Zoeken

Uw zoekacties: Neeltje Pietertje van der Have
xArchiefvormers
Zoeken in Archiefvormers
Archiefvormers
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
ArchiefvormerCommissie van advies en bijstand inzake middenstandsaangelegenheden
Naam archiefvormer:
Commissie van advies en bijstand inzake middenstandsaangelegenheden
Vestigingsplaats:
Papendrecht
Onderdeel van:
gemeente Papendrecht
Opgericht:
1973. Bron: gemeenteraadsbesluit van 22 februari 1973 tot vaststelling van de verordening, regelende de samenstelling en de werkwijze van de commissie, zoals later gewijzigd en opnieuw vastgesteld
Opgeheven:
ná 1990. Bron: ?
Ontstaan uit:
periodiek, informeel overleg tussen gemeentebestuur en middenstandsvereniging
Opgegaan in:
?
Taken:
- Desgevraagd uitbrengen van adviezen en verlenen van bijstand aan burgemeester en wethouders over alle onderwerpen van gemeentebeleid waarbij belangen van de middenstand zijn betrokken.
- Uit eigener beweging uitbrengen van advies aan burgemeester en wethouders over alles wat tot haar werkkring behoort.
Nadere informatie:
Zowel bij het gemeentebestuur van Papendrecht als bij de plaatselijke middenstandsvereniging was gaandeweg de behoefte ontstaan het periodieke overleg tussen beide vaste vorm en inhoud te geven. Dat was de reden dat er begin 1973 een vaste commissie van advies en bijstand voor middenstands-aangelegenheden aan het college van burgemeester en wethouders in het leven werd geroepen. Deze commissie, die op 10 september 1973 haar eerste vergadering hield, bestond uit de voorzitter, vanuit het college, en negen leden: vier vanuit de gemeenteraad; twee aangewezen door de plaatselijke middenstandsvereniging; één aangewezen door de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Dordrecht; één aangewezen door de Consumentenbond; en één gezamenlijk aangewezen door de plaatselijke vakbonden. In 1978 kwam daar het adviserend lidmaatschap bij van de directeur van Gemeentewerken te Papendrecht of een ambtenaar namens hem. Ter ondersteuning van de commissie wees het college van burgemeester en wethouders een gemeenteambtenaar aan als secretaris; tot 1978 was een collega van hem plaatsvervangend secretaris.
De commissie vergaderde in principe in het openbaar en zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee commissieleden dit nodig vonden.

Stukken over de opheffing van de commissie zijn in het, aan het Regionaal Archief Dordrecht overgedragen, gemeentelijk archief van Papendrecht niet aanwezig. Het moet in ieder geval na 1990 zijn geweest, want er zitten tot en met dat jaar commissienotulen in dit archief.
Archieftoegang(en):
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum