Zoeken

Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
6.713 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 6
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 5
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
5
Jaar:
1934
IV v
D LU
D m x
ui o
_ UI CO _|
Dameskrans „Lydia"
Dames­Naaikrans „Maria en Martha" Damvereeniging, Dordrcchtsche
D.A.W.E.T. „Dennenheuvel"
Diaconessenhuis Diaconieën
Domeinen, Registratie en Doopsgezinde Gemeente „Door en Voor 't Volk" Dorcas, Dordrechtsche
Dordrechts Museum „Dordrecht", Voetbalvereniging
o2</> LU Ij -t
D.Z.C. Dordrechtsche Zwemclub
„Eben­Haëzer", Chr. Jongemannen Ver Eben­Haëzer's Zangkoor
Electriciteitsbedrijf, Gemeentelijk
Lm S -1 Ethische Vereeniging ­J o o:
U QJ o
ü o O) UJ
i­ Z
ÜJ«Z
z°> ü LU
• ü
Esperantïstenvereeniging, Dordrechtsche Ethische Kerkelijke Kiesvereeniging
Evangelisatie­Naaikrans
Evangelisch­Luthersche Gemeente Fabrieksarbeidersbond, R.K
Fabrieksarbeiders, Ned. Vereen, van Fanfare­Korps, Koninklijk Dordrechtsch
Fonds van den Gewapenden Dienst Fonds van Dongen
Foresters, Ancient Order of
Friesche Vereeniging „Us Memmetael" Fröbelschool Stek
Garnizoen
174 187 198 177
• 183
Deskundigen voor de Rijnvaart, Commissie v. 166 D.F.C., Dordrechtsche Football­Club Diaconessenarbeid, Vereeniging van
Directe Belastingen, Invoerrechten en Ace. ... 168 Districts­Arbeidsbeurs
165 168 172 199 187 179 196
„Doziver", Onderlinge Ziekte­Verzekering ... 182 Drankbestrijding
„Eendracht", Dordr. Chr. Werkliedenver. ... 204 E.H.B.O., Vereeniging
175 197
173 199
183 166
Electro­technische Werkgevers, Ned. Ver. v. 201 Erkende Pontschool
191 192 172 172 174 172 205 203
Fabrieksarbeiders, Transportarbeiders, Chr. . 204 Familiebeurs der Repelaeren Familie­Vereeniging Vriesendorp
Fascisme en Communisme, Bur. v. actie tegen 200 Federatie der Boekdrukkerspatroons Financieele Instellingen
185 207 199
201 176 195 192 206 206 190
194
Gasfabriek en Hoogdrukwaterlelding, Gem. . 166 Gast­ of Ziekenhuis
181
Geheelonthouders Sportbond, Dordrechtsche . 196 Geld­ en Effectenhandel
Gemeente­Administratie, Cursus in de
Gemeente Belang, Vereeniging Gemeentebestuur
Gemeente­Ontvanger
Gemeenteraad, Leden van den Gemeentescholen
Gemeente­Secretarie Gemeente­Secretaris Gemeentewerken
;
176 191
Gemeente­Ambtenaren, Nationaal Verbond v. 202 Gemeen te­Ambtenaren, Nederl. Bond van ... 202 Gemeente­Archief
166 200 163 165 163 189 164 163 166
Gemeentewerklieden, Rijkswerklieden, Chr. ... 204 Geneeskundige­ en Gezondheidsdienst, Gem. 167 Geneeskundigen en Specialisten
180
195 181 181 184
Geneeskundig Schooltoezicht Gereformeerde Kerk
Gereformeerde Ma'nnenvereeniging Gereformeerde Naaikrans „Martha" Gewapenden Dienst, Fonds van den
Godsdienst en Leven
189 174
173 172
173^ 1731 195
Gezondheids­ en Vacantiekoloniën, Christ. ... 183 Gezondheidskolonie, Dordrechtsche Glasverzekering, Dordr. Onderlinge
183 178 172
Godsdienstige strekking, Vereenigingen van . 171 Grafische Bond, Nederlandsche R,K Grafische vakken, Chr. arbeiders in de
Groningers, Vereeniging van Oud­ Groote Gezinnen, Ned. R.K. Bond van
Gymnastiekvereeniging Hachnosas Ourgiem
Handelsavondschool
206 206
Groote Kerk, Comm. voor de Rest. der ...... 179 Groot Koningrijk, Polder Gymnasium
188 189 197
185 189
Handels­ en Kantoorbedienden, Alg. Ned. B. 202 Handels­ en Kantoorbedienden, Nat. Bond v. 202 Handels­, Kantoor en Winkelbed., R.K. ... 205 Hanze, De
178 199
Harmonie Gezelschap „De Bazuin", Dordr, ... 199 Harmoniekorps, Dordrechtsch Harmoniekorps „Voorwaarts" Harmonievereeniging „Volharding"
Haven Arbeids Reserve
199 199 166
Havendienst en Veerbedrijf, Gemeentelijke ... 166 Heilgymnastiek en Massage
181
Heilige Geest­ en Pesthuis ter Nieuwerkerk 186 „Hendrick de Keyser", Vereeniging Hervormd Bestedelingenhuis Hervormde Gemeente, Nederd
179 185 171
Hervormde Jongeren, Dordtsche Vereen, van 171 „Herwonnen Levenskracht"
183
„Het Gezin", R.K. Woningbouwvereeniging 206 Hofjes
Hollandsche Maatschappij van Landbouw ... 178 Homo Medicus
Hoofden der Bijzondere Scholen, Ver. van 192 Hoofdstembureaux
Hoogere Burgerschool, Christelijke Hoogere Burgerschool, Gemeentelijke
Huiseigenaren, Vereeniging van
164 190 189
„Hooger zij ons doel", Tooneelvereeniging ... 200 Houtbewerkers, Meubelm., Behangers, Chr. . 204 Houtbewerkers, R.K
170 191
Huisvesting van de arb. klasse, Ver. t. verb. 206 Huisvlijtschool
Huisvrouwen, Ned. Vereeniging van Hulp aan buitenlanders Hulpbank Dordrecht
„Hulpbetoon bij Ziekte", Vereeniging Hulp in de Huishouding, Vereeniging Hulpstrafgevangenis
205 207 176 187 185 170
Hulpvereeniging Gereform. Zendingsbond ... 174 Hypotheekbank, N.V. Dordrechtsche Hypotheken, Bewaring van de
Advertentie-Bureau Jac. Duits, Bleekersdijk 23, Dordrecht
176 168
204 206
Huispersoneel, Nederlandsche Bond van ... 203 Huis van Bewaring
187 180
204 204
Grafische Vakken, Ver. t. bev. der gezondh. 183 Groene Kruis •,
183
Genootschap tot zedel. verb. van Gevangenen 171 Geref. Bond, Afd. Dordrecht van den' Gereformeerde Jeugdorganisatie
Informatiebureau R.K. Kosthuizen Instituut voor Arbeidersontwikkeling
Invoerrechten en Accijnzen Israëlietische Gemeente, Nederlandsche
Jeugdvereeniging, Joodsche Johanna Heüina­stichting
206
179 168 175
Jannezand enz. Mij. tot expl. van de polders 188 Jeugdraad, Plaatselijke
Jongedochtersver. „Ken Hem in al uw wegen" 174 Jongedochtersvereeniging „Maria" Jonge Liberalen, Bond van Jongeliedenkring „Josia"
Jongelingsvereeniging „Gideon" Jongel. Vereeniging „Immanuel", Chr Jongeliedenvereeniging, Oud'Katholieke Jongelingsvereeniging „Timotheus" Jongemannen Ver. „Eben­Haëzer", Chr Jongemannenvereeniging „Paulus"
Jongerengroep, Chr. Historische Kadaster
Kamer van Koophandel en Fabrieken Kantongerecht
Kantoorbedienden, Vereeniging van Kappersbond, Nederlandsche
Kapperspersoneel, Ned. Bond van Kerkelijke Gemeenten
Kerk en Vrede
Kerkopbouw, Vereeniging Keuringsdienst van Waren Kiesvereeniging, A.R
Kïesvereeniging, Chr.­Historische Kiesvereeniging Vrijz. Democr. Bond
„Kinderhulp"
Kinderkoor „Jong Holland" „Kindertuintjes", Vereeniging Kinderuïtzending, R.K
. Kleermakerspatroonsvereeniging
173—174 200 174 174 173 175 174 173 174
Jonge meisjes, Ver. t. behart. der belangen v. 186 Jongensvereeniging „Timotheus", Chr Jongerengroep, A.R
173 200 173
168 177 170 202
Kantoor­ en Handelsbedienden, Ned. Ver. . 202 Kantoor­, Winkelbed., Handelsreizigers, Chr. 204 Kappersbedienden, R.K
204 201 203 171 175 171 167 200 200 200
Kinderbewaarplaatsen. Vereeniging voor ... 186 Kinderbibliotheek
180 186 199 206 183
Kindervoeding en ­kleeding, Vereeniging ... 186 Kleedingindustrie, Ned. Bond v. arb. in de 203 Kleermakers, Chr
204 201
Kliniek Dordrechtsche Tandartsen Vereen. ... 181 Knapenvereeniging „Onesimus"
174
Koffiehuis­, Rest.houders en Slijters, Bond van 201 Koninklijke Dordr. Roei­ en Zeilvereeniging 197 Korfbalbond, Dordrechtsche
Korfbalclubs
Korps Pontonniers en Torpedisten Kosthuizen, Informatiebureau R.K
.K.S.D. Katholieke Sportbond Dordrecht Kunstkring, Dordrechtsche
Kunstmin, Gebouw „Kunst na Arbeid"
Kunst, Wetenschap en Kweekschool voor de Zeevaart
196 196 194 206
Kraamvrouwen, Vereen, tot verzorging van 187 „Krispijnbelangen", Vereeniging
207 196 179 167 199 179
Kunstzin, Comm. ter bevord. v.d. Algemeenen 179 Kweekschool, Christelijke Kweekschool, Gemeentelijke
191 189 191
204 175 187
Kynologenclub Lagere Scholen, Gemeentelijke
207 189
Lager Onderwijs, Bijzondere scholen voor ... 190 Lager Onderwijs, Christelijk Lager Onderwijs, Neutraal Lager Onderwijs, R.K Landarbeiders, Chr
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934, pagina 6
Titel:
Adresboek van de Gemeente Dordrecht. 1934 samengesteld uit het bevolkingsregister der Gemeente, bijgewerkt tot 26 maart 1934
Pagina:
6
Jaar:
1934
VI Vil Montessorischool", Vereen. „De Dordr
LU K D QQ Z
—WS Z 10 LU
F, §3 tt"*
§ O
K LU I- Z LU > LU CO

o: O
O) I
?ü 2 ü
«ï^o­ H O O *
ÊE5 iïï*
ui 0)
n. O 0oX O) LL
0 CN ' UJ
M.U.L.Ó., Vereeniging voor Museum, Dordrechts
Muziekschool Muziekvereenigingen
Muziekvereniging „Kunst na Arbeid" Naai­ en Handwerkkrans, Vrijzinnige
Naaister­ en Kleermakersbond, R.K Nederd. Hervormde Gemeente
2 z tNieuw­Malthusiaansche Bond Notarissen, Broederschap
„Nienebokos" Nijverheid, Handel en Industrie
190 190
Monumenten­Verordening, Commissie voor de 179 Mühring", Vereeniging „De School
192 179 198 198 199
187 205
Nationaal­Socialistische Beweging in Neder]. 207 Nazorg­Comité „Dordrecht"
186 201 206 176 176
189 191
183 171
„Nederland en Oranje", Schiet­ en Schermver. 195 Nederlandsche Bank, Agentschap van de ... 176 Nederlandsch Mettray
Parochie van den H. Antonius van Padua 174 Parochie van den H. Bonifacius
„Patrimonium", Ned. Chr. Werkl.verbond ... 204 Patroonsvereenigingen
Schietvereenigïng „Merwede"
174 201
Personeel in Overheidsdienst, Ned. Bond van 203 Personeel­raad van de Coöp. Verbr.vereen. 204 Philharmonisch Orkest, Dordrechtsch Plaatselijke Jeugdraad
199 204
Plaatselijke Raad uit de Mod. Arb.beweging 203 Polders en Polderbesturen
Polikliniek Diaconessenhuis Polikliniek, Dordrechtsche
Polikliniek, Gast­ of Ziekenhuis Polikliniek R.K. Ziekenhuis
Politie­agenten, Chr.
Politie­Ambtenaren, Bond van Chr. Politie, Gemeente­
Pontonniers en Torpedisten Postagentschappen
Postkantoor
Nijverheidsonderwijs, Commissie van toezicht 189 Nijverheidsonderwijs, Gem. School voor Nijverheidsschool voor Meisjes
O.D.S., Dordrechtsche Voetbalvereniging ... 196 Onbemiddelde leerlingen, Comm. tot steun a. 187 Onderlinge Credietvereeniging Onderofficieren, Vereeniging van
Onderofficiersvereeniging, Chr. Sociale l Q W Onderwijzers, Bond van Nederlandsche
„Ons Huis", Woningbouwvereeniging Ontsmettingsdienst, Gemeentelijke Ontvanger der Gemeente Onze Kinderen, Vereeniging „Onze Woning", Vereeniging Openbaar Onderwijs
176 194 194
Ondersteuning van behoeftige kraamvr., Ver. 187 Onderwijs in handenarbeid Onderwijszaken
192 189 192
Onderwijzers, Diocesane Bond van R.K. ... 192 Onderwijzers en Onderw.essen, Unie v. Chr. 192 „Ons Belang", Vereeniging
201 206 182 165 172 206 189
Openbaar Onderwijs, Comité t. beh. v.d. bel. 192 Openbare Leeszaal, Christelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek Openbare spreekgelegenheden
Opera­ en Operette­Vereeniging, Dordr
Opleiding als Bewaarschoolondenvijzercs ... 191 Opleiding van Winkelpersoneel Opzichters, Teekenaars, Chr.
191 204
Opzichters, Vereenigingen v. Ambtenaren en 202 Opzichthoudend Personeel, Centr. Bond van 202 Oranjedag, Vereeniging
Oranje­Nassau, Schietvereeniging Oranjevereeniging, Christelijke
Oratoriumvereeniging „Excelsior", Chr Orchestvereeniging
Orde van Advocaten
„Oud Dordrecht", Vereeniging Ouderraad, Centrale
ü Oud­Katholieke Gemeente
205 195 205 199 199
Orchestvereeniging „B­Mol", Dordrechtsche . 199 Orchestvereeniging „Sonorita"
199
170 179 190 175
Oud­Onderofficieren, Kon. Ned. Bond van ... 194 Oud­strijders, Nederlandsche Vereen, van ... 194 Overheidsdienst, Ned. Bond van Pers. in ... 203 Paardcnsportvereeniging
Padvindersvereeniging, Dordr.'CJ.M.V
198 198
180 179 177 198
Postpersoneel, Chr Pro Juventute :
Propagandaclub, A.R Propaganda­club, R.K
„Pro Senectute", Vereeniging Protestantenbond, Nederiandsche Raads­Commissies Raad van Arbeid
Radio­detailhandelaren, Vereeniging van Radio­Distributiebedrijf, Gemeentelijk Radio­Vereeniging, RIK
Rechtbank, Arrondissements­ Rechterlijke Macht
'.
188 181 180
;... 181 182
204 202 167 194 177
176 204
Post­, Telefoon­ en Telegraafpersoneel, R.K. 204 Postzegelvereeniging „Dordrecht"
207 170 200 174 186 171
163 169
201 166 200 170 170
Rechtskundig Adviesbureau v. d. Chr. B.B. 204 Rechtskundig Adviesbureau R.K. Volksbond 205 Reciteerclub „Hildebrand" Reclasseeringscommissie
Reclasseeringsvereeniging, R.K
200 170 171
Reclasseeringsvereeniging, Protest.­Christelijke 171 Reddingsbrigade, Dordtsche Registratie en Domeinen
183 ... • . 168
Reinigings­ en Ontsmettingsbedrijf, Gem. ... 167 „Reisbelasting", Sub­Comttê van de Vereen. 205 Reisvereeniging, Nederlandsche
Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente ... 172 Restauratie der O.L.V. of Groote Kerk
Roei­ en Zeilvereeniging, Kon. Dordr. Roode Kruis
.' ,
Roomsch­Katholieke Gemeente Rumfordsche Soepkokerij
Rijksadministratiën en ­Instellingen Rijkslandbouwwinterschool Rijks­Loodswezen Rijksschooltoezicht
'.
Rijkstelegraaf­ en Telefoonkantoor Rijkswaterstaat
197 182
174 185 168 191 169 169 177 168
Rijnvaart te Dordrecht, Commissie voor de 178 Rijsocieteit, Dordrechtsche
Rijwielherstellers en ­Handelaren, Bond van 201 Sanatorium „Dekkerswald", R.K
Schaakclub, Dordrechtsche Scheidsgerecht
, 198
183 198 164
Scheidsrechtersvercenlging, Dordrechtsche ... 195 Schiet­ en Schermvereeniging
195 Schietvereeniging, Kon. Erkende Dordtsche . 195 Bel 3000, 4000 of 5000 op voor uwe advertcntiën
205 179
'l Schoolartsen
Schoolbestuur, Israëlietisch Schooltandartsen
Schooltoezicht, Rijks­ Schoolverpleegsters
Secretarie der Gemeente Secretaris der Gemeente
.
Schildersgczellenbond, NederlandscHc Schilderspatroons, Bond van Schipperskinderen, schoolgaande
195 203 201 187 167 192 167 169 167
Schoolverzuim, Commissie tot wering van ... 190 S.D.A.P
200 164
Sigarenmakers­ Tabaksbewerkersbond, Ned. . 203 Sigarenwinkeliers, Dordr. Vereen, van Slachtplaats, Gemeente­
167 202 197
Slagers­ en aanverw. bedr., Bond van Arb. in 203 Slagersvereeniging, Dordrechtsche
Slechthoorenden, Ver. t. bev. d. belangen van 183 Sneeuw­ en Ijsclub, Dordrechtsche Sociale Aangelegenheden Soepkokerij, Rumfordsche Spaarbank te Dordrecht
Spaarkas St. Antonius van Padua Specialisten, Geneeskundigen en
165 185 176 176 180
Spoor­ en Tramwegpersonee!, Ned. Ver. van 203 Spoor­ en Tramwegpersoneel, R.K Spoorwegpersoneel, Chr
204 204
Sportbond, Dordrechtsche Geheelonthouders . 196 Sportclub Oranje­Wit ../ Sportverenigingen Spraakonderwijs
Staatkundig gebied, Vereenigingen op Staatsloterij
Staatsparij, Liberale Staatspartij, R,K
Stads­Evangelisatie van de Geref. Kerk Stembureau»
St. Elisabeths­Vereeniging St. Jacobsgesticht St. Jozefpatronaat
St. Martha­Vereeniging St. Vincentius­Vereeniging
:
196 195 189 200 169 200 200 172 164 185
184­185 174 185 184
Straatmakersbond, Algemeene Nederlandsche 203 Stucadoorsbond, Algemeene Nederlandsche ... 203 Studiebeurzen voor onderwijs a.d. M.T.S. ... 192 Studiefonds Bemolt
Stuiversvereeniging voor Stille Armen Supportersvereeniging der D.F.C
Tamboer­ en Pijperkorps Jubal Tandartsen
Tandartsenvereeniging, Dordrechtsche T.B.C.­bestrijding
192 185 196
199 181 181 183
Technici, Nederl. Vereeniging van Chr. ... 202 Technisch­ en Opzichthoudend Personeel ... 203 Teekengenootschap „Pictura"
179 177
Tehuis voor Ouden van Dagen der Ger. Kerk 185 Telefoonkantoor, Rijkstelegraaf­ en Telegraafkantoor
Theosofische Vereeniging Transportarbeidersbond, R.K
Transportarbeiders, Centrale Bond van
Trekhond, Bond tot verbetering van den ... 207 Tooneelvereenigingen
Tooneelvereeniging „Hooger zij ons doel" ... 200 Tooneelvereeniging „St. Sura", R.K Toonkunst, Mij. tot bevordering der
177 175 204 203
198 200
198 Tsidkas Nosjiem
187 178
197 193
Tuinbouw en Plantkunde, Maatschappij voor 178 Tuinbouw Onderlinge Turnvereenigingen Tijdschriften
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 96
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
96
Jaar:
1973
42 Sumatralann - Uilenvllet Zwijndrceht Zwijndrccht Uilenvliet - Vinkplein 43
3 Franke A 5 Heesen GL van 7 O ver beek Hl 9 Bollaart geb Louis M
11 Quartel JA 13 Hokkeling J 15 Troost J 19 GUmmerveen CW 21 Zwaan H 23 Kreukmet JM 25 Groen DJ 27 Confurius P 29 Corbals CJ 31 Heeres T 33 Alderliesten A 35 Bax HJ 37 Alderliestcn H 39 Tapper H Glazenw Schoonm bedr tf 23643
41 Dubbeldam J 43 EttenG van 45 Bcrgh F de Wiel geb v Es GJ van der
47 Maren JD van Re c k weg JD
49 Barten H 51 Haan A 53 Geerlings MA 55 Wijngaarden LNJ van 57 Munter JGK de 59 Danielse JP Gl Dwarswaard A 65Verboom J 2 Plomp R
2 a Lccnsvaar 2c Rijswijk J van 2d Breugel B van Ze Hof I van 't 2f Hordijk A 4 Al de r leisten A G Kleinjan AA 8 Boer CL den
10 Koek BG 12 Vlaming A de 14 Jong WH de 1 G Stolk BN 18 Ar end J den 20 Hartog C den 22 Staat A 24 Tcmpelaar A 26 Bijkerk J 28 Lommcrs H 30 Nolen GA 32 Bos JP 34 Gransch E 3G Wiel B van der 38 Waard J de 40 Waal H van der 42 Lcendertse J 44 Fuik W J 46 Drunen A van 48 Dijk PG van 50 Wegman H 52 Adel TJ van den Monster JC 5 G Los GA tf 23205 -A
