Archief-wijzer

Koop uw kaartje online

Tijdens deze workshops leer je aan de hand van verschillende thema’s alles over het archief en over zelf archiefonderzoek doen. De activiteit is gratis, maar meld je wel aan want het aantal plaatsen is beperkt.

Archief-wijzer – ‘Dordtse weldadigheid’

Het Regionaal Archief Dordrecht geeft zaterdag 2 februari een workshop over archiefonderzoek. Tijdens deze Archief-wijzer leert u van alles over armoedebestrijding in Dordrecht door de eeuwen heen.

Armoede is van alle tijden, maar vooral in de negentiende eeuw gaat het slecht met Nederland. Talrijk zijn echter de maatschappelijke initiatieven die voor verbetering proberen te zorgen. Zo gaat de Maatschappij van Weldadigheid in 1818 voortvarend van start. Arme gezinnen worden overgebracht naar de nog onontgonnen heidevelden in het noordwesten van Drenthe. Een van de eerste gezinnen wordt afgevaardigd door Dordrecht. Als er wordt uitgebreid hapt de stad weer toe, en niet zo’n beetje ook. Er worden plannen gemaakt om een kleine 200 weeskinderen te sturen. Pas in 1946 stopt de samenwerking, als de laatste Dordtse vrijboer in het Drentse Frederiksoord overlijdt.

Over de lange en innige relatie tussen Dordrecht en de Maatschappij van Weldadigheid komt u in deze Archiefwijzer meer te weten. Hoe verloopt de samenwerking tussen de stad en de landbouwkoloniën in het noorden van het land? Welke bronnen staan er tot uw beschikking als u meer over deze Dordtenaren wilt weten? Waar kunt u nog meer onderzoek doen naar deze boeiende periode?

Het verborgen verleden van de ‘Dordtse weldadigheid’ wordt geschetst door studiezaalmedewerker Sander van Bladel. Er is aandacht voor de vrije én onvrije koloniën, voor proefkolonist Adrianus Kranendonk uit Oud-Beijerland en voor vrijboer Lucas Veenman uit Dordrecht. Ook leert u meer over hoe er in de loop der geschiedenis aan armoedebestrijding werd gedaan. Wat doen weeskamers precies, en welke rol speelt de diaconie? In de loop der tijd neemt de overheid steeds meer sociale taken op zich en is er steeds minder ruimte voor particulier initiatief. Nog later zal ook dat weer veranderen.

De workshop is geschikt voor een breed publiek, en in het bijzonder interessant voor de amateurhistoricus, of de genealogisch onderzoeker. De activiteit is gratis, maar aanmelden wordt aangeraden vanwege het beperkte aantal plaatsen.

Sluit het Verborgen Museum