Zoeken

Uw zoekacties: Neeltje Pietertje van der Have
xArchiefvormers
Zoeken in Archiefvormers
Archiefvormers
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
ArchiefvormerBurgerlijk Armbestuur
Naam archiefvormer:
Burgerlijk Armbestuur
Vestigingsplaats:
Langerak
Onderdeel van:
gemeente Langerak
Opgericht:
in 1855 successievelijk 1962. Bron: reglement op het Burgerlijk Armbestuur van 4 september 1855 successievelijk reglement voor de gemeentelijke dienst van sociale bijstand van 2 april 1962
Opgeheven:
Burgerlijk Armbestuur: in 1962, gemeentelijke dienst voor sociale bijstand: in 1965. Bron: Algemene Bijstandswet 1965
Taken:
Burgerlijk Armbestuur:
- Aanvankelijk: het verlenen van ondersteuning in geld of in natura aan behoeftige inwoners die hiervoor op de gemeente zijn aangewezen en overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
- Later ook: het verlenen van zorg aan werklozen, gedemobiliseerde militairen, hulp aan oorlogsslachtoffers enz.
Gemeentelijke dienst voor sociale bijstand:
Verlenen van ondersteuning in geld of zorghulp ter uitvoering van de Armenwet en alle andere regelingen op sociaal gebied.
Nadere informatie:
Het Burgerlijk Armbestuur was gebaseerd op de Armenwet van 1854. Die wet bepaalde dat deze instelling mensen moest ondersteunen waaraan om een of andere reden geen bedeling werd toegekend door kerkelijke en particuliere armbesturen en de familie niet in staat of bereid was dit te doen.

In 1855 werd het reglement van het Burgerlijk Armbestuur van de gemeente Langerak vastgesteld en daarmee ging dit armbestuur van start.
In genoemd reglement staat dat het bestuur uit drie door de gemeenteraad benoemde leden, onder de naam van armmeesters, diende te bestaan met de volgende functies: voorzitter, gewoon armmeester en boekhouder. Alle drie mochten onder andere geen lid zijn van de gemeenteraad.
In 1913 werd een nieuw reglement vastgesteld. Het armbestuur bleef bestaan uit drie leden, maar nu samengesteld uit een voorzitter, secretaris-penningmeester en gewoon lid.

Het Burgerlijk Armbestuur was een gemeentelijke instelling van weldadigheid met een autonoom karakter: het kon geheel zelfstandig beslissingen nemen ter uitvoering van de Armenwet. Alle andere sociale maatregelen die in de loop van de tijd tot stand kwamen - bijvoorbeeld betreffende werklozenzorg, hulp aan oorlogsslachtoffers e.d. – waren en bleven evenwel een taak en bevoegdheid van het college van B en W.

In 1962 werd het Burgerlijk Armbestuur omgezet in een eveneens autonome gemeentelijke dienst voor sociale bijstand, met een ruimer taakgebied dan het Burgerlijk Armbestuur had, namelijk de totale sociale zorgverlening binnen de gemeente Langerak.
De (bestuurlijke) dienst bestond uit vijf leden: de voorzitter/lid van het college van B en W en vier door de gemeenteraad benoemde leden.

Bij de inwerkingtreding van de Algemene Bijstandswet per 1 januari 1965 kwam de gemeentelijke dienst voor sociale bijstand al weer te vervallen. De uitvoering van de ABW was een zaak van de gemeenteraad en het college van B en W zelf.
Archieftoegang(en):
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum