Zoeken

Uw zoekacties: Neeltje Pietertje van der Have
xArchiefvormers
Zoeken in Archiefvormers
Archiefvormers
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
ArchiefvormerCommissie voor het Grondbedrijf der gemeente Alblasserdam
Naam archiefvormer:
Commissie voor het Grondbedrijf der gemeente Alblasserdam
Vestigingsplaats:
Alblasserdam
Onderdeel van:
gemeente Alblasserdam
Opgericht:
1921?. Bron: Verordening regelende de samenstelling van de Commissie voor het Grondbedrijf, vastgesteld door de gemeenteraad op 4 maart 1921
Opgeheven:
vóór 2008. Bron: gemeentelijke Kadernota grondbeleid uit 2008
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
vaste raadscommissie voor het Grondbedrijf
Taken:
In 1966: Verlenen van bijstand c.q. adviseren aan het college van burgemeester en wethouders over:-bestemmingsplannen en toebehoren;
-voorwaarden voor aankoop van onroerende goederen voor het Grondbedrijf;
-voorwaarden voor verkoop, verpachting of ingebruikgeving van bezittingen van het Grondbedrijf;
-de ontwerpbegroting en -jaarrekening van het Grondbedrijf
-alsmede andere zaken op het terrein van de commissie of zaken die met haar adviestaken nauw verband houden.

Vanaf 1968: Uitbrengen van adviezen over door het college van burgemeester en wethouders bij de gemeenteraad in te brengen voorstellen, voor zover deze het werkterrein van de commissie betreffen.
Nadere informatie:
Het gemeentelijk archief van Alblasserdam is in 1940 zwaar getroffen door het oorlogsgeweld. De eerste beheersverordening van het Grondbedrijf der gemeente Alblasserdam, die in het bewaard gebleven archief is terug te vinden, dateert van 3 september 1920, maar de oprichtingsdatum van het Grondbedrijf is daarmee niet achterhaald. Het Grondbedrijf was, in ieder geval vanaf 1920, een zogenaamde tak van dienst op grond van de Gemeentewet, d.w.z. een administratief zelfstandige gemeentelijke instelling met een eigen financieel beheer.
Een boekhouder-kassier, later administrateur genaamd, was onder toezicht van het college van burgemeester en wethouders belast met en verantwoordelijk voor de financiële administratie en het betalingsverkeer.
In 2008 had de gemeente Alblasserdam, volgens de gemeentelijke Kadernota grondbeleid van 21 april 2008, geen aparte organisatorische eenheid die als grondbedrijf optreedt. Wanneer het Grondbedrijf echter feitelijk is opgeheven, heeft beschrijver dezes niet kunnen terugvinden.
Nadere informatie 2:
In 1921 werd bij verordening een vaste commissie van advies en bijstand aan burgemeester en wethouders, genaamd Commissie voor het Grondbedrijf der gemeente Alblasserdam, ingesteld. Zij bestond uit vier leden, vanaf 1966 uit zes leden, allen door en uit de gemeenteraad benoemd. De voorzitter werd door en uit het college van burgemeester en wethouders aangesteld. De gemeentesecretaris fungeerde tot 1967 als commissiesecretaris, na die tijd vervulde een ambtenaar van de gemeentesecretarie die functie.De burgemeester stelde op 30 september 1941, op indirect gezag van de Duitse autoriteiten, de dan al niet meer actieve commissie formeel op non-actief. Na de oorlog werd de commissie gereactiveerd; door bestuurlijke strubbelingen rond het voorzitterschap kwam de commissie pas begin 1946 voor het eerst weer in vergadering bijeen.
In 1968 werd het reglement inzake de vaste raadscommissie voor het Grondbedrijf uit 1966, dat de desbetreffende verordening uit 1921 had vervangen, ingetrokken. Er kwam een (overkoepelende) verordening op de vaste commissies van advies en bijstand aan burgemeester en wethouders, waarvan het ledental uit vier raadsleden en een voorzitter/collegelid zou dienen te bestaan. Welke raadscommissies er allemaal waren of zouden komen, werd in de verordening zelf niet geregeld; de Commissie voor het Grondbedrijf bleef in ieder geval, onder die benaming, voortbestaan.
Anno 2008 bestaat het Grondbedrijf niet meer en dus de Commissie voor het Grondbedrijf ook niet.
Archieftoegang(en):
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum