Zoeken

Uw zoekacties: Neeltje Pietertje van der Have
xArchiefvormers
Zoeken in Archiefvormers
Archiefvormers
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
ArchiefvormerDe Vrijwillige Alblasserdamsche Burgerwacht
Naam archiefvormer:
De Vrijwillige Alblasserdamsche Burgerwacht
Vestigingsplaats:
Alblasserdam
Onderdeel van:
gemeente Alblasserdam
Opgericht:
27-10-1919. Bron: Notulen van de vereniging i.o. van 27 oktober 1919
Opgeheven:
In juli 1940. Bron: Circulaire van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken aan de burgemeesters d.d. 6 juli 1940
Taken:
Na daartoe te zijn opgeroepen:
- daadwerkelijk steunen van het wettig gezag in het bestrijden van revolutionaire aanrandingen en bedreigingen van de openbare of de maatschappelijk orde;
- het wettig gezag verdedigen tegen gewelddadig verzet;
- (vanaf 1939): steunen van het wettig gezag bij de bestrijding van de gevolgen van natuurrampen en andere buitengewone gebeurtenissen.
Nadere informatie:
Naar aanleiding van de mislukte poging van de socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra in november 1918 om net als in Duitsland de socialistische revolutie uit te roepen, werden in veel gemeenten in ons land zogenaamde burgerwachten opgericht, zo ook in Alblasserdam. Ze moesten fungeren als een soort hulppolitie, ter assistentie van het wettig gezag bij het handhaven van de openbare orde.

De vereniging met de naam “De Vrijwillige Alblasserdamsche Burgerwacht” is op initiatief van de burgemeester opgericht en bestond op het moment van oprichting uit 26 burgers van 18 jaar en ouder. De vereniging is op 21 januari 1920 koninklijk goedgekeurd en erkend.
Om haar in de verenigingsstatuten omschreven doel (zie bij taken hierboven) te bereiken, kon de burgerwacht bepaalde burgerlijke diensten verrichten en mocht zij met wapengeweld optreden.
Het bestuur van de vereniging bestond uit minstens vijf leden, waaronder de commandant van de burgerwacht die door de burgemeester werd benoemd en ontslagen. De overige bestuursleden werden telkens voor drie jaar gekozen uit en door de verenigingsleden. Het bestuur zorgde voor de interne organisatie van de burgerwacht en bemoeide zich niet met de bevelvoering.
De burgerwacht, die als onderscheidingsteken op de linkerarm een oranjeband met het gemeentestempel droeg, oefende regelmatig in het gebruik van wapens.
In geval van nood konden de burgerwachten van Alblasserdam en naburige gemeenten elkaar steun verlenen.
Nadere informatie 2:
In 1934 werd de burgerwacht gereactiveerd. Zij leed al jaren een rustend bestaan, maar de burgemeester vond dit onbevredigend en probeerde de burgerwacht nieuw leven in te blazen, op voorwaarde dat er minstens vijftien burgerwachtleden ingezet konden worden. Zijn poging lukte. Een nieuw, voorlopig bestuur ging aan de slag.
In 1939 werden de verenigingsstatuten gewijzigd teneinde de burgerwacht volledig te kunnen laten voldoen aan de bepalingen van de (nieuwe) Wet op de weerkorpsen en in het verlengde daarvan als weerkorps erkend te kunnen worden.

De burgerwacht heeft op last van de Duitse autoriteiten op 12 juli 1940 haar taken neergelegd en de vereniging is vervolgens ontbonden. Eerder, bij het bombardement van 10 mei 1940, waren alle geweren met koppelriemen en patronen van de burgerwacht, die in het gemeentehuis lagen, verbrand. Het batig saldo van de vereniging c.q. burgerwacht is aangewend tot dekking van de kosten wegens hulpverlening aan door de oorlog getroffen Alblasserdamse gezinnen.
Archieftoegang(en):
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum