Zoeken

Uw zoekacties: Neeltje Pietertje van der Have
xArchiefvormers
Zoeken in Archiefvormers
Archiefvormers
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
ArchiefvormerBeheerscommissie sportpark Schildman
Naam archiefvormer:
Beheerscommissie sportpark Schildman
Vestigingsplaats:
Hendrik-Ido-Ambacht
Onderdeel van:
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Opgericht:
01-11-1967. Bron: gemeenteraadsbesluiten van 8 september 1967 resp. 22 december 1975 tot instelling van de commissie en tot vaststelling van de verordening regelende de taak, samenstelling en werkwijze.
Opgeheven:
na 1983. Bron: gemeenteraadsbesluit van ?
Nadere informatie:
In 1967:
-Houden van toezicht op de dagelijkse gang van zaken in het sportpark
-Treffen van schikkingen e.d. ten einde een probleemloos gezamenlijk gebruik van het sportpark door de huurders te bereiken
-Desgevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders over zaken die het sportpark aangaan
-Voorleggen van aangelegenheden die op het sportpark betrekking hebben aan het college.

Vanaf 1976:
-Zorgen voor de naleving van de gebruiksvoorwaarden en -regels van het sportpark, inclusief de parkeerterreinen.
-Treffen van schikkingen e.d. voor een vlot en goed gezamenlijk gebruiken van het sportpark door de huurders.
-Adviseren van het college van burgemeester en wethouders over zaken die het sportpark betreffen.
Nadere informatie 2:
In 1966 had de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht het plan om een sportraad op te richten die tevens een commissie van beheer en onderhoud voor het sportpark Schildman aan de Reeweg zou moeten instellen. Dit plan vond geen doorgang. Als tussenoplossing ten aanzien van het sportpark werd in 1967 de beheerscommissie sportpark Schildman in het leven geroepen. De commissie telde negen leden die door de gemeenteraad werden benoemd: één lid vanuit de gemeenteraad, één lid vanuit het college van burgemeester en wethouders en zeven, in de gemeente zelf wonende leden vanuit de verenigingen die gedeelten van het sportpark huurden. De directeur van Gemeentewerken of een personeelslid namens hem fungeerde als adviserend lid.
Met ingang van 1 januari 1976 is de Commissie Sportpark Schildman ingesteld, die bestond uit één vertegenwoordiger, tevens bestuurslid, per vereniging die van het sportpark gebruik maakt; één lid vanuit het college van burgemeester en wethouders; één lid vanuit de gemeenteraad en de directeur Gemeentewerken of diens vertegenwoordiger. In 1978 is de ambtelijke vertegenwoordiging in die zin aangepast dat de directeur Gemeentewerken is vervangen door twee ambtenaren van zijn dienst en de commissie is aangevuld met één ambtenaar van het bureau onderwijs en sport van de gemeentesecretarie.

In de stukken is niet terug te vinden wanneer de commissie is opgeheven. Het laatst aanwezige overzicht van vaste commissies van advies en bijstand, waarop de beheerscommissie is opgenomen, dateert van 1983. Het sportpark Schildman als zodanig is anno 2015 nog volop in gebruik.
Archieftoegang(en):
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum