Archiefwijzer

  • Type Lezing
  • Datum 3 September 2022
    1 October 2022
    5 November 2022
    3 December 2022
  • Tijd 14:00 - 15:30 uur
  • Prijs Gratis

Archief-wijzers

3 september           Kadaster: een rijke bron voor huizenonderzoek

Wat is de geschiedenis van mijn huis? Wanneer hebben mijn voorouders hun huis gekocht, ge- of verbouwd? En hadden zij nog meer onroerend goed? Wat stond precies waar in mijn woonomgeving rond 1850? Tijdens deze Archief-wijzer maak je uitgebreid kennis met het Kadaster als historische bron voor bijvoorbeeld huizen- en genealogisch onderzoek. Afhankelijk van het aantal deelnemers is er ruimte voor het voorleggen van  onderzoeksvragen.

 

1 oktober              Digitaal archiveren

In deze Archief-wijzer krijg je tips, voorbeelden en richtlijnen hoe je digitale documenten handig kan aanmaken, opslaan en beheren. Je leert onder andere hoe je de alsmaar toenemende stroom aan digitale informatie zo kan opslaan dat die voor langere tijd bewaard en gemakkelijk weer teruggevonden kan worden.

 

5 november           Kommer en kwel: iets van alle eeuwen

Kommer en kwel is een relatief jonge uitdrukking. Marten Toonder heeft hem geïntroduceerd in zijn Tom Poes-verhalen. Zij is echter zo kernachtig dat het voelt alsof zij al eeuwen oud is. De zaken waarnaar kommer en kwel verwijzen, zijn dat in ieder geval wel. Rampspoed is dit jaar het thema van de Maand van de Geschiedenis en het Regionaal Archief heeft hierover een tentoonstelling samengesteld. In deze Archief-wijzer wordt iets meer verteld over narigheid door de eeuwen heen.

 

3 december          Huwelijkse bijlagen: een rijke bron voor genealogen

De huwelijkse bijlagen – beschikbaar vanaf 1811 – bevatten informatie die je kunnen helpen bij je stamboomonderzoek. In deze Archief-wijzer wordt dieper ingegaan op wat je in de huwelijkse bijlagen zoal kan aantreffen, zoals afschriften van doop- en begraafinschrijvingen, de toestemming van ouders voor het huwelijk, de financiële toestand van het echtpaar en soms ook een beschrijving van het uiterlijk van de bruidegom. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan wat het nut van de huwelijkse bijlagen voor een (beginnende) genealoog kan zijn.

Info & aanmelden

Vrije inloop, je hoeft je niet van tevoren aan te melden.
Info via studiezaal@dordrecht.nl

Locatie: Studieaal Hof 6, Dordrecht
Tijd: 14:00 – 15:30 uur

 

Sluit het Verborgen Museum