Achtergronden

1068_3052
Grote schade in ’s-Gravendeel na de Watersnoodramp van 1953 Regionaal Archief dordrecht

Beeldbank breidt uit

De afgelopen maanden is de Beeldbank uitgebreid met een aantal bijzondere collecties. Hierdoor zijn nu maar liefst ruim 120.000 afbeeldingen te zien. Een deel is echter nog niet beschreven. Daarvoor roepen wij jouw hulp in!

In de Beeldbank kun je zelf beschrijvingen aanvullen en van commentaar voorzien. Zo help je anderen makkelijker te zoeken en te vinden. Het gaat onder andere om de Collectie Ego Beket (beelden uit Dordrecht in de jaren ’50 en ’60) delen van de beeld-collectie van het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf Dordrecht, de Voetbalvereniging EBOH en de gemeente ’s-Gravendeel.

Na ruim twee jaar digitaliseren wordt het resultaat zichtbaar. In 2012 startte Regionaal Archief Dordrecht met een enorm – ruim 650 strekkende meter en ruim 3 miljoen scans – digitaliseringsproject. Gefaseerd worden de digitale bestanden gekoppeld aan de archief- en inventarisnummers en via de onlangs geheel vernieuwde website van het archief ontsloten.

Onlangs zijn de volgende documenten online gekomen:

  • Archief 1 bijna alle charters met indien van toepassing aparte opnamen van de zegels, de achterzijde en de informatie onder de pliek
  • Archief 3 belastingkohieren
  • Archief 9 alle transportregisters uit de 16e , 17e en 18e eeuw
  • Archief 10 weesboeken
  • Archief 20 alle repertoria op de notariële akten en een deel van notariële protocol-len uit de 17e eeuw
  • Archief 209 verleende bouwvergunningen met bouwtekeningen, 1853 – 1909
  • alle repertoria op de notariële akten uit de regiogemeenten
  • ontbrekende doop-, trouw- en begraafboeken uit alle regiogemeenten

Topstukken

Sluit het Verborgen Museum