2021

25 jaar huis van bewaring de Dordtse Poorten op de Staart (1996)

50 jaar maandelijkse koopavond (5 oktober 1971)

50 jaar leerplicht van 9 jaar (1971)

100 jaar eerste Vakantiekinderfeest (30 juli 1921)

100 jaar Sint-Antoniuskerk aan de Burgemeester de Raedtsingel (1921)

100 jaar christelijke gereformeerde kerk aan de Singel/Dubbeldamseweg (1921)

125 jaar Circus Royal (1896)

125 jaar amateurtoneelgezelschap Inter Amicos (1896)

125 jaar VVV Dordrecht (1896)

125 jaar Rijkslandbouwwinterschool (1896)

125e geboortejaar schilder Steven Hendrik Wijnhoven (5 maart 1896-1969)

125 jaar eerste vrouwelijke leerling op Dordtse Stedelijk Gymnasium (1896)

150 jaar eerste annexatie van een deel van Dubbeldam door Dordrecht (1 juli 1871)

150 jaar oprichting metaalbedrijf Lips (1871)

150 jaar Joodse begraafplaats aan de Nieuweweg (1871)

150 jaar zware pokkenepidemie (1871-1872)

175 jaar voltrekking laatste doodstraf in Dordrecht (29 december 1846)

200e geboortejaar Kees Spijkervet/Cornelis Lelievelt (22 mei 1821-1905)

225 jaar eerste democratisch gekozen Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek (1796)

400 jaar einde Twaalfjarig Bestand (1621)

400 jaar geboorte Dordtse vierling Pieter, Jannette, Maria en Elisabet Costerus (9 juni 1621, vastgelegd op anoniem schilderij)

450 jaar schout Adriaan van Blyenborg legt zijn ambt neer vanwege moeite met kettervervolging (1571)

600 jaar St. Elizabethsvloed (november 1421)

650 jaar instelling van het College van de Twaalven, het inspraakcollege van de gilden (1371)

750 jaar graaf Floris V geeft Dordrecht toestemming tot versterking door stadsmuren en het graven van een stadsgracht (1271)

 

Sluit het Verborgen Museum