Zoeken

Uw zoekacties: Neeltje Pietertje van der Have
xArchiefvormers
Zoeken in Archiefvormers
Archiefvormers
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
ArchiefvormerAdviesraad voor het openbaar onderwijs in de gemeente Papendrecht
Naam archiefvormer:
Adviesraad voor het openbaar onderwijs in de gemeente Papendrecht
Vestigingsplaats:
Papendrecht
Onderdeel van:
gemeente Papendrecht
Opgericht:
01-10-1962. Bron: Gemeenteraadsbesluit van 14 juni 1962 tot instelling van de Adviesraad en vaststelling van haar reglement
Opgeheven:
01-01-1967. Bron: Gemeenteraadsbesluit van 15 december 1966
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
Schoolraad openbaar lager onderwijs
Taken:
Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de openbare scholen bij het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad.
Behandelen van wensen en bezwaren vanuit de oudercommissies, voor zover daarbij bovenbedoelde belangen zijn betrokken.
Gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders over aangelegenheden betreffende het openbaar onderwijs, voor zover dit niet tot de taak van andere gemeentelijke organen behoort.
Nadere informatie:
Op 14 juni 1962 werd de adviesraad voor het openbaar onderwijs in de gemeente Papendrecht ingesteld en vervolgens op 5 november 1962 geïnstalleerd. Daar het instellen van deze adviesraad naast de al langer bestaande ouderraad (het overkoepelend orgaan van de oudercommissies op de diverse scholen) te Papendrecht op bezwaren stuitte, omdat beide min of meer op hetzelfde terrein werkzaam waren, werd bij gemeenteraadsbesluit van 3 mei 1962 besloten de ouderraad op te heffen.
De adviesraad, die alle openbare scholen in de gemeente vertegenwoordigde, bestond uit negen leden: 1 lid elk: vanuit de oudercommissies van de openbare glo-scholen, oudercommissie van de openbare uloschool, onderwijzend personeel van de openbare uloschool, en oudercommissies van de openbare kleuterscholen; 2 leden vanuit de Vereniging voor Volksonderwijs afdeling Papendrecht; 2 leden vanuit de gemeenteraad; en 1 lid vanuit het college van B en W. Ter ondersteuning van de adviesraad werd een gemeenteambtenaar als secretaris toegevoegd.
De adviesraad vergaderde wanneer de voorzitter of tenminste 3 andere leden dat nodig vonden.
Met de instelling van de schoolraad openbaar lager onderwijs per 1 januari 1967 (zie hieronder) werd de adviesraad voor het openbaar onderwijs opgeheven.
Archieftoegang(en):
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum