Archief-wijzer

 • Type Workshop
 • Datum 5 mei 2018
  2 juni 2018
  7 juli 2018
  1 september 2018
  6 oktober 2018
  3 november 2018
  1 december 2018
 • Tijd 14:00 - 15:00 uur
 • Prijs gratis

Koop uw kaartje online

Tijdens deze workshops leer je aan de hand van verschillende thema’s alles over het archief en over zelf archiefonderzoek doen. De activiteit is gratis, maar meld je wel aan want het aantal plaatsen is beperkt.

Archief-wijzer mei

Het Regionaal Archief Dordrecht geeft zaterdag 5 mei weer een workshop over archiefonderzoek. Vanwege Bevrijdingsdag leert u tijdens deze Archief-wijzer over archieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Het Regionaal Archief Dordrecht verzamelt naast overheidsarchieven ook archieven van personen en particuliere instellingen. Een deel daarvan heeft betrekking op de Tweede Wereldoorlog. Waarom worden deze archieven verzameld? Wat is er in te vinden? En wat kunt u er mee? Stadsarchivaris Teun de Bruijn legt u er alles over uit.

In het eerste deel van deze Archief-wijzer wordt stilgestaan bij het verrichten van archiefonderzoek. Is het echt zo moeilijk als veel mensen denken? Of zijn met een goede onderzoeksvraag en het gebruik van digitale zoekmachines de stukken eenvoudig te vinden en te gebruiken? En wat zijn de meest essentiële verschillen tussen archieven van de overheid en particulieren? U krijgt een antwoord op al deze vragen.

Het tweede deel richt zich op de Tweede Wereldoorlog-archieven. Waar kunt u welke bronnen vinden? Hoe moet u als onderzoeker met privacybescherming omgaan? En: wat voor soort stukken en onderwerpen kunt u zoal tegenkomen? Allerlei zaken worden belicht, zoals de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van informatie, de grote diversiteit aan bronnen, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging bij het Nationaal Archief en de archieven en collecties van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).

De workshop is geschikt voor een breed publiek, en in het bijzonder interessant voor de amateurhistoricus, of de genealogisch onderzoeker. De activiteit is gratis, maar aanmelden wordt aangeraden vanwege het beperkte aantal plaatsen.

 

Sluit het Verborgen Museum