Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

beacon
6.713 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 7
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 98
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
98
Jaar:
1973
4G West Parallelweg - Wilhelm ina straat Zwijndrocht Zwijndrecht Wilhelm ina et raat - Zonnebloemstraat 47
59 Oever GJ van den GO Wingerden B van 61 Mol A
62 Sprong JAM G3 Lommers C 64 Peters DB 65 Westerman L 66 Kessels C 67 Baan W G8 Tuyl E tf 27G62 GB - geb Klootwijk C G9 Linde P van der 70 Tuijl E 71 Dalen A van 122 Plomp NV ET-techn install bur tf 2G084
W RUYSPLEIN
{De Merodestr/W van Hallstr/Uilenvliet)
1 Eerste Ned Verz Mij o/h Leven en tegen Invaliditeit NV PC v Loontf 29653
3 Smaak A JA 5 Birney geb Preusz EAE Zwevel A W
7 Pol FH van der 9 Vernes W
11 Zomeren A van 13 Kleijn geb Spieg- rings SA
17 Breugel J van 19 Beelen RL 21 Hoeven T aan der 25 Abels JK Korporaal L tf 24573
27 Franssen Aj 29 Oever A van den
2-4 Vos JW imp-exp machn en gereedsch vert W Stehle tf 27510
6 Vermoen DJC
14 Vermoens Taria tf 29125
18 Handelsond vd Herik tf 28528
28 Bik NV tr 29G04 30 Fauna Direnspcciaal- zaaktf 27G98 Nea JC van
32 Buuren G van 34 Vos JW 36 Mollna Galeano J Triet JA van Hoeff HA vd Eerste Ned mech ladderfabr tf 28760
38 Riet NG 40 Rijn W van Markiezen Pcrma Ja- loealCn fabf Zwljn- drccht tf 27110
42 Hartman G 44 Vermoen H 46 Krielen A 50 Boer W tf 23952 Wijnen AJ van
52 Bravenboer AJ Ent H vd Kapsalon D en H tf 27009
56 Roos D 58 Vader P van der 60 Chan YC tf 34020 G les se n P van der
W SLU1TERWEG (R e mbra ndt str / Lau re ns - vliet/Melkwegaingcl)
1 Kruithof JP Arts tf 27304
2 Kok B 3 Gent L van Scheeps- bevrachttf 2G1G2
4 Pelt CA van 5 Scheurwater W G Visser H Schouten A a ut o mot) en onderd htf 25038
7 REst HJ van de
8 Schipper A 9 Los B
10 Dekker M 1 1 Dam A van 12 Mc r we B van de
W SNELLIUSWEC (H Lipperheijstr/ Rijksweg)
31 Kaas AP de 33 - W 37 Dries P 43 Heer G de 6 Kramer FW Buitendijk CJ
12 Vree AB de 14 Namen J van autorij school - JA van
16 Graaf CH van der 18 Mast P van der 20 Baan A Schaap geb van Drlel SE
24 Los JE Meer J de
2G Kreeft G 2fl Wit J de 30 Rieff JH 32 Graaf L van der 32 Koolman BP 34 Los A 36 Steenbergen P 36 Heeren geb Grens H van
40 Loon J van 42 Boutens geb Schipper ME Geus G do
44 Hofwegen I van 4G Nugteren PA 48 Baan D t geb de Deugd H
50 Waal D van der 52 Apon AP Mcijden J van der Leijdsman A
5G Schipper T 58 Boer geb Struyk HJ 60 Stigter P 62 Maas A 64 Mannes H 66 Dalen J van 68 Barclds J 70 Ven L van der 72 Peters BA 74 Mouthaan J 7G Adel L van den 78 Bakels geb
Besjes DMA - JJ
80 Leeuwesteijn W 82 Graaf M van der 84 DlcliBscn A Velde JF de
92 Koun tij
WP SPEELMANSTRAAT (J Potstr/Prof Mekolstr)
1 Feest N van der 3 Alblas G 5 Klerk JE Slingerland 1IG van melkh tf 23742
7 Kruithof Btf 24459 9 Breukhoven HA
11 WijnFSR de 13 Graaf W vd Aann tf 27238
15 Boogers C tf 23809 17 Ellich JJ 19 Droogendijk SH tf 33831
21 Boomtjes P tf 24863
25 Boom W van der 27 Abee A - H
29 Munnik GA de 31 Ras AT Winter J de
2 Harmscn A
4 Engelen AR tf 23025 - JLH
6 Pol W van der Krijger WMDM
SSmol E tf 27780
10 Barendregt J 12 Waals H van der 14 Keizer A de 10 Heuvel GCP van den 18 Geurds F 20 Verheul Z belast cons Dijker Blanchi en Vinktf 2G193
22 Druten JJ van 24 Mels W
26 Naorenbout FJ 28 Renselaar AC van 30 Kortschot HA 32 Raspe Htf 27356
W de GOEDDWEG (Piet e r mantunnel/ Of f ie ie r s vl i et /Sc hou - tenweg)
1 Kloinpaste JR 3 Roos H 5 Dijk J van stucad bedrtf 25G3C
7 Baan Hofman H 9 Shell Nederl Verkoop Mij NV inp A Vaan- drager tf 25913
11 Wijngaarden A van Aann U 25848
13 Ketting JA 15 Holster W tf 24439 17 Lindeboom H 19 Pasman AG 2 Dijk WH van 4 Broekmeulen CA C Llnsscn LAM WIjnant TJC tf 26002 -geb Reichert SGDrt
tf 28002
8 FoesenPk J tf 25890 Foesenek J Straten en Boon NV Papier- ind tf 26890
10 Bosman P 12 Groeneveld J 14 Windt W van der 16 Kruis J
W VAN ORANJELAAN (Koninginnew/A v Nas- sau B t r/ J v Stolbergetr)
1 Roodbol JC 3 Volker T Hazewindus A
5 Suijdcndorp GH 7 Gijberts BH Hijs- bokbedrtf 28303 - BH Bcrglngs bedr
tf 26303 U Hoeve DJ ten
2 Kortiever J 4 Hordijk geb Zonder- van JA
G Stip N 6 Cleton S
10 Heiden TMA vd tf 27047
12 Rooij LF dr 14 Wuijckhuijsen A van 1 G Buitendijk P 18 Linden A vd Mach Fabrtf 25D29
20 Giclen A 2G Sliedrcgt geb
26 Siebenrok F 32 Muhlsteff CC 34 Verhoeven A 36 Waard F de Gezinsverzorging Humanltas tf 2B6G2
WILHELMINASTRAAT
(Groenekruispad/Slag- veld)
1 Waal J van der 3 Ruit JS van de 5 Bakker geb Groes- beek E
7 Hartog J den 9 Ballegooijen C van
11 Bczemer J 13 Valk geb Vleghert AJ
15 Baan J 17 Timmers JJ 19 GrobbenAGJ Wijk PD van
21 Lelieveld D van Glazenw Schoon m bedr tf 25G88
23 Boer A den 25 Droogendijk J 27 Bakker J 29 Timmers HJ 31 Stelt AJ van der 33 Rietveld B L 35 Groen JL 37 Verschoor JE 39 Dost P -SC tf 24219
41 Zijderveld J 43 Vlieg T 2 Weeda W 4 Drinkwaard F G Ettcn A van 8 Bosch P van den
10 Wingerden geb v Pelt HM van
12 Vink H 14 Meulenberg geb Cunfurius AC
13 Geus L de 15 Begeman KF Boer G den tf 25329
17 G root e maat L 19 Kints J 21 Pas BM ten tf 36583 23 Graaf A vd Bur v bouw en waterbouw k
werk gew beton tf 27794
27 Vüegenthart W 29 Wageningen J van 31 Dalen A van 4 Jansen G tf 29833 G Togt W van der
12 LceuwenA van 14 Wuijckhuijse HJ van 1G MillanRMc tf 37264
WILGCNSTRAAT (Groene Kruispad)
* '
1 6 Dost A 20 Tak M van der 22 Tuijfel J 24 Abasolo Alm e nar a geb Ga r c la Cabanilla M - F
26RozendaalHH WITTENSTEEN
1 Stroosnijder AM 2 Bezemer JC comm en g root h in aard gr en fr
3 Luijk MP tf 247 4 Meijer HJG de tf 24507
5 Boorsma ADA tf 21247
6 Riethoff JM 7 Lugtenberg R tf 26913
9 Winter J de tf 23168
11 Spinnewijn APN tf 23443
13 Graaf T de 15 Koning A de
IJSVOGELPLEIN ( R e ige rst r/A nje r str)
Woning ver vd Chr Nat Werkmanabond tf 2G552
9 Stornel geb Kop MW Evers GWA
10 Coeraads F 12 Baan G 13 Stoovelaar WPA 14 Houtman J 15 Wel HK van 16StljnHJ van -geb Groeneweg G v
tf 23381
17 Haas J de 18 Bree C P van 19 Haan CP de 30 Kool TC 21 Diks RW 22 Jong F de Zwijndrechts Grit- etaalbedr tf 24145
23 Wielen N van der 24 Pols JJ 2G Bilde AJ de 27 Steigenga J 28 Loon P van 30 Scholten AM tf 25594
29 Stlkvts CJ 30 Viascher W 31 Boshulzen J 32 Barut G 33 Duinen WA van 34 Versteeg HM metaalhtf 27376
35 Faber J 35 N ou we n J 37 Wolkenfeit FJ 38 Wolï JAs van der 39 Spronkers GA 49 Fransoo P Bunk A tf 24476
41 Meer M van der 42 Steenhovcn WGJ v Int-transp tf 2B265
43 Doornik H 44 Broek E van den 45 Jacobs K 47 Molenveld JH 48 Weldon AT van der 48 Hartog geb van Ba- ren H den tf 26866
SOWarmels Htf 28331
52 Boudewijn A 53 Verzijl A Bo r s boom M 55 Elvers W 56 Prenger H G2 Degener GA 63 Verweij NJ 64 Stroosnijder geb van Berkel TMJ
65 Lenselink FL 66 Spilij JA van der 67 Grauwmeijer PA 66 Turenhout P van 66 Turenhout P van 69 Bergwerff D 70 Schipper WK tf 24250 Selles W
71 Plomp HT tf 23495 Scheper H
72 Plomp AA 73 Droogendijk J 74 Sluijs F van der 75 Robberecht G 76 Zwleten G van 77 Kloot H 78 Groenendijk A 79 Kiel AJG 80 Zoeteman AJ 81 Zeeuw CJM de 82 Kaandorp JPW 83 Bongertman AH 85 Vervoer J 86 Sterk A J 87 Leeuwenburg geb Beun JC Klop DJM
68 Baardwljk G 89 Schriek J 90 Nagelhoud G 91 Coenraads J 92 Westerlaken PJ 93 Rietdijk J 94 Otter D den Versteeg JBG
06 Kleinjan CJ 97 Verdonk RLR 98 BragtGGtf 26951 99 Romein P 100 OÜ1 JB 101 Ne de r vee n J tf 2 3 646
102 Koene P J 103 Smit W 108 Groot CJ de 105 Berkel J van 106 Bezemer PB 107 Versteeg A 106 Ardennen DH van 109 Werdekker HH 117 Berenson LJF 118 Loos R JA 119 Visser JA
121 PUper J 122 Noorman J 123 Loon C van 124 Doorneveld HW 125 Brinkhuls JGM 1 26 Schuil JK 121 LOB geb Heinen JA 126 Bruin P de 1 29 Langeveld BC 130 Es MB van 131 Reede van O ut s hoorn HWG van
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 99
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
99
Jaar:
1973
48 Zonnebloemetraat - Zuiderkruisstraot Zwijndrecht
24 Schalkwijk JM 26 Hage DG Haring J den tf Z7036
30 Vondeling AC 32 Bolderman DJ 34 Linden FA van der 36 Dirkse GE Snijdera geb Dirkae GE tf 29618
44 Hengen ACJ 46 Baren AJ van
SOSchnrings S 52 Attem G van e A Drtl U
