Historische film: De Bevrijding

Door deze onrustige periode vol met allerlei Corona perikelen is het helaas niet mogelijk om de traditionele filmvoorstelling van het Regionaal Archief in Het Hof te laten plaatsvinden. Daarom kunt u de Bevrijdingsfeestenfilm nu via de website bekijken.

Film productie door Ron de Bruijn

Van de woelige periode van direct na de bevrijding van Dordrecht zijn maar weinig beelden bekend maar nu krijgt u de kans enkele bijzondere gebeurtenissen uit deze tijd uit Dordrecht met eigen ogen te aanschouwen.
Vlak na het bekend maken van de capitulatie waren de eerste tekenen van de nieuwe vrijheid de Nederlandse vlaggen die overal in de stad werden uitgehangen. Aan het Stadhuis wapperde de Engelse vlag, als teken van hulde aan de bevrijders. Burgemeester Bleeker werd daar op een overvol Stadhuisplein op 9 mei 1945 uitbundig toegejuicht door een uitzinnige mensenmenigte. De Engelsen en Canadezen werden meer dan hartelijk ontvangen door de Dordtenaren. Een optocht met wagens en tanks voerde door de gehele stad en eindigde met een defilé op de Krispijnseweg. Ook waren er grootse optochten met diverse sportclubs en verenigingen. Tanks en Canadese soldaten, beide werden omringd door Dordtse meiden en jongens.
Ondanks de capitulatie op 5 mei was tot 8 mei de vrijheid in Dordrecht nog geen feit. De Duitsers verlieten pas dagen erna de stad.
Na vijf jaren van bezetting kunnen de inwoners van Dordrecht weer veilig op straat bewegen en dat doen ze dan ook in grote getale. Overal in de stad werd de vrijheid gevierd!

Filmlengte 38 minuten

Sluit het Verborgen Museum