Topstukken

Nieuw in het archief

Regionaal Archief Dordrecht is in 2012 gestart met een enorm – het gaat om ruim 650 strekkende meter en ruim 3 miljoen scans –  digitaliseringsproject. Al deze stukken worden gefaseerd via de website beschikbaar en zijn gratis in te zien en te downloaden.

rad_020315

Twee bladzijden uit de stadsrekening van 1429

Zo bezit Dordrecht de oudst bewaarde stedelijke rekening van Nederland. Deze dateert uit 1283 en komt binnenkort digitaal beschikbaar. De stadsrekeningen geven een uniek inzicht in de economische en sociale ontwikkeling van de stad. Bovendien is exact te achterhalen hoe de stad aan haar inkomsten kwam en waaraan ze het uitgaf, zoals salarissen en openbare werken. De stadsrekeningen zijn de voorlopers van de huidige gemeentelijke jaarrekeningen. De serie die nu via de website te raadplegen is, beslaat de periode 1429-1600.

Nu ook digitaal beschikbaar:

 • Archief 1 inventarisnummer 432-487: stadsrekeningen van de thesauriers uit de Middeleeuwen
 • Archief 3 inventarisnummer 2596-2616, 2947-2970 en 3962-3994: stadsrekeningen van de thesauriers uit de 17e eeuw en belastingkohieren
 • Archief 9 inventarisnummer 1529-1577 en 1851-1855: transportregisters uit de 16e eeuw en burgerboeken
 • Archief 10 inventarisnummer 17-39: weesboeken
 • Archief 27 inventarisnummer 239-243 en 246-248: akten van indemniteit
 • Archief 482 Collectie Otto Deden: bladmuziek van de componist van onder andere Latijnse missen
 • Archief 489 Collectie Erdelmann: bladmuziek van de dirigent van onder andere de Orchest Vereniging
 • Archief 535 Collectie TROM-banden: uitzendingen van de voorloper van RTV Dordrecht vanaf eind jaren 80
 • Archief 549 Collectie bewegend beeld: een aantal films uit de jaren 50 en 60
 • Archief 1134 Collectie Kors Monster: bladmuziek van de componist van onder andere beiaardconcerten
 • Archief 150 en 489 Collectie Nationale Synode: boeken en handschriften over de Nationale Synode van 1618-1619

Achtergronden

Sluit het Verborgen Museum