i>1 nol n 56 Schat M 66 Heer MA de 10 Hageman JA 72 Rappard VA 8jonkh) 560criet NV tf 25323 Man JC de
58 Spieringa AGG tf Z5B32
72 Paepe DG de tf 22047 Raooard B roes e geb v Groenou G tf 27456
74 Bakker TB tf 230GO Dekker G
76 Raamsdonk JA van 78 Linden D van der 84 Scholte AMPL 86 Bouter geb de
Vries W de
88 Bats A de tf 24901 90WitCWdetf 24745 - JC de tf 24745
92 Damen MAN 94 Klerk DJC de 96 GruiïimGls BJ tf 28080
98 Plomp G tf 23322
104 Klootwijk geb Wols G
108 Oevermans G tf 24228
HOScheelbeekRW 112 Groene vel d I - Jtf 2B112
114 Helling P tf 24760 116 Nieuwenhuyzen W van tf 23337 llBSchollFHvan 126 Boelhouwer J 12B Hof CJB van 't 130 Dijkers AC tf 24203
132 Nijman HP 134 Egbers TP 136 BreedijkHtf 24698
136 Joosten JGJtf 27662
Gentevoort P van Zannis JLtf 27602
144 Spaaij HJC 146 Hoyng HBM
150 Rowlêtt ME tf 23790
Leeuwenburg D 152GaiUardAJC 1 Manassen M tf 249G4
160 Taverne NFM 162 Pol M van der
166 Karelse Aaaccount tf 2409S
168 Boer E de tf 23488 Bos P de
170 Akker HG van den 176 Jongh J de tf 24017 178 Scheffer C 180 Leede RJ de tf 23109 Giessen H van der
182 Verstegen JH 184 Fok NEA 194StrienJG vantf 23143
1B6 Neut D van der 198 Wijnen JJ v Alg Tech n Expertise Bur tf 29103
200 Kroos C 202 Mol JCAM
ZUIDERKRUISSTR (Laurensvliet/Jupiter straat)
2 Vermeulen JJ tim- merm aann tf 235
4 Helsloot WB
6 Knecht geb vd Flier A de
10 Kok H 12 Broek D van den 14 Stelt P van der 16 Lowijs J 18 Leendertse J 20 Koolwijk HM van 22 Nugteren J van 24 Barends J 26 Kievits WC - JC
28 Adel geb van Gelde- ren T van den
30 Vermeulen PJ 32KielstraA
34 Euser C 36 Alderliesten H 38 Vermaas C 40 Ede A van - W van
42 Delmotte HDC
44 Marien LC tf 25824 - LC autorijsch
tf 25824
4S Lammerta van Bue- ren F
50 Wingerden CJ van 52 Dijke JAM van Hof W van 't 56 Otter T den 58 Berentemfel CH 60 Finmans J 62 Vermeulen MA 64 Jong 5 de
, i
' ;
' ! ] i
j 1
RIDDERIKHOFF B. V. weet dat
en stelt daarom gaarne voor korte- of lange perioden bekwame medewerkers te Uwer beschikking op het gebied van:
* BRANDPREVENTIE
Onze brandwachten zijn inzetbaar op schepen in reparatie en nieuwbouw, op terreinen en in opslagruimten, waarin zich stoffen bevinden, welke brand en/of explosiegevaar <unnen opleveren, op olieraffinaderijen, in warenhuizen, bioscopen. theaters enz.
*SCHEEPSBEWAKING
Onze ruim-, dek-, gangway- en donkeywachten beschikken over ruime ervaring en zijn evenals ons overig personeel keurig geüniformeerd.
* ALG. BEVEILIGING
Onze portiers, surveillanten, controleurs zijn in staat om terreinen. gebouwen, transporten, objecten in aanbouw, enz., bekwaam te beveiligen.
i ; '
LEVERING VAN: brandblusapparaten - koolzuursn - droogpoeder - schuim - nat - poeder en schuim wagens - slanghaspels - slangen.
