De grote 1572-quiz

Quiz  – Eerste Vrije Statenvergadering (1572)

1)   Welke bekende Nederlandse historicus hield een toespraak bij de 375-jarige herdenking in 1947 ?

 1. Pieter Geyl
 2. Jan Romein
 3. Lou de Jong

2)   Welke stad ontbreekt op de sokkel van het standbeeld van Willem van Oranje ?

 1. Monnickendam
 2. Edam
 3. Oudewater

3)   Waar wordt een belangrijk deel van de relieken van de Martelaren van Gorinchem bewaard ?

 1. Brussel
 2. Brielle
 3. Gorinchem

4)   Wie van deze Geuzen was er niet verantwoordelijk voor de inname van Den Briel ?

 1. Willem Bloys van Treslong
 2. Willem van der Marck
 3. Diederik Sonoy

5)   Welke stad was vòòr Dordrecht in beeld voor het houden van de Eerste Vrije Statenvergadering ?

 1. Den Haag
 2. Gouda
 3. Zaltbommel

6)   Wie was de rechtmatige stadhouder vòòr de EVS ?

 1. Maximiliaan Hénin-Liétard (graaf van Bossu)
 2. Willem-Lodewijk van Nassau-Dillenburg
 3. Prins Maurits van Oranje

7)   Filips van Marnix van Sint Aldegonde staat niet bekend als ?

 1. Auteur (vermeend) van het Wilhelmus
 2. Vertegenwoordiger van Willem van Oranje op de EVS
 3. Burgemeester van Dordrecht

8)   In welk jaar vond de eerste Nationale Herdenking plaats ?

 1. 1922 (350)
 2. 1947 (375)
 3. 1972 (400)

9)   Wie schreef ‘De man met twee levens, novelle uit het revolutiejaar 1572′

 1. Theun de Vries
 2. Jan Terlouw
 3. Thea Beckman

10)   Welke letterkundige is al 10 jaar een enthousiast pleitbezorger van Het Hof van Nederland ?

 1. Frits van Oostrom
 2. Herman Pleij
 3. Lotte Jensen

11)   Welke gebeurtenis vond plaats vòòr de EVS in 1572 ?

 1. Plakkaat van Verlatinghe
 2. Slag bij Heiligerlee
 3. Unie van Utrecht

12)   Liever … dan paaps was de leus aan het begin van de 80-jarige oorlog

 1. Dood
 2. Engels
 3. Turks

13)   Waar verzamelden de deelnemers zich voor de vergadering ?

 1. Stadhuis
 2. Herberg
 3. Berckepoort

14)   Begin juni (anderhalve maand voor de EVS) maakt Dordrecht 4000,- pond vrij voor ?

 1. Eerste niet-katholieke kerkdienst
 2. Geuzen te bestrijden
 3. Opruimen troep na de Beeldenstorm

15)   Welke parochiekerk werd kort na 1572 afgebroken ?

 1. Nieuwkerk
 2. Grote Kerk
 3. Sint-Adriaanskerk

16)   Kloosters werden (na 1572) herbestemd, maar niet als ?

 1. Kazerne
 2. School
 3. Bordeel

17)   Waar staat eind 16de eeuw de Dordtse galg ?

 1. Zwijndrecht
 2. Grotekerksplein
 3. Dubbeldam
Sluit het Verborgen Museum