Zoeken

Uw zoekacties: Neeltje Pietertje van der Have
xArchiefvormers
Zoeken in Archiefvormers
Archiefvormers
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Archiefvormer
Burgerlijk Armbestuur
Naam archiefvormer:
Burgerlijk Armbestuur
Vestigingsplaats:
Strijen
Onderdeel van:
gemeente Strijen
Opgericht:
1850. Bron: Notulenboek van de bestuursvergaderingen
Opgeheven:
1 januari 1949. Bron: gemeenteraadsbesluit van 22 december 1948
Ontstaan uit:
werkzaamheden van een individuele armmeester
Opgegaan in:
Dienst voor de uitvoering van de Algemene Bijstandswet
Taken:
- Verlenen van financiële en/of materiële ondersteuning aan behoeftige inwoners die hiervoor op de gemeente zijn aangewezen.
- Adviseren en inlichten van het gemeentebestuur over alle zaken die de burgerlijke armenzorg betreffen.
- Uitvoeren van bestuurlijke taken ten aanzien van het plaatselijk Burgerlijk Oude Mannen- en Vrouwenhuis (tot 1929).
Nadere informatie:
Uit de notulen van de bestuursvergaderingen van het Burgerlijk Armbestuur blijkt dat dit armbestuur begin 1850 met zijn werkzaamheden is begonnen. Voordien (vanaf de 17e eeuw?) waren er één of meer armmeesters belast met de uitoefening van de armenzorg in de gemeente.
In 1913 werd door de gemeenteraad een nieuw reglement voor het Burgerlijk Armbestuur vastgesteld, dat het reglement uit 1897 verving. Het armbestuur bestond volgens het reglement van 1913 uit vijf leden, van wie er twee raadslid waren, en één lid in de buurtschap Mookhoek en één lid in de buurtschap Strijensas moest wonen. Alle vijf werden benoemd en ontslagen door de gemeenteraad. Het armbestuur had de beschikking over ambtelijk ondersteuning in de persoon van een secretaris-boekhouder, en vergaderde minstens wekelijks of vaker als dat nodig mocht zijn.
Een extra taak van het Burgerlijk Armbestuur was het uitvoeren van bestuurlijke taken ten aanzien van het Burgerlijk Oude Mannen- en Vrouwenhuis in Strijen, waarvoor, eveneens in 1913, door de gemeenteraad een (nieuw?) reglement werd vastgesteld. Medio maart 1929 werd dit tehuis opgeheven, waarmee ook de bestuurlijke bemoeienis van het Burgerlijk Armbestuur ten aanzien hiervan ophield. De in dit tehuis verpleegde 'oude lieden' hadden voortaan hun onderkomen in het door de hervormde gemeente te Strijen gestichte en onderhouden Diaconiehuis.
In 1933 werd het Burgerlijk Armbestuur met twee leden uitgebreid en ging het uit zeven leden bestaan. In 1934 kwam een nieuw reglement tot stand, waarin werd bepaald dat drie leden ook gemeenteraadslid moesten zijn, waarvan één tevens wethouder was. Het invullen van het voorzitterschap was toen nog een zaak van het bestuur zelf. In 1945 werd evenwel door de gemeenteraad besloten, dat de wethouder (tevens raadslid) die lid is van het armbestuur ambtshalve voorzitter is. In het geval beide wethouders lid zijn, vervult de oudste in jaren het voorzitterschap.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Sluit het Verborgen Museum