"PREVENTION IS BETTER THAN GURE" 1 RIDDERIKHOFF b.v ^A
MSSsÊ * ^Mf^f^O^^Ê
^^^^^H ^^^^^^f ^f
flEËifiioJ^r ^&^S^"*"
^M"?>^>fi 4fr jKfaj^^f^Sjm
's-Gravendijkwal 10 ROTTERDAM
Tel 010-362288 1 Cl» W l V WW*-fcW Telex 24521 Trio NL
r jP^ f ^ l n Jll^^to^~^>j--^ISISS^^
KÜÊ*
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 100
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
100
Jaar:
1973
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 92
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
92
Jaar:
1973
34 Pr. Hundrikstrant - Pruylenburs Zwljnd recht
49 Rijswijk E van 51 Bakker A 53 Hülo geb Grooten- bocr AA van
55 Stam J 57 Sintmaartensdijk gcb Bakker GJ van
59 Wijnsbcrgcn JB van Hello B autorijsch
2a Putten C van 4 Tem pe laar A G Smit DC 8 Merwe JH van de
10 Corvers J 12 Pelt M vantf 2G974 18 Klootwijk D 20 Hardenbol MM 22 Vugt geb Tuk P van 24 Nat GJ van der 2G Voeten CJ 28 Stoep H van der 30 Zwagemaker JE 32 Tilburg JC van 34 BoumanAJ 38 Holst M van der 40 Sintmaartensdijk PN van
42 Zelfde AM van 't 44 Valke J
PR MAURITSSTHAAT (Burg de Brulneln/Onder- dijkse Rijweg)
3 Krab NMJ Taxibcdr tf 28200
5 Boef A don Patat bedr tf 2G85B
9 Braun H
11 Bos JS aard gr en fr hand tf 250GO
13 Verschoor JJP 15 Willemen geb Kaulingfreks JF Bouw PF
17 Rombout W 19 Sllcker Fa v/h G Terrazzow tf 27475
21 Acht Ormel geb v Breugel A Jansen AA
23 Rijke AP de 25 Kreukniet AM tf 293G1
27 Wingerden A van 29 Buitendijk CP
31 Vang J 33 Boulogne T Zand en grindhU 29489
35 Visser H 37 Kloot AJ
37a Laan F van der 39 Hoolmcijcr JB 41 Groeneveld M 43 Rozendaal AV Zuivel- levensmiddtf2G2B5
45 Rijs JE van 47 Spruit G 49 Boulogne T zand-grind grutshtf 28177
51 Buitendijk W 53 Doel geb Krobljn AN van den
55 Baas gcb de Graaf A 57 Los C 2 Vos MH 4 Ballegooijen A van 8 Valk J
10 Smit R 12 Huizer geb Bakker K
1G Jong geb Koonings PM de
1B Werft W van der 20 Bakker J Verhoeven A
22 Maaskant gcb de Boer J
24 Snoo JAF de 2 G Baijens gcb Baars BC
Baars A
28 Boudewijn GJ 3 G Helmink geb Struijk N
38 Meijers AJ 40 Vogelsang HP Zevenbergen ge b Kooiman A Nootcboom J tC 340GO
42 Sterkman geb van Wingerden JP
44 Groene w ou d BW 4G KrielaartA 48 Baars C 50 Hartog L den 52 Matten D van der
5C Kooij L van der 58 Draanker J
GO Snijder D G2 Kraamer GUM G4 Ansems de Vries J GC Smit P G8 Buitendijk C 70 Hordijk JJ 72 Rijswijk A van 74 Doudeijns AM 76 Kardinaal A 80 Hult C van der 84 Boulogne M tf 29139 - P
BG Dalen P van BB Wingerden J van 90 Man geb Baan N de 92 Geus C de 94 Stohouwcr T 9G Bozomer J - geb Kooijman A
9B Leuven JW van Rcis- bur en tourincarbedr tf 25274
102 Geloof geb van Gils HA van
104 Groenewoud WL 10G Snoo KA de - A de
108 Jong P de 110 Korte P de - M de
