Kranciidoflk, part. i'
J. Hartman, arbeider.
1809 K. P.Teneuti, BcIioorstecnvegBr. 1310 "W, Sol («cd. TanEfforen), turf. tonstcr.
1311 C. do Munter Jr., Echoenmakor. C. do Munter Sr,, port.
1312 D. van Dijk, part. n N. Smgcls'Cwcd.'StocIJ, id. ' £ // A. Iluscn'Ovcd. \an Dricl), "id. i* P. van Effeien,'winkelier.
1313 Stal. " 1314 A. Kerkhof,'scheepmaker. 131G A. Zadoks, part. 1310 J. M. ÜurLraans, sdioepmakor. a
J. Havcrs, «inkolknoeiit.
1317 B, Meijer, kopcrelager. 1318 Pakhuis 1319 W. Torhoovcn, timmerman,
fftetitostraat- 1320 T, Scplij, klcfirmakcr.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 3
Sluit het Verborgen Museum