2024

25 jaar Albert Schweitzerziekenhuis (1999)

25 jaar fast ferry Rotterdam-Dordrecht (1999)

50 jaar failliet lederwarenfabriek Virtus (1974)

50 jaar sluiting St. Bonifatiuskerk (1974)

50 jaar partnerschap Dordrecht-Recklinghausen (1974)

100 jaar vestiging Vroom & Dreesmann (1924)

100 jaar opheffing Dordtse Middelbare School voor Meisjes (1924)

100 jaar Dr. H. Bavinckschool (1924)

100 jaar Sportpark aan de Reeweg (1924)

125 jaar doofstommenschool Effatha in Dordrecht (1899)

125 jaar Wilhelminakerk (1899)

125 jaar Openbare Bibliotheek (1899)

125 jaar voorstel burgemeester en wethouders om Zwijndrecht te annexeren (1899)

175 jaar vereniging Kunstmin (1849)

175 jaar Stedelijke Muziekschool (1849)

200 jaar instelling college van burgemeester & wethouders (1824)

225e geboortejaar stadsarchitect George Nicolaas Itz (29 december 1799-1869), bekend van diverse bruggen, de verbouwing van het Stadhuis en van de Boter- en Korenbeurs (1799)

250 jaar Teekengenootschap Pictura (1774)

450 jaar Willem van Oranje viert avondmaal met de calvinisten in de Grote Kerk (21 maart 1574)

450 jaar synode van Dordrecht (1574)

600 jaar de Groote Waard geteisterd door stormvloed (november 1424)

650 jaar grote dijkdoorbraken in de Riederwaard en de Grote Waard (1374)

725 jaar graaf Jan I verleent Dordrecht het stapelrecht (1299)

Sluit het Verborgen Museum