2025

25 jaar sluiting laatste grote Dordtse scheepswerf, De Biesbosch (2000)

25 jaar sloop twee torens DuPont op de Staart (2000)

50 jaar sloop postkantoor aan het Bagijnhof (1975)

50 jaar start stichting De Hoop aan de Spuiweg (1975)

50 jaar leerplicht van 10 jaar (1975)

100 jaar vertrek doofstommenschool Effatha naar Voorburg (1925)

100 jaar museum Mr. Simon van Gijn (1925)

100 jaar voetbalclub Oranje Wit (1925)

100e sterfdag schilder en auteur Jan Veth (1864- 1 juli 1925)

125 jaar wet op de leerplicht voor kinderen van 6-12 jaar (1900)

125 jaar School-idyllen van Top Naeff (1900)

175 jaar afdeling Dordrecht van de (Koninklijke) Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (NMG, 1850)

225 jaar Rhumfordsche Soepuitdeeling (1800)

225 jaar sociëteit De Vriendschap (1800)

400e geboortejaar Johan de Witt (24 september 1625)

400 jaar aanstelling van Johan van Beverwijck (1594-1647) tot stadsgeneesheer (1625)

400 jaar Arend Maartenshof (1625)

425 jaar slag bij Nieuwpoort (1600)

450 jaar huwelijksviering Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon in Augustijnenklooster (1575)

450 jaar Unie van Dordrecht (4 juni 1575)

Sluit het Verborgen Museum