Hengel BP de
PR BEATIïKSTRAAT (Pr Margriejstr/Konin- ginnewcg)
5 Hazelaar E 7 Toom A den
11 Visser JH 13 Wijnen R van 17 Namen L van 19 Ven geb de Snoo A J van der Boer T den
21 Klerk J de grossier In gr en fr
tf 2G519
23 Berg J van den 25 Frcij WE tf 2734G Kuiper EG
27 Smit DF 29 Vermeulen JCTBM 31 Wodomcijer \VH 33 Dekkers D 35 Salomo na AK
4 Bot JCA de C Spijker F van 't Pluymert C tf 27D9B
B Vandewalle NGEM
10 Groot JE schcepscxp taxat tf 25 80 G
12 Tcmpelaar A tuinder tf 25304
14 Vink G
PRINSES IRENEST3AAT [Prinses Margrietstr/ Laurensvliet/Bosch)
1 Hage doorn G 3 Riksman PL 5 Brouwer TA 7 Steeksma JS 9 Oudakker RA
11 Leer M & L van der Gebr zaad en Planten hand Leer geb Bax DA vd
13 Bennekom RT van 15 Pullens AS 17 Vernes PF 19 Bakker DC 21 Eijk NW van 23 Mulder A 25 F rei WE 27 Haan RF de 22 Noordermcer HCL 29 Korcmans C aann tf 25GG5
PRINSES MARGRIETSTR ( Burg Ja ns f nl u/ Rotte r dam seweg}
3 Ouwendijk WC 5 Hoed J den 2 Boom M 8 Droogendijk HC
10 Ballegoyon PW van Fa S van aadr gr en fruithtf 25721
14 Bakker AA 1G Dcursen WBA van 20 Hoogvliet L aann tf 2B510 -geb v Rijswijk J
22 Nioborg H schoonli salon tf 2529G Noordermeer HCL
24 Kersten L 2 G Busink FJ 28 Smaal J 30 Velde D van der 32 Almekinders L 34 Oosten PU van
- G Handclsond Werf deStroopottf 2G093
38 Beckmann A 40 Grondcl ME van 42 Gilhuis 11
PRINSES MARIJKESTiïAAT (Burg Brouwerst r /Koningin neweg)
1 Slieker JA 3 Erkclens geb de Graaf A Meel PA van Erkelens AAJ
5 Swartjes JH 7 Bollen W LA tf 25505 9 Ham H van der
11 Stern EP Veer J van 't
13 Exelsior NV IJaer met en grondst h AI1F Barzlllaytf
15 Bekkum AJ van 17 Grooters JF 10 Wolters FPJM tf 2932G
21 Smidt J W 23 Vos DK de tf 2B099 25 Bammers PA 27 Kuijper WSJM Radio Holland NV tf 2G020
2a Klootwijk K J 4 Brakcma RL G Vroemen EJ B Jansen P
2 Jong J de
10 Boer FG den 12 Zeeuw geb Middel- hoek C de
14 Oudakker WM reder
tf 28028 - geb Boonstra AM
16 Eijk AA van der 18 Gelder J van 22 Leeuwen PA van 24 Verschoor WR - S
28 Wit H de 30 Fassotte JF 32 Aarnoudse J 34 Bot J 3G Bolijn CL scheeps- vaart tf 2G13G
PROF MEKELSTRAAT (G de Waardstr/F Vogclstr T Gorterstraat)
1 Buitendijk AJtf247B5 SHukema A tf 2G73G Krcte1 I tf 24213
5 Oosthoek A tf 2484G Dam geb vd Horst JC
7 Koning B de Meubelh tf2B620
9 Saathof E V
11 Minkes M 13 Waard S de Taxibedr ST Joristf 28055
17 Witte J tf 23091 Tiemcns R
19 Mulder M 21 HukemaA 23 Dijkshoorn C 25 Berk DC -GM
27 Graaft geb Hartkorcn H de
20 Rljekc D de 31 Doolaard B
PRUYLENBURG
215 Idsinga WL 217 Kuljl A 219 Rosscl P 221 Boon AC 223 Roordink C 225 Weerdt BE van 227 Alderlelsten H 229 Jongcnelen FJ 231 Schoor JH 233 Vurmolen C 235 Ven C vd 237 Troa B 239 Nat vd 241 Delft A J 243 Visser ECMII 245 Wlllcbrandts PhK 247 Klerk P de 249 Kleiberg PJWG 251 Gent A JA van 253 Rhoon PC van 255 VcrbcrkAP 257 Fcrnandez JA 259 Visser H de 2G1 Wocrdeman JW 2G3 Vermond WGC 2G5 Los 5
267 Nat J van de 269 Slooten G van 271 Groeneberg M 273 Hooienboom f.i 275 Maaskant CG 277 Ocks M 279 Leeuwen HC van 381 Meijer MEC 283 Dijk JP van 285 Mulder RJ 285 Jonge CJ de 2B7 Walsum JA van 289 Jong JC de 2B9 Haan AJde 291 Mastrigt WL van 293 Faase A 295 Houweling PC 297 Valkenburg A 299 Frijnhojj NP 301 Blaas JGD 303 Pas JF vd
307 Vos JH de 309 Rotscheld PJ 311 Los D 313 Langedoen D 315 Amen WH van 317 Kleum a Hoo W 319 LieuwOn RC 321 ManAMA de 323 Zandbergen MH 325 Mozer RF 327 Klaasse J 329 Meersman EE 331 Staal AL vd 333 Klerk JA de 335 Veth W 337 Kiewit J de 339 Blankenstijn NM 341 Schoor JP vd 343 Simon PL 345 Verhoeven WH 216 Berg GCG vd 218 Ponjer FG 220 Helden JG van 322 Ree P vd 224 Kramer HL 226 Stolz JJ 228 Son C van 230 Putte G vd 232 Vogelaar D 234 Verhagen M 23G Rademaker C 238 Koopman A 240 Pauw JKF 246 Fenijn N J 248 Rletdljk PL 250 Berg ABM vd 252 Delit AJ van 25 4 Bakker AA 25 G Bakker A 356 Noord J vd 2GO Blink T 262 Lens MH 264 Walsum JA van 26G Halzmann JK 2G8 Leeuwen HG van 270 Bontebal JC 273 Boer K vd 274 BruissaardW 376 Erkela H 37BHcrBt Pvd 380 Slooten C van 282 Groend EJ vd 284 Dcckers J 286 Bax J 288 Nicolai N 290 Hofstede FJ 292 Sij A Ten HF 294 Kaateren J van 296 Reijerkerk LA 298 Grund C 300 Slors R 303 Schc-or G 304 Dommele M van
306 Hofland AW 308 Hofwegen HW van 310 Schortinghuis JF 312 Dekker TC 314 Hoort DK 31GHiert G 318 Brougel JJ 320WesterdijkC 323 Nijs ACJ de 334 Rooyen C van 326 Blankensteijn J 328 Pronk C 330 Kuchar ME 332KloutAF vd 334 Nieboer HMF 336 Baaren B van 338 Moed BC de 340 Grare I de 342 Aadnoudae P 344 Verschoor TB 346KooistraAK
RAADHUISPLEIN
(Burg de Bruineln/A v Nassaustr/W v Oranjel)
2 Verkerk WA 4 Boeren PJ G bov Kamp H -FI
8 Veen M arts tf 26060
10 Koorüngs AJtf 33729
12 Oosters A 16 Namen Van C 18 Ploeg AD van der 22 Rietberg CCT
RAMSTRAAT
{Zuiderkruisstr/J Bosch laan)
1 Padt W van der 2 Net J van der
3 Hollander geb van Hulst H den
4 Net CL van der
REIGERSTRAAT (IJsvogelpl/Lindtsedijk)
1 VegLtf 24714 3 Borgenen Hene- gouwen J van
7 Koose PC 9 Bljsselbloem JA
11 Groesbeek JH 13 Hiemstra E 15 Leurs ATT 17 Velsen NC van 19 Rijndorp M tf 24749
20 Molenwljk LC 19 Wolf AJde 31 Hulshoff A 33 Heincn A 25 Ochten MP van 27 Klaasse JH 29 Schot WF 31 Burgh JD van der Dekker R
33 Klepper HF de 35 Slagt C 37 Sparenburg WJ 39 Kerkhof JA 41 Kras J 43 Zaancn G van 45 Budde GA 47 Mackaaij H 49 Loon PA van 51 Blanken D 53 Heukelum T van - M
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 7
Sluit het Verborgen Museum