SB Dwarswaard S aan n straatm tf 29274
SURINAMESTRAAT
(Plantage w /Adm T romp - str/K Doormanlaan)
5 Sint Nlcolaas L ijzerw huiah por- celcintf 29442
62 Vreeken L G4 Nispelling T G6 Vlies A van der GB Dam JJS van 70 Kok G de
72 Ruijter EAJ 74 Blommers B 7G Bijlenga K 78 Ketting AD Vee en vlecsgrossier tf 28433
BO Naaktge boren J B2 Spijk JJ van tf 275
84 Rees J van 8G Hout AF van den 88 Meijer WT tf 23797 90 Kooman G 92 Zevenbergen P 94 Hclders geb Duvaloois MJM Good Qear Nederland NV MH Kleefkens tf 26317
QG Vlaardingen CK van 98 Baars C
SWANENDRIFT
22 Taselaar P 24 Zolderen C van 26 Berghem H vantf 231GO
28 Kupporshoek CJ 32 Polsek K 34 Jong DA de tuinder 30 Breur Gcbr J & A Bouwbedrijf
40 Popelier JAJ 42 Pont Du JCM tt 23519
44 Voormolen D 46 Graaf IJ vdtf 23093
50 Gok JS 52 Heusden JC van Schoonde rwoerd JF 5G Kappeteyn D 64 Veldman GG Jong Ant de 68 Slooter JL 70 Donk J 72 Llndhout MJ 74 Hees W van 7G Putten CA van
TITIA GORTERSTiïAAT (JPoststr/Prof Mekelstr) 1 Trtini» T
2 Moolenkamp AL 3 Nieuwpoort A PJ 4 Sturm FM 5 Brus BJA G Mlllenaar P tf 2G19G
7 Bastlaans LH Broerse geb Groen- nou SE tf 24711
B Zweistra A 0 Schuurman Hess L
10 Langeraar CW 1 1 Loon P van 12 Herik geb Romijn AM van den
13 Hommel MCA auto- verhuur tf 2G7GO
15 Ockenburg ANP van
TOLLCNSTHAAT (Westelijk Parallelw/Da Costa straat)
1 Baan WJ 3 Hoeven AG van der 5 Pelt A van 7 Vermeer geb vd Schoor C
9 Tromp J 11 Hcukclom MB van
13 Kok J de 15 Droogendijk LJ 17 Gelderen A van 19 Corvers JH 2 Wiel geb de Hek C van der
4 Krielaart geb Baks H
Los PC
G Torenburg geb v't Hoeft P in 't
10 Kloot J 12 Graaf MH de 14 Jongh C de
TOOROPSTRAAT (v Goghstr/J Boschl)
2 Faro JHW 4 Huijgen J G Net JW van der 8 Waard L de tuinder tf 26900
TULPSTRAAT (lïanonkelstraat)
3 Wegman WM 4 Schcllenbach J Hoek W Staveren CJ van
5 Niouwerf JW G Kooy JC van der
13 Marinaro S 14 Cornelder J 15 N ijs JW de 1G Renting JF 1 7 Riet H van 18 Hankcn geb Schmidt HACE
23 Ydo geb Thomson AE 24 Ommen PMM tf 26201
2G Eekel PJ tf 23417 37 Dam AF van
38 Jong G de 33 Eigenaar M 35 Hillman FA Voogd geb Ockerse JE de tf 24BG9
36 Verschuren JJ 37 SonAM van SBPaechWJH
TURK
(Onrust/Lange - ra a r straat)
1 Stcgenga J 3 Scheurwater geb Vlieg E
5 Wit WL de 7 Voorberg S
11 Willemsen geb Touw JA
13 Boer WP den -AJ - HA - JA
15 Jager WFJ de 2 Gumünk F 4 Visser P G Rossum PJC van tf 2165G
10 Linden geb vd Pas E van der
12 Legerstee C 1G Breugel DJ van Verwey D tt 23G03
18 Fioole WL 22 Hartog P den 24 Staat W Franke CM tf 21447
26 Schipper B H LA
28 Kijkuit J SOAlderliesten JW 32 Scheers PC van Isopol NV Isol bedr tf 2GG40
34 Fellikaan AJ 36 Vries P de 38 Versteeg B 40 Mooren DT 42 Wardenier V 46 Veij FN de 4B Kriekingen P van
TWEELINGSTRAAT (Schutterstr/Pegasus straat)
1 Te r louw J 3 Erkelens geb van Aken CEM - M
5 Etolk T 7 Wetering J van de 9 Bakker A
11 Alderliesten M 13 Groot M de 15 Linden geb Kooi- man NV van der
3 Ruit J van de 4 Hordijk G G Schneider WJ tf 27596 -geb Schools PA
8 Groene veld geb Kuljper S
10 Verbrug geb van Aalst H
12 Linden A van der 14 Broekzitter MN 1G Rijswijk geb vd Padt J van
UILENVLIET (J Poststr/Lindtse Benedendijk)
3 Roodbol C 5 Pieterman D 7 Sinke M 9 Benner JB tf 24742
1 1 Waal T van der 15 Vcrplancke F 19HopAPC 19 Groningen CHD van tf 34GB8
21 Bazen LM 23 Hamoen AGA 25 Breet J Tooren K van tf 23102
27 Willemse BF 20 Florlsscn AFS 31 Laatum H van 33 Sas geb ten Cate H 't
33 Schneider CGJ tf 28743
35 Sarree HA 37 Vlaanderen TJ van 39 Bakker WM de 43 Vonk geb de Haan A Mevr tf 21307
2 Michels R 4 Leenheer A 6 Jansen AC B Hoorweg RPA
10 Drimmelen PU van 12 Ree HM van der 14 Ridder DP de 16 Zijderveld K van IQ Plat H 20 Kal JC 22 Klopper WJ 24 Petri G 2G Nieuwpoort JT van 28 Berger I
30 Klei j LJKH 32 Roelofs WG 34 Haan AHM de 36 Tulp LJW 38 Booij BC 40 Koppius EP 42 Werke. CB van der 44 Duurkop JTG 4 G Paans A 48 Kuljl B 50 Pelt C van
D Uit e nbooga ertstra at
8 Pawecco Lichtme- taaltf 29110
URANUSSTRAAT (Jupiterstr/J Bosch!)
1 Deugd D de 3 Fijnaart B van de Olie Inkoop Bedr tf 34934
5 Kroos F 7 Gelderen PW van 9 Kok S
1 1 Penning C 13 Wlelinga geb van Nugteren K
15 Koorneef A 17 Kardinaal W 19 Plomp H 4 Plulmert DM G Lecning L van 8 Boer HP
10 Havenaar JW Jong geb Kloot- wijk H de
1 2 Vette J de 14 Mild MC van IGAlbertsG 18 Kramers geb Stolk JM
20 Nes CJ vantf 2T853 -geb Lagendijk DW v
22 Broek PM van den 24 Souwens AT Kessing GA
26 Edelman H 38 Buren geb Hol- lemans Awm
30 Baars geb do Bruin A
32 Leggerstee LB 34 Steenhoven geb Griep MVexpedtf 256
36 Stokkum M van 38 Baks A 40 Krieken AJH van 42 Klootwijk AP 44'Kock J 46 Nouwen K 48 Bartelings JF 50 Goudswaard T 52 Verloop geb vd Mast A
Leijzcr TAB 5 G Aoon JI &B Opmeer B GO Welie L van G2 Kovakcs AJ GG Welie W van G8 Leeuwen WC van 70 Weijers JA 72 Hardenbol HJ 74 Brusse AH 7 G Scheele J 80 Leenman F 82 Roodbol C B4 Kamerbeek C 80 Schaaf TJ van der 88 Kriek SJ de 90 Kortekaas B
92 Kroos J 94 Ripzaad J 9G Hartsteen AR 98 Groen D
102 Bozuwa DP 104 Caszand R van 106Termond FW 108 Meulen PW van der 110 Koorneef P 112 Noort L vantf 268G9
114 PichelGG 116 Boer G den 118 Buitendijk A 120 Ronde E de 122 Peters AG 124 Swagenmakers JB 126 Kik W 128 Visser P 130 Wijngaarden MD van 132 Breddels W 134 Brakel geb de Zeeuw K van
136 Voetee T 138 Broekhuizen LAM 140 Rest T van der 142 Engelen HA
VDERPLEIN (Ringdijk/Maaspl)
1 Bakker H Brand Fa C schoen- en lederw handel tf 2726G
3 Roubos M Keljnc HJ de
5 Monster J 9 Wingerden H van slagerij tf 26747
11 Kortman M Romijn A
13 Bezemer T 17 Vermeulen PR 19 Veer ApothHI Meijer tf 26550
31 Bezemer T 21-29 Spoel C vdtf br en banketb tf 3G475
23 Reppel J 25 Helmink AJ 27 Bezemer T 29 Maaskant J 31 Bezemer T 35 Tcms CJ 37 Los J 39 Qezemer L 41 Wijngaarde FAW 43 Herpen W van Muziek- school muziekh tf 25733
45 Meijer G 47 Peijper PA de 49 Bouwer geb van Namen L
Barendregt geb Goeneveld W
51 Molenberg geb Stout A - A
53 Garde GL van de 57 Baert J 8 Arend & Zn den J kunst en Hjstenh tf 27787
Ba Arend J den 13 Drcxnage K Archlt tf 20929
14 Rietveld 5 - & Zn Fa B Horl
optie tf 28130
10 Leuven C van Tou- Hngcarbedr LACO
tf 2G704
18 Schepers JJ Banketb tf 2GS89
^ .._.
VENUSSTRAAT (Marsstr/Uranusstr)
1 Maaskant J 3 Protzman J 5 Rademaker FJ 7 Maaskant geb de Bondt CG tf 27393
9 Schouten D
11 Monfrooij AC 13 Steen AL van 15 Hommel P 17 Eist A van der 19 Visser A 2 VogtH 4 Vernes geb de Knecht A
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen, pagina 97
Titel:
Zwijndrecht uitgave inwonersadresboek 1973 volgens officiële gegevens en op basis van eigen onderzoekingen
Pagina:
97
Jaar:
1973
44 Vlnkplein ­ Wccgschaalstraat Zwijndrecht Zwijndrecht Weegschaalstraat ­ West Parallelweg 45
43 Blommers J 45 Geradts JV 47 Nieuwenhuijzen F J 49 Lagrand J 51 RobartHP 53 Boeringa W 55 Torenburg B van 57 Schrijnenmakers NCH 59 Snijders WG Gl Kuiters WH G3 Seip J 65 Hurkmans JM 67 Fiege geb Booij A J Logt GM van der
72 Brons CJ tf 24856 Laan J van der
74 Driel LDG van 76 Groenewoudt C 78 Coenraads B 80 Wilt J van der 82 Haan AS N den 84 Oosterhout AJ ban 86 Burman EM account belast cons tf 25G49
69 Leliveld JJ van 71 Katzer geb Homan EA Mevr tf 27634
75 Bezcmer J 77 Baas A 79 Bruin H de 81 Hoed geb v Loon M de 63 Boer A den 85 Zessen KW van 87 Dijk J van Hoornaar Jr J tf 33387
89 Hoogdalen J van 91 Merwe W van der 93 Noort C vantf 29994 ­ J van
95 Rutteman H 97 Bil LJ de tf 249G7
99 Dortwefit W
101 Westhof J 103 Munnikhoven FPH 105 Woerd CJ van dep Langstraat AL tf 27749
107 Vroon JCC 109 Waard A de 111 Krom geb Maerten C
Eichhorn GC ­ JA
113 Graaf LA de 115 Vermeulen J 117 Loer R 119MassingHJ 121 Daamen K 123 Bos F 125 Schormans Ptf 28784
Zevcnhek FE
127 Zelfde A van 't IBFlohr PA 22 Boeringa WE 24 Hofmeester JA 26 DIjl PW van 28 Bonnier PJW 30 Joosten B 32 Roos G 34 Versteeg CJ 36 Meijer JD 38 Lustgraaf J van de 44 Walinga JK 4 G Ponsen T 50 Lobc WL 52 Roukens B J Vonk C 56 Bruggeling C 58 Verhoeven FJ tf 20927 Maaren H van
60 Verschoor H 64 Moerland EC 64 Herik A vanden Schmidt PW tf 23B1G
60 Visser A tf 24060 68 Vijver JPG van de Kruit geb van Erkel MW Mevr tf 23452
70 Mulder H
86 Hofwegen A van 88 Hoeve N tf 28283 90 Derks HTM 92 Alderliesten J Aann tf 2G658
94 Linden BG van der 96Kanters T tf 23GBG 98 Huisman CH 100 Bos C 102 Visser C de tf 23317
106 Hof AL van 't 108 Zwaan AG 110 Kroos A 112 Koek BLJ 114 Klein HesselinkGJ 11G Swieter P 118 Koning R de 120 Reijer HJ den tf 23628
122 Onsman JJA 120 Simons MH 124 Pullen J
VOLGER LAND
1 Baere J 3 Houtman W DAM tf 23610
5 Kok JW 7 Goverts H 9 Koning ABJ de
11 Freljsen HJM 13 Wljnsberge JB van 15 Plank W van der 17 Spijker FP 19 Bongers H tf 24984
21 A} m a WM 21 Goodwin J 23 Plokhooij LA tf 24737
2 Adams F 4 Blasquicrc CJ G Leer P van der aann 8 Lureman J 8 Vuase GC vd tf 23259
1 0 Graaf J de 12 Valk D tf 23020 14 Braanker'AL tf 23325
1 6 Postma HR 18 Lurendam J 20 Lcy JJ vd tf 247B9 22 Jong L de tuinder tf 23184
24 Meer geb v Houtum DJ van der
VONDELSTRAAT (3 Catsstr/L Beneden dijk)
1 Onwijn C 3 Bode C de Utrecht NV Levensvcrz Mij tf 27810
5 Uijterlinde MP 7 Sint Nicolaaa A 9 Nugtcren C van
13 Kreuknlet H MoerkerkenAJ
15 Fijnaart B van de lï Versteeg M
19 Verdonk F 21 Baas C 23 Koek TJP ­ JTJ Aardappel gr enfruithtf 2G637
25 Groeneveld CF 27 Baan W J 29 Waard S de 31 Mijdam WH 33 Zanen geb Bakker M
35 Leijs JG ­ & Zn Fa Aanl en on­ dcrh v tuinen tf 2G481
37 Jamin P J 39 Waard L de 41 Klok JH 2 Mooren DT 4 Valk M 6 Jansen H 8 Tims J
VIJVERWEG (Burg Jansenlaan)
1 Rozendaal P 4 Stoop AB 5 Lindeman HL 7 Meij CA van der B Mol J de 9 Klooster geb v Nes N vd Sleepd en Scheepsb bedr tf 25224
1 0 Kap inga O 1 1 Dijk A van 12 Euser C
WARMOEZENIERSTR (Burg Jansenl/Rottordam­ seweg)
7 Molleman P ­geb Togt vd JM
tf 28BG2 9 Ista MW
lla Viabro Assur kant Broer PM tf 27766
11 Dikken G den 13 Kooistra JHFL 15 Visser MJ 17 Ver veer J 19 Vielvoijo IJ HR 21 Deugd IJ de 23 Boer C den 23 Berg J vdtf 27025 25 Wingerden J van 27 Grieken WG van 20 Pabst N 31 Nugteren T van 35 Addinkgcbdc Winter AM tf 20072
31 Vervat J 39 Schenkel A 43 Boer LP den 45 Boulogne P 47 Pabst JF 49 Wolff DRPW de 51 Engelbert C
WATERHOENSTRAAT (Roerdompstr / Ilelgei­ ­ straat)
1 Warmcnhoven LJMM tf 2G2G7 ­ PJ
3 Harst JP van der 5 Heerdink HM 7 Harten A van B Amen WM van
11 SloffCJtf 27315 13 Kamp S 15 Bartels PGJ 17 Bouwmeester LFJ tf 2G078
10 Combe" WCJ tf 241
21 Trompert W P 23 Heijmans JAG 25 Rijk F de tf 24784 29 Horst AM van der 31 Tokaya J 33 Niessen HLC 35 Ruttcn AJ van 37 Valk GWM de 39 Drunen J van 41 Simons GFA tf 24779
43 Claus SC 45 Beek CAH van 47 Vetkamp R 2 Schoot vanger J 4 Berg JPP van den G Kat SG 8 Heijde C van der
10 Borst DD 12 Odijk BWM 14 Durr AF 16Cappetti HAJM 18 Knotteüolt JHA tf 24515
20 Steenis WA van 22 Amesz J
24 Houdijk WAJ ­ W tf 246
26 Hoff J van 't 28 Gouman A 30 Velzen GSM van 32 Jong HJ de 34 Hoek J 30 Muskens CJCM
WATERMANSTRAAT (Zuiderkruisstr/Pcga­ susstraat)
1 Doornewaard GJ 2 Diender J 3 Recdljk geb Vos M Ardennen GJ van
4 Visser M 5 Gelderen A van ­ M van
G Eerens P de 7 Drijvers N 8 Smit W 0 Rlel AG van
10 Latumeten geb vd Wijck J
11 Gameren C van 12 Sluis JH van der 13 Bczemer J 14 Schnelder H 15 Weeda PA 1G Lodder A 17 Vreugdenhll F 18 Akkermans J.I 19 Wijk C van 20 Vcrheijde MA 21 Versteeg D 22 Roso geb Roekajc 23 Koning JM de 24 DumasyA . 25 Aalst A van 20 Namen W van 27 Pelt J van 28 Versenuaal H 29 Linden M van der 31 Verhoeven ML 30 Ossewaardc HK 32 Stremler J
WEEGSCIIAALSTRAAT (Gr Bcerstr/Orlonstr)
2 Wielaard W 4 Heer P de G Blaauw BH tf 23195
8 Ligvoet J 10 Graat C van der I
1 i
J a i
S •1 12 Zoete B de
14 Noce­Santoro GP 18 Godde FV
1 22 Ruit JT van de 1 J l
20 Gulik G van 24 Lutik HN
26 Marien PG 28 Brandt P
30 Engelen J van 32 Quartel M
WEERDEN POELMAN STRAAT (A Fokkerstr/Dr Ples­ manstraat)
1 Kortman M 3 Berg F vdtf 29682 Korpershoek M
7 Rijken AM tf 23771 9 Buijs JH
11 Roos CP 13 Es LC vantf 24171 15 Beek R van 17 Visser C 10 Voetee P 21 B rui j n L de 23 Schoenmaker M 25 Wolf AM de 27 Wierenga J
WELHORST
1 Theuns HA 3 Klerk A de 5 Schenkel J 7 Joosten KHMM 9 Oei HL tf 23910
11 Gemeren A van 13 Toom E den 15 Brandsma Jt f 24002
21 HardenbolA tf 24123
23Senf A tf 23510 25 TseSKtf 24563 39 DaniCls W tf 243
41 Lnnge A de tf 24G19
43 Hengel J van 45 Plante JC tf 23799
47 Engelage F 49 Portier H tf 24329
65 Sluijmers JC 07 Onnink J tf 23717
69 Peek WARM tf 241G4
71 Visser Carp BB 73 ­ BB
75 Pol C vdtf 217 81 Labordus H tf 234
83 Diender JGT tf 23820
85 Euser A B7 Voordendag J 89 Snel SP «25838 91 Bakker PA tf 20976
93 Hel BGG vd tf 24609
05 Paech WJH 97 Ebelt Jtf 24992 99 Blok BE tf 24889 101 Stam T
WERE DE
1 Robbercgt G 3 Drunen J van 5 Schenkel geb Apon HM
5 Wolters AG Mej tf 23324
7 Vermeeren PBJ 9 Wilschut J tf 29630
11 Hollander D den tf 27235
13 Nugteren C van 15 Hoogvliet C aann bedr tf 23735
17 Wit A de 19 Joseph HA ­geb Warsig A
21 Horssen J van 23 Cox PF tf 23090 25 Stoutjeadijk HB 27 Schepers HA tf 23108
29 Vrij W de tf 24696 31 Alken RH van 33 Penning B 35 Bouwens MJ tf 23562
37 Bakkum J van tf 24775
39 Dijk P van 41 Hommer JCM tf 24206
43 Mol JM de text bedden dekens
43 Veger B tf 23922 45 Berg JM vd tf 29607
47 Pluimert J 49 Hart L 't tf 23429 51 Boxhoorn J 53 Meijer JH 55 Klapwijk SJ 57 Oomen geb vd Waard JAM
59 Stolk J 61 Miedema E tf 29712
63 Oranje JJ 65 Rothengatter C tf 24787
67 Severijn JJ tf 28231 • 69 Meuldljk PT 71 Woudenberg K 73 Stens J 75 Gijp C vd 77 Broekhuiaen P tf 23472
79 Brusse A 81 Slotboom JCtf 24010
B3 Luljckx AJH B5 Waard D de tf 24G50
87 Janssen CBM 89 Flikkema WLJ 91 Bakker AF tf 29524
93 Hallensleben JWG 95 Hoedemaker A 97Kate Jtf 27772 ­geb vd Kleij A
tf 27772 90 Gemert LM van
101 Sas HE 103 Alvers JNM « 24592
105 Bestebruertjes J tf 23272
107 Sonneveldt AM tf 26851
109 Bavel PJTG van 111 Schudt CGtf 23810
113 BokmaAG 115 Berg JA vdtf 26680
117 Meijers A tf 23G43
110 Baan D tf 23250
121 Meer D de 123 Struik EH 125 Plevier HF 127 Rijnbergen G 2e Wassing JJA tf 24774
4 Weber HC tf 24494
6 Delfosso JCF tf 23G01
8 Stens J
10 Velde H vdtf 24719
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 6
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum